Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

H-SystemJelikož máme velké problémy proniknout do tisku, prosíme tyto dva dopisy zveřejnit na Vašich Smetkawebových stránkách. Poškozené klientky H-systému.

… Ve své reportáži se snažíte očernit JUDr. Marvanovou, která téměř jako jediná z advokátů měla odvahu a začala nás zastupovat i přes to, že jí bylo několikrát vyhrožováno, stejně tak jako dalším lidem, kteří si dovolili na tuto zlodějnu poukazovat. … Druhá snaha p. Čunka je skandalizovat JUDr. Marvanovou, která se stala 1. náměstkyní ministryně spravedlnosti a celoživotně hájí a zastupuje lidi, kteří se stali oběťmi podvodů, tedy nejen klientů H-Systému. Tisková konference Jiřího Čunka byla pokračováním lživé reportáže pořadu „Očima Josefa Klímy“, kterou odvysílala televize Prima dne 14. 5. 2014. …

Dopis Josefu Klímovi ve věci H-System

Klima JosefVážený pane Klímo,

již několik let sleduji Vaše reportáže a velice jsem vám fandila a vážila si vás.  Ovšem po poslední odvysílané reportáži o kauze H-System jste mě zcela zklamal. Zklamání se netýká jen mé osoby, ale dalších několika desítek či stovek věřitelů H-Systému, neboť pracujete pouze ve prospěch jedné skupiny klientů, a to pro SBD Svatopluk, zastupované p. Králem, jen tak mimochodem pravomocně odsouzeným člověkem za svoji činnost právě v H-Systému.

Zřejmě nevíte, že se jedná o prodlouženou ruku p. Smetky, který chtěl všechny své okradené klienty mít pod kontrolou a nahnat je do Stavebního družstva Svatopluk, sebrat jim jejich původní smlouvy, aby již neměli nikdy v ruce žádné důkazy, donutit je dále platit a především je zpacifikovat, aby nepodávali trestní oznámení a kauza H-Systém se nevyšetřovala.

Ve své reportáži se snažíte očernit JUDr. Marvanovou, která téměř jako jediná z advokátů měla odvahu a začala nás zastupovat i přes to, že jí bylo několikrát vyhrožováno, stejně tak jako dalším lidem, kteří si dovolili na tuto zlodějnu poukazovat. 

Váš redaktor pracoval s nedostatečnými informacemi, vůbec si nezjistil, že pan Král seděl v prostorách H- Systemu a snažil se zvrátit konkurs tak, aby na veškerém majetku, který po H-Systému zbyl, profitoval jen p. Král. Odsouzený Smetka jednal vždy pouze s panem Králem, čili se klade otázka, zda není jedním nastrčeným  bílým koněm. Část Králových lidí bydlí na úkor té většiny, kterým tito dobrodruzi obsadili majetek v konkursní podstatě tak, aby byl zcela neprodejný. Není toto hyenismus? A vy se takových lidí zastáváte a pomáháte jim zviditelňovat se. Redaktor této Reportáže nepracoval s fakty, ale se zákeřnými a nepravdivými informacemi, které vydával za pravdu.

Kauza sahá do nejvyšších politických a bankéřských kruhů. Nejvíce zakrýt tuto zlodějnu pomohl sám bývalý prezident Klaus svoji amnestií. Kdyby se nekonal konkurz, veškerý majetek H-Systemu by se rozplynul ve prospěch pana Smetky. Navíc není bez zajímavosti, že p. Smetka má americké občanství a ukradené peníze si tak snadno může „ulejt“ v zahraničí.

Samozřejmě se klade otázka, proč se některé pozemky rozprodaly relativně levně. Pozemky se prodávaly jako pole, orná půda a sám p. Smetka mnohé tyto pozemky koupil za 1Kč/m2. Proč se reportáž nezmínila, kam se vlastně poděly peníze, který p. Smetka získal z podvodných úvěrů a vylákal z důvěřivých občanů? Proč se reportáž nezabývá podnikateli, kteří převedli své dluhy do H-Systému a dnes jsou z nich „vážení podnikatelé“? Viz případ p. Páchy, který ovládl zámek Zbiroh, přitom si od státu „půjčil“ mil. Kč, které nikdy nesplatil a dluh převedl v době masivní kampaně H-Systému právě na tuto společnost.

Moje rodina je jednou z poškozených, můj manžel peníze vydělané a ušetřené v zahraničí  dal do firmy H-System. Přišli jsme o ně, a proto jsme z republiky znovu odešli, protože nechceme, aby naše děti vyrůstaly v bezprávním  korupčním státě.

Velmi nás mrzí, že Vaše reportáže jsou dělány na objednávku a slouží mafii, která zcela promyšleně okradla tento stát a spoluobčany. Místo toho, abyste chránili práva slušných lidí, pracujete ke prospěchu zločinců.

S pozdravem

Ivana Veselá, Švýcarsko

P.S.

Tento dopis zůstal dosud bez odpovědi.

* * *

Reakce na tiskovou konferenci Jiřího Čunka k H-Systému pořádanou dne 16. 5. 2014

Cunek JiriLživé informace Jiřího Čunka hájí zájmy 60 lidí, kteří nezákonně obsadili majetkovou podstatu v H-Systému, oproti zbývajícím 1200 rodinám. Druhá snaha p. Čunka je skandalizovat JUDr. Marvanovou, která se stala 1. náměstkyní ministryně spravedlnosti a celoživotně hájí a zastupuje lidi, kteří se stali oběťmi podvodů, tedy nejen klientů H-Systému. Tisková konference Jiřího Čunka byla pokračováním lživé reportáže pořadu „Očima Josefa Klímy“, kterou odvysílala televize Prima dne 14. 5. 2014.

Jako zoufalé pokládáme, že se nějaké médium, v tomto případě televize Prima a dokonce samotný Josef Klíma propůjčí k tak odporné reportáži, která je postavena na smyšlených informacích Jiřího Čunka, který hájí nepatrnou část klientů H-Systému, kteří na úkor všech ostatních lidí obsadili rozestavěné domy a společný majetek věřitelů pokládají za svůj. V pořadu vystupují lidi, kteří se slzami v očích lživě uvádějí, že za svůj majetek zaplatili třikrát, přitom ve skutečnosti bydlí v ukradeném a díky nim neprodejném majetku, za který nezaplatili ani tržní cenu, kromě několika jedinců, kteří ale na veřejnosti raději nevystupují.

Je také zajímavě načasované, že tato reportáž je prezentována veřejnosti před soudem, který má proběhnout na konci května, a kde se má rozhodnout, zda konečně hrstka dobrodruhů, kteří nezákonně okupují majetkovou podstatu H-Systému, ji konečně opustí nebo alespoň zaplatí, tak jak již v minulosti k tomu byli několikrát vyzváni.

Zvláštní načasovanost vidíme i v tom, že právě v těchto dnech p. Smetka, který okradl tolik rodin a neprojevil po celou dobu žádnou lítost či snahu jejich ztráty zmírnit, ba naopak se snažil s dalšími osobami zašantročit majetek na Slapech či Kanárských ostrovech, žádá znovu o propuštění, ačkoli ještě nezaplatil nikomu ani korunu a dodnes nevyzradil, kam se poděla miliarda z úvěrových podvodů, které za něj zaplatili všichni daňoví poplatníci a dále další miliarda, kterou ukradl důvěřivým lidem, kteří chtěli jenom bydlet. Dle policejních protokolů a rozsudku p. Smetka prostavěl maximálně 300 mil., včetně nákupu pozemků a ačkoli zbývá přes 1,7 mld. Kč, tvrdošíjně odmítá lidem, které okradl, tyto prostředky vrátit.

P. Čunek místo toho, aby věnoval svoji pozornost všem okradeným klientům a inicioval hledání peněz, které Petr Smetka získal podvodným způsobem, naopak participoval na lživé reportáži, ve které využil nezkušeného reportéra, který bohužel pracoval na objednávku a nebyl schopen si zjistit fakta, pročíst si rozsudek, ad. Tímto byla velmi významně poškozena pověst jak Hany Marvanové, která byla uvedena ve spojitosti s rozhodováním věřitelského výboru, tak členky věřitelského výboru Jitky Drunecké. JUDr. Hana Marvanová nebyla nikdy členem věřitelského výboru a nemohla tedy nic rozhodovat a v tomto smyslu nikdy nezastupovala žádného člena věřitelského výboru. Celý věřitelský výbor několikrát podával vysvětlení na Policii České republiky, včetně správce konkursní podstaty, a nikdy Policie neshledala pochybení u žádného člena věřitelského výboru a případ pravomocně uzavřela. Pouze na začátku konkursu byl odvolán první správce k.p. – JUDr. Kudláček pro poškozování věřitele. Přesto se stal později soudcem a jeho rozhodování bylo předmětem časté kritiky. (viz Parlamentní listy 3.10.2010 – „Odměna pro úplatného soudce“)

Jiří Čunek obhajuje neobhajitelné. Mezi klienty H-Systému vráží klín a zvyšuje zbytečně napětí. Pokud by našel cestu k hledání ukradených prostředků, našel by si pan senátor mezi okradenými klienty mnohem více příznivců a jeho pošramocená pověst by se snad i vylepšila.

* * *

Jelikož máme velké problémy proniknout do tisku, prosíme tyto dva dopisy zveřejnit na Vašich webových stránkách. Poškozené klientky H-systému.

Ivana Veselá, Švýcarsko, Sonja Herzogová, Praha

20.5.2014

* * *

P.S.

Soud s panem Fabingerem ve věci H-systém, se měl konat 26.května u MS Praha, nyní se mluví o 10.říjnu? Má být neveřejný?! Má to být nastrčený člověk, kterému údajně Smetka dlužil? V tomto případě by jako zákonný důvod pro neveřejné jednání přicházelo v úvahu "obchodní tajemství". Zákonný důvod by tak umožňoval skrýt nezákonné obchody před zraky veřejnosti? Neveřejné jednání by se mělo konat jen po dobu projednávání „tajemství“ a poté být přístupno veřejnosti. Často je to zneužíváno, kdy se tak zákonné veřejné jednání stává nezákonné neveřejným. Tedy i soud porušuje zákon.

 

Jan Šinágl, 20.5.2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.25 (8 Votes)
Share

Komentáře   

0 #4 クロムハーツ 2014-08-17 14:35
Normally I don't read post on blogs, however I would like to say
that this write-up very forced me to take a look at and
do so! Your writing taste has been amazed me.
Thank you, very great article.クロムハーツ 指輪 フローラル: blazers.gr.jp/.../...
0 #3 Smithb320 2014-06-10 11:46
Hello my family member! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all significant infos. Id like to peer extra posts like this . debkgcedckaagdg k
0 #2 Fr.Zákostelský 2014-05-22 07:34
Co je na tom překvapivého.V každé Ruské gubernii se něco jiného hlásá a opak je pravdou.Je už legrační,jak občané neustále věří některým politickým stálicím.Prostě naši zakonotvůrci,kt eří ve dne v noci pracují pro svůj národ.Vysocí státní zaměstnanci,kte ří,zodpovidají za zakonost jsou tou pravou přičinou tohoto marastu.
-1 #1 J.Kubík 2014-05-20 22:12
Vůbec mě lži pana Čunka nepřekvapují. Myslím, že pan Čunek je velkou ostudou našich politiků. Už když měl ten soudní proces se svojí sekretářkou Urbanovou, nebylo těžké pro zkušené psychology a kriminalisty rozpoznat v jeho mimice, gestikulaci, řeči těla a volbě slov, že rozhodně nemluví pravdu a že většinou lže jako když tiskne. Kličkuje před svým trestným činem jako zajíc. Pro mě byl po těchto divadlech jednoznačně vinen a to jsem stranu KDU občas i volil. Od té doby mu nevěřím ani nos mezi očima. S takovým člověkem může spolupracovat jenom naivka. To, jak rozvrací klienty H systému ve prospěch tuneláře Smetky, se zdá být velká špinavost. Také by ho mohly paní Marvanová a Drunecká zažalovat.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)