Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wonka Pavel mrtevDne 5. 4. 1984 zahájil vyšetřovatel okresní prokuratury v Trutnově JUDr. Miroslav Soukup trestní stíhání proti Pavlu Wonkovi (nar. 1953) za to, že 7. 2. 1984 „vyplnil svým psacím strojem formulář ,Socialistický závazek naWonka Pavel počet 40. výročí SNP‘“+, v němž se „zejména zavazuje ,prosazovat, aby v závodě [Mileta Hořice] nedocházelo k porušování zákonnosti, usilovat o zjištění trestné činnosti ředitele závodu Karla Novotného a řidiče Jiřího Noska, prosazovat, aby ředitel závodu uhradil škodu, kterou ... způsobil svým jednáním, a usilovat, aby další škody nepáchal“. Podle vyšetřovatele Wonka oba jmenované „členy KSČ“ takto „nepravdivě obvinil“ i na veřejné schůzi KSČ dne 14. 2. 1984.

Trestní stíhání se vleklo téměř 4 roky, až bylo dne 5. 2. 1988 zastaveno Okresním soudem v Hradci Králové s tím, že „trest, k němuž může stíhání vést, je zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obžalovanému již uložen“.

Šlo o nepodmíněné tresty odnětí svobody v trvání 14 měsíců podle rozsudku Okresního soudu v Náchodě z roku 1984 a 21 měsíců s následným tříletým ochranným dohledem podle rozsudku Městského soudu v Praze z roku 1987.

Pro neplnění podmínek onoho ochranného dohledu byl Wonka vzat 5. 4. 1988 do vazby a dne 26. 4. 1988 v královéhradecké věznici zemřel.

Po Wonkově smrti však byly náchodský rozsudek z roku 1984 i pražský z roku 1987 jako nezákonné zrušeny a Wonka byl plně zproštěn obžalob.

Tím pominuly důvody, pro které bylo zastaveno trestní stíhání v kauze „Socialistického závazku“. Pozůstalý bratr Jiří Wonka proto požádal, aby ve věci byla povolena obnova řízení a bylo jasně rozhodnuto, zda uzavření onoho „Socialistického závazku“ bylo, či nebylo trestným činem.

Okresní soud v Hradci Králové však dne 3. 3. 2020 návrh v neveřejném zasedání zamítl s tím, že obnovu řízení nelze povolit, a kdyby tak soud učinil, bylo by to jen „v neprospěch obviněného“.

Jiří Wonka proti tomu podal stížnost, které senát Krajského soudu v Hradci Králové pod vedením JUDr. Zdeňka Korfa dne 26. 3. 2020 vyhověl, a uvedl, že prvoinstanční soud měl rozhodovat ve veřejném zasedání a měl si „ujasnit povahu“ návrhu, který směřoval ve prospěch zemřelého Pavla Wonky. Přitom měl vzít v úvahu, že podklady, které měl soud k dispozici 5. 2. 1988, pominuly (pozdějším vydáním rehabilitačních rozhodnutí). Věc byla proto vrácena k novému projednání.

Předseda senátu Okresního soudu v Hradci Králové Mgr. David Arochi Vergara Schmuck proto nařídil veřejné zasedání na 19. 5. 2020 v 10 hodin (Ignáta Herrmanna 2, 1. poschodí, č. dv. 107).

„Socialistický závazek k 40. výročí SNP“+ tak bude moci být znovu veřejně posouzen.

--

+ SNP – zkratka pro Slovenské národní povstání, které vypuklo 29. 8. 1944.

1. 5. 2020 zapsal: L. Müller

* * *

Výzva k nápravě křivdy ve věci odškodnění pozůstalých Pavla Wonky zavražděného komunistickým režimem

Výsměch, za smrt člověka zaplatí stát 2.500 korun – za ušlou mzdu!!!

J.Š. 2.5.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)