Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dansky Parlament FolketingV Dánsku se posledních 9 dní demonstrovalo před parlamentem kvůli navrhovanému epidemickému zákonu, který by dal státu možnost vynutit povinné očkování a ostatní věci. Dánům se podařilo vyvinout tlak a zákon se neschválil! 

* * *

S návrhem nového zákona o epidemii bude mít současný ministr zdravotnictví právo rozhodnout, že nemoc je pro společnost „kritická“ - a to ministrovi přináší řadu pravomocí. Expert požaduje, aby Folketing zasáhl, aby dal rozhodnutí legitimitu.

Vláda zaslala návrh nového zákona o epidemii ke konzultaci velkému počtu odborníků, úřadů a organizací pro zdraví a lidská práva.

***

Rozhodnutí o tom, kdy je nemoc „sociálně kritická“, musí být legitimní. Není to tak, pokud je to sám ministr, kdo se může rozhodnout předat tolik moci sám sobě.

Kent Kristensen, docent

***

Nový návrh zákona o epidemii zavádí koncept „sociálně kritické nemoci“, který je v návrhu zákona popsán jako „obecně nebezpečná nemoc, jejíž šíření způsobuje, nebo může způsobit vážné narušení důležitých společenských funkcí“.

Návrh zákona otevírá otázku, že je to pouze ministr zdravotnictví, kdo - bez většiny ve Folketingu a mimo orgány zdravotní péče - rozhoduje, kdy se jedná o „sociálně kritickou nemoc“. Pokud je nemoc definována jako „kritická pro společnost“, bude mít ministr zdravotnictví právo - mimo Folketing a úřady - zahájit řadu donucovacích pravomocí.

ZÁKONNÉ ROZHODNUTÍ

- Pokud bude přijat nový zákon, bude mít ministr zdravotnictví právo sám rozhodovat o společensky kritické nemoci - obejde parlamentní kontrolu Folketingu. Byl vypracován zákon o epidemii s demokratickým deficitem, který dostatečně nezahrnuje zvolené zástupce. Zákon dává ministrovi příliš dalekosáhlé pravomoci, říká docent na katedře práva na univerzitě v jižním Dánsku, Kent Kristensen.

Rozhodnutí o tom, zda je nemoc „sociálně kritická“, spouští řadu dalekosáhlých pravomocí ministra zdravotnictví, kterým je například dáno právo omezit svobodu pohybu a shromažďování a provádět povinné očkování, povinná vyšetření, nedobrovolné hospitalizace a povinnou léčbu.

- Rozhodnutí o tom, kdy je nemoc „sociálně kritická“, proto musí být legitimní. To znamená, že to musí být bráno na demokratickém základě. Není to tak, pokud je to sám ministr, kdo se může rozhodnout předat tolik moci sám sobě. Má-li být rozhodnutí legitimní, musí být přijato Folketingem, nebo musí zákon přesně stanovit, kdy je nemoc „sociálně kritická“. Ale v návrhu zákona existuje jen velmi široká formulace toho, co může být „sociálně kritická“ nemoc, vysvětluje Kent Kristensen.

Stávající zákon o epidemii byl změněn, když předseda vlády 11. března provedl lockdown v Dánsku. Následujícího dne Folketing (parlament) neprodleně zvážil řadu dočasných změn zákona o epidemii, které ministrovi zdravotnictví poskytly řadu pravomocí.

V zákoně byla zakotvena takzvaná doložka o skončení platnosti, což znamená, že úsporná opatření vyprší v březnu příštího roku. Doložka o skončení platnosti znamená, že platnost celého současného zákona o epidemii vyprší 1. března 2021. Proto musí Folketing před březnem 2021 přijmout zcela nový zákon.

VYŽADUJE KONTROLU VLÁDOU

Nic nenasvědčuje tomu, že by vláda měla většinu pro svůj návrh nového zákona o epidemii. Řada stran již před předložením návrhu na Folketing otáčí palcem dolů. Mezi kritiky je strana vládní podpory Společenství jednoty.

- Vláda vytváří nový koncept - „sociálně kritická nemoc“. V případě „sociálně kritické nemoci“ si vláda bude moci dát řadu velmi dalekosáhlých pravomocí zasahovat mimo jiné do svobody shromažďování a pohybu. Toto je nepřijatelný zákon, říká mluvčí Unity Listu pro zdraví Peder Hvelplund pro Arbejderen.

Pokračuje:

- Je logické, že můžeme rychle reagovat na nové a neznámé nemoci. A také dává smysl, že jde o politické rozhodnutí, jak zasáhnout v epidemii. Během korony jsme například viděli, že politici šli nad rámec toho, co doporučují zdravotnické úřady. Dává to smysl, že můžeme jít nad rámec toho, co se úřady domnívají, že existují důkazy pro tady a teď.

- Musí to však být většina ve Folketingu, která zmocňuje vládu k přístupu k dalekosáhlým donucovacím intervencím. Je důležité, abychom se drželi trojího rozdělení moci, kde stále máme zákonodárnou a výkonnou moc. Nemůžeme akceptovat, že exekutiva rozšiřuje svoji moc mimo Folketing, říká Peder Hvelplund.

Společenství Jednoty proto požaduje, aby to byl Folketing, kdo musí posoudit, kdy je nemoc „sociálně kritická“. Vláda navíc musí nepřetržitě - jednou za měsíc - žádat Folketing o povolení, aby si i nadále zachovala své dalekosáhlé pravomoci.

PREVENTIVNÍ POVINNÉ OČKOVÁNÍ

Vláda jako nový zákon zavede preventivní povinná očkování pro „specifické rizikové skupiny“.

- Je velmi dalekosáhlé navrhnout preventivní povinná očkování. Není definováno, u koho se vláda domnívá, že je v rizikové skupině, kterou je třeba násilně očkovat. „Je to stařec, je to řidič autobusu, jsou to občané se somálským původem?“,  ptá se Peder Hvelplund.

Návrh zákona zřizuje novou komisi pro epidemii složenou ze zástupců Národní rady pro zdraví, Statens Serum Institut a Národní policie, která bude ministrovi zdravotnictví poskytovat rady při léčbě infekčních nemocí.

Společenství jednoty navrhuje, aby měla Komise pro epidemii širší složení.

- Komise nesmí sestávat pouze ze zdravotnických pracovníků ze státu a policie. Měli by zde být také zástupci zaměstnanců veřejného sektoru, zdravotních sester, lékařů a sociálních pracovníků.

https://arbejderen.dk/indland/ny-epidemilov-giver-vidtg%C3%A5ende-magt-til-minister

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)