Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...

   
 • 17.04.2024 19:23
  Zdravím Vás pane Šinágle, něco se děje. Ministr Blažek podal ...

  Read more...

   
 • 16.04.2024 07:59
  Vážený pane Šinágle, ještě jednou Vám chci poděkovat za půjčku.

  Read more...

   
 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Protesty proti ockovaniVe městech po celé Evropě vypukly protesty proti snahám evropských vlád zavést takzvané covid pasy – doklady prokazující očkování proti covidu-19. Pasy, které účinně odměňují očkované a trestají neočkované, vyvolaly bouřlivou debatu o ústavnosti vládních snah přinutit lidi k očkování.

Jen za poslední dva týdny se v nejméně 300 evropských městech sešly statisíce lidí všech politických přesvědčení, aby protestovaly proti nadměrným zásahům svých vlád a bránily občanské svobody. Protesty zatím neměly zamýšlený účinek v podobě zvrácení vládní politiky, ale poukázaly na to, že Evropané jsou v otázce vakcín proti covidu-19 značně rozděleni. Údaje ECDC ukazují, že v červenci došlo k výraznému snížení počtu nově očkovaných téměř ve všech zemích EU. To se shoduje s přibývajícími zprávami o tzv. průlomových infekcích — onemocněních osob plně naočkovaných proti covidu-19 — které zpochybnily účinnost vakcín. Podle údajů ECDC se zdá, že i ti, kteří obdrželi první dávku, se zdráhají nechat se očkovat druhou.

Ve Francii vyhlásil prezident Emmanuel Macron pravděpodobně nejpřísnější opatření v Evropě, která mají Francouze donutit k očkování. Od 9. srpna je „zdravotní pas“ (passe sanitairevyžadován pro vstup na mnoho míst každodenního života: do kaváren a restaurací (včetně venkovních posezení), hotelů, tělocvičen a posiloven, nákupních center, letadel, vlaků a dálkových autobusů, nemocnic (s výjimkou urgentních příjmů) a domovů důchodců. Každý, kdo vstoupí do zařízení, aniž by se prokázal platným zdravotním pasem, je pokutován částkou 135 eur. Několik hodin poté, co opatření vstoupilo v platnost, byla do akce nasazena policie, aby dodržování předpisů vymáhala. Na pařížském vlakovém nádraží Gare de Lyon museli lidé využívající veřejnou dopravu nosit modré náramky.

Některá povolání, která vyžadují fyzický kontakt s veřejností (zdravotníci, hasiči, pomocnice v domácnosti), budou od 15. září podléhat povinnému očkování. Ti, kteří odmítnou tomuto požadavku vyhovět, se vystaví riziku pozastavení činnosti bez nároku na mzdu.

Pro získání zdravotního pasu musí lidé prokázat, že jsou plně očkováni vakcínou schválenou EU, předložit negativní PCR nebo antigenní test provedený během posledních 48 hodin, nebo mít potvrzení o vyléčení z covidu-19 během posledních šesti měsíců.

Pravidla pro zdravotní pas budou od 30. září rozšířena i na nezletilé od 12 let.

Podle odhadů pozorovatelů se 7. srpna do protestů po celé Francii zapojilo až 870 000 lidí. Francouzské policejní odbory uvedly, že do 15 hodin se sešlo přibližně 500 000 demonstrantů. Francouzské ministerstvo vnitra naproti tomu tvrdilo, že protestujících bylo celkem jen 240 000.

„Situace ve Francii se najednou změnila. Ještě včera šlo o obhajobu nuceného očkování zaměstnanců ve zdravotnictví, dopravě a hasičů. Dnes jde již o vyloučení neočkovaných lidí z téměř veškerého veřejného života.“

„Ale počkat — nejde o vyloučení z celého veřejného života. QR kód se neprověřuje při práci ve velkých továrnách a při placení daní. Vláda má opatření promyšlená velmi dobře — vše, co je alespoň trochu příjemné, je podmíněno očkováním. Chcete popíjet aperitiv v kavárně? Nechte se očkovat. Chcete jet vlakem navštívit svou matku? Nechte se očkovat. Chcete jít nakupovat? Nechte se očkovat.“

„Je to kompletní povinné očkování nucené zadními vrátky. Neočkovaný člověk se mohl do konce srpna nechat zdarma otestovat, ale od září si již neočkovaní lidé musí testy zaplatit sami. Návštěva restaurace pak najednou stojí o 50 eur více kvůli platbě za povinný test. A každý, kdo v Německu nyní vesele kroutí nad podmínkami ve Francii hlavou, by měl počkat ještě čtyři týdny a pak uvidí, co se bude dít v Německu.“

Německu, kde protesty spojené s covidem-19 probíhají již několik měsíců, slíbila kancléřka Angela Merkelová, že neočkovaným lidem ztíží život. Po „Corona summitu“, který se konal 10. srpna mezi ústřední vládou a představiteli 16 spolkových zemí Německa, Merkelová pohrozila, že neočkovaní budou zavřeni doma, zatímco očkovaní budou moci normálně žít. Varovala, že „pokud dojde k dalšímu nárůstu počtu infikovaných, tak bude s očkovanými určitě zacházeno jinak než s neočkovanými.“

 1. srpna vláda přiznala, že usiluje o další omezení práv neočkovaných osob. V odpovědi na parlamentní dotaz německé ministerstvo zdravotnictví uvedlo:

„Až nastane čas přísnějších opatření pro neočkované osoby, bude federální vláda ve spolupráci se zemskými vládami nadále intenzivně jednat v zájmu ochrany neočkovaných a ochrany celé společnosti.“

„Federální vláda již zjevně nehodlá přizpůsobovat svá nařízení výhradně zájmům obecného blaha. Místo toho se nyní snaží chránit občany před nimi samými.“

„Ti, kteří vnímají odpovědného občana jako rizikový faktor, který musí být přinucen jednat proti své vůli pro své vlastní dobro, již nemohou tvrdit, že jednají v zájmu země a jejích občanů. Představitelé [16 spolkových zemí Německa] by měli vzít toto prohlášení federální vlády na vědomí a uvědomit si, že od spolkové vlády nemohou očekávat žádnou ústavně vyváženou koronavirovou politiku.“

Nejčtenější německý deník Bild zveřejnil rozhořčenou kritiku politiky kancléřky Merkelové:

„Paní kancléřko, chceme jednotu – přestaňte nás rozdělovat a přestaňte šířit paniku – chceme rovná práva pro všechny, očkované i neočkované. Chceme spravedlnost – přestaňte porušovat naše svobody – chceme mít možnost protestovat, chceme, abychom mohli chodit do kostela i na fotbal. Chceme svobodu – ať se každý může rozhodnout, jestli se nechá očkovat nebo nenechá, nepotřebujeme žádné vaše rozkazy.“

Komentátor Georg Gafron, píšící pro internetový časopis Tichys Einblick, obvinil Merkelovou, že z občanů dělá poddané:

„Každý má svá nezadatelná práva zakotvená v ústavě. Patří k nim také právo na osobní integritu, což znamená respektovat sebeurčení každého jednotlivce. Toho se v dějinách Spolkové republiky znovu a znovu dovoláváme — mimochodem, to byla také jedna z věcí, kvůli kterým stálo za to ve Spolkové republice žít. Protože bezpečnost a ochrana osobní svobody a sebeurčení se zdály být zaručené....“

„Nyní se však ukazuje, že velký počet Němců a dalších zde žijících lidí se nechce nechat očkovat. Důvody jsou různé. Zejména spolková vláda nemůže kvůli neustálému chaosu ve své koronavirové politice odmítat svůj podíl na vytváření nejistoty mezi obyvatelstvem a tím i na ztrátě důvěry občanů.“

„Nyní je situace taková, jaká je. Vakcína existuje, ale značná část obyvatelstva ji nechce. Samozřejmě k tomu přispívají i pochybnosti o její účinnosti a obavy z možných dlouhodobých následků. Tady se nám vymstilo, že otevřená vědecká diskuse — a tím nemám na mysli obskurní konspirační teorie — byla a je odmítána....“

„Každý, kdo bude chtít využít svého práva odmítnout očkování, bude muset v budoucnu sáhnout hluboko do kapsy při placení za služby, jako je návštěva restaurace nebo kina, protože PCR testy jsou pro většinu neočkovaných lidí povinné a zpoplatněné.“

„Ústavní soudci to možná připustí, ale obyčejný člověk s jasným smyslem pro právo to nepřijme, protože za výkon práva musí na rozdíl od třetích stran platit. Kde je rovnost před zákonem?“

Itálii protestovaly tisíce lidí proti vládnímu covid pasu, který vstoupil v platnost 6. srpna. Takzvaný Zelený pas je nyní vyžadován pro vstup do barů, kaváren a restaurací (pouze do vnitřních, nikoliv venkovních prostor), tělocvičen a posiloven, divadel a mnoha dalších míst. Zelený pas, který je povinný pro všechny osoby od dvanácti let, bude od 1. září rozšířen i na univerzity a dálkovou hromadnou dopravu.

Italská ministryně vnitra Luciana Lamorgese uvedla, že policie bude v restauracích a barech provádět namátkové kontroly, aby zajistila dodržování těchto opatření. Těm, kteří pravidla poruší, hrozí pokuta až 400 eur; podnikům hrozí uzavření až na pět dní. Zaměstnancům univerzit, kteří opatření nedodrží, hrozí na podzim pozastavení činnosti bez nároku na mzdu.

Pro získání Zeleného průkazu musí lidé prokázat, že v předchozích devíti měsících obdrželi alespoň první dávku vakcíny proti covidu-19, nebo že v předchozích šesti měsících byli vyléčeni z covidu-19, nebo předložit negativní PCR nebo antigenní test provedený během předchozích 48 hodin.

Tisíce protestujících skandujících hesla „Ne Zeleným pasům“ a „Svoboda, svoboda“ pochodovaly v posledních dnech ve více než 80 italských městech včetně FlorencieMilánaNeapoleŘíma a Turína. V Janově jeden z protestujících prohlásil:

„Nejsme ani proti očkování, ani pro očkování. Jsme pro svobodu volby. Ti z nás, kteří se nechtějí nechat očkovat, to nedělají z ideologických důvodů, ale proto, že si uvědomujeme, že existuje spousta pochybností a nejasností ohledně tohoto ve skutečnosti experimentálního masového očkování.“

Polsku se 7. srpna ve městě Katovice sešlo více než 100 000 lidí, aby protestovali proti vládním omezením. Organizátoři „Pochodu za svobodu“ uvedli, že jejich cílem je „postavit se tyranii, která se zrodila během posledního roku a půl.“ Účastníci vyvěsili hesla vyzývající vládu k „zastavení hygienické segregace“ a „nuceného očkování“. Média nakloněná polskému establishmentu o pochodu odmítla informovat.

Ve Španělsku se v Madridu při protestech proti covid pasům sešly tisíce lidí. Na 14. srpna se plánují ve více než dvanácti španělských městech protesty proti snahám vlády o očkování dětí.

Jinde v Evropě se protesty související s covidem-19 konaly v BelgiiBulharskuČeské republiceDánskuEstonskuFinskuChorvatskuIrskuKypruLitvěLotyšskuMaltěMoldavskuNorskuPortugalskuRakouskuRumunskuŘeckuŠvédskuŠvýcarsku a Spojeném království.

Autor je je významný spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

Převzato z webu Gatestone Institute

Soeren Kern

Celý článek>

***

VAKCÍNY NAVŽDY: Ředitel Moderny říká, že posilovací záběry bude nutné dělat NAVŽDY

J.Š. 30.9.2021

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.67 (6 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)