Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Clovek a strach… Byrokracie je instituce, která nad vámi vykonává obrovskou moc, ale nikdo nemá žádnou odpovědnost. To vede ke známé frustraci, s níž se často setkáváme v malém měřítku na místním úřadě pro motorová vozidla, kdy obíháme v byrokratických kruzích a marně se snažíme vyřešit problémy nebo napravit nekalé praktiky. Zdá se, že žádná konkrétní osoba nám není schopna pomoci s nápravou problémů – a to ani v případě, že nám chce člověk s dobrými úmysly upřímně pomoci. … Nemá smysl se na ně obracet, pokud vás jejich produkt – produkt, o jehož užití jste se svobodně nerozhodli – poškodí. Nyní se vám z kroužení v kruhu a snahy identifikovat skutečného tvůrce rozhodnutí točí hlava: příslušný orgán není možné určit. Víte, že nad vaším tělem a zdravím někdo vykonává obrovskou moc, ale nelze určit, kdo je za toto rozhodnutí odpovědný ani kdo ručí za výsledek toho všeho. - Zůstáváte tak odkázáni na důsledky rozhodnutí, k němuž se nikdo nehlásí. Jedinou jistotou je, že nešlo o vaše rozhodnutí a že vám nebyla dána možnost volby. …

***

Japonské ministerstvo zdravotnictví uvádí: „Přestože všem občanům doporučujeme, aby se nechali očkovat vakcínou proti covidu-19, není to povinné. Očkování se bude provádět pouze se souhlasem osoby, která má být očkována, a to po poskytnutí informací.“

Aaron Kheriaty (bývalý profesor psychiatrie na UCI School of Medicine a ředitel pro lékařskou etiku na UCI Health).

Japonské ministerstvo zdravotnictví zaujímá rozumný a etický přístup k očkování proti covidu. Nedávno připojilo k vakcínám varování před zánětem myokardu a dalšími riziky. Potvrdilo také svůj závazek informovat o nepříznivých reakcích, aby bylo možné dokumentovat případné vedlejší účinky.

Japonské ministerstvo zdravotnictví uvádí: „Přestože všem občanům doporučujeme, aby se nechali očkovat vakcínou proti covidu-19, není to povinné. Očkování se bude provádět pouze se souhlasem osoby, která má být očkována, a to po poskytnutí informací.“

Dále uvádí: „Nechte se, prosím, očkovat z vlastního rozhodnutí, s vědomím účinnosti v oblasti prevence infekčních onemocnění i rizika nežádoucích účinků. Bez souhlasu nebude provedeno žádné očkování.“

Nakonec jasně uvádí: „Prosím, nenuťte nikoho na svém pracovišti ani ve svém okolí, aby se nechal očkovat, a nediskriminujte ty, kteří nebyli očkováni.“

Ministerstvo také odkazuje na stránku „Poradenství v oblasti lidských práv“, která obsahuje pokyny pro vyřizování případných stížností, pokud se jednotlivci setkají s diskriminací v souvislosti s očkováním na pracovišti.

Ostatní země by udělaly dobře, kdyby v tomto vyváženém a etickém přístupu následovaly příklad Japonska.

Tato politika náležitým způsobem přenáší odpovědnost za rozhodnutí o zdravotní péči na jednotlivce nebo rodinu.

Můžeme to porovnat s přístupem, který je v podobě povinného očkování uplatňován v mnoha jiných západních zemích. USA mohou posloužit jako případová studie v anatomii lékařského nátlaku prováděného bezejmennou byrokratickou sítí.

Byrokracie je instituce, která nad vámi vykonává obrovskou moc, ale nikdo nemá žádnou odpovědnost. To vede ke známé frustraci, s níž se často setkáváme v malém měřítku na místním úřadě pro motorová vozidla, kdy obíháme v byrokratických kruzích a marně se snažíme vyřešit problémy nebo napravit nekalé praktiky. Zdá se, že žádná konkrétní osoba nám není schopna pomoci s nápravou problémů – a to ani v případě, že nám chce člověk s dobrými úmysly upřímně pomoci.

Zde je ukázka toho, jak se tato dynamika projevuje v souvislosti s donucováním v oblasti očkování ve Spojených státech. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vydává doporučení k očkování. Eticky zásadní rozdíl mezi doporučením a povinností se však okamžitě hroutí, když instituce (např. vládní agentura, podnik, zaměstnavatel, univerzita nebo škola) vyžadují, abyste se nechali očkovat na základě doporučení CDC.

Zkuste zpochybnit racionalitu těchto nařízení, např. u federálního soudu, a instituce vydávající nařízení o povinném očkování jen znovu poukáže na doporučení CDC jako na racionální základ tohoto povinného očkování. Soud obvykle souhlasí a odkazuje na autoritu CDC v oblasti veřejného zdraví. Škola, podnik atd. se tak zříká odpovědnosti za rozhodnutí o povinném nařízení: „Koneckonců se jen řídíme doporučením CDC. Co můžeme dělat?“

CDC se však stejně tak zříká odpovědnosti: „My přece politiku nevytváříme, my jen vydáváme doporučení.“

Výrobce vakcíny je mezitím podle federálních zákonů imunní a osvobozený od veškeré odpovědnosti nebo škody.

Nemá smysl se na ně obracet, pokud vás jejich produkt – produkt, o jehož užití jste se svobodně nerozhodli – poškodí.

Nyní se vám z kroužení v kruhu a snahy identifikovat skutečného tvůrce rozhodnutí točí hlava: příslušný orgán není možné určit. Víte, že nad vaším tělem a zdravím někdo vykonává obrovskou moc, ale nelze určit, kdo je za toto rozhodnutí odpovědný ani kdo ručí za výsledek toho všeho.

Zůstáváte tak odkázáni na důsledky rozhodnutí, k němuž se nikdo nehlásí. Jedinou jistotou je, že nešlo o vaše rozhodnutí a že vám nebyla dána možnost volby.

Japonská politika se většině těchto problémů vyhnula právě tím, že odpovědnost za toto rozhodnutí jednoduše přenáší na osobu, která zákrok přijímá, nebo na rodiče v případě dítěte, které není dostatečně staré na to, aby s takovýmto zákrokem souhlasilo.

Mimochodem, tento důraz na volbu a svobodu se do jisté míry odrážel v japonské politice během celé pandemie. Japonská politika byla méně přísná než ve většině zemí, včetně Spojených států.

 

Převzato z Brownstone Institute.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusejí nutně odrážet názory The Epoch Times. Přeloženo z anglického originálu.

https://www.epochtimes.cz/2021/12/22/japonska-politika-ockovani-zadny-natlak-zadna-diskriminace-komentar/

***

Occamova břitva „zařízla“ ministra Válka

J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (3 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #2 Jan Šinagl 2021-12-28 17:21
Existuje-li alespoň jeden případ, který popírá pravdivost tvrzení A, pak toto tvrzení A není obecně pravdivé.

Mluvíme-li o tzv. vakcínách proti nemoci Covid 19, platí:

1/ Miliony konkrétních případů selhání ochranných účinků vakcín jsou důkazem nepravdivosti obecného tvrzení o jejich účinnosti.

2/ Různě závažná zdravotní poškození včetně smrti dalšího bezpočtu očkovaných "pacientů" (v řádu milionů) je důkazem nepravdivosti tvrzení o jejich bezpečnosti.

3/ Faktické prokazatelné využití tkání ze zaživa rozřezaných lidských embryí je důkazem nepravdivosti tvrzení o morální přijatelnosti jejich výroby.
-2 #1 Jan Šinagl 2021-12-28 13:38
Na podporu argumentů pana profesora Berana o komplexní a déletrvající imunitě, vzniklé proděláním Covidu, svědčí situace v Karlovarském kraji, kde před rokem došlo v podstatě k promoření a nyní patří k nejméně zasaženým oblastem. Samozřejmě to bylo za cenu velkých obětí na životech.
V otázce cirkulujících imunokomplexů mám pacienta s roztroušenou sklerózou, byl dlouhodobě stabilizovaný, po 2.dávce vakcíny došlo k progresi ložisek demyelinizace.
Další případ je pacientka s vaskulitidou, dlouhodobě stabilizovanou, recidiva po 3.dávce vakcíny.
V jednom z RÚ se zotavovalo na podzim r.2021 cca 150 pacientů ve věku 50-60 let po cévní mozkové příhodě na podkladě trombózy, vše s odstupem 2-3 týdnů po vakcíně na Covid.
Odpovídá to jednoznačně na trombózy následkem masivní nadprodukce a uvolnění trombocytů do oběhu, a to jako reakce primárně na autoimunní trombocytopenii.
Závěr z výše uvedeného je, že je nutné respektovat kontraindikace k očkování a především neočkovat do vysoké hladiny protilátek. Mám pacienty s hodnotami IgG protilátek 5-8 tisíc BAU/ml dle WHO, hranice pozitivity je 50, přesto jim byla doporučena a byla by bez omezení podána další dávka vakcíny, raději ani nedomýšlím míru rizika, naštěstí jsme to konzultovali dříve, než na aplikaci vakcíny došlo.
K léku Isoprinosine mohu jen dodat, že za poslední rok jsem předepsal více než 100 balení, v dávkování při nemoci 3x2, případně při ohrožení kontaktem 3x1. Nikdo z těch, kteří zmíněný lék obdrželi, se nedostal do těžkého stavu, natož do nemocnice, a pokud ho začali užívat i poměrně pozdě v době již těžších příznaků nemoci, zastavilo se další zhoršování průběhu choroby.
S pozdravem a přáním úspěšného vstupu do r.2022

MUDr.J.Henzl
28.12.2021

xtv.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)