Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.04.2024 07:59
  Vážený pane Šinágle, ještě jednou Vám chci poděkovat za půjčku.

  Read more...

   
 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...

   
 • 13.04.2024 07:45
  Vondráčková s Michalem se na soudy obracejí často, vedou ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

NobelSe založením Karlovy univerzity v Praze (1348) jako Říšské univerzity Karlem IV, byl položen nezbytný základ nejen pro vědecký rozvoj Čech a Moravy, ale také Německa. I v moderní době činí její význam zřejmým jména slavných lékařů,  politiků, spisovatelů, vynálezců, teologů, kteří jako studenti, nebo profesoři působili v  Praze (A. Einstein / E.Mach / F. Kafka / M.Brod / C.A. Doppler). Přispívali tak na od roku 1654 přejmenované univerzitě na Karlovu-Ferdinandovu, k evropskému duchovně-hospodářsky-kulturnímu životu.

 

Kromě této univerzity vznikla také "Německá vysoká škola technická", která se brzy také těšila stejně vynikající akademické pověsti.

Také moravská zemská metropole Brno, měla k dispozici "Německou univerzitu“, na které mj. pracovali V. Kaplan a G. Hamel, stejně tak jako na „Německé vysoké škole technické". Tato škola vznikla v roce 1843 z rozpadu v roce 1724 založené "Akademie inženýrských umění" na univerzitě v Olomouci. Na univerzitě Olomouc studoval mj. i G. Mendel. Na jejím počátku bylo založení „Jezuitské univerzitu“ v roce 1573.

Vedle toho existoval na celém sudetoněmeckém území, rozsáhlý (odborný) školní systém s kompletním pokrytím Gymnázii v jedné řadě se státními odbornými školami (Sportovní a gymnastické škol, školy pro učitele, inženýrské školy, odborné školy (např. textil, sklo, keramika, jíl, zemědělské akademie), jako garant ekonomické prosperity a pozoruhodného kulturního života.

O lidech sudetoněmeckého původu

V mysli veřejnosti jsou např. tyto osoby považovány buď za Němce, nebo Rakušany Ralph Benatzky, Eugen von Böhm-Bawerk, Marie von Ebner-Eschenbach, Sigmund Freud,  Ernst Mosch, Gustav Mahler, Joseph M. Olbricht,  Ferdinand Porsche, Josef von Radetzky, Josef Ressel,  Rainer Maria Rilke, Oskar Schindler, Johann Schroth,  Joseph Schumpeter, Leo Slezak, Vincent Priessnitz, Hans Tropsch, Albrecht z Valdštejna, Franz Werfel. Ale že, jsou přísně vzato sudetoněmeckého-česko-moravského původu je obecně neznámé. Totéž platí také pro nositele Nobelovy ceny, kteří pocházejí z těchto oblastí, nebo tam mají rodinné zázemí, proto by měly být jejich jména připomenuta. Připomeňme si, že Nobelovy ceny jsou udělovány teprve od roku 1901. Mnoho sudetských Němců dosahovalo před tímto rokem také skvělých výkonů hodných nositelů Nobelovy ceny.

Suttner Bertha narozená 9.61843 v Praze - Nobelova cena míru 1905

Spisovatelka, bojovnice za mír, pacifistka. V její mezinárodně uznávaném románu, "Odložte zbraně" (1889) popsala hrůzy války a byla významným představitelem mírového hnutí. Zakladatelka (1891) a první presidentka Rakouské Společnosti přátel míru" a zástupce presidenta Mezinárodního úřadu pro mír (Řím 1891). Zakladatelka „Německé mírové společnosti "(1892). Připravovala také 1. Haagskou mírovou konferenci (Haag 1899).

Jauregg (rozený Wagner) Julius - narozen 7.3.1857 - Nobelova cena za medicínu 1927

Jeho dědeček pocházel z vesnice Krnov ve Slezsku. Lékařská studie absolvoval ve Vídni. Habilitoval v roce 1885 (psychiatrie a nervové nemoci), profesor 1893. Uspěl v léčbě progresivní paralýzou (Terapie malárií, 1917) při Indukci horečky a záchvatech malárie. Tato metoda byla používána až do příchodu antibiotik.

Pauli, Wolfgang Ernst - narozen 25.4.1900 ve Vídni - Nobelova cena za fyziku 1945

Otec (Josef P. Wolfgang), profesor v Praze. Kmotr Ernst Mach. Studium fyziky v Mnichově. Asistent laureáta Nobelovy ceny (1954) Maxe Borna. Spolupráce s Nielsem Bohrem (Nositel Nobelovy ceny 1922). Profesor: Hamburk (1923-1928), Curych (1928-1935) a Princeton /USA (1936). Pauliho vylučovací princip.

Cori, Gerty (rozená Radnitz) - narozená 15.8.1896 v Praze – Nobelova ceny za medicínu 1947

Cori, Carl Ferdinand - narozen v Praze 12.5.1896 - Nobelova cena za medicínu 1947

Oba studovali na německé univerzitě v Praze medicínu. Výzkumník a asistent na univerzitě ve Vídni a Štýrském Hradci. Emigrace do Spojených států (1922). Profesor, Buffalo NY. Identifikace glukózy-1-fosfát (Cori ester). Za objev průběhu metabolismu glykogenu (Cori cyklus), obdržel Nobelovu cenu.

Konrad Lorenz - narozen ve Vídni 7.11.1903 - Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1973

Otec (L., Adolf - známý ortoped) z Vidňavy-Frývaldu ve Slezsku. Doktor medicíny (1928) a zoologie (1933). Habilitace (1936). Badatel v oblasti chování (hlavní představitel evoluční teorie poznání). Nadace (1949) "Institut pro srovnávací etologie". Ředitele Max-Planck-Institut pro behaviorální fyziologie". Profesor.

Jelinek, Elfriede - narozená 20.10.1946 in Mürzzuschlag – Nobelova cena za literaturu 2004

Otec J., chemik Frederick Čech. Spisovatel (poezie, romány, eseje, rozhlasové hry) s provokativním, rouhačským, obscénním obsahem a stylem.

Grünberg, Peter - narozen 8.5.1939 v Plzni – Nobelova cena za fyziku 2007

1945 smrt otce v českém vězení. Po vyhnání studia na universitách (Frankfurt/Darmstadt). Zaměstnanec výzkumného centra. Habilitace, profesor - Univerzita v Kolíně nad Rýnem. Objev „anti-feromagnetické spojky" (1986). Průkopnický výzkum počítačové technologie v oblasti paměti - GMR efekt.

Koller, Karel - narozen v roce 1857 v Sušici

Poté, co vystudoval medicínu a práci na univerzitní klinice ve Vídni, odešel přes pobyty v Utrechtu a Londýně do New Yorku (1888). Na doporučení S. Freuda, podnikl v oční chirurgii úspěšné živočišné pokusy s kokainem k přerušení přirozeného reflexního pohybu očí. K. Koller je od té doby považován za zakladatele lokální anestezie v oftalmologii. Byl nominován několikrát na Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii.

Jako poznámku navíc budiž řečeno, že manželka nositele Nobelovy ceny (1972) Heinricha-Bölla -Anne Marie, je rozená Češka, narozená v Plzni. (F. Herwig)

 

WITIKOBRIEF květen 2012

Překlad z němčiny Jan Šinágl, 1.6.2012

 

http://www.facebook.com/pages/Sudetenland-CZ/217258788299438

 

Mladič v Den Haagu

Norimberk 2012: 63.Sudetoněmecký den

Sudetští Němci v Československu až po Mnichovskou dohodu (1918-1938):

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Share

Komentáře

0 #3 Daniel 2012-06-05 16:47
Skutečně dobrá připomínka, doplňující obecnou historickou paměť. Ale je nutné ji ještě trochu uvést na pravou míru. Rodiny mnohých z těchto lidí vyvraždili v koncentračních táborech němečtí nacisté, jelikož je Němci prohlásili za "Untermenschen" pro jejich židovský původ. To, že mnohé z těchto lidí po válce ještě Češi vysídlili, přestože jejich poslední místo pobytu za válkybylo KL Oswicim - Birkenau, Buchenwald, Schwarzheide, Mauthausen, aj, jelikož mluvili německy, je další ostudný fakt.
0 #2 Jan Šinagl 2012-06-03 06:20
Není třeba příliš inteligence pochopit, že se jedná o laureáty, jejichž rodnou řečí nebyl český jazyk. Byli na tomto území narozeni a byl to jejich domov. Jejich předkové zde žili po staletí a zanechali zde nemalou stopu v oblasti hospodářství, kultury, architektury a vzdělání. Zkuste se zeptat mladých lidí, zda znají jediné dva české laureáty Jaroslava Heyrovského (1959) a Jaroslava Seiferta (1984). Většinou nevědí a netuší. Stejně jako už neví, kdo to byla Věra Čáslavská. Daleko spíše budou vědět, kdo to byl Klement Gottwald. Poměr laureátů ve srovnání s počtem obyvatelstva je také vypovídající a svědčí o kvalitě a vyspělosti této národnostní skupiny, kterou jsme barbarsky a zločinně vyhnali a sami tak oslabili naši zemi v mnoha směrech. Ani se Slováky nezacházela první republika civilizovaně – viz - cs.wikipedia.org/.../... J.Š.
+2 #1 Richard 2012-06-02 22:36
Brrrr! Čekal jsem obohacení vědomostí o laureáty NC z českých zemí a vyleze z toho propagace sudetských Němců! Seifert a Heyrovský se obrací v hrobě.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)