Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Lidové domky s.r.o.

 • Napsal mi vězeň, kterého měla poslat do vězení JUDr. Hana Marvanová?!

  Marvanová HanaPan Pavel Hric, kdysi majitel firmy Lidové domky s.r.o., mi poslal dopis z vězení Jiřice, datovaný dne 26.listopadu 2020. Nemám důvod jeho obsah zpochybňovat ani si hrát na soudce.

  JUDr. Hanu Marvanovou jsem vnímal jako „mravní ikonu“ po listopadu 89. Postupem doby jsem o ní získával informace, včetně osobních zkušeností, kdy už ji nemohu takto nazývat, leda pravým opakem „nemravnou ikonou“a „produktem“ polistopadové doby. Věřím, že většina z vás, po přečtení tohoto dopisu a odkazů na 22 článků níže, bude se mnou souhlasit. Dne 1.3.2019 stížnost Pavla Hrice Ústavní soud ČR zamítl. Obávám se, že u většiny toho, kde je JUDr. Hana Marvanová účastníkem, můžeme o skutečném právu a spravedlnosti pochybovat, především pokud jsou ve hře nemalé peníze. Množící se kauzy o zkorumpovanosti českých soudců zas tak nepřekvapují. Je to jen špička ledovce, při vší úctě k menšině skutečně schopných, charakterních a nezávislých soudců. Stejné platí i o advokátech.

  Cituji z konce dopisu: „Je mi z toho zle, že ze mne výtvarníka, kterému zákazníci psali, že je dobrým andělem a vyjadřovali  nadmíru spokojenosti s mou dobrosrdečnou povahou, vytvořila Marvanová zrůdu, která patří do vězení. V minulosti jsem opravil mnoho památek a postavil mnoho domků, které jsem sám navrhoval. Jsem tvůrce vít než podnikatel.“

 • Tak „úkoluje“ JUDr. Hana Marvanová policii, státní zástupce a soudy, aby posílaly nevinné do vězení?!

  Marvanová HanaVážený pane Šinágle!

  Zdvořile Vám děkuji za pomoc a dotýká se mne též shodné datum mé korespondence a Vašeho desátého výročí založení Solonova společenství. Pociťuji jistou mystiku - věřím na věci mezi nebem a zemí. Překvapilo mne i Vaše prezentování kamennou sochou mudrce, básníka a politika Solona. I v tomto spatřuji jako sochař jistou naději. Dosud mne soudy pouze takticky stavějí na druhou kolej. Např. na můj protokol z polygrafunereagují nikterak, jako bych jej vůbec neposlal. Zasílám tedy Vám, pane Šinágle, dokumenty, o kterých jsem se již zmiňoval. Ty, které zveřejníte, nechám na Vašem uvážení.

  Se srdečným pozdravem Pavel Hric

  18.12.2020

  * * *

  Ze stížnosti pro porušení zákona ve věci p. Pavla Hrice k rukám ministryně spravedlnosti ČR JUDr. Marie Benešovéze dne 21.4.2020:

  ... Na základě ustanovení § 266, zákona 141/1961 Sb. – o trestní řízení soudním (trestní řád), Vás žádám o přezkoumání zákonnosti pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze  ve věci Pavla Hrice, nar. 8. 5. 1965, č. j. 4 T 10/2015, proti němuž můžete jako ministryně spravedlnosti podle trestního řádu podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. ř.).  Tím je podle mého názoru nezákonnost postupu řízení, na jehož podkladě bylo toto rozhodnutí učiněno (§ 31 odst. 1 vyhlášky č. 23/1994 Sb.), které je dále v rozporu s ustálenou judikaturou a narušuje tak jednu ze zásad právního řádu, kterou je předvídatelnost možného soudního rozhodnutí a tím i ochrany legitimního očekávání účastníků. Shledávám v tomto porušení Listiny základních práv a svobod, a to v otázce ochrany spravedlivého procesu dle čl. 36 odst. 1 Listiny.

  Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10.6.2016 byl obviněný Pavel Hric shledán vinným ze zločinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 5 písm. A) trestního zákoníku. Zásadním důvodem k podání tohoto podnětu je způsob vedení soudního řízení a hlavně závěr, ke kterému Městský soud dospěl a rozhodl. V průběhu řízení Policie ČR několikrát věc odložila z důvodu, že při vyšetřování shledala, že se trestný čin nestal. …