Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Otakar a Josef Volmanovi

 • Čelákovice 24.6.2023: Občané Žebráku na prohlídce Volmanovi vily

  Volmanova vila 2015Neskutečný zážitek s neuvěřitelným géniem loci. Žebráčtí občané ocenili i osobní přivítání starostou Čelákovic ing. Josefem Pátkem.

  Dipis Volman 28.11.1938Stavba Volmanovi vily z třicátých let minulého století, jakoby patřila mimo dobu a do dalšího století. Do kroniky jsem zapsal: „Jak nám dnes chybějí Volmanové, Baťové, Kolbenové a další. Nezapomínejme jejich trvalý odkaz.“ Jeden schopný, nadaný člověk, kterému společnost nebrání plně sloužit zemi, vykoná vždy více pro ostatní a zemi, než stovky jiných. Už vůbec ne politiků, kteří službu zemi často vnímají jako službu především sami sobě – čest výjimkám. Skutečný podnikatel koná a tvoří hodnoty. Majetek mu slouží, je jeho pánem, na rozdíl od těch, kteří jsou jeho otroky a často ho nenabyli poctivou prací. Dopis Josefa Volmana vpravo vypovídá vše o  jeho charakteru. Dle žebráckých pamětníků chodil každý den ze své kanceláře do dílen a ptal se, zda něco nechybí, stejně jako Baťa.

  Velké poděkování průvodkyni paní Haně Chmelové i 23 občanům města Žebráku, kteří přijali pozvání Královského komorního města Žebrák. Bylo úzce spojeno s firmou Volman a jejími rodinnými příslušníky. Též poděkování vedení města se starostou Bc. Pavlem Horázným - doprava autobusem byla zdarma včetně pozvání k obědu, kterým by jistě ani pan Volman nepohrdl:-) Mimochodem stavební náklady na tuto vilu v tehdejší době činily cca 1 000 000 Kč, kdy rodinný domek stál cca 50 000 Kč.

  Jediné co se neví, je důvod, proč Josef Volman nepodpořil svého bratra Otakara Volmana, když potřeboval pomoc. Ten mu po I.světové válce značně pomohl. Možné vysvětlení je, že chtěl vybudovat jednu velkou firmu a netříštit tak síly?

  Připojuji FOTOGALERII a pět zvukových záznamů z prohlídky níže, včetně pár fotografií Labe, kdy se poblíž otvíral nový přístav pro malé loďky. Naleznete v ní i titulní stránku anglického odborného časopisu „The Machinist“ z května roku 1951. Firma Josef Volman měla obchodní zastoupení v 31 zemích světa. Pod „V“ už v rejstříku její jméno nenajdete, ani pod „T“, či „Ž“, kdy po zabavení komunisty v roce 1948 nesla jméno TOS Žebrák. Ten na tradici výroby obráběcích strojů (hlavně soustruhy a frézky) úspěšně navázal. Sarkasticky můžeme říci, že firma Volman komunistické znárodnění „přežila“, ale Klausovu „privatizaci“, další krádež v jiné formě, už nepřežila.

  I v Žebráku máme Volmanovu vilu, kdysi nádhernou, se zahradami a vodotrysky. Dnes je v žalostném stavu. Slouží jako ubytovna pro zahraniční dělníky, kteří pracují v blízké průmyslové zóně… Jediné, co bylo smutné, že cestovaly starší generace a žádná mládež. Ne, že by ji téma nezajímalo, ale prostě neví, nikdo nevzbudil její zájem. Zpravodaj města Žebráku mladí nečtou, ve škole se o firmě Volman neučí, místní rozhlas mlčel…

 • Město Žebrák opomenulo uctít 80.výročí úmrtí Josefa Volmana, žebráckého Bati …

  Volman JosefZebrak Josef Volman hrob 24.4.2023 Josef Volman zemřel 16. dubna 1943. Po návratu z lázní jsem se šel se zpožděním poklonit jeho památce. Na rodinné hrobce Volmanů v Žebráku, jsem nalezl pouze věnec z Čelákovic, kde měl Josef Volman hlavní továrnu na obráběcí stroje. Potěšilo, že někteří občané z řad pamětníků a živnostníků, nezapomněli. …

  Okupaci snášel Josef Volman těžce, podporoval finančně i materiálně rodiny zatčených členů ilegálního odboje. Ukrýval také ve svém podniku část knihovny a archívu T. G. Masaryka. Z četných písemných pramenů je patrné, že Volman byl pro město opravdovým mecenášem, podporoval místní spolky, dobročinné i kulturní aktivity i výstavbu bytů pro své zaměstnance.

 • Volmanovy Čelákovice 18.5.2024: Josef Volman nepotřeboval dotace, budoval a dotoval potřebné, tak jako Tomáš Baťa

  Volmanovy Celakovice pozvanka starosta 18.5.2024Volmanovy Celakovice program 18.5.2024Aktualizováno 4.6.2024

  Takové průkopníky potřebuje opět dnešní doba, máme-li začít budovat smyslplnou budoucnost a prosperitu jak hospodářskou, tak kulturní a mravní.

  Stihl jsem zadokumentovat dění z celého dne (děkuji místostarostovi Petru Studničkovi, že mne v časové tísni dovezl po skončení fotbalového utkání do Volmanovi vily). Stihl jsem vše zadokumentovat. Podívejte se na začátek fotbalového utkání „starých gard“ SK Union Čelákovice a Spartaku Žebrák (1:1, na penalty vyhrál Spartak Žebrák). Poděkování také městu Žebrák, které zajistilo autobus (zaplněn z poloviny). Jistě by byl plný, kdyby mohli jet i ti, co již nemohou a pamatují.

  Volman dopis z frontyVolman JosefSkvělá byla prohlídka Volmanovi vily s průvodkyní Terezou Myslíkovou a přednášky v Kulturním domě, zejména pravnučky Otakara Volmana Petry Braunové, doplněná v závěru vzpomínkami pamětníků jak ze Žebráku, tak z Čelákovic se zajímavými postřehy (mnoho účastníků Volmanova pohřbu později vstoupilo do KSČ, jak v debatě připomněl pamětník). III. díl knihy „Povoláním Volman“, by Petra Braunová ráda vydala do příštího jara.

  ***

  Trpělivě přečkala totalitu i divoké devadesátky. Znovuzrozená Volmanova vila se po zdařilé rekonstrukci otevřela veřejnosti

 • Žebrák 30.10.2022: Vzpomínka na zemřelé

  JVO ZebrakPamatuji ještě mnohem větší účast veřejnosti – a větší kapely…  I to vypovídá o dnešním stavu společnosti  -  a nejen v Žebráku...

  Bylo symbolické, že poslední zastavení muzikantů bylo u hrobu jejich dlouholetého kamaráda, hráče na trubku, pana Karla Pergla, ze slavného muzikantského rodu.  Věřme, že končící doba nezřízeného blahobytu povede i k obnovení těchto tradic a návratu ke skutečným hodnotám. Zapálil jsem svíčku na hrobu naší rodiny, tradičně i na hrobu rodiny Volmanů a „žebráckých Baťů“, Josefa a Otakara Volmanových. Vlevo je znak JVO Žebrák z kravaty mého táty. Zkratka Josef Volman zlidověla na IVO. JŠ

  P.S.

  Škoda, že zástupci vedení města nebyli schopni promluvit „spatra“.

  ***

  Žebrák 28.10.2022: 110 let od založení klubu kopané Spartak Žebrák