Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 28.02.2024 16:11
  „Loni se Stanislav sešel s generálním ředitelem Vězeňské ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 08:16
  Pražská burza oslabila, dolů ji táhl ČEZ... ceskenoviny.cz/.../...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Svoboda pohybu

 • „Je to zcela jasné - to, co zažíváme, je protiústavní“

  Schleiter Pietr

  Aktualizováno

  ***

  ... Doložka věčnosti v článku 79 našeho základního zákona stanoví některé základní státní zásady, jako je demokracie, dělba moci nebo spolková státní zásada - nikoli však svobodný demokratický základní řád sám o sobě. Jako soudce mohu a musím se přihlásit k tomuto základnímu příkazu. Právě se nachází v nebezpečí. Kdyby to pokračovalo v erozi, měl bych velký problém. Pak bych si dokázal představit emigraci.

  ***

  WELT: Založil jste síť kritických soudců a státních zástupců. Co je to?

  Schleiter: Když vyšla najevo ústavní stížnost, napsal mi kolega, ostřílený správní soudce. Dokázal podepsat téměř každé slovo. Poté jsme společně vytvořili síť, spustili jsme webovou stránku a poté jsme obdrželi několik stovek dopisů, včetně od soudců, státních zástupců, právníků, lékařů, statistiků, ministerských úředníků a mnoha dalších lidí. Rovněž vyjádřili své nadšení a někdy nabídli podporu. Jeden 101letý nám napsal: „Že ještě mohu zažít, jak se soudce postavil proti svému zaměstnavateli!“ Chceme se nyní stát sdružením, naším prvním cílem je pomáhat objektivně, na základě faktů a střízlivě při právním řízení krize. Poté následuje diskuse o větších problémech soudnictví jako třetí státní moci.

  ***

  Porušuje koronová politika ústavu? Aby to objasnil, podal berlínský soudce Pieter Schleiter ústavní stížnost v Karlsruhe. Rozhovor o výhradách k parlamentu a o pochybné roli spolkové kancléřky.

  Pieter Schleiter je trestní soudce u berlínského krajského soudu. Jeho kancelář je spartansky zařízená: na polici jsou svazky právnických komentářů, na stole osamělá rostlina. Doktor práva, 43 let, soukromě podal ústavní stížnost proti spolkovým a státním normám pro boj proti pandemii. Je také spoluzakladatelem sítě kritických soudců a státních zástupců.

  WELT: Pane Schleitere, považujete německou pandemickou politiku za protiústavní. Předpokládáte u konajících  úmysl?

  Pieter Schleiter: Pokud si politik myslí, že je možné, že porušuje ústavu, ale přesto jedná, protože je pro něj důležitější sledovat jiný cíl, pak je to záměrné v právním smyslu. Totéž platí pro závodníka, který nemá v úmyslu být zabit, ale přijímá to se souhlasem - i když jen považuje za možné, že někdo v důsledku jeho činů zemře. Pokud se v politice použijí trestněprávní zásady tzv. podmíněného úmyslu a povědomí o protiprávním jednání dle odstavce 16 a 17 trestního zákoníku, lze se alespoň zeptat, zda došlo k úmyslnému porušení slibu, který spolkový prezident, spolková kancléřka a spolkový ministr složili dle článků 56 a 64 ústavy: „Přísahám, že... budu podporovat a bránit základní zákon a federální zákony. K tomu mi dopomáhej Bůh.“

 • Omezení svobody pohybu: Padl první návrh na předběžné opatření k ESLP kvůli koronaviru

  ESLP logo„Jakkoli by snad mohlo být za epidemie omezení základních práv na místě, pokud jde o chřipku, epidemický práh se v ČR pohybuje mezi 1 600 až 1 800 nemocnými na 100 000 obyvatel. To znamená, že o epidemii by se jednalo v případě, kdy by bylo v české populaci alespoň 160 000 nakažených. S Covid jsme právě překročili 6 000, obdobná je situace také v jiných státech. Daná opatření jsou tak naprosto předčasná a je těžko možné je chápat jinak, než jako zneužití moci ze strany exekutivy, a to tím spíše, když exekutiva nedodržela ústavně a zákonem stanovenou proceduru pro vyhlášení nouzového stavu a omezení základních práv a svobod.“

  Před zneužitím situace k útoku na právní stát, na svobody a na demokracii už 1. dubna 2020 varovala skupina státu ze západní Evropy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko zveřejnily dne 1. 4. 2020 prohlášení, ve kterém vyjadřují obavy, aby krizová opatření v takto bezprecedentní situaci nebyla zároveň útokem na právní stát, demokracii a vládu práva.