Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Tedros Adhanom Ghebreyesus

 • Der WHO-Pandemievertrag darf auf keinen Fall ratifiziert werden!

  Covid a svetAktualiziert 4.5.2023: Dr. Thomas Binder: Pandemie = Plandemie. Die COVID-Pandemie war in erster Linie eine Pandemie der RT-PCR-Tests

  ***

  Die von niemandem gewählte Weltgesundheitsorganisation (WHO) schreitet mit ihren Plänen für ein globales Pandemieabkommen immer weiter voran. Damit greift die WHO nach der Souveränität der Nationalstaaten, indem sie für sich die Befugnis beansprucht, Pandemien auszurufen, die „wissenschaftliche Wahrheit“ zu bestimmen, angebliche „Fehlinformationen“ zu zensieren und sogar über Teile der staatlichen Gesundheitsbudgets zu verfügen. Dieser globale Putschversuch der WHO muss unbedingt verhindert werden!

  Derzeit arbeitet ein zwischenstaatliches Verhandlungsgremium (INB) innerhalb der WHO an einem „Übereinkommen, Abkommen oder anderen Instrument für die Pandemievorbereitung und Bewältigung“. Als Grundlage dient ein „Zero draft“ genannter Entwurf. Darin heißt es, dass die Souveränität eines Staates eingeschränkt werden kann, wenn seine Entscheidungen „seiner Bevölkerung oder anderen Staaten schaden“, ohne dass dabei der Begriff „Schaden“ näher definiert wird. Dazu sollen alle Länder der Welt gezwungen werden, einen Teil ihres Bruttoinlandsprodukts für die „internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der Bekämpfung von Epidemien“ zu verwenden, sprich der Kontrolle der WHO zu unterstellen.

 • Petice: Smlouva WHO o pandemii nesmí být ratifikována !

  Covid a svetAktualizováno 3.5.2023: Dr. Thomas Binder: Pandemie = plándemie. Pandemie COVID byla především pandemie RT-PCR testů

  ***

  Světová zdravotnická organizace (WHO), kterou nikdo nevolil, pokračuje ve svých plánech na globální pandemickou smlouvu. WHO přitom sahá na suverenitu národních států tím, že si nárokuje pravomoc vyhlašovat pandemie, určovat "vědeckou pravdu", cenzurovat údajné "dezinformace" a dokonce disponovat částmi státních zdravotnických rozpočtů. Tomuto pokusu o globální převrat ze strany WHO je třeba za každou cenu zabránit!

  V současné době pracuje mezivládní vyjednávací orgán (INB) v rámci WHO na "úmluvě, dohodě nebo jiném nástroji pro pandemickou připravenost a reakci". Jako základ slouží návrh nazvaný "Nultý návrh". V něm se uvádí, že suverenita státu může být omezena, pokud jeho rozhodnutí "poškodí jeho obyvatelstvo nebo jiné státy", aniž by byl pojem "poškození" blíže definován. Za tímto účelem mají být všechny státy světa nuceny vyčlenit část svého hrubého domácího produktu na "mezinárodní spolupráci a pomoc v boji proti epidemiím", tj. podřídit ji kontrole WHO.