Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Simecek-Lumi-260313

Soudce Pešek, který vazbu nařídil, už byl zbaven taláru pro korupci!

Podivné soudy Lumíra Šimečka - V Rusku už soudí i mrtvé – U nás zatím jen těžce nemocné, které „léčíme“ v bezdůvodné a nezákonné vyšetřovací vazbě! – MÁTE SLOVO mne nepozvalo – Helena Vondráčková a její rodina v exekuci – Agentura MM versus Jan Šinágl a 3.650.000-Kč, KS Praha 8.4.2013 od 13:00 hod.

26.března 2013 proběhl další akt policejní a justiční zvůle u MS Brno. Známému, dlouholetému občanskému aktivistovi Ing. arch. Lumíru Šimečkovi hrozí až 10 let vězení za ochranu svého majetku poté, co policie opakovaně na jeho výzvy o zabránění poškozování jeho majetku neznámým pachatelem nekonala. Celých 14 dnů čekal ve svém voze až se dočkal. Pachatel byl lehce zraněn, pana Šimečka zažaloval a zatím slaví „úspěch“. Policie se neptala na příčinu sporu, nezdokumentovala škodu, pana Šimečka rovnou obvinila. Soudce nechal okamžitě po konfliktu 20.října 2012 pana Šimečka zavřít do vyšetřovací vazby. Přitom je pan Šimeček těžce nemocný a musí brát pravidelně léky. Nemluvě o nezákonné délce doby soudního projednávání, kdy se obviněný nachází ve vyšetřovací vazbě a kdy by soud měl dle zákona jednat a rozhodovat urychleně v zákonných lhůtách!

Český ombudsman přepaden – 30.9.1999

Český ombudsman byl surově zbit – 1.3.2001

Auta pana Šimečka byla na ulici opakovaně poškozována a měl plné právo jednat tak jak jednal, kdy policie nekonala a nedokázala zabránit poškozování soukromého majetku. Simecek_prg_260313Takto „objektivně“Simecek_auta_2012 referoval DENÍK.CZ o tomto konfliktu! Proč se policie nezajímala o příčinu jednání pana Šimečka? Proč nebyli policisté předvoláni jako svědci? Pokud šel poškozený pan Burian venčit psa, proč pes nebránil svého pána? Proč neštěkal? Proč někteří svědci žádného psa neviděli? Jaký měl důvod k procházce pan Burian, když by neměl psa? Proč policie nevyfotografovala poškozené auto? Proč nehledala předmět, kterým bylo poškození způsobeno? Proč byl dům pana Šimečka vykraden a zmizely jen dokumenty, které dokazovaly poškozování jeho soukromého majetku a kdy peníze zůstaly nedotčeny? Proč soud nebere v potaz zdravotní stav pana Šimečka, který nepochybně ovlivňuje jeho jednání a myšlení?

Simecek_BurianProč nikdo nehovoří o tom, že pan Burian je bývalý boxer? Na první pohled nepůsobí vůbec důvěryhodně. Mne před soudní síní tykal a vulgárně napadl proč ho fotografuji. Údajně mu vadil blesk. Blesk jsem vypnul a vyfotografoval už bez blesku. Poté se zklidnil. Zajímavé, že na posledním jednání 28.2 vypadal docela zdravý a byl bez brýlí. Na tomto jednání měl najednou černé brýle? Má prý údajně pověst udavače a mít dobré styky s policií? Na mne udělal dojem simulanta a naprosto nedůvěryhodného člověka. Fakt je, že všechny účastníky mimo soudní síně po skončení jednání sledoval, zřejmě i fotografoval a natáčel na video, dle svědků? Proč asi? Otázek by bylo mnohem více, které měl soudce a obhajoba klást a nekladli…?!

Obhájkyně pana Šimečka odvádí viditelně špatnou práci. Přátelé pana Šimečka natočili video, které zpochybňuje hodnověrnost korunní svědkyně. Od posledního jednání neměla čas si ho obhájkyně prohlédnout! Proto jej prý nemohla předložit jako důkaz, přitom při tomto jednání byla poslední možnost předložit důkazy…?! Hájit zájmy klienta si představuji poněkud jinak.

Vzhledem k diagnostikovanému vážnému onemocnění, kdy pan Šimeček musí brát léky a kdy jeho jednání je nepochybně jeho zdravotním stavem ovlivňováno je mlčení o této skutečnosti podezželé. Vůbec by před soudem stát neměl a nejen ze zdravotních důvodů. Z hlediska jeho zdravotního stavu je proto třeba jeho někdy extrémní postoje a názory vnímat a mít pro ně pochopení. Na každý pád má pan Šimeček silný smysl pro právo,  spravedlnost a svobodu. Brněnští nezapomenou jak např. hned po sametové revoluci rušil sirénou komunistické mítinky v Brně tak, že nemohly vůbec proběhnout.

Obžaloba Ing. Arch. Lumíra Šimečka – 19.12.2012

Protokol z hlavního líčení – 29.1.2013

Přikládám tři články k osobnosti Lumíra Šimečka:

PRONÁSLEDOVÁNÍ A KŘIVDY PÁCHANÉ na ing. arch. Lumírovi ŠIMEČKOVI

Ing.Lumír Šimeček opět před podivným soudem - stížnost!

Šimeček půjde kvůli Hučínovi před komisi

Simecek_Lumir_VHJe smutné, že zatímco Lumír Šimeček podporoval Vladimíra Hučína velmi intenzivně při jeho soudech, pan Hučín se nedostavil ani k jednomu jednání, podobně jako nepodpořil svojiSimecek_Lumir_PCR_2013 účastí Hučín své kamarády z věznice Minkovice při soudu se sadistickým  bachařem Josefem Vondruškou. Ani mluvčí a tajemník Vladimíra Hučína, známý písničkář Zbyněk Horváth se nedostavil. Lumír Šimeček pomohl Vladimíra Hučína očistit, pomůže Vladimír Hučín silou své osobnosti očistit Lumíra Šimečka? Věřím že ano a příště už se na soud dostaví. Smekám před paní Zdenou Mašínovou, která se i přes svůj vysoký věk a tělesné postižení soudů zúčastňuje.

Občanské sdružení Český ombudsman nabídlo záruky za Lumíra Šimečka, byla odmítnuta! Podobně dopis napsaný signatářem CH 77 knězem Mgr. Bohumilem Šitavancem soudci Mgr. Michalu Zámečníkovi ze dne 20.2.2013, zůstal dosud bez odpovědi! Podnikatel Janoušek si stále běhá po svobodě, vymlouvá se na zdravotní stav, vyhýbá se soudu a Lumír Šimeček, na rozdíl od Janouška prokazatelně nemocný, už je držen dnes přesně  160 dní ve vyšetřovací vazbě v rozporu se zákonem a dobrými mravy. Pan Šimeček má smůlu, že nemá miliony…

Malá fotogalerie ze soudního jednání a zvukový záznam z celého jednání ze dne 26.3.2013.

VS_CR_pravomoci_040413Další jednání bylo nařízeno na 30.4.2013, MS Brno, 8:30 hodin, 4/41(tramvaj č.8, zastávka Vojtova). Bude vypovídat soudní znalec, očekává se jednání na celý den s možným vynesením rozsudku.

Mimochodem v budově justičního paláce je zakázáno fotografovat. Bylo mi sděleno, že je to z autorských důvodů a že lze fotografovat jen na vydání bezplatného povolení. No nevím, kdo by chtěl stavět takovou budovu, která je dalším zločinem a kde se paradoxně zločiny vyšetřují. Pohyblivé schody bez čidel, jezdící naprázdno po celý den, obrovské volné, světlé prostory, které jsou vytápěny, na druhé straně neútulná, temná jídelna jako jeskyně, chybí velká jednací místnost. Zase jedna další korupční stavba!

Doufám a věřím, že se 30.dubna jednací síň zcela zaplní a nebude svědkem dalšího bezpráví páchaném na nevinném jen proto, že někomu mocnému či mocným vadí!

 

Jan Šinágl, 28.3.2013

P.S.

Jinak ve věci tragédie ve Frenštátu pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm: A čemu má člověk potom věřit…?! a mé ZOI mi už starostka i hejtman odpověděli – viz článek. Zákonná lhůta na odpověď činí 15 dnů. Je možno ji prodloužit o 10 dnů ze zákonných důvodů s povinností  informovat žadatele. Paní starostka ji překročila o 2 dny, pan hejtman o 8 dní aniž by mne informovali, natož se omluvili. Na dnešní den jsem se přihlásil k účasti v pořadu ČT MÁTE SLOVO, věnovaný tomuto tématu. Divácké centrum ČT mi potvrdilo příjem mé žádosti a předalo ji autorům pořadu. Pozvání do pořadu jsem neobdržel. Na druhé straně se paní Jílkové, moderátorce pořadu, nedivím. Jistě má ještě v paměti má vystoupení v pořadu TV NOVA KOTEL, zejména to poslední věnované BIS a které bylo posledním vysíláním tohoto pořadu. Tenkrát mi před vysíláním slíbila, že mi udělí slovo pro závažnost otázek, neustále mne přehlížela až jsem si musel udělení slova  doslova vykřičet pro posledních pár vteřin pořadu. Byly skutečně posledními.

K aktuální exekuci majetku Heleny Vondráčkové jen doplňuji: Jedná se údajně o nezaplacení jisté služby, zřejmě za šaty, cca 400.000,-Kč. Vzhledem k tomu že Martin Michal má trvalé lhaní téměř o všem vrozené, tak je to dost pravděpodobně jinak. Nicméně paní Vondráčková tvrdí, že to neakceptuje a že se odvolá. Měla by být méně sobecká a myslet i na svého bratra. Exekucí je poškozena celá rodina zablokováním rodného domu. V pořadí IV. kolo soudního jednání ve věci žaloby Agentury MM na moji osobu ve výši 3.650.000,-Kč, bude pokračovat u KS Praha dne 8.4.2013 od 13:00 hod. dokončením výslechu pana Jiřího Vondráčka. Samosoudce JUDr. Vojtěch Cepl ml. Veřejnost je zvána. J.Š.

* * *

Z diskuse na AKTUaLNE.CZ:

Jaroslav Golasovský: „Nemám právnické vzdělání, ale myslím si, že za 23.let od "Zametu" Ústava ČR a trestní zákoník není na úrovni vyspělých demokracii. Jestliže naši odborníci na právo sami se za ty léta nedohodli a nevytvořili jednoznačně srozumitelnou Ústavu ČR a právní normy, tak se právě měli inspirovat a převzít vhodné zákony, prvky z demokratických zemí. V našem právním systému je takový právní chaos, že dobře erudovaný právník "je schopen za zločiny či trestné činy v hospodářské oblasti zajistit doslova "beztrestnost" různým zlodějům, podvodníkům, politikům atd. A když je vše "okaté", tak přichází na řadu Amnestie a milosti prezidenta.“

* * *

Amnestii chystali dlouhé měsíce. Změnili i ústavu

Mrzílek— 2013-03-27 23:47

„Dejte Čechům najíst, potom se nechají podfouknout, aneb je nám bližší salám nebo svoboda? Svoboda je spojena s odpovědností, salám s pivem.“

* * *

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (4 Votes)
Share

Komentáře   

0 #4 KivH 2014-01-03 21:18
K činnosti Policie ČR [dále PČR] bych se mohl vyjadřovat, s důkazy, velmi dlouho. Zkrátím to na jeden případ, z loňského roku. Podali jsme Trestní oznámení [dále TO] na známého pachatele pro trestný čin obecného ohrožení a pro trestný čin úmyslného poškozování cizího majetku. Toto TO ale velitel místního oddělení PČR, aniž by se jím zabýval, odmítnul převzít (přestože má takovou povinnost) a aniž by cokoliv vyšetřoval, předal toto TO jako přestupek na místní radnici k dořešení.
Díky tomu, že jsem v té době pracoval pro právníka a postěžoval jsem si, dozvěděl jsem se o nezákonném postupu tohoto policisty a dostal jsem radu, jak postupovat dál. Dnes je policista v kárném řízení, naše TO bylo vyřešeno státním návladním a předáno k provedení opatření na nadřízené oddělení PČR.
Možná se už nic dál nestane, a nedivil bych se, v Čechách si platíme spoustu zbytečných orgánů, ale alespoň naději, že je něco jinak, na chvíli, jsme dostali.
-3 #3 Petr 2013-04-04 16:19
Jak tak sleduji dění okolo pana Šimečka, bylo by dobré znovuobnovení činnosti VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných). Takto poškozených lidí přibývá geometrickou řadou v závislosti na vzdálenosti státních složek od roku 1989.
-5 #2 Jiří Komárek 2013-03-31 00:48
S Policií ČR mám podobnou zkušenost.
Nekonala když jsem se na ni obrátil ve věci týrání mé dcery. Když jsem byl jejími tyrany napaden, obrátila policie vše proti mne. Z napadeného se stal obviněný, policie zahodila původní protokoly, aby je po mých stížnostech na MV po několika letech falšovala diletantsky na jiných tiskopisech, neboť původní už neměla. Falšovaný protokol podepsal policista, který nebyl přítomen mému výslechu. U mého výslechu byli tehdy dva policisté, jeden z nich se přiznal k nepřijetí trestního oznámení.
Znám i jejich jména, marně jsem se snažil na ně podávat TO na ústředí IMV v Praze.
0 #1 Tomas 2013-03-29 16:27
??Mimochodem v budově justičního paláce je zakázáno fotografovat.??


Příznačné, právo a svoboda informací se porušují především v soudní budově!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)