Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Michal Martin IIVyjádření žalovaného k odvolání žalobců - Námitka podjatosti JUDr. Romana Šebka a bývalých členekKoci Petr KSČ JUDr. Dany Kostkové a JUDr. Evy Szépeové ve věci žaloby na stát o náhradu škody J.Šináglovi - Advokát Petr Kočí byl odvolacím kárným senátem uznán kárně vinným za to, že podal jménem své klientky Lucie Šlégrové námitku podjatosti na znalce-podvodníka Michala Mazla, avšak uloženou sankci zmírnil a namísto ročního zákazu výkonu advokacie mu za to uložil pokutu 100 000 korun - Tisková zpráva JUDr. Petra Kočího PhD.Petra Kočího

… Odvolatelé vytýkají soudu I. stupně, že neprovedl některé jimi navrhované důkazy. Napadený rozsudek však dostatečně podrobně vysvětluje, proč soud tímto způsobem rozhodl: valná většina důkazních návrhů předložených žalobci byla prima facie nadbytečná a nemohla přinést ničeho, co by mohlo skutková zjištění a právní závěry, které soud I. stupně učinil, jakkoli změnit. … Totéž platí i pro výslech svědka Vondráčka, jehož hodnověrnost žalobci napadají. Nelze než podotknout, že skutečnosti vyplývající z jeho výpovědi byly pouze jedním „střípkem v mosaice“ skutkových zjištění, na nichž napadený rozsudek spočívá. Soud postupoval v rámci přípustné soudcovské diskrece a v souladu se zásadou de minimis non curat prætor, jestliže se řadou námitek žalobců proti publikační činnosti žalovaného odmítl zabývat.

… Jak soud žalobce upozornil, předseda senátu JUDr. Roman Šebek je švagrem Mgr. Ester Šebkové, která je zaměstnána u žalované a podílela se i některých úkonech v této věci. Žalobce podotýká, že pokud by šlo o účast nahodilou nebo jednorázovou, nemusela by tato okolnost mít na domněnku nepodjatosti předsedy senátu vliv, avšak z podkladů k věci zjistil, že Mgr. Šebková je podepsána jak pod (předprocesním) stanoviskem k žalobcově nároku, tak pod dalšími dvěma procesními vyjádřeními, a je tedy zřejmě osobou, která se na řízení za žalovanou podílí největší měrou. Proto je nutno presumovat, že JUDr. Šebek může být v důsledku svého příbuzenského poměru k ní ovlivněn natolik, že lze mít důvodné pochybnosti o jeho nepodjatosti a způsobilosti nestranně rozhodovat. … U členů senátu JUDr. Dany Kostkové a JUDr. Evy Szépeové žalobce zjistil, že jde o bývalé členy Komunistické strany Československa, a tedy o osoby, které on sám pokládá za mravně narušené a nezpůsobilé vykonávat funkci soudce, což vyjádřil i jako jeden ze tří iniciátorů iniciátorů internetové petice Chceme justici bez komunistických soudců a státních zástupců!1. Z toho důvodu lze presumovat, že tito soudci budou vůči žalobci pociťovat aversi, jež by se mohla v materiálním stupni promítnout do jejich rozhodování, a z toho důvodu lze mít důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti vůči žalobci.

Těší mne, že ČAK zrušila trest mému obhájci JUDr. Petru Kočímu PhD. Znám ho roky, skvělý, charakterní člověk. Nesmyslné a nemravné pokutě 100.000,-Kč se bude bránit správní žalobou.

 

Jan Šinágl, 15.10.2013

 

Odvolací kárný senát zmírnil P. Kočímu trest za námitku podjatosti

Advokát Petr Kočí byl odvolacím kárným senátem uznán kárně vinným za to, že podal jménem své klientky Lucie Šlégrové námitku podjatosti na znalce-podvodníka Michala Mazla, avšak uloženou sankci zmírnil a namísto ročního zákazu výkonu advokacie mu za to uložil pokutu 100 000 korun. Jo, hovořit o korupci při zadávání zakázky na nákup talárů se nevyplácí…

Bohužel, nemohu než konstatovat, že česká advokacie a čeští advokáti jsou ostudou této země a Česká advokátní komora je toho institucionálním symbolem.

Tisková zpráva Petra Kočího.

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.23 (13 Votes)
Share

Komentáře   

+1 #1 Stefan 2013-10-15 23:54
Cituji Šinágl:
advokát Petr Kočí byl odvolacím kárným senátem uznán kárně vinným za to, že podal jménem své klientky Lucie Šlégrové námitku podjatosti...

Ale no tak, nevykládejte takové nesmysly, rozhodně nebyl postižen kvůli tomu, že podal námitku, ale proto, že ji odůvodnil možným "židovským původem" znalce, což je poněkud za čárou toho, co je ve slušné společnosti akceptovatelné.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)