Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Rudinska IIRoky jsem dokumentaristce MgA Libuši Rudinské plně důvěřoval a zastával se jí, i přes alarmující informaceWonka Pavel o údajné neobjektivitě její práce, které jsem obdržel z několika důvěryhodných zdrojů. Věřil jsem, že život Pavla Wonky se snaží upřímně, objektivně, nezávisle a nepodjatě zdokumentovat. Bohužel po osobních zkušenostech v poslední době, moji důvěru zcela ztratila. Její současné chování je podivné, nevyzpytatelné, naprosto neslučitelné s prací renomované dokumentaristky, za kterou se vydává. Nevyzvedává doporučené dopisy s dodejnou, nereaguje na závažné e-maily, zato reaguje na mém webu či posílá e-maily, jejichž obsah nutí k zamyšlení, zda byla v době jejich psaní vůbec pánem svého rozumu? Zatím vše nasvědčuje tomu, že mnohem více ji zajímá údajné „estébáctví“ Pavla Wonky než jeho statečná, odvážná a riskantní práce za totality, za kterou zaplatil svým životem. Je smutné, že paní Rudinskou podporuje bývalý důstojník BIS Vladimír Hučín, který také zpochybňuje charakter a činnost Pavla Wonky.

K tomu bych si dovolil připomenout, že zatímco pan Hučín za totality porušoval platné zákony, často za něho riskovali druzí a kdy jehoHusakovi Pavel Jirka Gerta 170388 chování mělo blíže k chuligánství, Pavel Wonka naopak komunistické zákony neporušoval, dodržoval a hlavně vyžadoval jejich dodržování úřady, institucemi a osobami. Pan Hučín zdaleka tolik komunistům nevadil jako Pavel Wonka, jinak by asi také nepřežil. I proto byl Pavel Wonka vyznamenán na Pražském hradě 28.10.2013. Je smutné, že se pan Hučín zúčastňuje především svých soudů, místo aby svoji účastí a případným svědectvím, podpořil i soudy bývalých politických vězňů jako např. Jiřího Wolfa v kauze sadistického bachaře Josefa Vondrušky.

Rudinska dopis 240214Zpět k paní Rudinské. 3.února 2014 jsem jí napsal tento doporučený dopis s dodejkou, kdy na stejný obsah zaslaný na obě její e-mailové adresy nereagovala - Dopis se vrátil jako „nevyzvednut“ 24.2.2014.

Dobrý den paní Rudinská,

Vzhledem k posledním osobním negativním zkušenostem s Vámi a negativním informacím od dalších osob, ztratil jsem ve Vás důvěru. Nevěřím, že jste schopna dokument o Pavlu Wonkovi natočit objektivně a nezávisle ve všech ohledech. Žádám Vás tímto proto o navrácení CD se zvukovými záznamy mých rozhovorů s panem …. a panem …., které jsem Vám předal při demonstraci za Pavla Wonku před OS v Trutnově v dubnu 2013. Tímto Vám současně odnímám svůj souhlas tyto zvukové záznamy jakýmkoliv způsobem šířit a používat. Rovněž tak Vám nedávám souhlas, aby byly v dokumentu použity jakékoliv záběry, kdy jste se mnou natáčela rozhovory. Též si nepřeji, abyste použila i záběry z demonstrací a dalších akcí za Pavla Wonku, kde jsem byl přítomen i když Vám to těžko mohu zakázat, šlo-li o veřejnou akci, kde byla přítomna i jiná média. Je to jen Vaše morální rozhodnutí. Na přiložený e-mail níže ze 29.1.2014 jste dosud nereagovala. Z dosavadních informací předpokládám, že je správná výše uvedená poštovní adresa. V tom případě prosím uveďte správnou na Vašich webových stránkách, ať zbytečně neuvádíte jejích návštěvníky v omyl, nepřiděláváte jim práci a nenutíte je zbytečně utrácet peníze za poštovné. CD prosím zašlete na adresu:

Jan Šinágl, Nejedlých 335, 267 53 Žebrák. Děkuji Vám.

                                                                                                                      S pozdravem

                                                                                                                         Jan Šinágl

E-Mail z 29.1.2014:

Dobrý den paní Rudinská,

můžete mi prosím sdělit, jaká je aktuálně platná poštovní adresa Vašeho trvalého bydliště, resp. kde přebíráte listovní poštu? Chci Vám poslat doporučený dopis. Samozřejmě jsem pokládal za správnou uvedenou na Vašem webu - http://www.rudinska.cz/?kontakt - Libuše Rudinská, Tusarova 22, 170 00 Praha 7. Dle sdělení pana Jiřího Wonky je neplatná a správná má být Matějkova 2123/11, 190 00 Praha 9? Nezdá se mi, že byste měla chybně uvedenou adresu na Vašem webu, na druhé straně chci mít jistotu a zbytečně neutrácet peníze případným zasláním dopisu na nesprávnou adresu. Děkuji Vám.

S pozdravem

Jan Šinágl

Rudinska dotace MF 25 mil 2008 - 200 150214Za zmínku stojí také informace z webu MF, kde stojí, že v letech 2008-2011 paní Rudinská obdržela od MF 2.500.000,-Kč na tři dokumenty. Bohužel u filmu o Pavlu Wonkovi je uvedená „0“,-Kč. MimochodemFilm "Pavel Wonka - advokát chudých" byl financován Ministerstvem kultury v roce 2012 částkou 300.000 Kč (€11,579) a měl být dokončen 2013…?

O tom jaká byla „estébácká“ rodina Wonkových svědčí dopis prezidentu Gustavu Husákovi datovaný 17.3.1988 a podepsaný oběma bratry a jejich maminkou. Ta napsala ještě dopis ÚV KSČ dne 29.3.1988. Po odeslání tohoto dopisu už zbýval Pavlovi Wonkovi necelý měsíc života… Kolik matek a synů projevilo takovou občanskou statečnost a odvahu, v době komunistické totality, jako rodina Wonků…?!

Zpráva ČNR o Pavlu Wonkovi z 24.4.1990 je vypovídající. MV dne 27.10.2003 prokazuje, že byl Pavel Wonka vedenWonka MV nepratelska osoba 271003 jako tzv. „nepřátelská osoba.“ Jakoby tyto informace paní Rudinská neznala, nečetla či ignorovala. Místo, aby se řídila oficiálními dokumenty, hodnověrnými zdroji a osobami, vyhledává „informace“ i u značně pochybných zdrojů.

Nejen pro výše uvedené jsem zrušil sbírku na podporu dokumentu o Pavlu Wonkovi – diskusi ke článku doporučuji, reagovala i paní Rudinská, způsobem jí vlastním.

Z mé korespondence:

Dopis Gerta Wonkova UV KSC 290388… V probíhajícím soudním sporu s příslušníky StB, kteří unesli a surově zmlátili disidenta Petra Placáka, média uvádějí z tohoto bicího komanda pouze tři, čtvrtého neuvádějí, již zemřel. Mlčí i o tom, že jméno tohoto čtvrtého příslušníka tzv. „bicího komanda“ bylo Renné Špringel. Byl sousedem Pavla Wonky ve Vrchalbí. Jeho bratr Bohumil Špringel je stále živ, bydlí na stejné adrese, kde bydlel Pavel Wonka. R.Špringel vystudoval gymnázium. Byl zaměstnán u trutnovské kriminálky. V nízkém věku, neodpovídající tabulkám, odešel předčasně do policejního důchodu s jistě „zaslouženými“ doživotními výsluhovými odměnami v nemalé výši. O těchto dvou lidech také napsal čtenář-anonym v článku o Pavlu Wonkovi. Jaký by mohl být asi Pavel Wonka „estébák“, když měl v bezprostřední blízkosti takto vysoce postaveného příslušníka StB. Měli tehdy spoustu pravomocí - přístupy k dokumentům, vstupy do tajných složek, archivu atd. Pokud režisérka Rudínská sháněla informace o Pavlu Wonkovi i u takovýchto bezcharakterních lidí, není divu, že se ji dostalo mnoho úmyslně zkreslených informací. Občasně navštěvuji Vrchlabí a vídám Bohumila Špringla, jak si jako spokojený důchodce venčí pejska. Svého bratra prý moc v lásce neměl. S ním si to už „vyřizuje“ Boží spravedlnost…

Libuše Šilhánová: Pavel Wonka pro mne byl a je hrdinou naší země.

* * *

Pavel Wonka v dopise GP ČSR (Generální prokuratuře) ze dne 8.5.1985

… „V přezkoumávané věci upozorňuji na skutečnost, že orgány okresní a krajské prokuratury mně v roce 1982 nedůvodně zadržovaly ve vyšetřovací vazbě ze které jsem byl propuštěn až na zásah GP ČSR. Později vydala ve věci GP ČSR stanovisko, že výsledky vyšetřování mě vůbec neopravňují trestně stíhat. Přesto mě Okresní prokurátor v Trutnově obžaloval a osobně potom se za odsouzení angažoval. I Krajská prokuratura v Hradci Králové došla k závěru, že nově zahájené trestní stíhání proti mé osobě bude vhodné postoupit prokuratuře jiného okresu. To co se děje v mých případech nelze skutečně označit jinak než podezření z rozsáhlé trestné činnosti veřejných činitelů.“…

* * *

Přiložený článek FÍZL je z knihy Petra Placáka stejného názvu. Kolik takových estébáckých zrůd jako byly René Špringer a Václav Duchač, pobíralo či pobírá ještě dnes vysoké penze za pomoc při likvidaci nejlepších lidí národa a kteří nám dnes tak zoufale chybí…?! Mimochodem pobírají více než jejich už nežijící či ještě žijící oběti, které jsou většinou mnohem starší. Zrůdnost je tak oceňována po totalitě i "demokracií"!!!

* * *

FIZL Petr Placak---------- Původní zpráva ----------

Od: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datum: 21. 1. 2014

Předmět:

Vážená paní Rudínská,

naprosto rozumím Vašemu postoji ve věci Pavla Wonky. Jako pracovník BIS jsem již před 20 lety získal jisté informace, které potvrzují to, co píšete. Navíc jsem byl informován poslankyní Alenou Páralovou, ale o tom jsem se Vám zmínil.  Je to bohužel velmi smutné, ale pravda někdy hodně bolí. Svým způsobem i tak může film ukázat, co se tady dělo.    

S pozdravem Vladimír Hučín

* * *

Dnes uplynulo 20 let od smrti Karla Kryla, myslím, že si mají v nebi, spolu s Pavlem Wonkou, o čem vyprávět. Pro naši zemi odvedli obrovský kus práce, která je stála zdraví a mnoho let života. Musíme se mnohem více snažit, abychom byli jejich oběti, památky a odkazu hodni…

 

Jan Šinágl, 3.3.2014

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.64 (14 Votes)
Share

Komentáře   

+2 #1 StB zase špiní oběti 2014-03-05 23:14
rudy zlocinci z StB potrebujou maximalne pospinit svoje umuceny obeti, aby sebe trosku ocistili. Evidentne i v tom filmu. Kdo se k nim dnes pridava jenom ctenar zasne. horska. a bude hur, maji porad velky vliv.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)