Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

st čvn 19 @12:45 -
MS Praha - Spálená: Lenka Dubovcová versus MZV ČR
pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů
út čvc 16 @13:00 -
OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:23
  Jsem zvědavá, jaké dopady to bude mít na soudkyni a další ...

  Read more...

   
 • 14.06.2024 08:49
  Naši vládní politici jdou ve stejných stopách jako pokrokářští ...

  Read more...

   
 • 13.06.2024 12:29
  „Žádné morální zábrany“. Spekulanti útočí na majitele podílů ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Mesity-CZ-2014Střelba v židovském muzeu v Bruselu si vyžádala nejméně tři mrtvé - Nejméně 31 mrtvých a více než 90 zraněných při atentátu v Číně - Mediální boj o mešitu v Teplicích - Na území České republiky se nachází 6 mešit a 12 modliteben - Lukáš Lhoťan: ISLÁM & ISLÁMISMUS - Česká škola v roce 2050

… Nápor islamismu v České republice zesílil po 11. září 2001, kdy si západoevropské země uvědomily svou chybu v toleranci různých islamistických skupin podporovaných ze Saúdské Ará­bie a rozhodly se proti nim zakročit. Dochází tak k situaci, kdy jsou v západní Evropě určité osoby a organizace chápány jako extremistické, ale v České republice jsou propagovány islámský­mi nadacemi. Obdobné to je s islamistickým kapitálem, který je postupně vytlačován ze zemí, jako je Německo, Francie a Velká Británie, kdežto v České republice je mu ponecháváno prakticky svobodné působení….

Benjamin Kuras: Nově nastupující totalitní systém – Západ odhodil své principy a nahradil je sebebičováním, které přechází do sebezničení – Neomarxistický pochod evropskými institucemi – Vznik všudypřítomné politické korektnosti a multikolturalismu - Demontáš všeho klasicky západního – Reforma islámu se nekoná – Koná se útok na poslední zbytky civilizovanosti, které nám kdysi vyspělý Západ připomínají. ... Lukáš Lhoťan: ISLÁM & ISLÁMISMUS – PŘEDMLUVA

Přednáška Benjamina Kurase o nebezpečí Islámu v rámci tématu Rizika plného uznání Islámu v České republice, je alarmující. Stejně tak otřesné výpovědi exmuslimek Pavlíny Bitarové a Beátrice Radosa níže. Pořídil jsem i záběry publika bez toho abych si uvědomil, že mohu některé přítomné ženy zveřejněním jejich tváře ohrozit. Proto došlo ke zpoždění zveřejnění obou videí, abych mohl zajistit zneveřejnění záběrů veřejnosti.

* * *

 

* * *

Nemohu vůbec vyloučit, na základě osobní zkušenosti, že se mezi účastníky v řadách veřejnosti nacházeli i pravověrní Muslimové a Muslimky, nazývaní tzv. „Sluníčkáři“, coby rafinovaní provokatéři. Na místě je vždy opatrnost k tomu co tito lidé píší a říkají vám přesvědčivě do očí. Mohou lhát, mají to v krvi. Islám to povoluje.

 

Jan Šinágl, 26.5.2014

* * *

Lukáš Lhoťan: ISLÁM & ISLÁMISMUS

Islam Lhotan aversPŘEDMLUVA

… Nápor islamismu v České republice zesílil po 11. září 2001, kdy si západoevropské země uvědomily svou chybu v toleranci různých islamistických skupin podporovaných ze Saúdské Ará­bie a rozhodly se proti nim zakročit. Dochází tak k situaci, kdy jsou v západní Evropě určité osoby a organizace chápány jako extremistické, ale v České republice jsou propagovány islámský­mi nadacemi. Obdobné to je s islamistickým kapitálem, který je postupně vytlačován ze zemí, jako je Německo, Francie a Velká Británie, kdežto v České republice je mu ponecháváno prakticky svobodné působení….

Vliv islamismu na islám v České republice je doposud nepří­liš prozkoumaným tématem, kterému se mezi islamology prak­ticky nikdo nevěnuje. Je to dáno jednak problematičností neu­stálené definice, co to islamismus je, a také faktem, že početně malá muslimská komunita v Česku nedává nezasvěcenému pozorovateli příliš mnoho možností k poznání jejích vnitřních procesů. Jistou roli může hrát i skutečnost, že státní orgány, od­borníci a další subjekty jsou v dosti nevýhodné pozici - ve sna­ze dodržet modus operandi Evropské unie nejsou v současné době schopni veřejně poukázat na islamistické pozadí nejzná­mějších organizací působících v Česku, neboť by pak přišli o jakýkoliv objekt, který by mohli prezentovat jako „umírněné“ muslimy. A tak se v Česku přehlíží skutečnost, že mnohé z or­ganizací a osob označovaných za „umírněné“ muslimy uvnitř svých struktur a mimo pozornost veřejnosti propagují názory a postoje, které jsou jasným projevem extremismu, netolerance a islamismu.

Po více než 15 letech působení v muslimské komunitě jsem se společně s dalšími spolupracovníky rozhodl připravit tuto stručnou zprávu o stavu české muslimské komunity a působení islamistů mezi českými muslimy.

Osobně jsem sice přesvědčen, že současný stav není nijak ra­dostný a vypovídá spíše o dosavadní prohře umírněných musli­mů, avšak vývoj uvnitř muslimské komunity po prvním vydání této knihy v roce 2011 můj optimismus ohledně šanci umírně­ných muslimů vyhrát zápas nad těmi radikálními zchladil.

Za úspěch islamismu v České republice může i nezájem ze strany státních orgánů a politiků, kteří dlouhodobě přehlíželi působení islamistických emisarů, převážně ze Saúdské Arábie, nebo jim dokonce pomáhali v etablování se v České republice. V situaci, kdy je muslimská komunita příliš malá a finančně sla­bá a bez podpory umírněných muslimů ze strany Českého státu, se uvolňuje široké pole působnosti pro islamisty s téměř nevyčerpatelnými finančními zdroji ze Saúdské Arábie a od islamistických sponzorů, kteří považují za svou povinnost šířit v České republice své pojetí islámu.

Nápor islamismu v České republice zesílil po 11. září 2001, kdy si západoevropské země uvědomily svou chybu v toleranci různých islamistických skupin podporovaných ze Saúdské Ará­bie a rozhodly se proti nim zakročit. Dochází tak k situaci, kdy jsou v západní Evropě určité osoby a organizace chápány jako extremistické, ale v České republice jsou propagovány islámský­mi nadacemi. Obdobné to je s islamistickým kapitálem, který je postupně vytlačován ze zemí, jako je Německo, Francie a Velká Británie, kdežto v České republice je mu ponecháváno prakticky svobodné působení.

Je to možná způsobeno i skutečností, že islamisté působící v Česku využili svých kontaktů se státními orgány a pracovní­ky bezpečnostních složek ke svému krytí a zakrytí své skutečné ideologie a cílů. Bohužel zde dochází ke stejné chybě, které se do­pustily jiné západoevropské země, totiž k přístupu: „pokud nevyzývají k útokům na naši zemi, necháme je zde působit výmě­nou za jejich spolupráci.“ Že tento přístup nakonec stejně selže, ukázaly atentáty z Londýna a Madridu, kdy mezi teroristy byli i spolupracovníci tajných služeb, což po teroristických útocích vedlo ke vzniku konspiračních teorií, že atentáty spáchali pří­slušníci tajných služeb a islamisté jsou v nich nevinně.

I postoj mnoha českých islamologů, kteří informují pouze o pozitivech, vede k zamlčováni negativních vlivů a procesů uvnitř muslimské komunity a šíření islamismu.

Pro mě jako bývalého muslima, který se duchovně s klasickým islámem ustanoveným Mohamedem před staletími v Arábii již rozešel v letech 2004-2006 a nějakou dobu se snažil ještě hledat útěchu v tzv. reformním islámu, není úplně jednoduché popsat, co se uvnitř české muslimské komunity děje a jaká je pravá tvář islámu hlásaná mezi muslimy. Jistou roli v tom hraje i fakt, že dle Mohameda má být každý kritik islámu a odpadlík od islámu za­bit a takovýto akt je pro islám legitimní i na území mimo přímou kontrolu islámu.

Tedy z pohledu pevně věřícího muslima snažícího se poslou­chat islám a Mohameda je správné jakýmkoliv způsobem ublížit nebo i zabít člověka, jako jsem já. Jenže se strachem se nedá žít věčně. Můžete mít strach, ale snažit se čelit zlu, nebo můžete mít strach a zbaběle se snažit dožít svůj život ještě jakž takž ve svo­bodné a neislamizované Evropě.

Snad Vám tato pilotní zpráva pomůže v pochopení historie a vý­voje české muslimské komunity a působení islamismu v Česku.

Veškeré odkazy na webové stránky použité v této zprávě zob­razují jejich stav k 20. srpnu 2011.

Lukáš Lhoťan

Analytik Da Vinci Prague Institute o.s. a publicista

* * *

Otevřený dopis prof. Tomáše Halíka: Svobodu pro křesťanku Meriam Yehya Ibrahim Ishag!

Nebezpečí Islámu narůstá: Utajená přednáška exmuslimek v Praze

* * *

Nejméně 31 mrtvých a více než 90 zraněných při atentátu v Číně

Peking - Nejméně 31 obětí na životech si dnes vyžádal atentát na tržišti v ujgurské metropoli Urumči v severozápadní Číně. Více než 90 lidí utrpělo zranění. Podle agentury AP jde o nejkrvavější útok ze série incidentů připisovaných místním separatistům z řad radikálních muslimů. …

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nejmene-31-mrtvych-a-vice-nez-90-zranenych-pri-atentatu-v-cine/1082027

* * *

Střelba v židovském muzeu v Bruselu si vyžádala nejméně tři mrtvé

… Předseda Belgické ligy proti antisemitismu (LBCA) Joël Rubinfeld řekl, že incident je "teroristický čin"; vrah vešel do židovského muzea s úmyslem, sdělil AFP. Šéf Koordinačního výboru belgických židovských organizací Maurice Sosnowski přirovnal dnešní incident k více než dva roky staré střelbě ve Francii. Francouzský islamista Mohamed Merah tehdy před židovskou školou v Toulouse zabil tři děti a dospělého. …

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/strelba-v-zidovskem-muzeu-v-bruselu-si-vyzadala-nejmene-tri-mrtve/1083049

* * *

Mediální boj o mešitu v Teplicích

… Nicméně poté, co se zprávy o chystané stavbě začaly objevovat v médiích, původně vítaný projekt získal postupně úplně nový rozměr. Vztažením místních událostí k mezinárodnímu společenskému dění a k mediálně budovenému obrazu „nebezpečí arabského terorismu“ vznikl poměrně silný tlak na veřejné mínění i na samotné zastupitele. Po několika měsících byl projekt uzavřen. Studie vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci programu Transition Facility.

http://www.migraceonline.cz/cz/e-knihovna/medialni-boj-o-mesitu-v-teplicich

* * *

Přehled mešit a modliteben v ČR

Mapa ukazuje nám známé mešity a modlitebny k 9. Únoru 2014. Modliteben je pravděpodobně více, neboť ne všechny jsou dostupné z veřejných nebo našich interních zdrojů. Pokud o nějaké další víte, dejte nám prosím vědět. Riziko výstavby další mešity hrozí i např v Karlových Varech.

http://www.czdl.cz/prehled-mesit-a-modliteben-v-cr/

* * *

Škola v roce 2050

První den po letních prázdninách r. 2050 v páté třídě jedné české základní školy učitel kontroluje přítomnost žáků:

"Mustafa El Ekh Zeri."

"Zde."

"Achmed El Cabul."

"Zde."

Kadir Sel Ohlmi."

"Zde."

"Mohammed End Ahrha."

"Zde."

"Mi Cha Elves Ely."

Ticho ...

"Mi Cha Elves Ely"

Nikdo se nehlásí ...

"Ješte jednou - Mi Cha Elves Ely!"

V zadní lavici vstane chlapeček a pípne:

"To bych moh bejt asi já, ale čte se to Michael Veselý." 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.50 (2 Votes)
Share

Komentáře   

0 #1 sexshop 2014-09-07 14:01
When someone writes an paragraph he/she retains the image of a
user in his/her brain that how a user can understand it.
Therefore that's why this paragraph is great. Thanks!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)