Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 03.03.2024 11:12
  Špičky tenisového svazu posílaly „malé domů“ přes rodinu a ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 11:00
  Pokud by PČR jednala bezchybně, není co řešit. Pokud pochybila ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 10:52
  14 mrtvých. 25 zraněných. Pořad ABJ probírá vraždění v Praze.

  Read more...

   
 • 03.03.2024 09:09
  V Senátu se připojím a budu hlasovat pro pozměňovák zaručující ...

  Read more...

   
 • 01.03.2024 15:44
  Co jsou tedy ty důvody? Mám nějaké vlastní životní plány, je ...

  Read more...

   
 • 01.03.2024 08:30
  Mluvčí Navalného Kira Jarmyšová řekla, že na pohřeb by ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Opus Bonum sal 131018V Břevnovském klášteře v Praze se konalo tradiční setkání OPUS BONUM, tentokrát  s panelisty Petrem Pithartem, děkanem právnické fakulty Janem Kuklíkem, moderovala Petruška Šustrová.SDL CZ Stati

Pořídil jsem zvukový záznam dopolední části. Poté, kdy začala ubývat pozornost posluchačů, vyzval jsem moderátorku, aby byl dán prostor i jim a diskuze se oživila i jejich postřehy. Dostal jsem slovo pouze jednou, poté už byly mé pokusy o repliky na tvrzení, zejména pana Kuklíka odmítány s tím, že ještě jiní chtějí hovořit. Můj vstup začíná od 57:50 min. Můžete si poslechnout a učinit si vlastní názor. Co jsem již nemohl říci doplňuji níže.

Pan Kuklík se ohradil, že zpochybňuji hrdinství našich vojáků, za což sklidil souhlasný potlesk. Reagoval na mé tvrzení, že čs. armáda za 100 let ani jednou nebojovala. Nepochopil, že vůbec nezpochybňuji hrdinství vojáků bojujících v zahraničí, ale konstatuji fakt, kdy armáda naší země ani jednou za 100 let nebojovala a dokonce odevzdáním zbraní a jejich výrobou pomohla značně vyzbrojit Wehrmacht. Naše tanky tak přijížděly do Paříže s hákovým křížem… Pokud tomuto posluchači tleskali, tak je to dalším důvodem k zamyšlení nad českou povahou a stavem (ne)informovanosti dnešní české společnosti.

Mimochodem současné AČR chybí 3 ½ tisíce vojáků, zato do Afganistánu se hlásí žoldnéři, které provází značná korupce, jak měl sdělil jeden z uchazečů. 100.000,-Kč měsíčně vykonává své, proto mluvit jen o morálních hodnotách je poněkud zavádějící. Na tři české „hrdiny“ se rychle vybralo 10 milionů – a stejně rychle zapomnělo. Padli za peníze v „neboji“, kdy se ukázala síla médií a neinformovanost společnosti, jinak by se taková vysoká částka vůbec nevybrala, pokud vůbec nějaká.

K tématu hrdinství vojáka jsem vystoupil dne 24.6.2017 v budově GŠ AČR v Dejvicích při příležitosti 100.let bitvy u Zborova. Ze zvukového záznamu od cca 19:45 min. Věřím, že většina bude s mým sedmiminutovým vystoupením souhlasit (nestává se mi často, abych dostal takto neomezený prostor veřejně vystoupit). Mj. jsem porovnal morální kvalitu vojáků, kteří neporušili přísahu císaři s těmi, kteří ji porušili a dezertovali. Po vzniku ČSR ti první byli v čs. armádě šikanováni, což se projevilo i na kvalitě velení armády s dopadem na její chování v době tzv. Mnichovské krize.  

To, že pan Kuklík zpochybňoval prof. Josefa Kalvodu aniž by uvedl jednu jedinou konkrétní věc také hovoří samo za sebe. Uvedl jistě několik zajímavých informací, ale ty se zcela ztratily ve formě jeho projevu a moři zbytečných slov, kterými ztrácí pozornost posluchačů. Jako znalec historie nemůže nevědět, že Hitler obsadil Sudety teprve po souhlasu Beneše, kterému to doporučily Anglie a Francie. I o tom pomlčel…     

Opos Bonum paneliste 131018Také bych doplnil, že po roce 1918 byly zavírány v Sudetech německé školy, úředníci neovládající češtinu se ji museli naučit do dvou let, jinak ztratili práci a připomněl 4.3.1919, kdy bylo postříleno 54 mužů, žen a dětí, kteří protestovali za právo na sebeurčení v rámci Wilsonových 14 bodů. Dohodu v St. Germain, kdy Slováci nebyli vpuštění, aby mohl být odsouhlasen vznik Československa a doplnil o informaci, že z řad českých Němců a jejich potomků pocházelo 10 nositelů Nobelovy ceny, zatímco my máme pouze dva a třetího, prof. Leopolda Růžičku s českými předky raději zamlčujeme. Čeští Němci vyhráli v roce 1935 volby a musel být urychleně změněn zákon o přepočítávání hlasů, aby vítězi voleb bylo zabráněno vládnout?! Po válce, tedy v době míru, jsem své spoluobčany o vše okradli, barbarsky vyhnali na základě kolektivní viny, kdy při násilném vyhnání zahynulo 270.000 lidí. Francouzi, kde byla válka si odhlasovali, že si své Němce ponechají. Porovnejme, jak vypadá dnes Alsasko-Lotrinsko a kdysi kvetoucí Sudety, ze kterých se po odchodu pracovitých lidí opět stává džungle, včetně té mravní…

Připomněl bych i případ Pavla Wonky, potomka česko-neměckých předků, kdy jeho bratr Jiří Wonka je dnes likvidován českou justicí jako „třídní nepřítel“ metodami totalitní justice.

Neopomněl bych připomenout ani téma zda Češi jsou národ? Pokud ano, co jsou Moravané, Slezané a další? Podřadní Češi? Jsou to etnika, která s dalšími tvořila po staletí národ Bohemianů, kdy se vzájemně prolinula, tlumila špatné a vyzdvíhala dobré. Jednosměrnost je neplodná, časem nutně slábne a zaniká. Všude kolem sebe dnes vidíme tu politicko-mravní spoušť, která je jen logickým následkem. Bohemia mohla být dnes druhým Švýcarskem Evropy… Tam je ovšem zachována tradice demokracie, úcta k etnikám, hrdé na svůj původ a tvořící hrdý, sebevědomý národ Švýcarů. My jsme tento dar obdrželi jako nevyspělí. Proto to nemohlo dopadnout a dopadat jinak.

Mnohem zajímavěji, věcněji a kritičtěji hovořil Petr Pithart. Připomněl, že Češi tvořili 46% obyvatelstva a postupně ostatní etnika eliminovali, včetně Slovenska, které v podstatě jen využívali. O rozdělení Československa rozhodlo 350 hlasů „většinou“ pouhého jednoho hlasu?! Bylo to legální, ale bylo to i legitimní? Také připomněl, že upřednostňujeme oběti před hrdinstvím na příkladu Lidic (jsou jich stovky po celé Evropě) na úkor Ležáků, odkud pocházeli hrdinové. Hrdina byl kněz v Lidicích, který odmítl nabídku „přežít“ a zůstal se svými farníky… Atentát na Heydricha provedly v podstatě Angličané.

Stále převažuje snaha hledat  chyby jen u druhých, jako bychom byli sami bez chyb. Pokud bych byl pozván jako třetí panelista a zástupce občanské veřejnosti, nepochybně by byla diskuse daleko zajímavější a přínosná pro všechny účastníky. Tak daleko ještě s naší demokracii nejsme a jen tak hned nebudeme…

Právě podané trestní oznámení na prof. Piťhu za jeho skvělé kázání na den sv. Václava je toho dalším důkazem. Média začínají „soudit“ jako za totality, kdy se nabízejí pro srovnání „2000 slov“, které veřejnost neznala, ale hromadně byla odsuzována.

Poslechněte si níže toto kázání a rozhodněte se sami - bez účelové manipulace médií a některých představitelů církve, ke kterým patří i prof. Tomáš Halík. Jakoby nepochopili, nebo nechtějí či neumějí pochopit, co se v dnešním světě děje. Chovají se sami jako jeho oběti aniž tuší. Jen dobře, že se prof. Piťhy plně zastal kardinál Dominik Duka.

Jde o střet zdravého rozumu, který neztratil kontakt se životem a těmi, kteří by ho chtěli řídit dle svých zcestných představ, zcela odtrženi od skutečného života a nerespektující zákony přírody. Ty jsou dané a neměnné. Vidíme všude kolem sebe kam to vede, když je člověk přestane respektovat.  

   

Jan Šinágl, 14.10.2018

* * *

Výzva:Český nacionalismus je směšný. S Němci máme společného víc, než bychom chtěli, říká Jaroslav Rudiš

16.10.2018: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - mše svatá ke cti Svatého otce Jana Pavla II., den 40. výročí jeho zvolení papežem

Režisér Otomar Krejča o odpovědnosti a kázni, aneb léčba Klausem ...

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)