Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:32
  Zkorumpované vedení Sokola je jen další ukázkou mravního ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:27
  Starostka Sokola Moučková by měla ve funkci skončit, míní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dvoracek Igor“Pane doktore, jste soudní znalec a chcete mně říct, že když někdo přijde do nemocnice s tím, že má zlomenou nohu, RTG se to nepotvrdí a přesto mu dá doktor nohu do sádry a bude tvrdit, OS Ostrava prg 190919že tu nohu má zlomenou?!“

***

Česká justice je plná hnisu. Vytéká-li hnis na povrch, nechá se alespoň odkrajovat a začínat léčit, je-li uvnitř, je jako tikající bomba, která nemůže nevybuchnout…

Ve věci jde o údajné napadení manželky manželem a její údajné těžké poranění. Děti zatím policie ani soud nevyslechly, byť se o to žalovaní snaží od samého začátku procesu. Ondřej (15 let) jako hlavní svědek celého incidentu, vypovídal pouze na ÚMOb Ostrava - Jih, kde jeho výpověď je součástí Ústavního znaleckého posudku FNOL. Ten se nyní snaží žalobci zpochybnit… 

Stejně jako v případě Petra Kramného se i zde na FNO manipuluje s důkazy. Dle tvrzení MUDr. Dvořáčka se jeden ze dvou pořízených OPG snímků nechal v roce 2018 skartovat. Během procesu trestního řízení!!! O druhém OPG snímku, na kterém není vidět žádná prasklinka, natož tak zlomenina čelisti, není uvedeno ani datum pořízení?! Ošetřující lékaři z FNO tvrdí, že byl pořízen až o měsíc později při kontrolním vyšetření a že je na něm vidět zlomenina dobře se hojící!!!

Zdravotnická dokumentace by se měla uchovávat po dobu 5 let.

O skartaci se musí vést evidence: Poskytovatel pořídí a uchovává písemný záznam, který obsahuje soupis zničené zdravotnické dokumentace společně s informací o tom, kdy, jak a kým byla zdravotnická dokumentace zničena; soupis obsahuje identifikační údaje pacienta. Písemný záznam se uchovává bez časového omezení.

Jak dlouho trvá povinnost uchovávat RTG snímky na filmové folii? Jistě je to uvedeno ve vyhlášce nebo zákonu o zdravotnické dokumentaci, když máme dnes zákony pomalu na každou maličkost, resp. blbost?! Pro zdravotnickou dokumentaci a její uchovávání platí dnes striktní pravidla. Pokud bylo OPG zničeno, měl by to vysvětlit ředitel FNO. Na to by se měl zeptat soud automaticky, pokud je ovšem nezávislý a hledající spravedlnost? 

Ing. Marek Gába má zdravotní pojišťovně zaplatit 13.259,-Kč za tuto „léčbu ničeho“ a exmanželce zaplatit 42.763,-Kč (155 bodů) bolestného…

Ono „těžké poranění“ přes všemožnou snahu znalce, státní zástupkyně a soudkyně ne a ne prokázat a kdy naopak hloupost, neschopnost či zločinný záměr zúčastněných vyplouvá stále více na povrch.

Kdy konečně někdo z odpovědných najde odvahu a „bouchne do stolu“?! Musí to být někdo z Prahy. Jiná možnost nápravy není, jinak si v Ostravě budou dělat co se jim zlíbí a nadále beztrestně porušovat zákony, předpisy a dobré mravy.  

Kupodivu veřejnoprávní média ani další „mainstream“ to nezajímá, přestože se to týká v celkovém kontextu i mediálně známé kauzy Petra Kramného. „Znalec“ Dvořáček zde sehrál zřejmě velmi neblahou roli. Byl odsouzen člověk na základě nepřímých důkazů. Pokud za nimi stojí „znalci“ jako Dvořáček, pak lze o kvalitě jejich práce důvodně pochybovat. Věřme, že obnova řízení bude povolena a odstraněny pochybnosti, že další nevinný člověk stráví zbytek života ve vězení. Statisíce demonstrují za nedotknutelnost české justice v její nezávislosti. Většina lidí justici nedůvěřuje, ostatní u soudu ještě nebyli…

Okresní soud Ostrava pokračoval výslechem soudního znalce MUDr. Igora Dvořáčka. Snaha soudkyně a znalce prosazovat jejich neudržitelnou verzi byla očividná. Děly se neuvěřitelné věci. Celé soudní jednání jsem natočil na zvukový záznam (i přes nezákonný zákaz soudkyně!). Občan je povinen respektovat zákon, ale jej i hájit a bránit (viz čl. 23 Ústavy ČR a LPS, pokud činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny), je-li flagrantně porušován, tím spíše odpovědnou institucí, kterou si platí za jeho dodržování.

Doporučuji začátek (můj slovní střet se soudkyní), skvělou argumentaci obžalovaného ing. Marka Gáby (viz postřehy a minutáž níže). Na závěr jsem soudkyni připomněl, že Dvořáček byl společně s manželkou vyhozen z FNO a je vyšetřován PČR pro podvody i na základě mého trestního oznámení.

Stížnost na soudkyni k rukám předsedy soudu si můžete přečíst ZDE (bude vložena po odeslání předsedovi OS Ostrava). S jeho odpovědí bude veřejnost seznámena obratem.

Za stovky absolvovaných soudních jednání jsem tak imperativní, arogantní, povýšenecké a zlovolné jednání soudkyně ještě nezažil – zákaz všeho: zvukového záznamu, fotografování, pořizování videa, nařízení hlídání veřejnosti justiční stráží se zákazem manipulování s mobily a jiným zařízením. Čeho se asi paní soudkyně tolik obávala…?!

Několik postřehů z ostravského justičního Palerma:

-pokud znalec bez řádného zdůvodnění akceptuje klinickou diagnosu, tak prostě nadržuje poškozenému, resp. škodí podezřelému/obviněnému/obžalovanému! Takový postup je v rozporu s principem presumpce neviny.

-Je zpochybňován ústavní znalecký posudek, vypracovaný čtyřmi renomovanými olomouckými akademickými lékaři?!

-„Znalec“ Dvořáček do této soudní frašky zatáhl kromě sebe i stomatochirurgy,  včetně přednosty ostravské stomatochirurgie FNO.  

-Během výslechu MUDr. Dvořáčka dorazil do soudní síně i policista nprap. Bc. František Macháček a po krátké době odešel. Působil seriozně. Snad se už konečně začíná blýskat na lepší časy a nejen u policie?

-Při odchodu jsem komunikoval s justiční stráží. Odešel jsem a státní zástupkyně s ní začala okamžitě komunikovat. Vrátil jsem se, přerušila komunikaci s justiční stráží a naštvaně odešla s arogancí a zpupností vrchnosti, jisté si svoji mocí a nepostižitelností… Dle svědků, návštěvy „Bestie Igora“ ve své kanceláři neodmítá… Jinak působila dost neinformovaně až hloupě, kdy hodnotí text podle razítka, ne obsahu a nerozlišuje mezi odborným vyjádřením a znaleckým posudkem. Měla by si doplnit vzdělání…

- od 1:46:30 hod. MUDr. Igor Dvořáček a reakce od 1:48:40: Ing. Marek Gába: “Pane doktore, jste soudní znalec a chcete mně říct, že když někdo přijde do nemocnice s tím, že má zlomenou nohu, RTG se to nepotvrdí a přesto mu dá doktor nohu do sádry a bude tvrdit, že tu nohu má zlomenou?!“

Když se dá do sudu s dobrým vínem zkažené, byť malé množství, zkazí se. Když se dá  do sudu špatného vína dobré, zkazí se stejně spolehlivě. Vylít, vykopat, zorat a zasadit novou setbu je jediné rozumné a smyslplné řešení!

Stále častěji si připomínám slova mého táty v listopadu 89: „Jak to chtějí udělat, vždyť nemají lidi?!“ Ano, máme demokratické instituce a jejich představitele, ale jsou to jen imitace, vnitřek zůstává stejný, resp. dobré víno je pořád kažené, protože jsme špatné nedokázali v listopadu 89 „vylít, zakopat“ a zasadit novou setbu. Dobré nové a nadějné je stále ničeno starým. Proto nic nového neroste a nic hodnotného nesklízíme a jsme světu pro smích. Nevím, zda nám opět pomůže patronka země sv. Anežka Česká, když jsme se ji zbavili i na padesátikoruně a celá země mlčela…

Je na čase, aby každý sám konal. Nikdo nezmění sám svět, pouze může změnit sám sebe, své okolí – tím mění svět! V tom nám sv. Anežka Česká jistě bude ráda nápomocna, sama to za nás neudělá. Dobře ví, že by nám tím vůbec nepomohla!

 

Jan Šinágl, 21.9.2019

* * *

Neuvěřitelný skandál, brutalita justiční stráže, zlomené žebro a důvěrník StB – MUDr. Igor Dvořáček u OS Ostrava 28.5.2019 !!! ...

Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice ...

Můj podnět na soudního znalce MUDr. Igora Dvořáčka PČR Ostrava jen uložila…?! ...

* * *

 „Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost.“

 „Svět je tragédií pro toho, kdo cítí a komedií pro toho, kdo myslí.“

„Když se na světě objeví opravdový génius, pozná se podle toho, že se proti němu spiknou všichni ťulpasové.“

Jonathan Swift

* * *

„Jak říkala moje matka, když komentovala politiku 20. století, že největší blbosti a zločiny se nedělají kvůli penězům, sexu nebo moci, ale vždy z ješitnosti. To je největší chyba politiků.“

Karel Schwarzenberg

* * *

„Právní stát musí prvořadě dbát na to, aby bylo všem měřeno stejně.“

Bývalá předsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.51 (102 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)