Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Skolaci nudaDoporučuji poslech komentáře bývalého ředitele ČEZ Martina romana v pořadu VIZE Z KRIZE na ČRoPlus dne 15.1.2021 (od 17:50:00 hod. - Odpolední Plus). V pár minutách zaznělo vše podstatné.

Výsledky ČŠI jsou alarmující: 6% škol ovládá základy jazyka předepsané vzdělávacím programem, v dějepisu méně než 3%, v zeměpisu 1% a v matematice pouhých 0,6% škol. 7% škol nemá ani jednoho žáka, který by ovládal základy matematiky. Zredukovat osnovy, snaha naučit více vede k tomu, že nenaučíme téměř nic. Naše operativní paměť pojme najednou 3-8 informací, dlpouhodobá je nekonečná. Informaci je třeba 5-6 aktivně použít, s časovám odstupem, aby byla trvale uložena. Neučíme, odučujeme. Děti ví např. kdy byla vydána Zlatá Bula Sicilská, ale už neví proč byla důležitá.

Proč bychom měli v době Google vůbec něco vědět právě proto, že naše operativní paměť je velmi omezená. Nejefektivnější metodou vzdělávání je zpětná vazba – od studentu k učiteli a naopak. Pokud učitel neví, zda žáci chápou jeho výklad, nemůže dobře učit. Nejzbytečnější otázka ve vzdělávání? „Kdo ničemu nerozumí, ať se přihlásí“. Jediná efektivní cesta je kladení otázek studentů, optimálně celé třídě najednou. Skupinová práce, projekty konstruktivistické učení děti baví. Získávají díky jim sociální schopnosti, ale musíme vědět, že z pohledu vzdělávání nejsou moc efektivní.

Nejlepších výsledků ve vdělávání dosahují země, ke jsou centrálně hodnocené maturitní zkoušky.

Je to spravedlivé a transparentní, studenti se více snaží. Pokud se nechá na školách, nemá zkouška téměř žádnou relevanci. Stejný výkon může být na jedné škole hodnocen jedničkou a na druhé čtyřkou. SRN má 16 zemí a postupně během 20 let všechny, kromě jedné, přešly na centrálně opravované maturity. V těch zemích, kde se tak satlo, se zlepšily výsledky žáků v mezinárodních srovnávacích testech, zvýšily se průměrné výdělky absolventů, klesla nezaměstnanost a vzrostlo HDP ve srovnání s těmi zeměmi, které nechaly opravování maturit na školách.

Je škoda, že Česko jde opačným směrem než Německo.

Ono to naštěstí není zase tak složité. Stačí se podívat na výsledky výzkumu, na to co funguje ve světě a být důslední v uplatňování nejlepší praxe. Není potřeba vymýšlet kolo.

***

… Jen o chlup unikla v uplynulých dnech jednomu z největších českých géniů, a to Járovi Cimrmanovi, jedinečná pocta. Mohla být po něm pojmenována česká vědecká polární stanice v Antarktidě. Návrhem se seriózně zabývalo i ministerstvo zahraničních věcí. … To také něco vypovídá o „úrovni“ současné české společnosti.

Čeští žáci jsou se školou nejméně spokojeni v celé Evropě. 

Není-li funkční vzdělání, je ohrožena materiální a mravní vyspělost země. Ta je potom méně odolná vůči totalitním praktikám a systémům.

 

Jan Šinágl, 17.1.2021

Čtenářský Mount Everest

***

Ve školách by se mělo mnohem víc číst. A nejen v hodinách češtiny - Školy čerpaly před pěti lety v rámci Výzvy 56 od ministerstva školství peníze na nákup knih, ale pořídily je jednorázově po 30 kusech a v doplňování fondu nepokračovaly. Veřejné knihovny chvíli hlásily pokles zájmu, ale děti se brzy vrátily, protože ve školách nepřibývalo nic nového. …

***

 Před 350 lety zemřel učitel národů Jan Ámos Komenský

***

Ke dnešnímu 425. výročí narození největšího Čecha, Moravského Bratra, rektora, exulanta, filosofa a myslitele, mistra Jana Amose Komenského ...

… Nebude tedy důvod, proč by se někdo obával přidat se k těmto poradám, když nikdo nebude předem rozhodovat za něj, ale sám sobě bude v jedné každé věci mluvčím, soudcem i svědkem. A doufáme, že touto cestou dosáhneme určitého zdárného výsledku, neboť nikdo nebude zaváděn do pro něj neznámé houště autorů, ale bude veden otevřenou plání věcí tak, aby mohl vlastníma očima, nikoli cizími brýlemi, všechno vidět a ohmatat. Vždyť jedině věci, protože jsou tím, čím jsou, nás mohou přivést ke shodě.Ti, kteří mezi sebou sami vedou o věcech spory, to nikdy nedokáží.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (5 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)