Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Tempel 1 prichod 29111308.10.2021 - Vox Populi

U Okresního soudu v Mostě probíhalo trestní řízení ve věci podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody odsouzeného Roberta Tempela a to pod sp. zn. 6 PP 208/2021. Veřejné zasedání ve věci podmíněného propuštění bylo nařízeno na 8. října 2021.

Dne 29. července 2021 Ústavní soud zprostil Roberta Tempela všech odsuzujících rozsudků ve věci obvinění z dvojnásobné vraždy. (pdf) Jeho případ bude dále projednávat Vrchní soud v Praze pod vedením soudce JUDr. Roberta Fremra. Více zde...

Vrchní soud v Praze i Krajské státní zastupitelství v Ústí n. Labem tvrdí, že Tempela zadržují kvůli porušení podmínky z roku 1999. Tento trest však měl být podle dokumentu podepsaného ředitelem věznice Mírov nastoupen 27. května 2015 a ukončen 26. srpna 2016. (jpg1jpg2)

Po zprošťujícím výroku Ústavního soudu z 29. července 2021 se případ vrátil zpět do bodu, kdy byl Tempel Krajským soudem v Plzni počtvrté zproštěn viny. Zproštění soudu však v té době nenabylo právní moci. Přesto Vrchní soud v Praze trvá na jeho zadržování. Podle právních expertů je chování soudce i státního zástupce právně neobhajitelné.

Okresní soud v Mostě pod vedením soudce JUDr. Benno Eichlera konstatoval, že Tempel si nyní odpykává trest za porušení podmínky z roku 1999, a že v současné chvíli je pro Tempela neopodstatněné žádat o podmíněčné propuštění.

Vyjádření soudu i státního zastupitelství je v rozporu s výše zmiňovaným zápisem potvrzeným Okresním soudem v Sokolově a ředitelem věznice Mírov (jpg1jpg2). Dále je také v rozporu s právní logikou. Poté co Ústavní soud zrušil odsuzující rozsudek, je jasné, že Tempel již kvůli tomuto rozsudku seděl ve vězení více než 6 let. Vrchní soud v Praze a Krajské státní zastupitelství v Ústí n. Labem nyní tvrdí, že těchto 6 let vězení bylo sice vykonáno, ale nepočítá se za vykonání trestu odnětí svobody.

Nehledě na výše uvedený dokument by měl být Tempel dle normální právní logiky propuštěn, protože trest za porušení podmínky v délce 457 dní si již během oněch 6 let odpykal.

Podrobnější retrospektiva případu

Níže uvedená retrospektiva vychází částečně z dokumentu Evropského soudu pro lidská práva, který spadá pod Radu Evropy a mapuje případ stížnosti Tempel vs. Česká republika. (zdroj)

 1. dubna 1996 byl Robert Tempel shledán vinným trestnými činy loupeže a nedovoleného ozbrojování a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce pěti let a šesti měsíců.
 • 3. května 1999 byl podmíněně propuštěn. Zbývá mu ještě 457 dní trestu, který mu bude odpuštěn, pokud se ve zkušební době 5 let nedopustí dalších trestných činů.
 • 4. března 2002 byl Tempel obviněn z vraždy dvou osob spáchané dne 20. srpna 2001.
 • 10. ledna 2003 byl rovněž obviněn z loupeže a nedovoleného ozbrojování.
 • 28. ledna 2003 je obžalován z vraždy dvou osob.
 • 25. dubna 2003 byl obžalován z loupeže a nedovoleného ozbrojování.
 • 2. května 2003 Krajský soud v Plzni tato řízení spojil ke společnému projednání.
 • 4. března 2005 Okresní soud v Karlových varech rozhodl, že Tempel vykoná zbytek trestu (v délce 457 dní), z něhož byl podmínečně propuštěn 3. května 1999 (jpg)
 • 27. dubna 2005 potvrdil vrchní soud odsouzení za loupež. Tempel nastupuje trest v trvání třinácti let a šesti měsíců.
 1. Od září 2004 do března 2007 Krajský soud v Plzni Tempela čtyřikrát osvobodil z obvinění vraždy a nedovoleného ozbrojování. Vrchní soud v Praze ale zprošťující verdikty pokaždé zrušil.
 2. Vrchní soud v Praze odebral případ Krajskému soudu v Plzni a přeložil proces ke Krajskému soudu v Praze. Poté Tempela tento soud pravomocně odsoudil. 26. listopadu 2008 uznal Krajský soud v Praze Tempela vinným trestným činem dvojnásobné vraždy a vyměřil mu doživotní trest odnětí svobody.
 3. V roce 2012 sepisuje Albert Žirovnický ve věci Tempelova případu dovolání k Evropskému soudu pro lidská práva a podává stížnost.
 4. června 2020 vynesl Evropský soud pro lidská práva konečný rozsudek, v němž konstatoval „dysfunkci ve fungování soudnictví“ v České republice a pochybení soudu v kauze Tempel. (zdrojVíce zde…
 5. Ústavní soud 29. července 2021 ve 13.30 ruší výrok Krajského soudu v Praze (pdf) a vrací jej do bodu, kdy byl Tempel Krajským soudem v Plzni nepravomocně zproštěn viny ve věci nedovoleného ozbrojování a dvojnásobné vraždy.
 6. srpna 2021 – Pražský vrchní soud rozhodl, že se Tempel nebere do vazby, a zároveň vydal příkaz k jeho propuštění z výkonu doživotního trestu odnětí svobody. (Zdroj)
 7. Krajské státní zastupitelství v Ústí n. Labem (pdf) a Vrchní soud v Praze (zdroj) tvrdí, že Tempel od 29. července 2021 vykonává zbytek trestu odnětí svobody v délce 457 dnů, z něhož byl podmínečně propuštěn 3. května 1999.

Retrospektiva vykonaných trestů

Do 3. května 1999 Tempel odpykával trest odnětí svobody na dobu 5,5 roku.

 1. května 1999 propuštěn na podmínku. Zbývá mu ještě 457 dní trestu.
 2. března 2002 je Tempel vzat do vazby kvůli obvinění z vraždy dvou osob.
 3. dubna 2005 nastupuje trest za loupež v trvání 13,5 roku. Tedy do 27. května 2015, protože byl ve vazbě od března 2002.
 4. května 2015 nastupuje Tempel zbytek trestu v délce 457 dní, z něhož byl podmínečně propuštěn 3. května 1999 a ukončuje jej 26. srpna 2016. (jpg1jpg2)

Od 26. srpna 2016 do 29. července 2021 odpykává Tempel doživotní trest odnětí svobody za dvojnásobnou vraždu.

 1. července 2021 Ústavní soud zprostil Tempela všech odsuzujících rozsudků ve věci obvinění z dvojnásobné vraždy. (pdf) Do té doby strávil v rámci tohoto rozsudku ve vězení více než 5 let.

Od 29. července 2021 do 8. října 2021 je podle obhájců již 25 dní zadržován bez právního opodstatnění.

POZNÁMKA: Právo na spravedlivý proces je jedním ze základních pilířů právních řádů demokratických států, které svým občanům garantují nezávislou a nestrannou soudní moc. Podstatou tohoto práva je možnost domáhat se svých práv u nestranného soudu. Právo na spravedlivý proces se považuje za základní lidské právo a jeho porušení je postižitelné nejenom na zákonné úrovni, ale i prostřednictvím ochrany ústavněprávní. Právo na spravedlivý proces je jedním ze základních znaků demokratického právního státu. (zdroj)

https://www.voxpopuli.sk/pravo/kauzy-pravo/okresni-soud-v-mostu-zamitl-tempelovi-zadost-o-podminene-propusteni.html

***

Dvojnásobný „vrah“ Robert Tempel, 4x osvobozen, poté doživotí…?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.67 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)