Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

BATA Inspirace avers 2022BATA 99 postrehu avers 2022

„Nesvoboda není ohavnou újmou jen na vůli, ale na důstojnosti. Nesvoboda není kázní, je ponížením.“ Karel Čapek

***

Je třeba naučit se skutečně žít, ne jen prázdně existovat a konzumovat, být spokojeni v dostatku, ne v nadbytku. Nadbytek ohrožuje dostatek a zákonitě nebude ani dostatek, pokud nezměníme způsoby svých životů. Žít věčně na dluh a na úkor budoucích generací nelze. Nedokážeme-li to, udělá to za nás příroda, kdy ztráty budou ještě mnohem větší.

Přestaňme být poslušnými, ustrašenými a staňme se svobodnými občany

Ozývejme se a postavme se aktivně proti jakékoli formě nespravedlnosti, porušování zákona, špatnému chování, počínaje upozorněním na odhozenou cigaretu až po podvody a zločiny hradních Putinovců, politiků, policistů, soudců a státních zástupců.

Před zákonem jsme si všichni rovni

Musí přestat doba „rovnějších“ před zákonem, kterou zavedli komunisté. Jinak nám budou naši potomci vytýkat jako my našim předkům, jak jste to mohli dopustit? Každý neseme svůj díl neodejmutelné osobní odpovědnosti, kterou nelze delegovat a zbavovat se jí na druhého.

Za svůj život neseme největší odpovědnost každý sám

Stát má vytvořit podmínky, aby se každý dokázal o sebe postarat sám a posilovat sebe, rodinu, město i zemi, včetně podpory těch, kteří toho ze zdravotních a jiných důvodů nejsou sami schopni. Zapomeňme, že se o nás bude věčně starat stát tím spíše, když ho vedou lidé, kteří myslí především na sebe a které zajímají občané jen při volbách. Nevolme nohama, ale hlavama.

Je třeba zvýšit daňovou zátěž bohatých

Snížit daně nízkopříjmovým skupinám a vrátit tak lidem co zplatili na daních. Takto se pomůže chudším, ne pomáhat bohatým k ještě většímu bohatství a jejich moci nad námi. Zvyšování platů by podpořilo jen další růst inflace. Naše vláda pomáhá především bohatým. Je to vláda bohatých – jak politiků, tak těch, koho ve skutečnosti nejvíce zastupuje – mocenské struktury v pozadí. ODS se za 30 let moc nezměnila, opět má pod svoji kontrolou justici. Je správné zvýšit důchody, ne plošně, ale těm co nemají na základní životní potřeby, ne jimi zvyšovat blahobyt těm, co mají dost a mohou se uskrovnit. Jde o solidaritu s chudšími, projev občanské pospolitosti a sounáležitossti. I k tomu pomáhá krize a narovnání pokřiveného charakteru, kdy myslíme sobecky jen sami na sebe. Naučit se dávat je mnohem obohacují, než jen, bez vlastní zásluhy, brát z práce, kterou udělali jiní. K tomu vede poctivá práce každého. Kdo si poctivě vydělává na „denní chléb“ to dávno ví.

Přdevším je to o energiích

„Vyrobíme“ jí nejvíce šetřením, její plýtvání je stále obrovské. Žili jsme v blahobytu a plýtvali jsme takřka vším – i energiemi. Vláda má říci lidem pravdu a k tomuto jednání vyzvat – a jít sama příkladem. Ne pouze populisticky jednat a koledovat si opět o další porážku a v opozici zase jen mudrovat, jak to dělat lépe, než nová vláda.

Věřme, že vláda skutečných odborníků na všech stupních státní správy, řídících se zdravým rozumem, ne znovuzvolením a zájmy mocného kapitálu v pozadí, se bude časem postupně prosazovat – i díky krizi, která vždy odhalí neschopné.

Po strachu z covidu se šíři strach ze zchudnutí

Zvláštní, jak rychle zmizel po zahájení války na Ukrajině? Testovaly se hlavně děti, přitom se nákaza šířila, logicky, hlavně mezi zaměstnanci.

Důvěra v instituce poklesla na nulu

Jsou reprezentovány neosobními úředníky, bez osobní odpovědnosti, „myslícími“ zákony a razítky, kdy zdravý rozum je na posledním místě. V důsledku toho je iniciativa občanstva také na nule, šíří se strach. Ten nevede nikdy k ničemu dobrému. Usnadňuje manipulaci mocnými, díky médiím, které z nemalé části ovládají. Proto je svoboda slova, nezávislst tisku a justice tak životně důležitá pro zachování demokratických hodnot.

Fašistický režim vždy pracuje s pojmem války, kterou většinou i realizuje

To je také začátek jeho pozdějšího konce. Dějin se nenajíme, můžeme se z nich jen poučit, pokud jsme poučitelní. Jakobychom byli stále nepoučitelní dějinami. Jediný president USA Biden, řekl: „Putin je zločinec a musí skončit“. Jasná slova, která obsahují vše. Zlo nikdy dobrovolně, samo neodejde. Pokud se mu aktivně nebráníme, napáchá mnohem větší škody. Dějiny nám to stále připomínají.

Fenomén a působení pohádek

ČR patří zřejmě k největším „producentům“ pohádek pro děti na světě, včetně těch pro dospělé, které zaplňují programy televizí, především veřejnoprávní ČT. Jistě mají svůj význam pro vývoj dětské duše, ale v tom množství v jakém je produkuje ČT se nutně musí projevit i na povaze člověka, tedy i národa a charakteru obyvatelstva. Hodnotově mají k filmům podle předloh Karla Maye daleko a které byly tak oblíbené mezi dětmi. Příroda přeje vždy silnějšímu, připravenému ať už jde o samotného člověka, či faunu a flóru. Jen ti nejsilnější jsou úspěšnější a mají větší šance přežít krize. Není náhodou, že máme 100 let armádu, která nikdy nebojovala na svém území a nebránila svoji zemi. Všimněme si jak Ukrajinci hrdině bojují a snášejí utrpení války – žádná pláč. My umíme ve většině jen plakat, zoufat, naříkat a čekáme, kdo nám pomůže, kdo nás zachrání. I pohádky v tak masovém množství po generace nutně ovlivňují náš národní charakter a povahu. Není divu, že veřejnoprávní ČT vysílá takřka denně nějakou „kovbojku“, aby nějak kompenzovala potlačení chybějící bojovnosti národa ukázkami, jak umí bojovat druzí. Proto tak extrémně prožíváme např. vítězství našich ledních hokejistů či porážky. Kdo sám nechce či neumí bojovat, nebude nikdy svobodný. Jeho omezená svoboda bude vždy záviset na schopnějších či všehoschopných. Bude jen závislým, poslušným „svobodným otrokem“, jen doma nad svým údělem naříkajícím – sám nad sebou a zaslouženě. 

Nedostatek odvahy, bojovnosti, statečnosti a vůle, skvěle ovlivňoval SOKOL

To byl i jeden z hlavních důvodů, proč dr. Miroslav Tyrš založil tuto tělovýchovnou organizaci. Především proto chtěla celá země v roce 1938 bojovat. Členové Sokola tvořili hlavní mravní sílu země. Projevila se účinnost sokolské výchovy už od nejmladšího věku dítěte. Kapitulace nalomila mravní páteř obyvatelstva. Komunistický režim dílo mravní zkázy jen dokončil s následky, které ničí zemi dodnes a projevují se ve všech oblastech života, tedy i veřejného.

Dětem a mládeži chybí potřebné vzory

Proto je tak nutná změna výchovy a vzdělání, mající dodnes komunistické prvky. Vše už vymyslel J.A.Komenský, učitel národů a Tomáš Baťa. Stačí jen převzít a realizovat. Začarovaný kruh – není dost silných osobností, které by zdravý lidský rozum v současné české společnosti mohly v jejím zájmu prosadit. Věřme, že se časem objeví, začnou prosazovat - a nejenom u nás.

Jinak myslíme a jinak mluvíme

Dějiny nás donutili jinak myslet a jinak mluvit, abychom ve středu Evropy přežili za každých okolností, čekat a přiklonit se na stranu vítěze, který bojoval, riskoval a obětoval se za nás. To se musí změnit, potom začnou mizet i problémy společnosti. Základem je obnovení přirozené lidské komunikace, nedívat se na životy druhých v různých „krabičkách“, nechat si brát drahocenný čas na žití vlastních životů, ale žít plně své vlastní životy ve svém okolí. Tím měníme sebe, své okolí a svět.

Ztráta tradic a elit

Bývalý ministr průmyslu Vladimír Dlouhý nedávno prohlásil, že jsme se z odsunu německého obyvatelstva po roce 1945 dodnes hospodářsky nevzpamatovali. Dodávám i kulturně a mravně. Národ si sám odřízl svoji vlastní třetinu, která zde žila po dlouhá staletí. Přišli jsme i o tradice, českou šlechtu a elity, které nám dodnes zoufale chybí. My máme dva nositele Nobelovy ceny. Z řad českých Němců jich pocházelo deset, včetně první nositelky Nobelovy ceny míru hraběnky Berty Suttner – Kinské. O svatodušních svátcích se bude konat další Krajanský den v bavorském HofuSudetendeutscher Tag 2022. Pojedu se opět podívat. Budu opět jediným, který poskytne české veřejnosti objektivní informace? Letos má motto: „Dialog překoná hranice“. Premiér Svobodného státu Bavorsko dr. Markus Söder, to ve své zdravici nemohl napsat lépe.

Celý svět se nachází především v mravní krizi

Po ní následuje zákonitě krize hospodářská a někdy i války, které nám tyto hodnoty připomenou a vedou k jejich návratu. Toho si byl vědom Tomáš Baťa, proto dokázal vybudovat firmu, vychovat člověka, spolupracovníka a vytvořit občanskou pospolitost i ve prospěch města, kraje a celé země, jako největší firma v Československu. Na celém světě jí nebyl nikdo schopen čelit férovou hospodářskou soutěží čelit. Když chtěl kandidovat na presidenta země, kdy viděl přicházející ohrožení země, zahynul za tragických a podivných skutečností. Ještě je čas, aby nedošlo k nejhoršímu.    

Svět opět nutně potřebuje nové Churchilly, Reagany

Muže nejen slov, ale především činů, kterými dávají svým slovům dúvěryhodnost. Dnešní politici si hrají na různé „Napoleónky“, ale jejich schopnosti začínají a končí pouze prázdnými řečmi, které každá krize nemilosrdně odhalí. Mnozí mají dostatek inteligence. Ta je bez pevného charakteru k ničemu, resp. slouží více k ničení, než k budování. Peníze se „nevyrábí“ tiskárnou, spekulacemi, ale jen poctivou prací. Žádné peníze nedokáží vyrobit chléb – jen z peněz se nikdo nanajíme. Má dáti dal, stále platí. Žít na dluh nelze věčně. Účet bude muset být zaplacen.

Krize je šance

Všeobecné hodnocení vede k ničemu, jen k prázdnému řečnění. Šílenci zase jednou zaměnují zlo za dobro. Utápíme se v moři informací a obětí všehoschopných jedinců jako nepoučitelní. Budou si snad lumpové věčně dělat s našimi životy co chtějí? Idioti či psychopaté zase jednou zkouší ovládnout naše životy, přírodu a stále krásný svět. Zchudneme materiálně, ale můžeme zbohatnout duševně, mravně a morálně. Ukrajinci v tom, na rozdíl od zbytku světa, mají jasno! Rusko chce denacifikovat Ukrajinu, ale chová se samo jako nacisté. Ukrajinci nám připomínají, co je pro skutečný život a jeho hodnoty podstatné. Bez nich pozbývá svého smyslu. Méně konzumujme, více žijme.

Inspirace Baťa 

Nejlepší návod jak smyslplně žít nalezneme v knihách  Inspirace Baťa a 99 postřehů Tomáše Bati. Bible člověka a života. Hodnotil člověka i podle jeho vztahu k majetku – poctivému a jeho okolí slouží, nepoctivý je jen jeho otrokem. Svět se sám od sebe nezmění. Změnit můžeme jen sebe, měnit své okolí, tím měníme svět.

Každý máme volbu - každý den, každý okamžik!

 

Jan Šinágl, 29.5.2022

***

„Baťa: Švec, který dobyl světa“. Dosud nepřekonané, realizované řešení problémů člověka, společnosti - i dnešního světa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)