Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Volny VladimirAktualizováno 9.5.2024: 

***

Novinky.cz o tom psali jen velmi základně po ústním vyhlášení rozsudku - Advokát si vyplácel odměnu z fiktivních pohledávek vůči klientům. Dostal podmínku. Okresní soud Plzeň — město rozhodl samosoudcem Mgr. Borisem Valovým v hlavním líčení konaném dne 14.3.2024 v Plzni. Trest 1 rok, podmínka 2 roky, pokuta 70 000 Kč. Také jsem byl odsouzen na 1 rok, podmínku 2 roky, ale zaplatil miliony za pravdu, svobodu slova a právo veřejnosti na informace. Žijeme ve zločinném státě, kdy většina se umí jen divit, nekonat, přihlížet a doufat, že se jí nic nestane. Už se stalo, stává a stávat bude, pokud bude jako poslušné "ovce" čekat na porážku ve víře na Godota, že se vše napraví samo. Potom si svůj osud zaslouží. Cituji z ROZSUDKU (6.5.2024):

Již však v průběhu roku 2014 se zabýval tím, že příležitostně různým osobám radil, jak se vyhnout dluhům (bod. 3.), tedy Mgr. Volný radil lidem, jak se vyvázat z uzavřených smluv ke škodě subjektů, se kterými tyto smlouvy byly uzavřeny

Obžalovaný [Mgr. Volný] vlastní společnost RESE Czech s.r.o., jejímž předmětem činnosti je mimo jiné zprostředkování přeúvěrování(bod 20) Tedy Mgr. Volný skrytě vlastní společnost specializující se na nebankovní (zřejmě predátorské) půjčky, i když navenek vystupuje jako ochránce dlužníků, apod.

Nicméně obžalovaný [Mgr. Volný] uplatnil v insolvenčním řízení vůči dlužníkům pohledávky, které neexistovaly pakliže by neinstruoval tyto dlužníky tak, aby tito shora uvedené neexistující pohledávky před insolvenčním soudem a insolvenčním správcem uznaličímž je vlastně navedl k podvodu (a je tak možno toliko spekulovat o tom, zda by bylo možno tyto dlužníky považovat snad za spolupachatele či pomocníky obžalovaného při páchání jeho trestné činnosti), tak by nikdy nemohl být připuštěn do insolvenčního řízení jako věřitel a nemohl by tak ostatní skutečné věřitele dlužníků na jejich plnění krátit. Obžalovaný tak skutečně věřitele tímto jednáním zkrátil o jejich podíl .. (bod 26)

***

Mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková v reakci na případ řekla, že představenstvo ČAK vedlo s Volným po zahájení jeho trestního stíhání řízení o možném pozastavení výkonu advokacie. „Nakonec rozhodlo, že mu do pravomocného skončení trestního řízení výkon advokacie pozastaven nebude. Pokud soud vynese odsuzující rozsudek, bude o setrvání pana magistra Volného v advokacii jednat opětovně představenstvo ČAK a rozhodovat o jeho setrvání v advokacii,“ uzavřela Chaloupková.

Přihlašovat si pohledávky za vypracování insolvenčního návrhu nelze. Vypracovatel insolvenčního návrhu nesmí inkasovat žádné peníze, může si přihlásit nárok jako pohledávku za majetkovou podstatou (prioritní), takže se uspokojuje první. Navíc může být tento nárok max. 4000 Kč. Volný uplatňoval vysoké desítky a stovky tisíc Kč. JE TO ZAKÁZÁNO V INSOLVENČNÍM ZÁKONU:

Kdy musím tuto odměnu zaplatit?

Osoba, která za Vás sepsala a podala návrh, si pohledávku na odměnu musí přihlásit do insolvenčního řízení jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (pohledávky z této skupiny se v insolvenčním řízení uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku), nesmí úhradu žádat přímo po dlužníkovi před zahájením insolvenčního řízení a rozhodnutím o úpadku! - https://insolvence.justice.cz/sepisovatele-navrhu/

***

JUDr. Zdeněk Altner měl pravdu: „Nežijeme v právním, ale v právnickém státě!“

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-1 #1 Jan Šinagl 2024-05-09 10:07
Neskutečné!!! Přeci již jen stíhání advokáta by mělo AK vést k dočasnému pozastavení výkonu advokacie.

Mám známou v Olomouci, kdy na ni ušili vydírání advokát s kriminalistou, založili falešný trestní spis a za jeho likvidaci požadovali 120 000,- Kč.

Vyšlo najevo, že ten advokát dříve byl ve vězení za loupež.

Jana Domanská

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)