Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dvorak a CTProtokol výpovědi svědka ing. Petra DvořákaMoc a nemoc TV NOVA avers

... Bývalý hejtman David Rath při své obhajobě před vydáním k trestnímu stíhání prohlásil, že vyšetřovací vazba je novodobá tortura. Nevím, zda ke stejné­mu názoru přišel i Aleš Rozehnal, či zda mu větší psychickou újmu přineslo zjištění, že na něj Vovka při všech výsleších nemilosrdně začal svalovat vše, k čemu ho dříve nutil. Jeho vážený klient se prostě najednou začal tvářit, že za nic nemůže a že vše vy­mýšlel a organizoval Rozehnal a on to maximálně „jen podepisoval". A protože Vovka byl vždy dobrý herec, začal takhle s Rozehnalem mluvit i před ostat­ními lidmi.

Moc a nemoc TV NOVA Jan VavraTenhle obyčejný lidský faktor měl nakonec zásad­ní vliv na Vovkovu prohru. Slušný chlapec Rozehnal neunesl svoji potupu a začal hrát samostatnou hru s kartami, které měl v ruce. Nejdůležitější bylo, že se neodvolal proti zamítnutí navýšení základního jmění společnostmi MEF Media a Edikon v CET 21, které měly ukrývat Železného a Šmejcův podíl. Železný tak najednou ze dne na den zůstal bez majetkové účasti v CET 21, protože jeho oficiální podíl byl již konfisko­ván. To byla vážná rána.

Partneři z CET 21 se toužili v této turbulentní době dostat z nepříjemné hry, a navíc samozřejmě potřebo­vali nějaké peníze, a tak prodali společnost Vilja, kam dříve převedli své podíly, PPF. Tento prodej zprostřed­koval také Aleš Rozehnal. Vilja za situace, kdy Želez­ného podíl zmizel, a plánované navýšení neproběhlo, vlastnila v CET 21 většinu. PPF se tak za několik málo stovek milionů dostal k většinovému vlastnictví tele­vize. Přesto v PPF panovaly zpočátku o této akvizici pochybnosti. Jediný, kdo pořád nic neprodával, byl Peter Kršák.

Další, kdo se obrátil k Vladimírovi zády, byl Jiří Smejc. Banky začaly požadovat splácení úvěrů a Smejc s Vovkou najednou neměli peníze. Šmejc se proto rych­le domluvil s Kellnerem na malém partnerství a Vovku hodil přes palubu. Pro Šmejce to znamenalo významný vzestup. PPF za Vovku zaplatila zbytek dluhu CME, ale on se dostal do jejich naprostého područí. Po nějaké době PPF zrušila jeho pořad „Volejte řediteli", on sice zůstal nějaký čas ředitelem, ale zanedlouho skončil i v této funkci. A to už byl jeho definitivní konec.

Moc a nemoc TV NOVA o knizeNoví svědci, mezi něž překvapivě patřil místopředse­da Rady Musil, dříve jeden z hlavních ideových podporovatelů Vovky, potvrdili ve Stockholmu věrohodnost naší argumentace a tribunál rozhodl, že Česká repub­lika porušila smlouvu na ochranu investic. O něco později byla vyčíslena částka, která se i s úroky vyšpl­hala na zhruba 11 miliard korun. Česká republika se sice pokusila napadnout průběh arbitráže u civilního soudu ve Stockholmu, ale šlo již jen o další vyhazo­vání peněz za právníky. Nová vláda, ve které obsadil post ministra financí Bohuslav Sobotka, peníze CME obratem zaplatila. CME prodala ČNTS a stáhla se na čas z České republiky. Po nějaké době jsem na vlastní žádost opustil CME i já. Jak známo, společnost CME - již s novým managementem - si po nějaké době za peníze, které dostala od českých daňových poplatníků, Novu koupila zpět.

Verdikt arbitrů a výše částky vyvolaly značné překva­pení. Jak se v Čechách bohužel stalo zvykem, nepou­žili jsme tuto drahou zkušenost k hledání a nalezení nějakého ponaučení, ale naopak jsme se o to silněji utvrzovali ve svém bludu. Média dala největší prostor Petru Štěpánkovi a Vladimíru Železnému, kteří zcela v duchu pouček o tom, jak vrtěti psem, nastolili svoji pseudootázku: Jak je možné, že Česká republika pro­hrála neprohratelnou arbitráž? Tím se pozornost od­vedla do úplně jiného řečiště a celospolečenská debata skončila oblíbenou domácí zábavou, totiž hledání ci­zího nepřítele, který nám - samozřejmě ve spolupráci s domácími agenty - ublížil. V témže duchu postupo­vala i speciálně ustavená parlamentní vyšetřovací ko­mise. Ačkoli arbitři jasně pojmenovali, co bylo špatně, žádný člen Rady nebyl hnán k odpovědnosti. Nová po­litická reprezentace v čele s Vladimírem Špidlou sice odvolala Radu, ale u tohoto politického kroku zůstalo. Navíc někteří odvolaní členové Rady, mezi kterými po­chopitelně nechyběli ti, kteří se o prohru České repub­liky nejvíce zasloužili, napadli své odvolání u soudu a soud, zcela v duchu pozitivistického chápání práva, shledal, že odvolací dopis neměl všechny náležitosti, a odvolání bylo tedy neplatné. Ale to již byla veselá tečka za jinak smutným příběhem hledání viníka pro­hrané arbitráže.

Moc a nemoc TV NOVA reversNa závěr této kapitoly nezbývá než konstatovat, že nakonec byli s výsledkem této kauzy spokojeni všichni:

Spokojena byla CME, protože se jí podařilo získat zpět Novu, a to i s vlastnictvím licence k vysílání.

Spokojen byl PPF, protože za investici nepřesahující 1 miliardu vydělal okolo 10 miliard.

Spokojeni byli bývalí vlastnící CET 21, kteří na pro­deji licence vydělali každý několik desítek milionů, ov­šem s výjimkou Petera Kršáka, který tak dlouho živořil na okraji, až za svůj podíl utržil víc než jednu miliardu.

Spokojen byl Jiří Šmejc, protože se nakonec stal partnerem v PPF a otevřely se mu další, za doby Libora Procházky netušené možnosti.

Spokojen mohl být i Aleš Rozehnal, který spoluprací s Vovkou jednak získal neocenitelné životní zkušenosti, nakonec ale vydělal peníze, stát se mu omluvil a zapla­til odškodnění.

Moc a nemoc TV NOVA obsahSpokojen byl nakonec i Vladimír Železný, protože - s výjimkou podílu v CET 21 - uhájil značnou část majetku a zatím ho nikdo nezavřel a pravděpodobné již nikdy nezavře. To nakonec platí o jeho komplicích v čele s Petrem Štěpánkem, který se dál předvádí v mé­diích, i Josefem Josefíkem, který naopak nenápadné žije v ústraní.

Upřímně řečeno, spokojen jsem mohl být i já. Náš původně beznadějný zápas jsme dovedli k spravedlivé­mu konci. Dobro nakonec zvítězilo, byť s přispěním cizího prince. Padouši ovšem potrestáni nebyli, což by tolik nevadilo, nebyli ale ani pojmenováni. Místo racionální reflexe celého případu se tak veřejný prostor zaplnil hustou mlhou, která rozmazala obrysy jednotli­vých aktérů, takže smysl příběhu zůstal skryt.

A tak jediný, kdo na konci příběhu okolo vlastnictví televize Nova spokojen být nemohl, byl český daňový poplatník. Ten je ale poslední, na koho se v této zemi bere zřetel.

str 148-150

P.S.

Aleš Rozehnal je dnes “dvorním” komentátorem Neviditelného psa, tzv. “hlídacího psa demokracie”... Kniha Jana Vávry je samozřejmě dávno vyprodaná, nové vydání se těžko bude chystat za současného poměru sil. Možná naleznete ještě pár výtisků ve veřejných knihovnách, podobně jako knihu Josefa Kalvody „Geneze Československa,“ kterou vřele doporučuji. Otřesné ukázky o naší zamlčované minulosti z ní připravuji. J.Š

* * *

Občané, přestaňte se zajímat ve vlastním zájmu o nic neříkající „obal zboží a zpráv“. Začněte hledat jejich skutečný „vnitřek“, nechcete-li být nadále manipulovanými, zneužívanými „užitečnými idioty“, dobrovolně sloužícími skutečným darebákům a zločincům!

 

Jan Šinágl, 16.2.2018

* * *

ČT uvede diskusi historiků k seriálu zlehčujícímu čistky v Rusku

Porovnání kvality a úrovně vysílání ČT a německé veřejnoprávní ARD

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (6 Votes)
Share

Komentáře   

+1 #2 K. Mrzílek 2018-02-18 13:56
Lidé, kteří určují kam do programu TV zařadit, tu a tam, zprávy o komunistických zločinech jsou řízeni těmi, kteří zde po převratu vládnou. Proto se neustále den co den mluví a promítá o nacistických zločinech, zatímco mezinárodní komunistický režim zde veřejně vládl šestkrát déle. Ve skutečnosti převrat po roce 1989 byl převratem o 360 st.
+2 #1 Masek Karel 2018-02-17 08:37
Budoucnost je ve vašich rukou
Václav Klaus na setkání s voliči v Jihlavě květen 1992 www.youtube.com/.../

Zváží-li, že žádný vlak s vystudovanými ekonomy, právníky a manažery nepřijel a ani žádný vlak s nemakačenkama neodjel, jsme v pasti. Zjišťujeme, že v uplynulých dvaceti osmi letech se jakousi metamorfózou proměnilo české člověčenstvo ze soudruhů a zbabělců v pravicové politiky, manažéry, burzovní makléře a ostatní profesionály všech oborů. A stačili tak prý vytvořit celý systém demokracie, spravedlnosti, svobody, tolerance, atd. Pochopitelně je to blbost, ale někteří si na to klidně hrajeme a ani v koutku duše to nejsme sami sobě schopni přiznat. Občas se tomu problému musíme na okamžik postavit tváří v tvář.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)