Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

5 OS HK JS a JW 190520Krajský soud v Hradci Králové: Další zvrat v kauze Wonkova "Socialistického závazku na počest 40. výročí SNP – informovaly i Novinky.cz - JUDr. Josef Doležal (okresní prokurátor v Trutnově1 OS HK JW PW a CT 190520 v letech 1975-1989) v nedávném interview prohlásil, že Pavel Wonka „byl především kriminálník“ – Jak prokurátor JUDr. Josef Doležal ladil právo OF Zpravodaj Trutnov 14.2.1990  ZOI ÚDV ve věci „Doležal a spol.“ze dne 10.5.2020 – Odpověď ÚDV ze dne 18.5.2020.   

 * * *

Dne 19. května 2020 česká média hlásila:

„Soud zamítl obnovu Wonkova případu, socialistickým závazkem dráždil straníky“ (1)

„Obnovu 36 let starého případu disidenta Pavla Wonky soud odmítl“ (2)

„Soud opět zamítl obnovení řízení v případu disidenta Wonky. Není důvod, tvrdí“ (3)

Jenže dnes je to jinak.

--

Vše začalo 5. 4. 1984, kdy vyšetřovatel okresní prokuratury v Trutnově JUDr. Miroslav Soukup zahájil trestní stíhání proti Pavlu Wonkovi (nar. 1953) z Vrchlabí za to, že 7. 2. 1984 „vyplnil svým psacím strojem formulář ,Socialistický závazek na počet 40. výročí SNP‘“(4), v němž se „zejména zavazuje ,prosazovat, aby v závodě [Mileta Hořice] nedocházelo k porušování zákonnosti, usilovat o zjištění trestné činnosti ředitele závodu Karla Novotného a řidiče Jiřího Noska, prosazovat, aby ředitel závodu uhradil škodu, kterou ... způsobil svým jednáním, a usilovat, aby další škody nepáchal“. Podle vyšetřovatele Wonka oba jmenované „členy KSČ“ takto „nepravdivě obvinil“ i na veřejné schůzi KSČ dne 14. 2. 1984.

Trestní stíhání se vleklo téměř 4 roky, až bylo dne 5. 2. 1988 zastaveno Okresním soudem v Hradci Králové s tím, že „trest, k němuž může stíhání vést, je zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obžalovanému již uložen“.

Šlo o nepodmíněné tresty odnětí svobody v trvání 14 měsíců podle rozsudku Okresního soudu v Náchodě z roku 1984 a 21 měsíců s následným tříletým ochranným dohledem podle rozsudku Městského soudu v Praze z roku 1987.

Pro neplnění podmínek onoho ochranného dohledu byl Wonka vzat 5. 4. 1988 do vazby a dne 26. 4. 1988 v královéhradecké věznici zemřel.

Po Wonkově smrti však byly náchodský rozsudek z roku 1984 i pražský z roku 1987 jako nezákonné zrušeny a Wonka byl plně zproštěn obžalob.

Tím pominuly důvody, pro které bylo zastaveno trestní stíhání v kauze „Socialistického závazku“. Pozůstalý bratr Jiří Wonka proto požádal, aby ve věci byla povolena obnova řízení a bylo tak jasně rozhodnuto, zda k trestnému činu došlo, či nikoli.

Okresní soud v Hradci Králové však návrh v neveřejném zasedání dne 3. 3. 2020 zamítl.

Proti tomu podal Jiří Wonka stížnost, na jejímž podkladě dne 26. 3. 2020 vrátil Krajský soud v Hradci Králové věc zpátky na okres.

Dne 19. 5. 2020 pak Okresní soud v Hradci Králové návrh znovu zamítl, tentokrát ve veřejném zasedání. (1), (2), (3)

Jiří Wonka si vůči tomu stěžoval.

Krajský soud mu rozhodnutím, které bylo stranám doručeno 17. 6. 2020, opět vyhověl. Tentokrát ovšem už věc nevrátil okresnímu soudu, ale sám rozhodl, že se obnova řízení povoluje, neboť zrušení rozsudků z let 1984 a 1987 zakládá novou skutečnost, která může vést k přehodnocení celého případu ve prospěch zemřelého Pavla Wonky.

Na Okresním soudu v Hradci Králové nyní bude, aby znovu nestranně projednal původní obžalobu.

--

Je pozoruhodné sledovat, jak jednotliví soudci v letech 2019-2020, tedy více než 30 let po Wonkově smrti, reagují na jeho kauzy:

Kauza z roku 1981 – násilné vniknutí do vlastního bytu

 1. 1. 2020 – Okresní soud v Trutnově zamítl návrh na povolení obnovy řízení (předsedkyně senátu Mgr. Veronika Tomanová) (5)
 2. 2. 2020 – Krajský soud v Hradci Králové zrušil prvoinstanční rozhodnutí a vrátil věc k novému projednání (předseda senátu JUDr. Oldřich Rejfek)

K novému projednání dosud nedošlo.

Kauza z roku 1984 – pomluvy; osočení členů KSČ

 1. 3. 2020 – Okresní soud v Hradci Králové zamítl návrh na povolení obnovy řízení (předseda senátu Mgr. David Arochi Vergara Schmuck)
 2. 3. 2020 – Krajský soud v Hradci Králové zrušil prvoinstanční rozhodnutí a vrátil věc k novému projednání (předseda senátu JUDr. Zdeněk Korf)
 3. 5. 2020 – Okresní soud v Hradci Králové znovu zamítl návrh na povolení obnovy řízení (předseda senátu Mgr. David Arochi Vergara Schmuck)
 4. 6. 2020 (doručeno 17. 6. 2020) – Krajský soud v Hradci Králové sám obnovu řízení povolil (předseda senátu JUDr. Zdeněk Korf)

Nyní musí Okresní soud v Hradci Králové znovu projednat původní obžalobu.

Kauza z roku 1988 – maření úředního rozhodnutí (neplnění ochranného dohledu)

 1. 1. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Veronika Tomanová se vylučuje z projednávání případu a navrhuje odnětí věci zdejšímu soudu (5)
 2. 3. 2019 – Vrchní soud v Praze rozhodl, že věc se trutnovskému soudu neodnímá (předseda senátu Mgr. Viktor Mach)
 3. 4. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Tereza Teršová se vylučuje z projednávání případu
 4. 5. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově JUDr. Marcela Horváthová se vylučuje z projednávání případu (6)
 5. 6. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Miroslava Purkertová se vylučuje z projednávání případu
 6. 6. 2019 – Předsedkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Naděžda Vaňurová navrhuje odnětí věci zdejšímu soudu
 7. 7. 2019 – Krajský soud v Hradci Králové (předseda senátu JUDr. Oldřich Rejfek) přikazuje projednání případu Okresnímu soudu v Náchodě
 8. 10. 2019 – Okresní soud v Náchodě Pavla Wonku in memoriam rehabilitoval (předsedkyně senátu Mgr. Jana Geislerová)
 9. 4. 2020 – Ministerstvo spravedlnosti přiznalo pozůstalému bratru Jiřímu Wonkovi odškodnění ve výši 2.473 Kč (7)

Ministerstvo spravedlnosti nyní ještě zkoumá, zda 4 trutnovské soudkyně neporušily zákon, když se samy vyloučily z projednávání případu.

--

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že Wonkovy kauzy budou českou justici ještě nějakou dobu zaměstnávat.

A to je za daných okolností stále velmi žádoucí.

Prezident Ing. Miloš Zeman totiž v roce 2013 Pavlu Wonkovi udělil in memoriam státní vyznamenání „Medaili za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů“. (8)

Naproti tomu JUDr. Josef Doležal (okresní prokurátor v Trutnově v letech 1975-1989) v nedávném interview prohlásil, že Pavel Wonka „byl především kriminálník“. (9)

Řádné projednání všech Wonkových kauz by tedy mělo zodpovědět zbývající sporné otázky a zároveň napomoci k všeobecném posílení občanských práv, zejména kdyby někdo byl i v dnešní době považován za kacíře či rebela. (10)

--

(1) https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/okresni-soud-hradec-pavel-wonka-kralovehradecky-zamitnuti-obnova-rizeni-krive-obvineni-ksc.A200519_132817_hradec-zpravy_tuu

(2) https://www.novinky.cz/krimi/clanek/obnovu-36-let-stareho-pripadu-disidenta-pavla-wonky-soud-odmitl-40324637

(3) https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3100292-soud-opet-zamitl-obnoveni-rizeni-v-pripadu-disidenta-wonky-neni-duvod-tvrdi

(4) SNP – zkratka pro Slovenské národní povstání, které vypuklo 29. 8. 1944.

(5) Soudkyně Mgr. Veronika Tomanová se pro podjatost vyloučila z projednávání Wonkovy kauzy z roku 1988, ale v kauze z roku 1981 svoji podjatost neshledala.

(6) Soudkyně JUDr. Marcela Horváthová řešila Wonkovy kauzy už v roce 1988.

(7) K tomu viz Luděk Navara: Případ Wonka vzkazuje: Lidský život tady má cenu jednoho laciného vysavače; dostupné na

https://nazory.aktualne.cz/komentare/pripad-wonka-vzkazuje-lidsky-zivot-tady-ma-cenu-jednoho-laci/r~a4e076fc8ac711eaa6f6ac1f6b220ee8/

(8) Viz

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/seznam-vyznamenanych.A131026_140345_domaci_jj

(9) Viz Veronika Jarolínová: Vývoj prokuratury v okrese Trutnov v letech 1949-1993, příloha č. 14: Rozhovor s okresním prokurátorem JUDr. Josefem Doležalem; dostupné na https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/116993

(10) V nedávné minulosti k posílení občanských práv výrazně napomohly například kauzy odpíračů vojenské služby z řad svědků Jehovových; dostupné na

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-32

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-106

--

1 příloha:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 6. 2020 č.j. 10 To 118/2020-431

 

18. 6. 2020 zapsal: L. Müller

* * *

OS Hradec Králové 19.5.2020 - Pavel Wonka: „I kacíř a rebel mají právo na spravedlivý proces.“

94 tezí politického vězně čsl. státu Pavla Wonky psané ve věznici Hradec Králové a Praha-Ruzyň od 1.ledna 1987 do 10.srpna 1987.

 J.Š. 19.6.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)