Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wonka Pavel Vezen svedomiTyto teze měla odcizit, dle Jiřího Wonky, Libuše Rudinská z jeho bytu, bez jeho vědomí a odmítla je vrátit. Ani o jednéWonka Pavel marnice hlava a horni trup se ve svém pomlouvačném „dokumentu“ „Pavel Wonka se zavazuje“, nezmínila. Nyní je už snad každému slušnému a soudnému člověku jasné, proč byl Pavel Wonka, režimu tak nebezpečný, že musel být 26.4.1988 zavražděn. Nic jiného než vražda to nebyla!

„Každá společnost může dospět do stádia své krise Potom nastane čas ji rozumně reformovat, čím dříve, tím lépe, neboť přetopený kotel je věc velmi nepříjemná. Co vsak bude s námi? Posuďme vyspělost naší společnost z hlediska schopnosti přijmout nové myšlenky, pochopit je a řídit se jimi. Nové myšlenky jsme již přijali, s tím dalším je to horší. Úroveň našeho právního vědomí rovněž poklesla. Máme proto nějaké naděje do budoucna? Vrátí lidu důvěru slova, jest-li že nebudou mít praktickou realizaci? Jak se bude chuť lidu podílet na budování socialistické společností, nedojde-li k naplnění jeho tužeb a ideálů, nedojde-li k urychlené přestavbě v duchu potřeb daných společensko-politickým vývojem? Zatím ztrácíme sílu i dech.V duchu tradiční nesnášenlivosti obvinujeme nositele nového myšlení z antisocialismu.Já jsem začal přestavbu zdola. Proto mám také postavení politického vězně. Jako politický vězeň vyzývám presidenta ČSSR Dr.G.Husáka a FS ČSSR, aby začali přestavbu shora.

Věznice v Hradci Králové, 6.1.1987

Pavel Wonka

politický vězeň čsl. státu

* * *

OSUD POLITICKÉHO VĚZNĚ III.

Kpt. StB Ouředníček měl poslat Wonku na smrt. Nyní ho s Rudinskou „zabili“ podruhé

Lucerna: Slavnostní premiéra dokumentu Pavel Wonka se zavazuje

Dokument Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“ je svědectvím o dnešním stavu společnosti a současně osobní výzvou každému slušnému člověku!

Ruský film LEVIATAN šokuje - současně burcuje a vyzývá postavit se zlu dokud můžeme!

* * *

94 tezí politického vězně čsl. státu Pavla Wonky psané ve věznici Hradec Králové a Praha-Ruzyň od 1.ledna 1987 do 10.srpna 1987

01. O národní nesnášenlivosti.

02. Máme v ČSSR skryté otroctví?

03. Farizejové, zákonici, politické procesy a atomová válka.

04. Setba zla.

05. Mezinárodní rok míru 1986 a nás vklad pro mír.

06. Zneužívání zákona FS ČSSR.

07. Umění nechat se klamat.

08. Právní nihilismus.       

09. Dialektika.     

10. Kádrová politika.

11. Přestavba.

12. Soc. humanismus a. praktická represe.

13. Amnestie a soc. humanita.

14. Rok 1987 – mezin. rokem lidí bez přístřeší.

15. ’’Justi judicec" Tisícileté právní tradice a dnešek.

16. Kontrarevoluce.

17. Advokacie - vnitřní potřeba a vnější návod.

18. Oposice.

19. Petiční právo.

20. "De iure či de facto?"

21. Zločiny proti lidskosti.

22. Má Československo primát?

23. Antisoc. diverse a přestavba.   

24. Národní usmíření - nutnost a nezbytnost.

25. Hrůza obchází nevinné a viníky.

26. Pásmo mimo kritiku — spravedlnost na příděl.

27. Moskevská mírové fórum a závazek pro nás.

28. Dokonalost, která nepotřebuje změnu.

29. Odpovědnost KSČ.

30. Zrůdná mechanika.

31. Nové politické myšlení.

32. Budování social. na křivých svědectvích.

33. Diverse antisocial. v právu.

34. Socialistická morálka.

35. Hrůzy a horory trpěné i presidentem.

36. Jak vypadá justiční zločin?

37. Chilští političtí vězni.

38. Polit. proces typu Běrchin je zápasem o socialismus.

39. Vedoucí úloha KSČ.

40. Jak se organizuje justiční zločin

41. Soudní znalci a nezákonné soudní rozsudky.

42. Teze politického vězně čsl. státu.

43. Reviduje prokur. otázku Mnichovské dohody?

44. Mezinárodní bezpečnost - slova a skutky.

45. Je trestné zločiny páchat nebo odhalovat?

46. Sebekritika presidenta.

47. Oferta.

48. Prokurátor contra nové ideje social.

49. Zdroj škodlivých spekulací.

50. Kritika presidenta ČSSR.

51. Byrokracie v práci ČNR.

52. Odpovědnost GP ČSR.

53. Pyramida nezákonností.           

54. Ochrana social. nebo polit. zločinu.

55. Přestavby v praxi.

56. Vzkřísíme světu opět socialismus?

57. Je kritika nedostatku antisoc. postojem?

58. Spějeme k mezinár. izolaci?

59. Je vláda ČSSR schopna nových činů?

60. Nečinnost uvedena v soustavu.

61. Skryté souvislosti.

62. Má dáti - dal.

63. Kombinace přestavby s objektivizací.

64. Syndrom krizových let 1968-69.

65. Podpoří vláda ČSSR oběti nezákonností?

66. Vše pro člověka.

67. Falešné zdroje pravdy.

68. Legislativní změny zločinů proti lidskosti.

69. Jsou naše slova čarodějná, schopna uhranout?

70. Ochrana ústavnosti.

71. Strach a nedůvěra.      .

72. Selská chytrost a veřejnost soudního jednání.

73. Sociál. humanita contra zákopová válka.

74. Boj o řízení nebo o zřízení?

75. Skleníky a degenerace.

76. Situace v Arménii.

77. Svoboda jednání zadržována starým myšlením.

78. Jak se nadporučík zmocnil pravdy a práva.

79. Centralizace a růžový tok informací.

80. Je justice zralá na státní přejímku?

81. Rojtovy věty.

82. § 9/1 tr. ř.

83. Intuice contra jistota.

84. Rojtovy dogmata.        

85. Rojtův tunel.

86. Absolutizované hypotézy.

87. Rojtovy plagiáty.

88. Věichni to stejně již vědí.

89. Budujeme socialismus pro lidi nebo pro havrany?

90. Koniášovy automatické stroje.

91. Třídní boj? Ne, toť boj proti masám.

92. Zůstala Vám jen Moc.

93. Kalkulujeme.

94. Legum servi sumus, ut liberi esse possimus.

* * *

Tyto teze 2 roky přepisovala maminka Pavla Wonky, takřka sedmdesátiletá paní Gerta Marie Wonková, na psacím stroji s pomocí lupy! Pavel Wonka byl nucen psát drobně, aby ušetřil na dopisním papíru. Jeho bratr Jiří Wonka v té době „lítal“ po soudech, bojoval za rehabilitaci svého bratra a sám čelil účelovému trestnímu stíhání a šikaně policie a soudů.

Na shledanou dnes v 18:00 hod. na Václavském náměstí v Praze, na demonstraci za odstoupení prezidenta Miloše Zemana. Pavel Wonka si vyznamenání z titulu funkce presidenta republiky zasloužil, nikoliv z rukou osoby, která tuto funkci dnes flagrantním způsobem zneužívá.

 

Jan Šinágl, 1.12.2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.40 (5 Votes)
Share

Komentáře   

0 #2 KAUZA VE SKRATCE 2015-01-26 17:24
-
Pavel Wonka vs. Libuše Rudinská

advokát chudých vs. advokátka rudých

mrtvý disident vs. živí estébáci

Pravda a láska prohrává se lží a nenávistí.

Normalizace je zpět. Komunistická nenávist rovněž.
0 #1 BOLŠEVICKÁ HYENA 2015-01-26 17:23
kdo posbírá na ulici drby o umučeném politickém vězni komunismu, aby je pak zfilmoval, je veliká komunistická drbna. A pokud film pak vydá před celým národem ještě naschvál ke 25. výročí pádu komunismu, tak už to je naprosto amorální bolševická hyena. Film je to komunistický hnus na zvracení. Nejhorší bolševická propaganda od pádu komunismu roku 1989. Jako Rudé Právo za Husáka.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)