Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Marocky ranni pozdravVlevo marocky ranní pozdrav Sabah il ward = Ráno růže/květiny, jako naše Dobré jitro a kontrast k hrůznému chování Čechů. Ani za 8 měsíců nebylo schopno velvyslanectví České republiky Lorenc Viktorv Maroku zaslat osobní věci bývalé konzulky Jana Chaloupkové do Prahy?!

* * *

… Lorenc z Maroka je bohužel pouhou karikaturou tohoto velikána. Nejen, že se dle marockých zdrojů snažil podporovat obchod s vízy, tedy lidmi, ale postrádá i džentlmenství a slušné chování, které by mělo být samozřejmostí u diplomata a v chování muže k ženě obzvláště, dle naší evropské kultury. …

* * *

Slavný pohledný herec Peter O'Toole ztvárnil v Oscarovém filmu z r. 1962 postavu chrabrého, odvážného a vytrvalého britského plukovníka Thomase Edwarda Lawrence (1888-1935) a jeho angažmá v Arabském povstání proti Osmanské říši v r.1916. Cestovatel, dobrodruh, arabista, muž činu Lawrence se stal vzorem čestnosti, zápalu pro dobrou věc, připravenosti obětovat se vyšším cílům. Byl nejen vojákem, ale i archeologem, spisovatelem a především mužem velkého srdce a grandiózních myšlenek. Vzorem pro mnohé i dnes.

Jeho snahy podpořit arabskou nezávislost ovšem ztroskotaly, neboť Britové a Francouzi si chtěli Arábii po 1.světové válce rozdělit. Lawrence využily k oslabení vlivu Turků, na jejichž straně vyjednával shodou okolností Čech Alois Musil, také arabista, podporující hospodářské pronikání Rakousko-Uherska na Blízký východ. Získal tak přezdívku Lawrence z Moravy. Rozdíl je ovšem v motivaci - ten opravdový Lawrence byl motivován vysokými morálními cíli a za chování svých krajanů trpěl výčitkami svědomí. Přestože byl držitelem řady vyznamenání (rytíř Čestné legie, společník Řádu lázně, Válečný kříž 1914-18, britský Řád za vynikající službu), odmítl je a sloužil pak jako prostý voják pod jiným jménem. 

Lorenc z Maroka je bohužel pouhou karikaturou tohoto velikána. Nejen, že se dle marockých zdrojů snažil podporovat obchod s vízy, tedy lidmi, ale postrádá i džentlmenství a slušné chování, které by mělo být samozřejmostí u diplomata a v chování muže k ženě obzvláště, dle naší evropské kultury.

Připomíná mi to nedávné články v Deníku N, kde se hovoří o patriarchární společnosti v ČR, dominanci mužů, kteří ženy označují za emocionálně nestabilní, méně důvěryhodné a "Únavu paní náměstkyně Marksové (MZV) z prosazováni ženské otázky" v dalším interview.  Paní Marksová nastoupila v červnu na MZV s portfóliem "Ženy v diplomacii", tak doufám, že v kauze Lorence z Arábie zakročí.

.....................................................

......................................................

NEKONEČNÉ ČEKÁNÍ  NA  KARGO

Jako dopravce se snažím od ledna  2020 zajistit odvoz osobních věcí bývalé konzulky, inženýrky a doktorky Jany Chaloupkové v jedné osobě z Maroka do Čech. Bohužel je to doslova neskutečný až hororový příběh a to zcela zbytečně, neboť vnitřní předpisy MZV jsou jasné.  Ze zde a jinde uvedeného se nabízí jen jedna možnost proč dosud paní exkonzulka nemá své věci doma. Její věci se staly rukojmým proti ní samé s ohledem na způsob a důvody předčasného ukončení její mise, které zcela jistě budou zajímat i NKÚ z hlediska hospodárnosti jednání MZV, jako i  další příslušné instituce  v tomto případě. 

Každý diplomat běžně působí na misi 4 roky. Ten první rok se aklimatizuje, navazuje kontakty, plánuje práci do budoucna, pak na této základně staví a úspěšně reprezentuje vlast. Diplomaté se po roce nemění. Je to  nehospodárné, naše daně jdou na letenky, odvoz věcí, příspěvky na oblečení atd. a proto s rychlým střídáním pracovníků ambasád nelze souhlasit. O odjezdu pí Chaloupkové jsme si přečetli ve zprávě p. Ahmeda i dalších. Naprosto neslýchané podmínky pro členský stát EU - odebraní klíčů a telefonu diplomata v pátek, dva dny před odletem, ponechání samotné ženy diplomatky na ulici v arabské zemi bez přístřeší, bez zajištění ubytování a uložení věcí. Do posledního dne nabitý pracovní program s nemožnosti si v klidu zabalit osobní věci a odeslat je zpět domů. Nelidská každodenní šikana na ZÚ, i takovou naši reprezentaci si platíme. Co kdyby šikanoval někdo manželku nebo dceru pana velvyslance?

V Maroku zůstal celý život pí Chaloupkové včetně památek na její předchozí diplomatická působiště. Věci, jejichž hodnota je mnohdy vyšší morálně než cenově. Přičemž kromě každodenní úřední konzulární práce (vízová agenda a jiné...) samozřejmě pí Chaloupková za rok své působnosti v Maroku uspořádala desítku akcí, včetně realizace státních návštěv pana premiéra a hospodářského výboru senátu a samozřejmě ze své funkce byla v kontaktu s nejvyššími úřady Maroka. Tomu všemu odpovídala její výbava, která představuje nejvyšší úroveň hodnou k reprezentaci. Tu si postupně pořizovala a  ta nyní zůstává přes 9 měsíců  Maroku... , nepříliš zajištěná..., ve vlhku a v teple... ! Kdo bude platit poškození či znehodnocení Karga pí Chaloupkové? Přitom vnitřní předpisy MZV hovoří jasně o právu diplomata o dovozu 400kg věcí za úhradu zaměstnavatelem. Reprezentace paní konzulkou měla a má v Maroku velkou odezvu. Sami Maročané se diví a litují jejího odvolání. Videa mnoho vypovídají o práci a reprezentaci ČR paní Chaloupkové. 

……………......................................

.......................................................

ZÁMĚRNÁ NEČINNOST ZÚ RABAT

V lednu 2020 jsem cestou MZV zaslal na ambasádu v Maroku podepsanou smlouvu na přepravu  výše uvedeného karga, seznam věcí s oceněním měla hospodářka Marcela Payard již od 2. prosince 2019. Byl jsem připraven jet pozemní cestou s pí Janou, aby vše mohla na místě dobalit, zkontrolovat a naložit. Povolení MZV k cestě trvalo a najednou přišel koronavirus a uzavřel hranice. Letecké společnosti omezily provoz, navýšily ceny přepravy. MZV odmítalo navýšit finanční limit s odkazem na efektivnost, mělo ale vzít v potaz mimořádnost situace pandemie i nelidského odjezdu konzulky z Rabatu. To vše kvůli pár  vízům, které správně nevydala (potvrzeno i Konzulárním odborem MZV) za čež je už  přes rok týrána dehonestována  pracovně i majetkem... . Začal jsem hledat i případného sponzora na náklady karga. Je jasné, že jiná než letecká cesta možná není a nebude  ještě několik měsíců. Maroko bylo a je nesmírně zasaženo. Dlouho byla karanténa, uzavřena města, blokování hranice a vstup je omezen jen pro Maročany a cizince s trvalým pobytem.

Od 15. prosince 2019 skoro tři měsíce, nebyla hospodářka schopná vykomunikovat realizaci přepravy karga... před pandemií... !!! Dělala to poprvé? Jistě ne ..! Koho všeho to bylo přání  nerealizovat kargo paní Chaloupkové? Kdo nad tím postupem hospodářky a celého ZÚ zavíral oči. Velvyslanec  to nevěděl a na MZV také ne? Neděje se vše záměrně, jako samotné odvolání paní Chaloupkové za to, že svou práci vykonávala správně...? 

Běžně je převoz karga vyřízen i za týden, čili tři měsíce před pandemií je dostatečný čas. Prakticky je k tomu potřeba jedno razítko z Marocké strany a odpovědný pracovník ZÚ to není schopen zařídit za tři měsíce..., potažmo za devět.  Navíc smlouvu - seznam věcí  pošle  zpět do republiky, přitom má jít s kargem.... . Místo toho si ale Lorenc z Rabatu vyžádal seznam elektronicky z MZV, aby mohl tvrdit, že ZÚ obdržel seznam karga se zpožděním až v květnu a děkováním MZV za zaslání seznamu... vše maskuje... . A za toto pobírá velvyslanec několik tisíc euro platu měsíčně!  Aby vymýšlel hlouposti a blokoval kargo slušným lidem. Proč asi...? Aby pí  Chaloupková nemluvila? Zdá se, že jedinou jeho pracovní náplní je již rok její ničení.

Role marocké  strany

Viza jsou možná trnem v patě všem...

20.července 2020 jsem navštívil marocké velvyslanectví v Praze. Uběhlo 7 měsíců, s kargem se nic nepohnulo a naše ambasáda od května tvrdila, že marocké MZV nedává povolení k vývozu věcí. To je u diplomatů při návratu domu bezcelní. Obchodní rada zavolal do Rabatu a na protokolu  MZV Maroka zjistil, že česká ambasáda nevrátila diplomatickou občanku pí Chaloupkové po jejím odjezdu v prosinci minulého roku. Bez jejího vrácení nelze vydat razítko na celní dokument. Tři týdny trvalo pracovníkovi našeho ZÚ v Rabatu než našel potvrzení, že kartu v prosinci naše ambasáda vrátila...  . Dle vyjádření Marocké strany z tohoto týdne se karta našla... , že příslušný pracovník je na dovolené a po návratu udělí  potřebné razítko  na realizaci karga.  

..........................

..........................

ZABÍJECÍ VIRUS

Známý pracoval v Casablabce v nemocnici vyčleněné pro COVID-19, denně psal o obětech - mladých lidí, lékařů, policistů, vojáků (věk 30-40 let). Marocká vláda rozhodla, že někteří zaměstnanci budou 6 měsíců bez platu. Musel prodat auto, aby uživil rodinu. Mají jinou imunitu, virus tam prezentuje  nejspíš odlišnou mutaci.

..................................................................................

..................................................................................

I  BEZ ZABÍJECÍHO VIRUSU NĚKDO ZABÍJÍ LIDSKOST

Že by bylo naše velvyslanectví či hospodářka Marcela Payard tak neschopní? A nebo jde o záměr, aby kargo někdo držel jako rukojmí a o vízech se nemluvilo?

Lawrence  z Arábie byl citlivý přítel, ochotný pomoci obětovat své pohodlí i život  ideálům. Splynul se syny pouště v duchu odvahy a cti. Lorenc z Rabatu je jen jeho zvrhlým opakem a symbolem toho, čeho se vyvarovat.

 

P.S. Právní stát 

14.8.2020

* * *

MAROKO – za dobrotu na žebrotu…

Obchoduje Česká republika s vízy a nebo chrání naše schengenské hranice a naši bezpečnost?

Další neuvěřitelný skandál na MZV!

J.Š. 17.8.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (21 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)