Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.04.2024 07:59
  Vážený pane Šinágle, ještě jednou Vám chci poděkovat za půjčku.

  Read more...

   
 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...

   
 • 13.04.2024 07:45
  Vondráčková s Michalem se na soudy obracejí často, vedou ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wonka Pavel mrtevLiberec  5. 11. 2020: MOHL VĚZEŇ V MINKOVICÍCH ODMÍTNOUT PRACOVAT? - Soud se po 33 letech vrací k vzdorovitému jednání Pavla WonkyWonka Pavel

Pavel Wonka (1953-1988) byl v roce 1987 odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 21 měsíců a následnému tříletému ochrannému dohledu pro trestné činy pobuřování a útoku na veřejného činitele. Umístěn byl do věznice v Minkovicích. (1)

Zde však demonstrativně odmítl pracovat s tím, že jeho odsouzení je „ex tunc“ (tedy od samého počátku) nezákonné, a tudíž nikdo není oprávněn na něm pracovní povinnost vyžadovat.

Není divu, že liberecký okresní prokurátor zahájil proti Wonkovi trestní stíhání. To se vleklo tak dlouho, až Wonkovi výkon trestu skončil, byl propuštěn, následně kvůli nedodržování ochranného dohledu znovu zatčen a 26. 4. 1988 zemřel ve vazbě v královéhradecké věznici. Dva dny poté liberecký soud trestní stíhání proti Wonkovi zastavil, protože trestní stíhání nelze vést proti zemřelému.

Jenže tím to neskončilo.

* * *

Soud obnovil řízení komunisty zavražděného Pavla Wonky – po 33 letech!

* * *

V letech 1990-1991 proběhlo rehabilitační řízení u Městského soudu v Praze a Pavel Wonka byl in memoriam rehabilitován „ex tunc“, pokud jde o jeho odsouzení z roku 1987.

Takže Wonka měl vlastně pravdu, že jeho odsouzení bylo od počátku nezákonné, že ve vězení vůbec neměl být, a tudíž ho nikdo neměl právo ve věznici k čemukoli nutit.

Wonkův pozůstalý bratr Jiří proto podal návrh na obnovu řízení s tím, že liberecký soud neměl řízení zastavovat jen kvůli tomu, že Pavel zemřel, ale především proto, že se nedopustil žádného trestného činu, když v minkovické věznici odmítl pracovat.

Soudkyně Mgr. Denisa Kalfeřtová nařídila veřejné zasedání na 5. listopadu 2020 v 8:30 hodin. (Liberec, U Soudu č. 3; 1. patro, č. dv. 16)

--

AKTUÁLNÍ KAUZY PAVLA WONKY

Je pozoruhodné sledovat, jak jednotliví soudci a státní zástupci v letech 2019-2020, tedy více než 30 let po Wonkově smrti, reagují na jeho kauzy:

Kauza z roku 1981 – násilné vniknutí do vlastního bytu

 1. 1. 2020 – Okresní soud v Trutnově zamítl návrh na povolení obnovy řízení (předsedkyně senátu Mgr. Veronika Tomanová) (2) Proti tomu podal stížnost jak Jiří Wonka, tak státní zástupce (Mgr. Vladimír Štěpánek)
 2. 2. 2020 – Krajský soud v Hradci Králové zrušil prvoinstanční rozhodnutí a vrátil věc k novému projednání (předseda senátu JUDr. Oldřich Rejfek)
 3. 8. 2020 – Okresní soud v Trutnově povolil obnovu řízení (předsedkyně senátu Mgr. Veronika Tomanová) (2)
 4. 9. 2020 – Okresní státní zástupce v Trutnově (JUDr. Tomáš Ponikelský) se vyloučil z řízení

Nyní se čeká, až bude znovu projednána původní obžaloba z roku 1981.

Kauza z roku 1984 – pomluvy; osočení členů KSČ

 1. 3. 2020 – Okresní soud v Hradci Králové zamítl návrh na povolení obnovy řízení (předseda senátu Mgr. David Arochi Vergara Schmuck)
 2. 3. 2020 – Krajský soud v Hradci Králové zrušil prvoinstanční rozhodnutí a vrátil věc k novému projednání (předseda senátu JUDr. Zdeněk Korf)
 3. 5. 2020 – Okresní soud v Hradci Králové znovu zamítl návrh na povolení obnovy řízení (předseda senátu Mgr. David Arochi Vergara Schmuck)
 4. 6. 2020 (doručeno 17. 6. 2020) – Krajský soud v Hradci Králové sám obnovu řízení povolil (předseda senátu JUDr. Zdeněk Korf)
 5. 9. 2020 – Okresní soud v Hradci Králové zastavil trestní stíhání kvůli promlčení s tím, že do 3 dnů od doručení usnesení lze požádat o meritorní projednání věci (předseda senátu Mgr. Tomáš Petráň)
 6. 10. 2020 – Jiří Wonka o meritorní projednání požádal

Nyní se čeká na nařízení jednání.

Kauza z roku 1987 – maření výkonu úředního rozhodnutí (popírání odsuzujícího rozsudku)

 1. 7. 2020 – podán návrh na povolení obnovy řízení
 2. 11. 2020 - Okresní soud v Liberci nařídil veřejné zasedání (samosoudkyně Mgr.Denisa Kelfeřtová)

Kauza z roku 1988 – maření výkonu úředního rozhodnutí (neplnění ochranného dohledu)

 1. 1. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Veronika Tomanová se vylučuje z projednávání případu a navrhuje odnětí věci zdejšímu soudu (2)
 2. 3. 2019 – Vrchní soud v Praze rozhodl, že věc se trutnovskému soudu neodnímá (předseda senátu Mgr. Viktor Mach)
 3. 4. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Tereza Teršová se vylučuje z projednávání případu
 4. 5. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově JUDr. Marcela Horváthová se vylučuje z projednávání případu (3)
 5. 6. 2019 – Soudkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Miroslava Purkertová se vylučuje z projednávání případu
 6. 6. 2019 – Předsedkyně Okresního soudu v Trutnově Mgr. Naděžda Vaňurová navrhuje odnětí věci zdejšímu soudu
 7. 7. 2019 – Krajský soud v Hradci Králové (předseda senátu JUDr. Oldřich Rejfek) přikazuje projednání případu Okresnímu soudu v Náchodě
 8. 10. 2019 – Okresní soud v Náchodě Pavla Wonku in memoriam rehabilitoval (předsedkyně senátu Mgr. Jana Geislerová)
 9. 4. 2020 – Ministerstvo spravedlnosti přiznalo pozůstalému bratru Jiřímu Wonkovi odškodnění ve výši 2.473 Kč (4)

Ministerstvo spravedlnosti nyní ještě zkoumá, zda 4 trutnovské soudkyně neporušily zákon, když se samy vyloučily z projednávání případu. (Ministerští úředníci na tom pracují od 1. 11. 2019.)

--

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že Wonkovy kauzy budou českou justici ještě nějakou dobu zaměstnávat.

A to je za daných okolností stále velmi žádoucí.

Prezident Ing. Miloš Zeman totiž v roce 2013 Pavlu Wonkovi udělil in memoriam státní vyznamenání „Medaili za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů“. (5)

Naproti tomu JUDr. Josef Doležal (okresní prokurátor v Trutnově v letech 1975-1989) v nedávném interview prohlásil, že Pavel Wonka „byl především kriminálník“. (6)

Řádné projednání všech Wonkových kauz by tedy mělo zodpovědět zbývající sporné otázky a zároveň napomoci k všeobecnému posílení občanských práv, zejména kdyby někdo byl i v dnešní době považován za kacíře či rebela. (7)

--

(1) „Věznění v Minkovicích bylo nelidské, pokořující, nebezpečné fyzickému a psychickému zdraví.“ Blíže viz https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bznice_Minkovice.

(2) Soudkyně Mgr. Veronika Tomanová se pro podjatost vyloučila z projednávání Wonkovy kauzy z roku 1988, ale v kauze z roku 1981 svoji podjatost neshledala.

(3) Soudkyně JUDr. Marcela Horváthová řešila Wonkovy kauzy už v roce 1988.

(4) K tomu viz Luděk Navara: Případ Wonka vzkazuje: Lidský život tady má cenu jednoho laciného vysavače; dostupné na

https://nazory.aktualne.cz/komentare/pripad-wonka-vzkazuje-lidsky-zivot-tady-ma-cenu-jednoho-laci/r~a4e076fc8ac711eaa6f6ac1f6b220ee8/

(5) Viz

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/seznam-vyznamenanych.A131026_140345_domaci_jj

(6) Viz Veronika Jarolínová: Vývoj prokuratury v okrese Trutnov v letech 1949-1993, příloha č. 14: Rozhovor s okresním prokurátorem JUDr. Josefem Doležalem; dostupné na

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/116993

(7) V nedávné minulosti k posílení občanských práv výrazně napomohly například kauzy odpíračů vojenské služby z řad svědků Jehovových; dostupné ve Sbírce zákonů na

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-32

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-106

--

 1. 11. 2020 zapsal: L. Müller
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)