Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wonka Pavel

Aktualizováno 14. 11. 2020: Neuvěřitelné - státní obhájce Lukáš Pauldura se proti rozsudku odvolal. Zločinci v české justici pokračují ve svých zločinech – i na mrtvém! J.Š.

* * *

iDNES přinesla skvělou reportáž, (včetně videa) a Advokátní deník (včetně přehledu aktuálních Wonkových kauz). Soudu jsem se nezúčastnil, kdy mi bratr Pavla Wonky Jiří, den před konáním soudu volal, že veřejnost a média se nebudou moci souduWonka Pavel mrtev zúčastnit. Ověřil jsem si to i včera u MS Praha, kde tento zákaz také platil.

Státní zástupce Lukáš Pauldura měl štěstí, že jsem nebyl na místě – řekl bych mu: „Pane státní zástupce, ústavní soudce JUDr. Vojtěch Cepl st. zdůrazňoval zásadu nehledat pouze formální naplnění zákona, ale především naplňovat jeho ducha a nalézat spravedlnost. Vaše zamítnutí návrhu je dalším justičním zločinem páchaném na zavražděném Pavlu Wonkovi! V těchto dnech bylo slovenským parlamentem schváleno doplnění Ústavy Slovenska o konstatování, že komunistické zločiny jsou rovny nacistickým. Chcete snad popírat komunistické a nacistické zločiny? Potom byste měl okamžitě odstoupit a být obžalován z jejich podpory. Občané, z jejichž daní jste placen mají zcela jiné představy jak má právo a spravedlnost hájit představitel demokratické země a její  justice.“

* * *

Lidský život tady má cenu jednoho laciného vysavače - 2.473 Kč!

* * *

Obávám se, že česká veřejnost se toho doplňku Ústavy ČR jen tak nedočká. Zástupci této zločinecké ideologie jsou v českém parlamentu. Připomínám: 2/3 anonymních hlasů poslanců si zvolili svým prvním místopředsedou předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, usvědčeného agenta StB (Falmer), za mlčení médií.

Jiří Wonka skvěle zastoupil svého zavražděného bratra. Děkuji mu, že plakáty mnou zhotovené držel i za mne. Soudkyně Denisa Kalfeřtová tak ukázala cestu, která vede k nápravě české postkomunistické justice o které ESLP ve Štrasburku prohlásil dne 25.6.2020, že je „disfunkční“ a porušuje „vnitrostátní právo na ostří nože“, opět za mlčení médií.

Dle očekávání se „nezávislá“ veřejnoprávní ČT nedostavila, jako vždy. Dnešní Události ČT mlčely...

Evropský parlament právě schválil usnesení, že budou všem členským zemím kráceny dotace, pokud v nich bude porušováno právo a ochrana základních lidských práv a svobod.

 

Jan Šinágl, 5.11.2020

* * *

Udavač StB Josef Stolařík, v kriminále zvaný vězni „RUDÁ SVINĚ“, žije mezi námi jako „úspešný“ podnikatel a „ctihodný“ občan !!!

* * *

Liberec 5. 11. 2020: SOUD POVOLIL OBNOVU ŘÍZENÍ VE VĚCI PAVLA WONKY. ZATÍM NEPRAVOMOCNĚ. PROČ?

Česká média přinesla dnes zprávu o tom, že liberecký soud povolil obnovu řízení v kauze Pavla Wonky (1953-1988), který v roce 1987 jakožto odsouzený odmítal pracovat v minkovické věznici.

Viz například

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/soud-pavel-wonka-disident-obnova-rizeni.A201105_102534_liberec-zpravy_klu (včetně videoreportáže)

https://advokatnidenik.cz/2020/11/05/soud-se-po-33-letech-vratil-ke-vzdorovitemu-jednani-pavla-wonky/ (včetně přehledu aktuálních Wonkových kauz)

Rozhodnutí však není pravomocné, neboť státní zástupce Mgr. Lukáš Pauldura se nevzdal práva stížnosti, ale vzal si třídenní lhůtu na rozmyšlenou. Proč?

Soudkyně Mgr. Denisa Kalfeřtová totiž nevyhověla jeho návrhu na zamítnutí návrhu.

Pauldura ve své řeči uvedl, že se rozhodně nechce zastávat komunistického režimu (doslova že nechce „být Ďáblovým advokátem“), nicméně s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR má za to, že návrh by měl být zamítnut. (1)

Obhajoba naproti tomu uvedla, že státní zástupce si tuto judikaturu špatně vykládá a že jím zmíněná usnesení dokládají pravý opak – totiž že návrhu by mělo být vyhověno, protože buď přímo svědčí o potřebě obnovu povolit (2), anebo byla později překonána jinými rozhodnutími, která státní zástupce opomněl uvést. (3)

Soudkyně nakonec přistoupila k tzv. teleologickému výkladu práva (4) a vysvětlila, že když dojde k zastavení trestního stíhání, mělo by se tak stát z důvodu, který je pro souzenou osobu nejpříznivější. Je totiž kvalitativní rozdíl, jestliže se trestní stíhání (bez věcného posouzení případu) zastaví jen proto, že obžalovaný zemřel, anebo kvůli tomu, že (jak bylo ve Wonkově případu zjištěno později) trestný čin nespáchal.

Státní zástupce na to reagoval tak, že si příslušnou judikaturu podrobněji prostuduje a pak se rozhodne.

Jak je z výše uvedeného patrné, nejde jen o Wonku, ale obecně o takový výklad práva, který směřuje k dosažení spravedlnosti pro všechny, kteří byli v minulosti nezákonně perzekuováni.

---

(1) Je zajímavé, že státní zástupce odkazoval vesměs na rozhodnutí, která byla vydána v tzv. „odpíračských“ kauzách svědků Jehovových. Viz podrobnosti v poznámkách (2) a (3).

(2) Rozsudkem ze dne 3. 5. 2001 sp. zn. 3 Tz 82/2001 Nejvyšší soud ČR ve věci Otto Neumanna uznal, že i formálně nesprávným postupem lze dospět ke spravedlivému posouzení případu. V usnesení ze dne 3. 7. 2001 sp. zn. 7 Tz 140/2001 v kauze Františka Bala Nejvyšší soud ČR objasnil, že pokud se občan nemůže domoci spravedlnosti cestou stížnosti pro porušení zákona, je důvodné, když se obrátí na soud s návrhem na povolení obnovu řízení.

(3) Odmítavé usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 15. 4. 2004 sp. zn. IV. ÚS 190/03 ve věci Jána Valeny ml. bylo později překonáno nálezy ze dne 26. 10. 2007 sp. zn. I. ÚS 2366/07 ve věci Petra Šocha či ze dne 26. 2. 2008 sp. zn. I. ÚS 1916/07 ve věci Jana Vnenčáka. Ján Valena ml. pak dosáhl úplné rehabilitace usnesením Okresního soudu Olomouc ze dne 6. 8. 2007 sp. zn. Rt 4/2007.

(4) Teleologická metoda výkladu práva „zkoumá, jaký je současný účel a smysl rozebírané právní normy vzhledem k zaměření celého právního předpisu, který ji obsahuje“. (https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDklad_pr%C3%A1va)

 

5. 11. 2020 zapsal: L. Müller

***

Kauza Pavla Wonky u Krajského soudu v Liberci:

„ANI ZEMŘELÉMU ... NELZE UPÍRAT“ PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES

Dne 6. 1. 2021 bylo stranám doručeno usnesení Krajského soudu v Liberci, jímž byla zamítnuta stížnost státního zástupce proti rozhodnutí libereckého okresního soudu ze dne 5. 11. 2020 o povolení obnovy řízení ve věci Pavla Wonky (1953-1988).

Státní zástupce si po vyhlášení rozhodnutí ponechal lhůtu, kterou pak využil k podání stížnosti. V ní odkazoval na judikaturu a namítal, že pozdější Wonkova rehabilitace v jiné věci není důvodem k povolení obnovy v právě projednávané kauze.

Senát krajského soudu pod vedením Mgr. Františka Jahůdky zdůraznil, že judikaturu uplatnil správně okresní soud, nikoli státní zástupce, a že rehabilitační rozhodnutí jsou „novou skutečností“ a zakládají podklad pro obnovu řízení; „ani zemřelému obviněnému nelze upírat“ právo na spravedlivý proces, což zahrnuje i „právo domáhat se příznivějšího rozhodnutí ve věci“.

Argumentace krajského soudu může významně napomoci i k nápravě obdobných nespravedlivých rozhodnutí z dob minulého režimu.

 1. 1. 2021

Zapsal L. Müller

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)