Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Horvathova Marcela IIWonka HorvathovaAktualizováno 3.7.2021: Horký brambor české justice. Kauzy finanční šikany bratří Wonků byly odročeny. Žalobce tvrdí, že je podjatý

***

Koncem června letošního roku se měla konat u trutnovského soudu dvě veřejná zasedání v kauzách bratrů Pavla (1953-1988) a Jiřího (1950) Wonkových. Nebude tomu tak. Soudkyně odročily obě jednání na čtvrtek 29. 7. 2021 v 8:30 a 9:30. (Nádražní č. 5, jednací síň č. 101 v I. podlaží) Proč? Jednoduše proto, že se musí nejdříve vyřešit námitka trutnovského státního zástupce, který tvrdí, že je podjatý, a žádá, aby byl z jednání vyloučen. Je zřejmé, že kauzy bratrů Wonkových z doby minulého režimu jsou i 33 let po Pavlově smrti „horkým bramborem“, který si trutnovská justice stále „přehazuje“.

Další podrobnosti viz níže.

--

PAVEL A JIŘÍ WONKOVI ZNOVU PŘED TRUTNOVSKÝM SOUDEM

Čtyřicetiletý „justiční seriál“ rodiny Wonkových bude mít další pokračování u Okresního soudu v Trutnově.

Tentokrát půjde o pokuty, které byly bratrům Wonkovým uloženy v 80. letech minulého století.

V případě Pavla (1953-1988) jde o pokutu 300 Kčs z roku 1985 za to, že se odmítl legitimovat příslušníkům Sboru národní bezpečnosti, neboť to považoval za bezdůvodnou šikanu, když ho znali a sami ho oslovili „pane Wonko“.

V případě Jiřího (1950) jde o pokutu 200 Kčs z roku 1988 za to, jak reagoval, když ho příslušníci Státní bezpečnosti chtěli na chodbě pardubického soudu bez řádného předvolání odvést k výslechu. Jiří se chytil ústředního topení a začal volat o pomoc. To bylo vyhodnoceno jako výtržnost.

--

Otázky a odpovědi:

Otázka:

Jaký je přesný nový rozvrh naplánovaných veřejných zasedání u Okresního soudu v Trutnově na čtvrtek 29. 7. 2021?

Odpověď:

Nejprve bude v 8:30 hodin senát pod vedením Mgr. Terezy Teršové projednávat pokutu udělenou Pavlovi v roce 1985.

Potom v 9:30 bude senát, jemuž předsedá Mgr. Veronika Tomanová, řešit pokutu udělenou Jiřímu v roce 1989.

Otázka:

Nestalo se, že v jiné kauze Wonkových se shora uvedené soudkyně z jednání ve věci Wonkových samy vyloučily?

Odpověď:

Ano, je to tak. V případě Pavla Wonky z roku 1988 se Mgr. Veronika Tomanová vyloučila dne 24. 1. 2019 a Mgr. Tereza Teršová dne 30. 4. 2019.

Otázka:

Proč se v případě z roku 1988 soudkyně vyloučily a nyní nikoliv?

Odpověď:

Nevím. Ale mohly by to vědět ony soudkyně. (V nynějších případech se nevyloučily soudkyně, ale státní zástupce.)

Otázka:

Jak nakonec Pavlova kauza z roku 1988 (kdy zemřel v královéhradecké věznici) dopadla?

Odpověď:

Poté, co se vyloučily i další trutnovské soudkyně (JUDr. Marcela Horváthová a Mgr. Miroslava Purkertová), byl případ předán k Okresnímu soudu v Náchodě. Tamní senát pod vedením Mgr. Jany Gleisnerové Pavla Wonku v této věci plně rehabilitoval dne 16. 10. 2019.

Otázka:

Obdržel poté pozůstalý bratr Jiří nějaké odškodnění?

Odpověď:

Ano, Ministerstvo spravedlnosti mu jakožto jedinému žijícímu dědici přiznalo dne 23. 4. 2020 částku 2.473 Kč.

Otázka:

Vztahuje se zákon o soudních rehabilitacích i na pokuty, které byly neoprávněně udíleny za minulého režimu?

Odpověď:

Ano, české soudy už řešily řadu takových případů. Viz například usnesení

Krajského soudu Hradec Králové ze dne

 • ·         24. 6. 2014 ve věci Josefa Kottnauera;
 • ·         25. 6. 2014 ve věci Karla Sedláčka;

Krajského soudu Plzeň ze dne

 • ·         16. 12. 2013 ve věci Ivana Bodnára;

Krajského soudu Praha ze dne

 • ·         15. 5. 2019 ve věci Jaroslava Hellera;
 • ·         20. 5. 2020 ve věci Antonie Miškovské;

Okresního soudu Jindřichův Hradec ze dne

 • ·         31. 5. 2021 ve věci Josefa Strachoty;

Okresního soudu Karlovy Vary ze dne

 • ·         27. 5. 2014 ve věci Gerharda Zástěry;
 • ·         23. 11. 2015 ve věci Juraje Kaminského;

Okresního soudu Kolín ze dne

 • ·         12. 6. 2020 ve věci Bohuslava a Antonie Miškovských;

Okresního soudu Litoměřice ze dne

 • ·         19. 10. 2006 ve věci Jiřího Halíka, Karla Jecha a Emanuela Krejčího;

Okresního soudu Pardubice ze dne

 • ·         4. 3. 2005 ve věci Vladimíra Špirka;

Okresního soudu Plzeň-sever ze dne

 • ·         6. 6. 2014 ve věci Václava a Růženy Bodnárových, Jána Juračka a Růženy Pospíšilové;

Okresního soudu Prachatice ze dne

 • ·         13. 8. 2020 a 15. 10. 2020 ve věci Jana Broma (celkem 4 pokuty);

Okresního soudu Příbram ze dne

 • ·         15. 9. 2005 ve věci Miloslava Hrubého;
 • ·         30. 6. 2015 ve věci Václava Maršálka;
 • ·         14. 9. 2015 ve věci Jana Friedla.

(Případy řešené u Krajského soudu v Praze a okresních soudů v Jindřichově Hradci, Kolíně a Prachaticích se týkaly sedláků, kteří byli v 50. letech viněni z neplnění předepsaných dodávek zemědělských výrobků. V ostatních kauzách šlo o svědky Jehovovy, kteří byli trestáni za biblická kázání a šíření samizdatové literatury.)

Otázka:

Mezi těmito rozhodnutími není žádné z trutnovského soudu. Mají tedy Wonkovi nějakou záruku, že uspějí?

Odpověď:

Nemají.

Otázka:

Má vůbec smysl se po tolika letech zabývat takovými drobnostmi, jako je pokuta ve výši pár stovek?

Odpověď:

V těchto případech nejde ani tak o těch pár stovek, ale o to, aby bylo jasně pojmenováno, jaké jednání představitelů tehdejšího režimu bylo drobnou protiprávní šikanou. To může být varováním, aby se dnešní autority takových postupů zdržely.

Otázka:

Jaké jsou další aktuální kauzy rodiny Wonkových?

Odpověď:

Pavel Wonka byl v roce 1981 odsouzen za to, že se násilím dobýval do bytu své tchyně. Pavel se však ještě za svého života hájil, že v bytě byl hlášen k trvalému pobytu a že tchyně se již dříve z bytu odstěhovala. V roce 1986 se mu podařilo dosáhnout obnovy řízení. Avšak teprve 2. 2. 2021 Okresní soud v Trutnově trestní stíhání zastavil s odůvodněním, že o žádný trestný čin nešlo. Ministerstvo spravedlnosti nyní řeší, kdo má hradit náklady soudního řízení.

Okresní soud v Hradci Králové projednává znovu případ z roku 1984, kdy měl Pavel Wonka uzavřít provokativní „socialistický závazek k 40. výročí Slovenského národního povstání“ a přitom nepravdivě osočit dva členy KSČ, Karla Novotného a Jiřího Noska. Ve věci byla povolena obnova řízení a nyní musí být projednána původní obžaloba.

Okresní soud v Pardubicích dne 28. 1. 2021 rehabilitoval Jiřího Wonku v souvislosti s násilným zadržováním v psychiatrické léčebně v roce 1988. Nyní Ministerstvo spravedlnosti posuzuje, zda bude mít nárok i na nějaké odškodnění.

Ministerstvo spravedlnosti přezkoumává trestní stíhání, které bylo v roce 1984 vedeno proti Gertrudě Wonkové (matce Pavla a Jiřího), protože na více institucí rozeslala dopisy, v nichž si stěžovala na „zákeřné odvlečení jejího syna Pavla Wonky do vězení“.

Krajský soud v Plzni dne 2. 6. 2021 rehabilitoval Františka Wonku (prastrýce Jiřího a Pavla), římskokatolického kněze v Manětíně, neboť od 15. 7. 1949 do 29. 10. 1949 byl ve vyšetřovací vazbě nezákonně zbaven osobní svobody. Toto rozhodnutí otevírá cestu k rehabilitaci dalších osob, které byly stíhány spolu s Františkem Wonkou.

--

Viz též osmiminutové video z 14. 6. 2021:

https://www.info.cz/video/tema/advokat-chudych-pavel-wonka-zemrel-v-komunisticke-vazbe-byl-rehabilitovan-soudkyne-ktera-ho-poslala-za-mrize-ale-soudi-dal

 1. 6. 2021 zapsal L. Müller

***

28. a 29. 6. 2021: PAVEL A JIŘÍ WONKOVI ZNOVU PŘED TRUTNOVSKÝM SOUDEM

Bývalí vojenští prokurátoři v roce 2021 - pokání ve vztahu k odpíračům vojenské služby? Videoreportáž - 3 min. 47 s !

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)