Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vlada CR 17.12.2021

Aktualizováno: V Kanadě podána žaloba za zločiny proti lidskosti – „Norimberk 2“!

***

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Ministr zdravotnictví ČR

Otevřený dopis zdravotníků a zástupců dalších profesních skupin ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi: Zrušte vyhlášku o povinném očkování! Je bezprecedentním selháním medicíny, práva a morálky
***
středa 29. prosince 2021

Vážený pane ministře,

my, níže podepsaní lékaři, další zdravotničtí pracovníci, představitelé dotčených profesních skupin a právníci Vás žádáme o zrušení vyhlášky č. 466/2021 Sb. ministra v demisi Adama Vojtěcha, která zavádí povinné očkování proti nemoci covid-19 pro občany starší šedesáti let a vybrané profese (1). Zrušení vyhlášky je nezbytné uskutečnit neodkladně, nejpozději do 10. ledna 2022 s ohledem na stále rostoucí nátlak na očkování (2).

Vážený pane ministře, apelujeme na Vás, abyste přistoupil k situaci s rozvahou a odvahou politika, který konečně ukončí destruktivní přístup předchozí vlády ke koronavirové krizi. Můžete se opřít o Vám jistě dobře známé lékařské i politické důvody. Některé z nich uvádíme níže. Současně si dovolujeme Vám připomenout veřejně dané přísliby členů nové vlády, že očkovací vyhlášku zruší (3).

 • ● Dostupné vakcíny nebrání přenosu infekce ani rozvoji onemocnění, a tedy neumožňují ani při stoprocentní proočkovanosti vytvoření kolektivní imunity. Plně naočkovaný zdravotník může onemocnět a přenášet vir SARS-Cov-2 na spolupracovníky a pacienty, právě tak jako každý člověk může přenášet onemocnění na další osoby.
 • ● Řada osob dotčených vyhláškou onemocnění prodělala a mají solidní komplexní ochranu před závažnou formou infekce. Vyhláška však nepočítá se zjišťováním imunity a nevyjímá z povinné vakcinace ty, kteří onemocnění prodělali.
 • ● Nejsou splněny podmínky pro nařízení povinného očkování a vyhláška tudíž není v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví.
 • ● Bezpečnost vakcíny není zaručena – od první imunizace člověka v klinické studii uplynul pouze rok a půl. Vyhláška nařizuje povinné očkování dva roky před ukončením testování vakcíny.
 • ● Neexistují validní data, která by potvrzovala efekt vakcín typu mRNA proti novým mutacím (omikron).

  ● Povinné očkování zdravotníků ohrožuje už nyní přetížený systém zdravotní péče, který přitom trpí chronickým nedostatkem pracovníků. Odejde-li kvůli očkování jejich část, může to vést k ochromení zdravotnictví.

  ● Odchodem kvalifikovaných pracovníků jsou ohroženy další profesní skupiny nezastupitelné pro zajištění klíčových funkcí státu – sociální pracovníci, policisté, hasiči.

Očkování stávajícím typem vakcín nechrání ani očkovaného ani jeho okolí před onemocněním. Všechna dosud povinná očkování, kromě očkování proti tetanu, zabraňují onemocnění a zajišťují kolektivní imunitu. Toto není případ očkování proti nemoci covid-19. Vyhláška může dle zákona o ochraně veřejného zdraví ukládat povinnost zaměstnanci či obecně občanovi podrobit se povinnému očkování pouze v případě, že tím dojde k zamezení šíření nakažlivé choroby. Pokud tato podmínka není splněna, nemůže být povinné očkování legálně uloženo.

Vymáhat pod hrozbou ztráty zaměstnání očkování, jehož plošná aplikace nemá medicínský význam ani oporu v zákoně a odporuje přesvědčení dotyčného člověka, je daleko za hranicí etiky, morálky a dobré praxe v medicíně i prozíravé politiky. Bezprostředně tak hrozí, že odejdou vzdělaní, kvalifikovaní a práci oddaní odborníci za situace, kdy zdravotnictví je přetížené a trpí nedostatkem pracovníků.

Za situace hluboké společenské krize by bylo tragické pokračovat v destruktivní nátlakové a rozdělující politice předchozí vlády, která ničila lidské vztahy, poškodila psychiku a vzdělávání celé generace dětí, vedla k těžkým psychosociálním problémům, rozštěpila společnost a devastovala veřejné zdraví i ekonomiku. Prokazatelně chybná rozhodnutí Babišovy vlády o zvýhodňování očkovaných měla klíčový podíl na podzimní vlně pandemie.

Vážený pane ministře, dosud věříme, že chcete dobře řídit svůj rezort. Většina z nás dala ve volbách hlas Vaší koalici s tím, že její politika bude na hony vzdálená bizarnímu vládnutí Andreje Babiše. Doufáme, že naši důvěru nezklamete. Selhání předchozí vlády lze napravit dobrými kroky (4), povinné očkování však mezi ně jistě nepatří. Jako lidé z praxe pro stát klíčových profesí Vám rádi předneseme své návrhy řešení na setkání, o něž Vás tímto zdvořile žádáme.

 

Děkujeme Vám.

S přáním státnických rozhodnutí,

MUDr. Emil Berta, Ph.D., anesteziolog a intenzivista, primář jednotky intenzivní péče, úvodní signatář Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod
MUDr. a Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog, úvodní signatář Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod
MUDr. Mgr. Jana Králová, Praktický lékař pro děti a dorost, úvodní signatář Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog a vakcinolog, Iniciativa 21
MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka, Iniciativa 21
MUDr. Hana Štefaničová, kardiolog a sportovní lékař, úvodní signatář Deklarace lékařů
MUDr. Vladimír Čížek, lékař, úvodní signatář Deklarace lékařů
JUDr. Jindřich Rajchl, právník, úvodní signatář Deklarace právníků
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., lékař, infektolog, člen Nezávislého institutu pro zvládnutí pandemie
RNDr. Robert Straka, PhD., matematik, člen Nezávislého institutu pro zvládnutí pandemie
MUDr. Hana Zelená, PhD., virolog, mikrobiolog, členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků a Nezávislého institutu pro zvládnutí pandemie
Doc. RNDr. Arnošt Komárek, PhD., biostatistik, člen Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků a Nezávislého institutu pro zvládnutí pandemie
RNDr. Zuzana Krátká, PhD., imunolog, členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků
Martina Mrkosová, zdravotní sestra, úvodní signatářka Deklarace sester
Adriana Čipižáková, zdravotní sestra, úvodní signatářka Deklarace sester
Lukáš Cochlar, úvodní signatář Deklarace studentů
Milan Slovák, úvodní signatář Deklarace studentů
Hana Dufková Spoladore, Ředitelka domova pro seniory Wágnerka, Český Krumlov
nprap. PhDr. David Pejřil, signatář Deklarace Policie České republiky
pplk. Mgr. Michal Vašut, signatář Deklarace Policie České republiky
Bc. Tomáš Hrabánek, ředitel Městské policie Milovice
Martin Rajl, velitel Městské policie Nymburk
ppor. Sinák Pavel, velitel čety, Hasičský záchranný sbor
plk. Mgr. Hana Šolcová, Hasičský záchranný sbor

Poznámky:
(1) https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/21-466.htm
(2) Některá pracoviště už připravují seznamy neočkovaných a při jejich non complianci i výpovědi.
(3) Např. Marian Jurečka zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3409920-povinne-ockovani-pro-lidi-nad-60-let-nova-vlada-zrusi-avizoval-jurecka (4) Japonsko zvládá pandemické vlny velmi dobře, aniž by přistoupilo k tak drastickému opatření jako je povinná vakcinace. Japonské ministerstvo zdravotnictví sice vyzývá všechny občany, aby podstoupili očkování proti nemoci covid-19, ale očkování není povinné a není vynucováno. Očkování lze provést jen se souhlasem dotyčného a po poskytnutí všech informací. Japonci vyzývají občany, aby se nechali očkovat z vlastního rozhodnutí a jen po porozumění účinnosti očkování v prevenci onemocnění i rizika nežádoucích účinků. Bez souhlasu nelze očkování provést. Ministerstvo uvádí: Nenuťte prosím nikoho na svém pracovišti ani své okolí k očkování a nediskriminujte neočkované. COVID-19 Vaccines | Ministry of Health, Labour and Welfare, Government of Japan|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

***

---------- Původní e-mail ----------
Od: Média - Petice za zdraví <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

Datum: 29. 12. 2021 9:09:07
Předmět: Otevřený dopis ministru Válkovi

***

Řekl by dnes George Carlin něco jiného, než řekl v roce 2009 ?!

J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (8 Votes)
Share

Komentáře   

0 #5 Jan Šinagl 2022-01-03 18:22
Přes tři tisíce policistů, hasičů či vojáků podepsalo petici proti povinnému očkování

Zhruba 3200 policistů, hasičů, záchranářů či vojáků se připojilo k petici proti povinnému očkování profesních skupin proti nemoci covid-19. Upozorňují, že požadavek může vést k odlivu profesionálů a ohrožení funkcí sborů integrovaného záchranného systému (IZS). V tiskové zprávě to uvedli zástupci Iniciativy 21. Deklaraci podle nich podepsalo celkem 14.000 lidí. U policejního sboru je zhruba 40.000 příslušníků, u armády 23.000, hasičů je přes 10.000. Po druhé dávce očkování má podle vyjádření mluvčí policejního prezidia Ireny Pilařové z konce loňského listopadu 75,6 procenta policistů. V hasičském sboru je očkováno zhruba 76 procent lidí, v armádě zhruba 85 procent. "Proočkovanost v našich řadách je daleko nad celostátním průměrem, absolutní většina z nás je mimo rizikové skupiny. Doposud jsme bez jakýchkoliv problémů vykonávali naši práci i bez očkování a hodláme v tom pokračovat i nadále," uvedli v petici příslušníci IZS.

ČRo, 3.1.2022
-3 #4 Jan Šinagl 2021-12-31 08:29
Tisková agentura Bloomberg přinesla v úterý 28. prosince 2021 zprávu, která mezi řádky říká mnohem víc, než kolik z ní vyplývá na první pohled.

Zpráva říká, že „Počet nových případů covid-19 za jediný den, tedy za pondělí 27. prosince 2021, dosáhl po celém světě nového rekordu 1,44 milionu případů. Proti minulému měsíci se počet případů zvedl skoro o 50 procent, počet úmrtí ale zůstal stejný.“ Dobře tedy, zpráva na první pohled mluví o pandemii. Mně jako ekonomovi ale nezbývá, než v ní vidět něco docela jiného.

Pokud se počet nově odhalených pozitivních lidí zvýší o padesát procent, ale počet úmrtí neroste, musí to znamenat, že výrazně klesá letalita nemoci. To je ostatně osud většiny srovnatelných respiračních pandemií. Ani virus španělské chřipky nezmizel ze dne na den z povrchu světa, pouze postupně mutoval tak dlouho, až se jeho nebezpečnost snížila tak, že se zamíchal mezi jiné nerozpoznávané „sezónní virózy“ a již nebyl dál identifikován. S dnešní úrovní testování bychom i tehdy, v době těsně po „odeznění“ španělské chřipky, patrně dál virus v populaci „viděli“. Tehdy ale víceméně promořená společnost již neumírala tak intenzívně jako na počátku pandemie, takže se pandemie prohlásila za odeznělou.

Totéž se patrně děje dnes. Nové a nové mutace mají menší a menší smrtnost. Strach z nemoci by také měl pomalu, ale jistě opadat. Lidstvo by se mělo těšit z toho, že každý jednotlivý člověk má při nákaze statisticky menší a menší pravděpodobnost úmrtí. Pomalu a nenápadně se blížíme smrtnosti běžné pravé chřipky. A když vše půjde dobře, klesne třeba i pod ni a dostaneme se na smrtnost běžné sezónní virózy. To nevíme, to je zatím stále ještě jen nadsázka. Víme ale jistě – protože to čísla neprůstřelně potvrzují – že našlápnuto na takový vývoj je. Strach by tedy měl opadat stejně rychlým tempem, jakým se procentuálně snižuje smrtnost.

To se však neděje. Opatření trvají, výjimečné stavy ve světě dál platí, intenzita testování zdravých jedinců a vyhledávání „pozitivních“ mezi nimi neslábne, ačkoliv to zjevně úmrtím nebrání. Opět by se mohlo zdát, že toto konstatování se na první pohled týká vyhajpovaného strachu z pandemie. Ale netýká.

Pokud totiž budeme mít oči otevřené dokořán, velmi rychle si uvědomíme, že analogický scénář v bledě modrém vidíme i jinde. Nejmarkantnější je to u posedlosti zeleností. Je to spíš rádobyzelenost, evropsko-americ ké snahy o zezelenání planety, o ovlivnění teploty planety či o ovlivnění koncentrace CO2 v atmosféře jsou víc kontroverzní než účinné. Mám intenzívní podezření, že snaha o změnu teploty planety skrze dotace na elektroauta má asi takový efekt jako snaha o zastavení pandemie skrze nošení roušek na liduprázdné ulici. Ale o to je podobnost větší....

neviditelnypes.lidovky.cz/.../ ...
-5 #3 Jan Šinagl 2021-12-30 17:20
Dr. Robert Malone, klíčový přispěvatel k vývoji technologie mRNA vakcín a otevřený kritik nařízení a směrnic týkajících se covidu-19 v USA, byl vyloučen z Twitteru.

Malone, který měl více než 500 000 sledujících, na své stránce Substack potvrdil, že jeho účet byl na Twitteru „trvale pozastaven“, a dodal: „Všichni jsme věděli, že k tomu nakonec dojde.“

„Více než půl milionu sledujících zmizelo mrknutím oka. To znamená, že jsem musel být takříkajíc na ráně,“ napsal 29. prosince. „Znamená to také, že jsme přišli o důležitou součást našeho boje za zastavení povinného očkování dětí těmito vakcínami a za zastavení korupce v našich vládách, stejně jako v lékařsko-průmys lovém komplexu a farmaceutickém průmyslu.“

rwmalonemd.substack.com/.../.. .

epochtimes.cz/.../...
-6 #2 Jan Šinagl 2021-12-30 13:03
0,23 % české populace zemřelo v roce 2021 s coronavirem nebo na něj. Vydalo MZ zdravotní statistiky příčin všech úmrtí? Na následky opatření je možná už zničeno více životů, než ničí samotný covid. Na rakovinu umírá více lidí než na coronavirus. Kdo, čím a kolik lidí budeme schopni léčit, když si sebevražedně zničíme ekonomiku?
-6 #1 Jan Šinagl 2021-12-30 12:55
Dobrý den všem

Možná k diskusi ještě nikdo nepodal konkrétní podnět, tedy tak činím. Níže uvádím seznam zdravotních komplikací, které jsem zaznamenala ve své praxi od 3/2021 a které dle mého názoru a zkušeností s pravděpodobnost í, jež se limitně blíží jistotě, vznikly v návaznosti na „vakcinaci proti covid-19". Přičemž jedinou možnou reakcí na podnět není popírání a potírání názoru, který se odklání od oficiální linie, ale zamyšlení se nad sdělením, protože ačkoliv pro Vás možná s malou pravděpodobnost í, ale co když má ta řadová lékařka z Brna pravdu?

Nežádoucí účinky způsobené v.s. „vakcinací proti covid-19"

trombóza
cévní mozková příhoda-jak krvácivá, tak trombembolická
epilepsie
migréna
polyneuropatie, katatonní pohyby končetin
Guillain-Barre syndrom
obrna obličejové svalstva
roztroušená skleróza (novo vznik/dekompenzace)
zánět n.trigeminus
zánět středouší
zánět příušní žlázy
herpes zoster
infarkt myokardu
dysrytmie
srdeční selhání
zánět srdečního svalu
výkyvy tlaku krve s opak. kolapsovými stavy
vertigo
spontánní krvácení do mozku, dutiny břišní, kůže
infekce (moč. ústrojí, kůže, respirační)
retence moči
vznik tumorů kůže - basaliom, spinaliom, verukózní karcinom
progrese stabilizovaných onkol.onemocněn í a jejich vznik de novo
zhoršení stabilizovaných autoimunitních onemocnění a jejich vznik de novo
synovitidy, purulentni záněty kloubů
bolesti a blokády páteře, především bederní oblast
úzkostně-depresivní syndrom
delirantni stavy se zrakovými halucinacemi
myelodysplastický syndrom
anémie
autoimunitní trombocytopenie
hypochloremie, hyponatremie
poruchy menstruačního cyklu (délka, intenzita)
spontánní potrat
vyrážka, kožní abcesy, ekzém, lupenka a její dekompenzace, akné a jeho dekompenzace
průjem
nechutenství, hubnutí
dočasná ztráta zraku
syndrom suchého oka
zánět spojivky
zhoršený visus (předčasný nástup presbyopie)
nižší fyzická výkonnost, svalové křeče, únava

Od této chvíle nikdo z Vás nemůže říct, že na možný výskyt nežádoucích účinků „vakcinace proti covid-19" nebyl upozorněn.

Vás všechny, kteří jste v tomto hromadném adresáři, oficiálně upozorňuji na důvodné podezření, že „vakcíny proti covid-19" mohou způsobit u statisticky významného počtu očkovaných závažné poškození organismu, které může vést až k úmrtí.

Je bezpodmínečně nutné co nejdřív „vakcinaci proti covid-19" přehodnotit (a to i ve srovnání s úmrtností v souvislosti s onemocněním „covid-19") a z důvodu předběžné opatrnosti zastavit. Od této chvíle je každá komplikace, každé úmrtí, které vznikne v důsledku nežádoucích účinků „vakcinace proti covid-19" i na Vašich bedrech.

Pominu skutečnost, že se stejnou intenzitou je nutno zahájit otevřenou a pluralitní odbornou diskusi na téma přednemocniční péče a léčby onemocnění „covid-19".


S pozdravem a přáním, ať do nadcházejícího roku vstupujeme se ctí.

MUDr. Vladimíra Beranová Nezvalová, Brno

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)