Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Rulc Jiri plk PCRZnalec a „hoštapler“ s tituly Jiří Rulc (plk. PČR JŠ) bude obhajovat svůj znalecký posudek, který nese např. znaleckou pečeť s titulem Ph.D., kdy vůbec není schopen doložit jeho legitimní a zákonné nabytí a dle sdělení Ministerstva školství jej nemůže ani používat (Zdroj) s vědomím toho, že není a nikdy nebyl žádný vědec, že není ani autorem žádného odborného článku v dané problematice, natož s impakt faktorem. Ale hlavně se bude vyjadřovat k vědeckým poznatkům vůči skutečným vědcům, kteří nejenže mají řádné akademické tituly, ale v součtu možná i tisíce odborných článků s impakt faktorem. (Zdroj)

***

Ve středu 21. 9. 2022 od 9.30 hod. začne v budově Krajského soudu ve Zlíně (v jednací síni č. 202) hlavní líčení s údajnými "lupiči" ze zlatnictví v Uherském Hradišti, kteří jej měli vyloupit v roce 2015.

Spolek Šalamoun tento případ monitoruje řadu let, zejména s ohledem na skutečnost, že stěžejním důkazem není nic jiného než pachová stopa. V původním řízení senát 69 T soudce Jiřího Dufka odsoudil Miloše Zezulu a Martina Skalického k trestům odnětí svobody v trvání 5 a 8 let nepodmíněně. Toto rozhodnutí následně potvrdil Vrchní soud v Olomouci a Nejvyšší soud následně jejich dovolání odmítl. Miloš Zezula a Martin Skalický pobyli ve výkonu trestu více než 2 roky!!! 

Následně všechny rozhodnutí zrušil Ústavní soud a Miloš Zezula i Martin Skalický byli po více jak 2 letech propuštěni na svobodu. Unikátní na této trestní věci je, že nepamatujeme případ, kdy by v jedné trestní věci Ústavní soud ČR rozhodoval 2x v rozmezí 37 dnů (Nález IV. ÚS 2773/20 ze dne 15.2.2022 nález IV. ÚS 1986/21 ze dne 22.3.2022.). Nálezy konstatoval, že jak v původním řízení, tak v řízení o obnově řízení bylo porušeno jejich právo na soudní ochranu.

Dle našeho názoru se jedná o jediný Nález v trestní věci v roce 2022, na základě kterého byly zrušeny všechny odsuzující rozsudky a odsouzení byli z toho důvodu propuštěni z výkonu trestu, což značí mnohé.

Ústavní soud ČR nebývale tvrdě zkritizoval postup obecných soudů např. v bodě 57: "Nutno dodat, že i v případě, že by postup orgánů činných v trestním řízení při provádění důkazu metodou pachové identifikace z hlediska požadavků kladených právní úpravou i judikaturou obstál, představovaly by pachové stopy jen jediný nepřímý a podpůrný důkaz, na jehož výlučném základě by nebylo možno dospět k uznání viny stěžovatelů". Zdroj: Nález IV. ÚS 2773/20 ze dne 15.2.2022 

Nálezy Ústavního soudu ČR se však soudci Dufkovi evidentně nelíbily a proto, zcela nepředvídatelně, učinil krok, kterým doslova překvapil i zkušené právníky ze Spolku Šalamoun, kdy opatřením ze dne 4. 4. 2022 přibral znalce z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická odorologie Bc. Ing. Jiřího Rulce, Ph.D., který se měl mj. vyjádřit k těmto otázkám:

– ze znaleckého – technického hlediska se vyjádřit k pojmu „vědecké poznatky“,

– zda a jak se tyto vědecké poznatky vyvíjely během období,

– zda byl tímto důvodem takový vývoj vědeckých poznatků,

– vyhodnotit, zda tento postup reflektoval tehdejší aktuální vědecké poznatky v oboru

– seznámit se se znaleckým posudkem vypracovaným Českou zemědělskou univerzitou pod č. ČZD: 1/1/2020, vyjádřit se k závěrům v něm prezentovaným, jakož i k metodologickému postupu vedoucímu k jejich přijetí,

– pokud to znalci jeho informace dovolují, vyjádřit se k vědecké praxi autorů výše citované Zprávy ČZU,

– vyjádřit se z vědeckého hlediska k možnosti nevědomého ovlivnění psa psovodem,

a k dalším… 

Soudce Jiří Dufek je dlouholetý a zkušený předseda senátu, který i jako zkušený soudní praktik v oboru trestního procesu samozřejmě dobře ví, že Jiří Rulc jako znalec – fyzická osoba nemůže hodnotit (přezkoumávat) závěry znaleckého ústavu, který je zapsán v odd. II znaleckých ústavů, tedy jako znalecký ústav oprávněný k posuzování zvlášť závažných případů, hodných vědeckého posouzení. Obdobně se nemůže znalec Jiří Rulc vyjadřovat k žádným vědeckým poznatkům, protože není vědec, vědcem nikdy nebyl a drtivou většinu vědeckých poznatků ani nemůže znát, protože je indisponován vědeckou (ne)znalostí.

I na základě aktivit Spolku Šalamoun vyšlo najevo, že znalec Jiří Rulc, jako bývalý vrchní rada na Ministerstvu vnitra, je „hoštapler“ s tituly a není schopen legitimní nabytí akademického titulu Ph.D. vůbec doložit, což je zcela neakceptovatelné selhání nejen lidské, ale i profesní. Nastal zcela předvídatelný stav, že Ministerstvo spravedlnosti oficiálně potvrdilo, že provedlo změnu zápisu v seznamu znalců, který vede, a znalci Jiřímu Rulcovi akademický titul Ph.D. v seznamu znalců vymazalo. (Zdroj).

Dne 21. 9. 2022 v jednací síni č. 202 Krajského soudu ve Zlíně nastane zcela bezprecedentní stav, že znalec a „hoštapler“ s tituly Jiří Rulc bude obhajovat svůj znalecký posudek, který nese např. znaleckou pečeť s titulem Ph.D., kdy vůbec není schopen doložit jeho legitimní a zákonné nabytí a dle sdělení Ministerstva školství jej nemůže ani používat (Zdroj) s vědomím toho, že není a nikdy nebyl žádný vědec, že není ani autorem žádného odborného článku v dané problematice, natož s impakt faktorem. Ale hlavně se bude vyjadřovat k vědeckým poznatkům vůči skutečným vědcům, kteří nejenže mají řádné akademické tituly, ale v součtu možná i tisíce odborných článků s impakt faktorem. (Zdroj)

Z taktických a jiných důvodů nemůžeme ani naznačovat, ale nejspíš nás čeká u hlavního líčení dne 21. 9. 2022 řada překvapení a jsme v naději, že dle zásady oficiality a legality bude intervenující státní zástupce KSZ ve Zlíně v "kondici" a neprodleně začne konat.

Spolek Šalamoun 

Václav Peričevič

20.9.2022

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-1 #1 Jan Šinagl 2022-09-21 14:36
Předpokladem odpovědnosti státu za škodu je splnění tří podmínek:

1) existence nezákonného
rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu,

2) vznik škody

3) příčinná souvislost mezi
nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím a vznikem škody. Nezákonné
rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a vznik škody tudíž musí být ve vzájemném poměru příčiny a následku.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)