Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

REFLEX dite 10 2024

OS Praha Vychod Krejzova prg 15.3.2024Aktualizováno 24.4.2024: 

Aktualizováno 9.4.2024: 

***

Soudkyně OS Praha-východ Mgr. Lucie Řezáčová v pátek 15. 3. 2024 (jak symbolické datum) rozhodla, o tom, že dvě nezletilé děti ve věku 4,5 a 6,5 let budou trvale svěřeny do péče otci. Tzv. střídavá asymetrická péče je čirý eufemismus. Zatímco otec bude vychovávat děti v místě svého trvalého bydliště celkem 21 dní v měsíci, matka je uvidí jen tři rozšířené víkendy a do jejich výchovy tak nebude moci zasahovat. Čím se provinila? Odešla od domácího tyrana bez jeho souhlasu, aby uchránila děti od ponižujícího života v konfliktním prostředí.  

Jak to vidí babička dětí, publicistka Lenka Krejzová:

Myslíte si, že v tak citlivé záležitosti, jakou je svěření nezletilých dětí do péče a určení výživného, bude opatrovnický soud rozhodovat v co nejkratší lhůtě – obvykle do 6 měsíců?

Zapomeňte!

Soudkyně OS Praha-východ Lucie Řezáčová, zřejmě usilující o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, učinila rozhodnutí v dané věci až po třech letech a bezmála jednom měsíci. Žádný spěch. První stání nařídila po 13 měsících od matčina podání žádosti o rozvod, další nestihla ani do půl roku. Místo toho, aby soudila, opakovaně vyhovovala předběžným opatřením (obstrukcím) otce. Ten jich stihl podat osm, včetně desítek vyjádření a návrhů.

Myslíte si, že se dva lidé mohou rozejít a žít každý v jiném místě republiky?

Zapomeňte, že žijete v EU a máte zaručenou svobodu pohybu!

Jestliže se ex partner rozhodne mstít a podá na vás (zejména na matku dětí předběžné opatření), musíte se i s dětmi vrátit do místa trvalého bydliště – do vedlejšího vchodu panelového domu, v lepším případě na druhý konec města, případně do 20 km od původního bydliště. Jinak hrozí, že vám soud exekučně odebere děti, ačkoli nejste feťačka, alkoholička, kriminálnice, ale milující a pečující maminka.

Myslíte si, že když ex partnerovi vycházíte vstříc, nebráníte mu v kontaktu s dětmi, právě naopak, ochotně je vozíte ke styku a odvážíte zpět (vše ve vaší režii), předběžné opatření soud po čase zruší? Vždyť přece původní obavy otce, že nastane citové odcizení dětí, se nenaplnily.   

Zapomeňte!

Zpočátku se příkaz k návratu s dětmi tváří jako pouhé  opatření do doby rozvodu, ve skutečnosti je už v samém počátku rozsudkem. Předběžné opatření je „dočasně trvalé“, stejně jako kdysi sovětská okupace Československa.

Zašlete odvolání ke krajskému soudu, ale i ten najde důvod, proč je třeba ho zamítnout a dál trvat na vašem návratu s dětmi do toxického prostředí, byť za cenu vaší naprosté psychické a ekonomické likvidace.

Výrok roku! „Je sice pravda, že styk otce s nezletilými aktuálně probíhá a že soud nemá v danou chvíli žádnou indicii o tom, že vztah otce a nezletilých dětí byl již sníženou frekvencí jejich osobního styku ohrožen, to však samo o sobě neznamená, že taková hrozba již neexistuje a soud by měl na její odvrácení rezignovat.“ Usnesení KS proti odvolání matky ze dne 31. 3. 2022                                         

Myslíte si, že soud se bude zabývat prošetřováním důkazů o domácím násilím, které na vás páchal ex partner před dětmi, jak ostatně předpokládá taktéž  krajský a Ústavní soud ČR?

Že bude naslouchat stanoviskům odborníků z Bílého kruhu bezpečí, Intervenčního centra či respektované soudní znalkyně, kteří spolehlivě dokáží odlišit pravou oběť domácího násilí od falešné? 

Zapomeňte!

Soud je zprávám odborníků zcela nadřazen a může si je tedy dovolit bagatelizovat.

Myslíte si, že v případě pochybností přizve tyto odborníky k soudnímu jednání a především, že se bude aktivně zabývat prošetřováním důkazů o domácím násilí?

Zapomeňte!

Soud má od počátku jasno. Znalecké posudky na rodiče považuje za zbytečné.

Myslíte si, že o snížené rodičovské odpovědnosti vypovídá skutečnost, že otec devět měsíců nepovažoval za nutné platit výživné na své děti a učinil tak teprve na příkaz soudu?

Zapomeňte!

To přece nestojí za řeč, zato skutečnost, že si matka s dětmi dovolila odejít z toxického prostředí od domácího tyrana, musí být po zásluze potrestána.

Myslíte si, že Odbor sociálně právní ochrany dětí, který u soudu jako tzv. kolizní opatrovník zastupuje vaše děti, skutečně jedná v jejich zájmu?

Zapomeňte!

OSPOD ani jednou za celé tři roky děti neviděl. Zprávu o tom, jak se starší dítě socializovalo v mateřské školce, si nevyžádal. Odborný psychologický posudek vypovídající o psychické křehkosti děvčátka, které se složitě adaptovalo a změna prostředí ho ohrozí, nebere v potaz. Dvanáctiminutový pohovor s dětmi inicioval teprve týden před vynesením rozsudku. Jejich přání a názory zcela ignoroval. Vytrhne je i s kořeny od maminky, sedmiměsíční sestřičky a kamarádů. Domácí násilí ho nezajímá.

Myslíte si, že soud či OSPOD zjišťuje, zda je otec reálně schopen pečovat o dvě malé děti při své náročné práci? Před odchodem matky ze společné domácnosti přicházel nejdříve v 19.00 či ve 20.00 hod a děti viděl deset minut před usnutím.

Myslíte si, že soud či OSPOD znepokojuje skutečnost, že se o děti ve skutečnosti bude starat jeho takřka sedmdesátiletá matka? 

Myslíte si, že  tohle není možné, protože podle Deklarace lidských práv má dítě právo na péči svých rodičů?

Zapomeňte!

Myslíte si, že tohle se může odehrávat v nějaké jiné, hodně divné zemi, ale určitě ne u nás?

Zapomeňte!

Vítejte v České republice.

***

P.S.

Otec si nechal přivážet a odvážet děti, s výjimkou jedné cesty, jako mnohem movitější. Nepřispíval na náklady cestování. Vskutku „asymetrický rozsudek“, kdy je zájem dětí opět na posledním místě. Asymetrie práva, spravedlnosti a zdravého rozumu nemůže být větší. Likvidovat ze zákona duši bezbranného dítěte je zločin. Pokud ti, co mají hájit právo, zákonnost a spravedlnost tak nečiní, je něco hodně špatně v české justici, ale i ve společnosti. Ta vybudování takovéhoto, z nemalé části zločinného systému, umožnila svoji občanskou pasivitou. Nevládne-li právo a spravedlnost, společnost se časem nutně zhroutí, nastane chaos a vláda primitivní síly. JŠ

***

Prosba o pomoc - bude osud dětí pro soud opět na posledním místě?!

***

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-1 #1 Jan Šinagl 2024-03-28 15:57
Číslo 13 ‧ 28. března ‧ 2024
Týdeník Echo
AD Rodina, nebo život, č. 12/2024

Dobré ráno, vážený pane Balšínku, už bych Vás ani neobtěžovala tímto e-mailem, kdybych si včera v Echu nepřečetla znamenité zamyšlení Lukáše Novosada Rodina, nebo život. Pan Novosad je už dávno skvělou posilou Vaší
redakce. Blahopřeji. V této souvislosti mne totiž napadla zajímavá věc.

Publikovala jsem článek o odebírání dětí maminkám v reakci na vynesení rozsudku Okresního soudu Praha-východ, kterým soudkyně Lucie Řezáčová fakticky zbavila mou dceru možnosti vychovávat dvě malé děti, viz:

sinagl.cz/.../....

Text jsem rozeslala svým přátelům a dobrým známým. A tady je namístě pozoruhodné zjištění. Ti mi vzápětí vyjádřili svůj úžas, naštvanost, hněv a především soucit. Jen ne moji konzervativně ladění přátelé, kteří
překvapivě nereagovali ani slůvkem. A tak jsem si musela položit otázku:

Jsou snad konzervativci v Čechách lidé výhradně s nadáním rozumu? Nebo u nich došlo k zatmění srdce? Nebo snad jakákoli zmínka o domácím násilí u nich rozbliká varovné světlo – pozor, tady můžeme sklouznout do pasti
Istanbulské úmluvy?

Lukáš Novosad ve svém textu píše o normálních lidech, kteří rodičovství dosud cítí jako dar a obohacení, nikoli zátěž. Taková je i moje dcera a mnohé další maminky, které, žel, ve svém životě narazí na psychopaty, sociopaty – násilníky. Když se od nich pokusí odpoutat, tato společnost jim vzkáže, že o jejich roli primárního pečovatele dětí vlastně nestojí. Vždyť dnes jím může být vlastně kdokoli – jen ne biologická matka!

S pozdravem
Lenka (Jaklová) Krejzová

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)