Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:32
  Zkorumpované vedení Sokola je jen další ukázkou mravního ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:27
  Starostka Sokola Moučková by měla ve funkci skončit, míní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Lomeck_Oldich

Žádost o zaslání obchodní smlouvy , uzavřené MČ Prahy 1 s firmou MOYA s.r.o., ze dne 7.4.2013

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký na moji ZOI ze dne 15.3.2013 odpověděl v zákonné lhůtě 15 dnů v poslední den.

11.12.2012 Ing. Oldřich Lomecký (z protokolu jednání zastupitelstva Prahy 1): „… Co se týká otázky zastupitelky Valentové, hovořilo se o tom v inzerátu Remaxu. Tento inzerát nebyl důvodem k výpovědi, nikde tam inzerát uveden není. Někde se objevil, není pravda, že jsme o tom nebyli informováni, že taková věc na internetu běhá, ale nebyl důvodem, mohl vyvolat určité pochybnosti o tom, jestli stanovená výše nájemného je objektivní nebo není. Jedinou odpovědí na objektivitu je veřejná soutěž, ke které došlo. Tento inzerát, který koloval, v žádném případě důvodem k výpovědi nebyl. Byla to nadbytečná informace, se kterou si každý naložil jak uměl. Smlouvaje na dobu neurčitou. (Pokřik v sále) Důležité je to, co si přečtete na papíru, který jsem podepsal.“

18.9.2012 (z protokolu jednání Rady městské části  Prahy 1)

Nájemce předmětné prostory nabízí k prodeji prostřednictvím spol. REMAX. Dle sdělení FIN nájemce má nájemce nedoplatek ve výši 114.206,- Kč. Dne 05.O9.2O12 se záležitostí zabývala Komise obecního majetku s tím, že doporučila udělení výpovědi z nájmu. Po krátké diskusi hlasovalo pro přijetí navrženého usnesení všech 8 přítomných členů RMČ P1.

Zlata_Lyra_250213Zbývá dodat, že Ing. František Šruc platil nájem vždy včas. Oba texty dokazují nemravné jednání pana starosty a všech členů RMČ Prahy 1, kteří jednohlasně schválili navržené usnesení. Starosta jim nepředložil žádný důkaz o jednání majitele prodejny s firmou REMAX, který byl viditelně účelovým, smyšleným důvodem pro výpověď. To,  že s Ing. Františkem Šrucem nebylo před usnesením jednáno, je dalším důkazem účelového jednání.

Přes tato jasná fakta bylo trestní oznámení Ing. Františka Šruce PČR odloženo. Žádosti o předběžné opatření před vyklizením prodejny nebylo soudem vyhověno. Věc ještě není uzavřena, protože se pan Šruc proti rozhodnutí soudu odvolal. Věřme, že se ozvou i další, podobně postižení podnikatelé a nenechají si toto bezpráví na účet poctivých podnikatelů a občanů Prahy, líbit.

V bývalé prodejně Zlatá Lyra došlo ke změně, byly nataženy plachty, do prodejny už není vidět. Pokud bylo, nic se tam nedělo, tedy alespoň v přízemí. Zbývá jen doufat, že společnost MOYA s.r.o. se základním kapitálem 200.000,-Kč, která vyhrála „výběrové“ řízení alespoň platí za pronájem jak tvrdí starosta. Rozhodně její služby nenapovídají nic o službě občanům. Často se v podobných projektech praly tzv. „špinavé peníze“.

Nechme se překvapit, třeba tato firma skutečně zajistí potřebné služby a pomůže naplnit bezednou městkou pokladnu. Půjde o všem o to jaké služby, jakým občanům a pro čí peněženky…?!

O dalším vývoji kauzy budu informovat.

 

Jan Šinágl, 6.4.2013

První demonstrace Pražanů za záchranu prodejny „Zlatá Lyra“ na Můstku, ohroženou korupcí zastupitelů!

Na Žofíně ukázali občané zastupitelům co si o nich myslí, Bestia Trimphans zatím vítězí…?!

Demonstrace za záchranu divadla Spejbla a Hurvínka a nejen za něho!

Prodejna "Zlatá Lyra" v Praze Na Můstku 31.1.2013 skončila svoji službu občanům…

Proč se starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký tak obává Jana Šinágla…?!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)