Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vavra Ivan ArchibaldCituji z mého článku ze dne 5.9.2019, kde naleznete i mé podněty k rukám ministra (MPO), soudce (OS Praha 1) a starosty (MČ Praha 1) ze stejného dne: Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl v hlavním líčení dne 5.4.2011 ve věci č.j. 2T 185/2007 takto: Obžalovaný JUDr. Ivan Archibald Vávra je vinen, že 1.7.2002 zfalšoval daňové přiznání …a bylo mu vyplaceno hmotné zabezpečení v celkové výši 56.325,-Kč….. Dne 2.7.2004 podal stejným způsobem další žádost a bylo mu vyplaceno 53.578,-Kč… Obžalovaný vše plně doznal… bylo zřejmé, že se jedná o podvodné jednání… Viz opis z evidence rejstříku trestů, kdy byl podmíněně odsouzen na zkušební dobu do 28.12.2009. Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl ve věci 52 T 103/2011 dne 1.března 2012, že je JUDr. Ivan Archibald Vávra - opět vinen - a opět k podmíněnému výchovnému trestu, opět proto, že se doznal a že před tím žil spořádaným a bezúhonným životem. …

Státní tajemnice na MPO JUDr. Martina Devěrová MPA mi odpověděla dne 23.9.2019. Předseda OS Praha 1 JUDr. Michal Princ mi odpověděl  dne 4.11.2019. Po urgenci mi odpověděl tajemník MČ Praha 1 Mgr. Ing. František Dvořák dne 5.2.2020. Státní tajemnici jsem odpověděl dne 2.10.2019, cituji:  

Dnes jsem od pana Vávry obdržel e-mail, kde mj. píše:

 … A jen tak mimochodem Vaše ubohé spekulace o tom, že mám doktorát práv asi z Plzně, svědčí o Vaší povrchnosti s neschopnosti zjišťovat pravdivé skutečnosti. Mám ho z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Můžete si tam třeba napsat a dotázat se...

Vy píšete „neboť je absolventem právnické fakulty UK Praha“? Neznám nikoho, kdo by vystudoval dvě právnické fakulty? V tom případě zde někdo nepíše pravdu? …

Paní státní tajemnice už nereagovala. Tajemník MČ Praha 1 mě upozorňuje, že mohu podat trestní oznámení, přitom by ho měl podat sám, když se dozvěděl o trestném činu, stejně jako ministerstvo a soud?! Člověk se ptá na co máme úředníky a soudce kteří vám napíší stohy řádek, že je vše v pořádku podle zákona a dále to neřeší, ačkoliv dobře vědí, že kryjí svým nekonáním soudem usvědčeného podvodníka.

Naposledy jsem tohoto podvodníka náhodně potkal u vchodu do pražské Lucerny, kde měla v prosinci Helena Vondráčková koncert. Byl ochrankou vpuštěn. Mně byl vstup zakázán s odkazem na soukromou akci, vstupné nevráceno… Netušil jsem, že slavná zpěvačka bude pořádat v Lucerně soukromé koncerty, na které se vstupenky budou prodávat ve veřejných distribučních sítích…    

Je jen otázkou času, kdy se takovýto nadále neudržitelný systém zhroutí, pokud občané vyjdou do ulic – ve vlastním zájmu – jinak mohou být další na řadě, vydáni na pospas justici, která nehledá spravedlnost a naplnění ducha zákona. Nezávislé soudy jsou základem demokracie, ale pouhé napsané zákony ji neochrání, jen soudci, kteří budou konat v jejich duchu!   

Také bychom potřebovali zavést disciplinární zákon na potrestání soudců jako v Polsku, kdy nemálo našich soudců v sobě vnitřní mravní zákon nemá a koná v rozporu se zákony. Poláci jsou k takovým opatřením nuceni, aby odstranili z justice její komunistické pohrobky: „Já jsem polský president a říkám: Nebudou nám tu v cizích jazycích nakazovat, jaký systém máme v Polsku a jak máme nakládat s polskými záležitostmi.“

 

Jan Šinágl, 6. 2. 2020

* * *

Z naší korespondence:

Pane Šinágle, nevěřím tomu co čtu, ale, jen tak "z voleje" podotýkám následující :

Vávra si ponechal po rozdělení Československa dvě státní občanství, české i slovenské. Vím, že je to několikanásobný agent a navíc mstivý a bezcharakterní manipulátor lidí. Původně se vyučil knihkupcem. V letech 2006 ...2008 nevím přesně, ale mohla bych to zjistit, studoval s paní Jirsovou (švagrová senátora Jirsy) Universitu třetího věku při UK v Praze. Lída Jirsová mi několikrát říkala, jaký je to hodný pán a nevěřila, co proti němu mám.  Také studoval IFS, Institut Františkánské spirituality, kam jsem ho sama doporučila -  tenkrát. Profesor Pospíšil - bývalý  františkánský kněz mu nedal zápočet a vysmál se tomu, když  Vávra řekl, že po dokončení studia na IFS bude prvním biskupem Unitářů. Profesor Ctirad Václav Pospíšil byl následně Vávrou absolutně pomluvami zničen, vyloučen z Řádu Františkánú ...až Dominik Duka ho přijal do diecéze a přednáší na UK v Olomouci i v Praze...další lidi, kterým zničil život bych mohla jmenovat. Já mezi ně též patřím.

K těm třem dopisům ospravedlňující nynější pozici Vávry si dovoluji objasnit takto - mám Vávrovo školu - takže vím od něho, že lze po uplynutí/odpykání jakéhokoliv trestu požádat o výmaz trestu a také vím od Vávry, že takovou žádost nikdo nezkoumá a rovnou žádosti vyhoví. Poté však je nutno pohlížet na žadatele, jako na člověka netrestaného. Zápis v rejstříku trestů zůstává, ale je přeškrtnutý s poznámkou výmaz. Ovšem pravomocné rozsudky nikdo nevymaže, ty zůstávají, jako důkaz o tom co je Vávra zač. Rozsudky by měly být uloženy ve spisovnách příslušných soudů a na odůvodněnou žádost předloženy k nahlédnutí. U OS pro Prahu 1 by však mohly být Vávrou zcizeny. 

Ještě k tomu doktorátu, ten zřejmě dělal Vávra v Žilině. Kdysi se mne ptal, jaké poměry jsou v Českých Budějovicích, že by chtěl složit doktorát na PF v Č.B. no, a pak řekl, že si vše zařídil v Žilině, myslím, že v jednom jeho životopisu je to uvedeno. 

Ostatně u OS pro Prahu 1 má speciální funkci t.j. přísedící soudce, specialista pro vyhledávání nesplacených exekucí - upřesním až to najdu. Také bere peníze za předsedu společenství, kde se učí, jak žít v lásce a přátelství, také upřesním. 

Já  totiž poté, co jsem v dubnu 2019 vyhrála odvolací soud u Městského soudu, byla 21, května vyhnána exekutorem na ulici a byt byl zapečetěn se všemi věcmi, včetně spisů a některých důležitých osobních dokladů...nevím jestli jsem Vám to už nepsala. Ale byl jste u toho, když paní Dušková z "asociálního "odboru Vám podávala svou verzi v průjezdu ubytovny MČ Ve Smečkách. V tu dobu jsem si byla jista, že se ta razie během dne vyřeší a vrátíme se s mým synem zpátky. Prožité peklo si málokdo dovede představit. Díky Pavlovi Čižinskému se nepodařilo Vávrovi, jištěného tajemníkem Dvořákem, abych byla absolutně umlčena. V červnu na Žofíně zastupitelé, na návrh vedení koalice osouhlasili pro mne přidělení bytu -  nikoliv do vlastnictví, ale do nájmu - sice na Praze 1, ale musela jsem podepsat dohodu, že se vzdávám dvou a půl milionu ušlé mzdy, kterou mi MČ dlužila a vlastně dosud dluží. Nebylo mi známo, že Vávra, přes mou interpelaci v r.2016, kde  upozorňuji zastupitele a zdůvodňuji, proč by Vávra  neměl být přísedícím soudu jimi zvoleným. 

To upřesnil až ing. Zdeněk Meisner, který mi pomáhal při závěrečné fázi razie zvané exekucí. Ten mi také nejen přeposlal a ofotil současnou "lidumilnou" Vávrovo činnost placenou neziskovkami, ale překvapil tím, že Vávra je opět zvolen přísedícím soudu.

Je mi líto Pavla Čižinského, že byl sesazen z funkce. Již druhý starosta, který se pokusil mi pomoci, tak byl odejit z postu starosty. První byl v roce 2007 Hejma. Ten ovšem již poučen zradil spolu s Cabanem a Burgrem novou povolební koalici a 14. ledna r.2020 založili tímto pučem koalici svou a starostou se sám"ustanovil" Hejma.

Tajemníka Dvořáka už navrhoval vyhodit David Bodeček, bývalý radní pro majetek v koalici vedenou Čižinským, který hlasoval pro to, aby mi dali byt. Nyní zůstal jediný ve vedení, ale je předsedou kontrolního výboru.

Myslím si a obávám se, že tuhle partu Vávra, Dvořák, a další mafiány jistí pan Rychetský, který byl před rokem 1989 zaměstnán na OPBH, jako právník a Vávra byl rovněž zaměstnán na OPBH na Praze 4, jak mi sám kdysi říkal.

Sama nevím, co udělám, ale už nejen kvůli sobě, ale kvůli chudákům lidem, které by měl soudit Vávra se budu snažit vyčerpat všechny prostředky k tomu, aby byl z této funkce odvolán.

 

B.H.

11.2.2020

* * *

Usvědčený podvodník přísedícím soudu a šéfem sekce na ministerstvu!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.18 (11 Votes)
Share

Komentáře   

-3 #1 Jan Šinagl 2020-02-07 10:25
O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také říkat a dělat co chceme.

Tady nejde o to, aby se spravedlnost naplnila. Tady je status quo. Stojatá voda.

K.Mrzílek

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)