Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka
út srp 18 @14:00 -
Praha-Ryzyně: 75.výročí návratu RAF z Velké Británie

Nejnovější komentáře

 • 05.08.2020 09:28
  Dlouhé vyprávění právníka Sokola nemůže znejistit skutečnost ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:14
  Jsem velmi překvapen, že paní Chaloupková má takové problémy ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:12
  Tiago z Brazilii. Jsem Tiago Borges, brazilec, je mi 29 let ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:10
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:06
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:05
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vavra a PCR

Aktualizováno 23.9.2019: Dnes jsem obdržel do datové schránky reakci MPO – neuvěřitelné!

Aktualizováno 6.2.2020: Usvědčený podvodník JUDr. Ivan A. Vávra zůstává nadále přísedícím soudu a šéfem sekce na ministerstvu!

* * *

JUDr. Ivan A. Vávra páchal podvody, falšoval úřední listiny, nezákonně se obohacoval. Je přísedícím OS Praha 1. Předtím pracoval na ministerstvu kultury. Zaměstnancem Odboru sektorové a průmyslové politiky na MPO je už 5 let. Potvrdil mi to osobně v telefonním rozhovoru ze dne 2.9.2019. Kontaktoval jsem ho na základě upozornění jednoho občana, který mi napsal: Dobrý den, se zájmem jsem si přečetl Vaše články o panu Vávrovi... lidí tohoto jména asi moc nebude... nepracuje tento člověk náhodou na Ministerstvu průmyslu? / že by se tam uklidil /- komunikuje se mnou jeden takový s docela nestandardním chováním.. děkuji za případnou informaci“.

Kdysi mne u soudu Vávra fyzicky napadl. Jednou jsem ho přistihl po soudu doma docela zdravého, kdy se nedostavil na soudní jednání… Ve věci jsem dnes napsal ministrovi obchodu a průmyslu Karlu Havlíčkovi, předsedovi OS Praha 1 Michalu Princovi a starostovi MČ Praha 1 Pavlovi Čižinskému. S jejich odpověďmi bude veřejnost seznámena. Pokud takto „fungují“ kontrolní mechanismy na radnicích, soudech a na ministerstvech, tak Pán Bůh s touto zemí… Otřesné podrobnosti ze zločinné minulosti Vávry a jeho „pardonování“ českou justicí si můžete přečíst níže.

* * *

JUDr. Ivan Archibald Vávra řádil v soudní síni jako smyslu zbavený, stačil pobavit i veřejnost

JUDr. Ivan Archibald Vávra obžalován z fyzického napadení Jana Šinágla v soudní síni

Psychopat JUDr. I.A.Vávra vyšetřován PČR i za napadení J.Šinágla v soudní síni!

Bývalý přísedící MS Praha JUDr. I. A. Vávra obžalován za fyzické napadení J. Šinágla v soudní síni!

 Soudem uznaný podvodník JUDr. Ivan Archibald Vávra najednou není podvodníkem…?!

… Z pravomocného rozsudku kauzy 2T 185/2007, ze dne 5.4.2011, jasně vyplývá, že JUDr. Ivan Archibald Vávra neměl z čeho půjčovat peníze, neboť OS pro Prahu 2 konstatoval v rozsudku, že obžalovaný je vinen, že za falšování úředních listin se obohacoval a hlavně minimálně do roku 2010 byl ve finanční tísni, jak sám zdůvodňuje svou trestnou činnost. Sám svou vinu doznal, ač nebyl soudem potrestán?! Zde je podezření, že rozsudek o nepotrestání rovněž zfalšoval, což bude předloženo soudnímu znalci. (Viz opis z evidence rejstříku trestů z 10.3.2010, kde je konstatováno, že byl i v této kauze podmíněně potrestán na dobu od 30.5.2007 do 28.12.2009)

Z dalšího pravomocného rozsudku ve věci 52 T 103/2011 vyplývá dokonce z výpovědi svědků svědčících ve prospěch JUDr. Vávry, že ještě v roce 2011 byl "finančně závislý na své staré matce" viz výpověď pana Svobody, strýce JUDr.J.A.Vávry. V tomto případě byl rozsudkem z 12.9.2012 OS pro Prahu 4 odsouzen za "Úmyslný trestný čin k odnětí svobody podmíněně na 12 měsíců tj. do 26.8.2014.

Ačkoliv soudci Freibertovi byly oba rozsudky známy, tak vydal rozsudek ve prospěch JUDr. Vávry a lze se oprávněně domnívat, že znění rozsudku bylo připraveno už před soudním jednáním. …

Odvolal jsem se proti nemravnému „odsouzení“ JUDr. Ivana Archibalda Vávry

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl v hlavním líčení dne 5.4.2011 ve věci č.j. 2T 185/2007 takto : Obžalovaný JUDr. Ivan Archibald Vávra je vinen, že 1.7.2002 zfalšoval daňové přiznání …a bylo mu vyplaceno hmotné zabezpečení v celkové výši 56.325,-Kč….. Dne 2.7.2004 podal stejným způsobem další žádost a bylo mu vyplaceno 53.578,-Kč…

Obžalovaný vše plně doznal… bylo zřejmé, že se jedná o podvodné jednání…

Viz opis z evidence rejstříku trestů, kdy byl podmíněně odsouzen na zkušební dobu do 28.12.2009

Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl ve věci 52 T 103/2011 dne 1.března 2012, že je JUDr. Ivan Archibald Vávra - opět vinen - a opět k podmíněnému výchovnému trestu, opět proto, že se doznal a že před tím žil spořádaným a bezúhonným životem.

Kopie rozsudků a kopie opisů z evidence rejstříku trestů mohu předložit, ale jsou jistě tamnímu soudu známy.

Je nesporné, že výchovné a preventivní tresty jsou u JUDr. Ivana Archibalda Vávry neúčinné, mj. se trvale a prokazatelně podvodně vyhýbal soudu, považuji jeho odsouzení k pouhým 60-ti hodinám obecně prospěšných prací za naprosto nepostačující i s ohledem na to, že obžalovaný pracoval roky jako přísedící MS Praha. Za skandální považuji, že požádal soudce o tento rozsudek, aby mohl údajně od příštího roku pracovat ve školství, neboť by mu nečistý trestní rejstřík škodil! Na místě byl souhrnný, nepodmíněný trest…

* * *

Na popud paní Harmáčkové bude u MS Praha projednáváno skutečné pozadí kauzy JUDr. Ivana Archibalda Vávry!

JUDr. I. A. Vávra opět versus statečná Božena Harmáčková, aneb neuvěřitelné z české justice!

Veřejnoprávní média k tomuto skandálu stále mlčí...?!

... Smutné, nepochopitelné a hlavně alarmující je to, že jmenovanému JUDr. Vávrovi byla prokázána trestná činnost : podvody, falšování úředních listin, nezákonné obohacování, kterou páchal od 1.7.2002 do 11.8.2005 a po celou dobu, až do konce roku 2010 byl zvoleným přísedícím soudcem u Obvodního soudu pro Prahu 1 a ještě dne 15.srpna 2011 ,vykonával funkci zvoleného přísedícího u Městského soudu v Praze. Pro obě funkce bylo nezbytné předložit spolu se žádostí o zvolení    č i s t ý   t r e s t n í    r e j s t ř í k ...

V každém případě bylo umožněno, aby JUDr. Ivan Archibald Vávra, jako nebezpečný podvodník, defraudant opakovaně falšující úřední listiny s o u d i l  l i d i ! Právní vzdělání JUDr. Vávry je pro jeho trestnou činnost velmi přitěžující okolností. …

Soud s obžalovanými paní Boženou Harmáčkovou a JUDr. Ivanem Archibaldem Vávrou odložen na neurčito…?!

Povede svědectví paní Hamáčkové k odhalení dalšího korupčního gangu v justici, kdy si bývalí komunisté v podstatě rozdělili Prahu mezi sebou…?!

P.S.

Paní Hamáčková neustále bojuje. Ví toho hodně o privatizaci majetku hl. m. Prahy jako bývalá zaměstnankyně archivu Magistrátu. Pro média to není téma, ani pro politiky, alespoň v tom jsou média a politici upřímní, byť by občané uvítali upřímnost jiného druhu…

Beztrestné rozkrádání nikdy nedopadlo dobře a děje-li se masivně, doplatíme na to všichni. Pokud nás budou zajímat jen dovolené, chaty, supermarkety a hospody, tak zcela určitě – potom ztratíme i to. To máme jen na to? Naše děti se bránit nemohou. Chceme jim snad předat rozkradenou a zdevastovanou zemi?!

 

Jan Šinágl, 5.9.2019

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.40 (5 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)