Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út úno 25 @15:00 -
Václavské náměstí: Jan Zajíc
čt úno 27 @14:30 -
Náměstí Borise Němcova. Podpora ceremoniálu.

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

JustitiaProkazatelný podvodník a darebák, který už měl dávno „sedět“ jinde a na roky za opakované podvody, dostal pouhých 60 hodin obecně prospěšných prací…?!

… Je nesporné, že výchovné a preventivní tresty jsou u JUDr. Ivana Archibalda Vávry neúčinné, mj. se trvale a prokazatelně podvodně vyhýbal soudu, považuji jeho odsouzení k pouhým 60-ti hodinám obecně prospěšných prací za naprosto nepostačující i s ohledem na to, že obžalovaný pracoval roky jako místopřísedící MS Praha. Za skandální považuji, že požádal soudce o tento rozsudek, aby mohl údajně od příštího roku pracovat ve školství, neboť by mu nečistý trestní rejstřík škodil! Na místě byl souhrnný, nepodmíněný trest. …

Odesílatel:

Jan Šinágl

Nejedlých 335

267 53 Žebrák

 

Příjemce:

Městský soud v Praze

prostřednictvím

Obvodního soudu pro Prahu 10

ul. 28.pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

 

ISDS: 8aiabyn

 

Č.j.: 51 T 175/2012

 

Obžalovaný :   JUDr. Ivan Archibald Vávra, nar.25.7.1961 v Benešově, trvale bytem Praha 4,

                         Rodopská 3156/10

 

Poškozený :     Jan Šinágl, nar. 9. 12. 1952, trvale bytem Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

 

O D V O L Á N Í

do rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 51 T 175/2012 ze dne 17.září 2014

 

Podávám v zákonné lhůtě blankytní odvolání proti rozsudku tamního soudu. Pro krátkou odvolací lhůtu nebylo možné podrobně uvést veškeré důvody. Proto žádám, o povolení toto odvolání do 14 ti dnů doplnit.

                                                              I.

Považuji se za poškozeného a za osobu, která utrpěla jednáním obviněného JUDr. Vávry nemajetkovou újmu. Byl jsem svědkem, kdy došlo v soudní síni, při veřejném jednání, opakovaně k pohrdání soudem. Nesouhlasím s rozsudkem. Ohrazuji se proti tomu, abych byl odkázán se svými nároky na řízení ve věcech občanskoprávních. V jednání soudu a neopodstatněných průtahů lze důvodně spatřovat možnou podjatost a nadržování obviněnému. Stěžejní důkaz zvukovým záznamem nebyl proveden v průběhu hlavního líčení dne 1.března 2012, ale až v den hlavního líčení dne 17.září 2014.

                                                                 II.

V rozsudku samotném je uvedeno několik zásadních rozporů. Např. v posledním odstavci str.5 je soudem konstatováno, že vina obžalovaného byla prokázána, obžalovaný se doznal, cituji : „…Ostatně obžalovaný se prakticky doznal a s jeho obhajobou či spíše vysvětlením jeho chování v jednací místnosti lze do značné míry souhlasit.“

Zmínka o tom, že byl obžalovaný poškozeným Janem Šináglem napadán na svých webových stránkách a že se o tom soud přesvědčil, „…nemůže hodnotit pravdivost či věrohodnost údajů v nich obsažených…“ je rovněž nestandardní. Když stránky nelze soudem hodnotit, tak nemají být soudcem zmiňovány. Obžalovaný se může hájit všemi prostředky, soudu to nepřísluší.

                                                                 III.

Nelze souhlasit s tím, že i tento soud – v pořadí třetí – přihlédl „k dosavadnímu způsobu života obžalovaného“ s tím, že účelu lze „v daném případě dosáhnout uložením trestu ryze výchovného a preventivního“, jak se píše ve zdůvodnění neobvykle mírného potrestání recidivisty JUDr. Ivana Archibalda Vávry. O tom existuje mnoho důkazů, některé uvádím :

                                          

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl v hlavním líčení dne 5.4.2011 ve věci č.j. 2T 185/2007 takto : Obžalovaný JUDr. Ivan Archibald Vávra je vinen, že 1.7.2002 zfalšoval daňové přiznání …a bylo mu vyplaceno hmotné zabezpečení v celkové výši 56.325,-Kč….. Dne 2.7.2004 podal stejným způsobem další žádost a bylo mu vyplaceno 53.578,-Kč…

Obžalovaný vše plně doznal… bylo zřejmé, že se jedná o podvodné jednání…

Viz opis z evidence rejstříku trestů, kdy byl podmíněně odsouzen na zkušební dobu do 28.12.2009

Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl ve věci 52 T 103/2011 dne 1.března 2012, že je JUDr. Ivan Archibald Vávra - opět vinen - a opět k podmíněnému výchovnému trestu, opět proto, že se doznal a že před tím žil spořádaným a bezúhonným životem.

Kopie rozsudků a kopie opisů z evidence rejstříku trestů mohu předložit, ale jsou jistě tamnímu soudu známy.

Je nesporné, že výchovné a preventivní tresty jsou u JUDr. Ivana Archibalda Vávry neúčinné, mj. se trvale a prokazatelně podvodně vyhýbal soudu, považuji jeho odsouzení k pouhým 60-ti hodinám obecně prospěšných prací za naprosto nepostačující i s ohledem na to, že obžalovaný pracoval roky jako místopřísedící MS Praha. Za skandální považuji, že požádal soudce o tento rozsudek, aby mohl údajně od příštího roku pracovat ve školství, neboť by mu nečistý trestní rejstřík škodil! Na místě byl souhrnný, nepodmíněný trest.

                                                                         N a v r h u j i

aby rozsudek byl změněn a byl mu udělen trest odpovídající jeho společensky nebezpečnému a protiprávnímu jednání. Dále žádám, aby se mi JUDr. Ivan Archibald Vávra písemně omluvil za nadávky a hrubé výrazy, které na mou adresu vykřikoval soudní síni a stejně tak učinil vůči soudkyni Mgr. Havlíkové, kterou rovněž hrubě urážel, nemluvě o urážce ctihodnosti soudu jako takového, včetně urážky přítomné veřejnosti.

Současně navrhuji, aby za účelové protahování sporu, kdy se bez omluvy k soudu nedostavoval a viditelně měl snahu uniknout podmínce ve které se nacházel, všechny soudní výdaje uhradil. Rozsudky tohoto druhu takovéto bezcharakterní občany vůbec netrestají. Jen citelný trest, v tomto případě by měl být už nepodmíněný, může přinést potřebný účinek. Předpokládám, že se odvolal i státní zástupce.

 

Angažovaný občan a nezávislý publicista

Jan Šinágl v.r.

* * *

Rozsudek JUDr. Petra Kacafírka ze dne 17.9.2014

* * *

Soudem uznaný podvodník JUDr. Ivan Archibald Vávra najednou není podvodníkem…?!

Trestní oznámení související se soudcem Havlínem, státním zástupcem Fialou a advokátem Matějkou!

JUDr. Ivan Archibald Vávra obžalován z fyzického napadení Jana Šinágla v soudní síni

Bývalý přísedící MS Praha JUDr. I. A. Vávra obžalován za fyzické napadení J. Šinágla v soudní síni!

Ohroženým zlodějům, i z řad policie a soudců, se stále nedaří paní Hamáčkovou umlčet!

Psychopat JUDr. I.A.Vávra vyšetřován PČR i za napadení J.Šinágla v soudní síni!

Na popud paní Harmáčkové bude u MS Praha projednáváno skutečné pozadí kauzy JUDr. Ivana Archibalda Vávry!

JUDr. Ivan Archibald Vávra řádil v soudní síni jako smyslu zbavený, stačil pobavit i veřejnost

JUDr. I. A. Vávra opět versus statečná Božena Harmáčková, aneb neuvěřitelné z česká justice!

Malá velká žena nahání stále větší strach mocným – oprávněně!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (6 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)