Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.05.2024 00:07
  "Česká republika nemá letectvo, má aeroklub, ve kterém má pár ...

  Read more...

   
 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Rakousko-Uhersko

 • Diskuse o nástupnictví

  Habsburkove erb

  „Lehkoť dobrým vladařem je býti - třeba lidem nic nedal - rádi budou jeho jméno ctíti za to, že jim nic nevzal.“

  Karel Havlíček – Borovský

  ***

  … Zkrátka stát není hračka, vhodná pro nezodpovědné hrátky v rukou nezralých jedinců, což velmi dobře dokumentuje současný osud státu, ovládaný samozvanou mafií, iluzorně volenou demokratickou spodinou. Tedy většinou, která byla protažena tupým školstvím českých republik a nikdy neměla potřebu si nedostatky ve vzdělání doplnit a o odpovědnosti nemá potuchy. Zejména v české a středoevropské historické faktografii. … Asi je na místě připomenout mimořádně výrazný rozvoj průmyslu, obchodu, zemědělství, školství, kultury v Českých zemích za celou dobu panování kdysi nejprve Lucemburků, ale především pak Habsburků, který byl násilně zastaven rozbitím naší velkolepé vlasti ‐ Habsburské monarchie. Kdo se ještě stále domnívá, že to byla doba úpadku, poroby a temna, je ubohý neznalý duševní chudák, kterému už zřejmě není pomoci. Vždyť stačí se jen dívat kolem sebe, na většinou dnes zničenou síť železnic s kdys výstavními nádražími, mosty a viadukty, na nádherná a representativní divadla, nemocnice, kasárna, hotely, banky, lázně...

   

 • EU si z monarchie může vzít příklad

  Franz Josef IS německou historičkou Janou Osterkamp o paralelách mezi EU a Rakouskem-Uherskem, vztahu Františka Josefa I. k Čechům nebo historicky problematické Ukrajině.

  Lidovky.cz: Může si dnešní Evropa vzít příklad z Rakouska-Uherska? Co třeba tehdy fungovalo lépe než dnes?

  Například mobilita mezi jednotlivými zeměmi. I když dnes už nemáme hranice, tehdy mobilita alespoň pro střední a vyšší vrstvy fungovala ještě lépe. Nebyl problém najít si pracovní místo v jiných zemích. Nebo třeba tehdejší byrokracie byla nadnárodní. Dnešní evropští úředníci sedí v Bruselu a Evropou necestují, zatímco v Rakousku-Uhersku každý vyšší úředník nějakou dobu působil v jiné zemi, poznal jednotlivé periferie. Tím si úředníci vytvořili představu o celém státním útvaru, propojili se se společnostmi jednotlivých zemí; pochopili, že neexistuje jen Vídeň a zbytek. A zatřetí mělo Rakousko-Uhersko společnou mnohojazyčnou armádu, z čehož bychom si teď, v době války na Ukrajině, měli vzít příklad.

 • Karel I. poslední císař a Český král, skonal před 100 lety 1.4.1922

  Karel IjpgLN KO Karel I. 31.3.2022Karel Oliva v článku První a poslední (LN 31.3.2022). Na podzim 1918 explicitně přikázal, že c. a k. armáda za žádných okolností nesmí střílet do "jeho národů", čímž přispěl k nenásilnému rozpadu Rakousko-Uherska i vzniku ČSR.

  V roce 2004 byl pro svůj příkladný křesťanský život a pro své mírové snahy beatifikován papežem sv. Janem Pavlem II. V Česku na něj každoročně upomíná mj. kulturní akce Audience u císaře Karla I., pořádaná na zámku v Brandýse nad Labem, kde ještě jako mladý arcivévoda strávil několik let svého života.

  „Rakouský císař chtěl mír. Byl tak jedinou vysoce postavenou osobostí, která se v této válce chovala zodpovědně. Ale nikdo mu nenaslouchal. Císař Karel opravdu chtěl mír a proto ho všichni nenáviděli.“ Anatol France

 • Něco pro štamgasty – kamenné pivo

  Co vše vás asi při poslechunapadne při zmatku v dnešním světě? JŠ

 • Smlouva Saint-Germain 1919 – oprava významu

  SDL CZ vyhnani 1945 statistikaLm. Dkfm. Chladek nám píše k SdP085: „Ještě jednou vás informuji, že neexistuje žádná „ smlouva “St. Germain, ale pouze„ diktát St. Germain“. Důvod (Brockhaus): Smlouva je právní transakce uzavřená aplikací a přijetím mezi dvěma nebo více protistranami... Pokud se strany nedohodnou ve všech bodech, smlouva nebude uzavřena (oddíl 157 BGB).

  Rakouská delegace nepřijala tento návrh smlouvy v St. Germain v roce 1919, ani nebyly možné žádné návrhy změn. Rakouská delegace byla zavřená v St. G., až nakonec musela podepsat. Poté bylo v rakouském parlamentu přijato protestní usnesení proti tomuto aktu. Můžeme hovořit pouze o „diktátu St. Germaina“, který není v žádném případě právně závazný. Vezměte prosím na vědomí tuto nesmírně důležitou otázku a věnujte pozornost správnému vyjádření pro budoucnost. “

 • Z diskuze k reformě volebního systému

  Habsburkove erb„Lehkoť dobrým vladařem je býti - třeba lidem nic nedal - rádi budou jeho jméno ctíti za to, že jim nic nevzal.“

  Karel Havlíček – Borovský.

  ***

  … Porovnejme stav země i jejích obyvatel v roce osmnáctém s tím, v němž se nachází nyní: politický systém v rozkladu, prokorumpovanost kam oko pohlédne, veřejná moc přesouvající se zvolna, leč nezadržitelně z rukou volených zástupců k nevoleným šíbrům, třetina obyvatelstva ve vyhnanství, další desetitisíce v emigraci, rozsáhlé plochy někdejších Sudet dosud se nevzpamatovavší z pohromy roku 1945 a bůhví, vzpamatují‐li se kdy vůbec, skepse, nevíra, pocit bezmoci… Sta let nezdařeného experimentu je dost. Nikoli krásné sny, ale výsledky platí. A je málo tragičtějších chyb, jichž se může dopustit jedinec i národ, než nepřiznat si selhání.