Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Thomas Lorman

 • Das Münchner Abkommen war ein Verrat von Benes, ein Versagen der Regierung, der Armeeführung - nicht der Bevölkerung!

  Beneš po navratu z Anglie 1945SD Vetreibungsverluste"Edvard Benes war kein guter Diplomat. Wenn er Englisch sprach, verärgerte er die meisten Menschen, die er traf. Er war absolut selbstbewusst, ja messianisch, wenn es um die historische Rolle der Tschechoslowakei ging. Er kannte das englische Umfeld nicht, er verstand es nicht. Es ist bezeichnend, dass, als München kam, nicht nur Benes zusammenbrach, sondern die gesamte tschechoslowakische Elite, jeder Einzelne von ihnen. Alles auf die militärische Unterstützung Großbritanniens und Frankreichs zu setzen, obwohl es in der Zwischenkriegszeit offensichtlich war, dass diese Länder es nicht eilig hatten, in einen weiteren katastrophalen Krieg einzutreten, war gelinde gesagt eine gewagte Wette. Und diese Wette hat sich für die Tschechoslowakei letztendlich ausgezahlt." Thomas Lorman, britischer Historiker (LN 30.9.2023: Die Tschechoslowakei war die Ukraine, der nicht geholfen wurde)

  ***

  Die Gründung der Tschechoslowakei erfolgte nach demselben Prinzip wie die Gründung der UdSSR - unter Missachtung von Ethnien und Nationalitäten zugunsten einer einzigen Ethnie und Nation, und genau damit begann das Unglück unseres Landes. In Österreich wird das Geburtshaus Adolf Hitlers in ein Museum umgewandelt, als Warnung für künftige Generationen. Wir haben das Edvard-Benes-Museum in Sezimovo Ústí in seiner Villa. Dort werden Sie nichts über seine Verbrechen erfahren. Wieder leugnen wir die Vergangenheit, anstatt die Wahrheit zu veröffentlichen. Kein Wunder also, dass die Vergangenheit immer wieder zu uns zurückkehrt. JŠ

  ***

  Die Tatsache, dass das gesamte Verfassungssystem der unabhängigen Tschechoslowakei ein halbes Jahr zuvor zusammengebrochen war und Parlament und Regierung nicht mehr funktionierten, bleibt unbemerkt. Genauso wie die Tatsache, dass das gesamte außenpolitische Konzept des tschechoslowakischen Staates spätestens 1935 zusammenbrach und die Beschränktheit seiner Führung ihn in die absolute internationale Isolation führte.

  Vollständiger Artikel auf Tschechisch>

  ***

  Ein Historiker, ein Brief des tschechischen Adels und die Worte eines Kardinals über die tschechische Tragödie, die in München endet

 • Mnichovská dohoda byla vlastizradou Beneše, selháním vlády, velení armády – ne obyvatelstva !

  Beneš po navratu z Anglie 1945SDL CZ vyhnani 1945

  Aktualizováno 13.10.2023: Citace z projevů prezidenta Beneše a českých politiků k jednání s Němci

  ***

  „Edvard Beneš nebyl dobrý diplomat. Když mluvil anglicky, rozčílil většinu lidí, které potkal. Byl absolutně seběvědomý, až mesiášský, kdyš šlo o historickou úlohu Československa. Anglické prostředí neznal, nerozuměl mu. Je příznačné, že když přijde Mnichov, nezhroutí se jen Beneš, ale celá československá elita, všichni do jednoho. Západ nerozuměl Československu a Československo Západu.Vsadit všechno na vojenskou podporu Velké Británie a Francie, když přitom v meziválečném období bylo evidentní, že se tyto země do další katastrofické války nijak nehrnou, byla přinejmenším odvážná sázka. A ta sázka se Československu nakonec vymstila.“ Thomas Lorman, britský historik (LN 30.9.2023: Československo byla Ukrajina, které nepomohli)

  ***

  Založení Československa bylo na stejném principu jako založení SSSR – ignorace etnik a národností ve prospěch jednoho etnika a národa, tam začalo neštěstí naší země. Následky pociťujeme dodnes V Rakousku bude přestavěn rodný dům Adolfa Hitlera v muzeum, jako varování budoucím generacím. Muzeum Edvarda Beneše máme v Sezimově Ústí v jeho vile. O jeho zločinech se tam nic nedozvíte. Opět popíráme minulost, místo zveřejnění pravdy. Nedivme se potom, že se nám minulost stále vrací. JŠ

  ***

  To, že se celý ústavní systém samostatného Československa zhroutil už půl roku předtím a parlament i vláda přestaly fungovat, zůstává mimo pozornost. Stejně jako to, že se celá zahraničně politická koncepce československého státu zhroutila nejpozději v roce 1935 a omezenost jeho vedení ho zavedla do absolutní mezinárodní izolace. Stále se totiž odmítáme podívat do vlastních duší a na vlastní chyby, natož abychom se tím dobrali smíření a odpuštění. Otázka obrany území suverénního státu je sama o sobě nesmyslná. Stát a společenství, které ho tvoří, ztrácí smysl samotné existence, pokud se v jakékoliv situaci nepostaví na odpor agresi.