Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:05
  Až teď jsem si toho emailu všiml.. Advokáta, že nepotřebujeme?

  Read more...

   
 • 14.05.2024 11:21
  Pokud se někdo domnívá, že lživým zápisem v dokladech problém ...

  Read more...

   
 • 13.05.2024 16:04
  “Je velmi těžké najet na válečnou ekonomiku. Ještě těžší ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

VŠE Praha

 • Hovořil jsem s předsedkyní EP Robertou Metsolaovou

  VSE Maetsela 14.2.2024Dne 14. ledna se konala debata se studenty na VŠE v Praze. K účasti jsem se přihlásil a obdržel potvrzení o registraci. V seznamech jsem k mému překvapení nebyl? Naštěstí mladí pořadatelé na mne nezavolali policii jako 7. listopadu Ve Vídni, kde jsem si chtěl poslechnout přednášku ministra zahraničí Lipavského. Studenti byli rozumní, počkali, zda někdo nepřijde a zaregistrovali mne znovu.  Povedlo se, ale zbylo na mne místo až v poslední řadě. Bylo tak ovšem málo pravděpodobné, že se zúčastním diskuse. Potvrdilo se. Připojuji zvukový záznam celého vystoupení předsedkyně EP.

  S paní předsedkyní Metsolaovou jsem hovořil až po skončení, naprosto bez problémů. Předal jsem ji můj dopis, který obdrželi a ještě obdrží velvyslanci mnoha zemí. Týká se bezpečnosti Schengenského prostoru a budoucnosti Evropy. Pochopitelně ho zatím nemohu zveřejnit. Níže zveřejňuji mé dva dotazy, které jsem v diskusi nemohl položit a předal jí osobně:     

 • I spoke to the President of the EP, Roberta Metsola

  VSE Maetsela 14.2.2024On 14 February, a debate with students took place at the University of Economics in Prague. I registered to attend and received a confirmation of registration. To my surprise, I was not on the list? Fortunately, the young organizers did not call the police on me as they did on 7 November in Vienna, where I wanted to listen to a lecture by Foreign Minister Lipavsky. The students were reasonable, waited to see if anyone would come and registered me again.  I did, but there was only room for me in the last row. It was, of course, unlikely that I would take part in the discussion. It was confirmed. I attach the audio recording of the whole of the EP President's speech.

  I did not speak to President Metsola until afterwards, without any problems at all. I gave her my letter, which has been received and will be received by ambassadors of many countries. It concerns the security of the Schengen area and the future of Europe. Naturally, I cannot publish it yet. I am publishing below the two questions that I was unable to ask in the debate and have passed on to her personally: