Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů
út čvc 16 @13:00 -
OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2024 08:49
  Naši vládní politici jdou ve stejných stopách jako pokrokářští ...

  Read more...

   
 • 13.06.2024 12:29
  „Žádné morální zábrany“. Spekulanti útočí na majitele podílů ...

  Read more...

   
 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky

* * *

Logo MZS 2020My, níže podepsaní svobodní mužové a ženy s nevolí sledujeme vývoj v našich i v okolních zemích.

S obavou hledíme na zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy z pera úředníků, které dopadají na naše hlavy a ovlivňují naše životy. Znepokojeni sledujeme, jak se pojem svoboda doslova ztenčuje před očima a absolutní dominanci přebírá pojem kontrola. Tohle nepřipustíme.

Jako rovnoprávní občané této země, zároveň daňoví poplatníci a jako obyvatelé Evropy cítíme a vnímáme, že jsme hrdými nositeli nikoliv jen daňových povinností, ale i stovky let budovaných a krví vykoupených práv jednotlivce, žijícího uprostřed starého kontinentu. A budeme si za tím stát. Nejsme ovce ve stádu, ale svobodní spolutvůrci našeho státu.

V tuto chvíli požadujeme, abychom bezodkladně nebyli nesmyslně a neoprávněně omezováni v našich právech na shromažďování!

Je načase, aby volení zástupci začali řešit důležité věci a přestali podléhat globálním hysteriím. Smysluplných úkolů, které ovlivní život především našich potomků je celá řada – preventivní opatření proti suchu, pokus o alespoň částečnou potravinovou a spotřebitelskou nezávislost a s tím související péče o tuto zemi ve smyslu fyzickém s ohledem na trvale udržitelný rozvoj ve všech oblastech našeho života.

Pozvolnému ukrajování osobních svobod říkáme rezolutně dost! Buďte dobrými hospodáři, my vám na to přispíváme odváděním daní a vytváříme hodnoty, které tvoří a rozvíjí naši společnost.

Příklad Mistra Jana Husa, který pro pravdu zemřel a následné husitské hnutí připomíná, kam může vést dlouhodobá nespokojenost s poměry v širokých vrstvách společnosti. Člověk se liší od ostatních forem života na této planetě právě svou nevypočítatelností. Nevypočítatelností v pravém slova smyslu, o níž se inženýři lidských duší nesčetněkrát v historii přesvědčili.

Jak říkal Mistr Jan: „Pravda vítězí!“

A za víru ve svobodu se možná budeme muset porvat jako naši předkové pod vedením hejtmana Jana Žižky z Trocnova.

 

6.července 2020

www.blanickymanifest.cz

https://www.youtube.com/watch?v=c5_yjtjvE9s

* * *

Z textem nepochybně souhlasí většina obyvatelstva České republiky. Požadavek fyzických podpisů podstatně sníží jejich počet. Elektronická verze by jich zajistila mnohem více. Iniciátoři opomněli dodat – a německých zemí… Naše země byla po staletí Bohemií s národem Bohemianů různého etnického původu. Už jen 20% Čechů má čistě slovanské geny. Ve středu Evropy nemůže žít „etnicky čistý“ národ. Otec vlasti a „největší Čech“ Karel IV. měl za otce francouzského Němce a matka měla už jen pár procent české krve.

Mons. prof. Petr Piťha: „Obhajoba svobodných lidí je snažší, než vzpoura otroků.“

 

Jan Šinágl, 11.7.2020

* * *

CO NÁM UKAZUJE LANDŮV BLANICKÝ MANIFEST?

* * *

„Nade vším vítězí pravda. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí.“

Mistr Jan Hus

* * *

„Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok.“

Václav Havel

* * *

"Svoboda není nikdy více než jednu generaci vzdálena od svého zániku." Nepředali jsme ji našim dětem v krvi. Musí se o ni bojovat, chránit ji a předávat ji, aby udělaly totéž, nebo jednoho dne strávíme naše západy slunce vyprávěním našim dětem a dětem našich dětí, jaké to bylo kdysi ve Spojených státech, kde byli muži svobodní.“

Ronald Reagan

* * *

„První věcí, kterou je národu třeba, je duchovní pořádek a poznání, že zlo je zlem. Neodhalené, neobjasněné , omlouvané zlo je schopno plodit další zla. Jde o více než potrestání viníků, jde o to, aby národ měl jasné představy o tom, co je hanebné. Je to boj o duši národa.“

Ferdinand Peroutka

* * *

PRÁVNÍ JISTOTA

„Každé budování, zejména však budování státu, vyžaduje dlouholetých cílů a stoprocentního úsilí v přítomnosti. Jediná půda, z níž vyrůstají dlouhodobé cíle i stoprocentní přičinlivost občanů, je právní jistota. Je to také půda, z níž se rodí občanský cit a obětavá vůle pracovat pro stát. 

Jsou určitá přirozená pravidla, jež platí nad zákony, protože jsou založena na lidové povaze. Jedním z nich je zkušenost, čím více zákonů, tím méně právního pořádku a jistoty. Čím větší rychlost ve výrobě zákonů, tím kratší jejich trvání, tím větší chaos. Nejosudnější mezi nimi jsou nouzové zákony a nařízení výjimečná. – Nový zákon o zas…

Míra nezaměstnanosti ve státě je přímo úměrná míře právní jistoty, nebo nejistoty. Nezaměstnanost, bída, bankroty, jsou pokuty, jež moderní lidstvo platí za porušení této hlubší právní jistoty, jež znamená nejen řádné soudnictví, ale hlavně bezpečnost před politickou demagogií, konfiskacemi, sabotáží a podobně. 

Jediným motorem hospodářského oživení je právní jistota, možnost spolehnouti se na trvalost všech zákonů a na to, že právní řád nemůže podléhat časovým změnám podle různého politického nátlaku.“

Jan Antonín Baťa: „Budujeme stát pro 40 000 000 lidí“, Zlín 1938

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (8 Votes)
Share

Komentáře   

-6 #1 Jan Šinagl 2020-07-12 09:16
Můžeme mluvit o pravdě či o pravdách jak dlouho chceme. Děláme to po převratu přes 30 let. Budeme-li o ní roky dále jenom mluvit, zjistíme, že naše mluvení má cenu jen proto, že mezi našim mluvením si nás východ zmanipuluje natolik, že cenzura bude stoprocentní. Jak se říká: potom si lehneme jak jsme si ustlali..

Už Jan Masaryk řekl: "Pravda vítězí, ale dá to fušku". Kritiku, slova o pravdě šíříme roky. Necháme-li u moci lidi, kteří lži, podvody a svá teplá místečka podle toho jak se mění atmosféra podporují, náš občanský názor zdravé společnosti se neujme. Chaos, nedůvěra, vzájemné udavačství, předstírání svobody, že můžeme mluvit jak chceme, bojácnost jsou páky, kterými jsme manipulováni. Vzpomeňme jak jsme se radovali, že máme demokratického presidenta. Po této mezihře mnozí mu nemohou přijít na jméno a už jsou zde strany, které nabádají k rozpadu EU a odtržení od Nato. Manipulace naší společnosti stojí východ hodně peněz, ale jak se každý může přesvědčit má to výsledky. Teď žijeme v chaosu, mnozí v nezájmu o náš vývoj.

Morálka, slušnost nebojácnost a odvaha dnes není mezi těmi, které jsme volili. Ctnosti, hrdost, statečnost, jakmile vyraší jsou znehodnocována jak v parlamentě tak v médiích. Měli bychom si být vědomi, že pouhá naše slova upřímně vyřčená pozbyla vlivu.

K.Mrzílek

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)