Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

AKTUALIZOVÁNO 11.4.2017: Ing. arch. Marek Říčař - vězeň svědomí, byl dnes propuštěn na svobodu!Ricar Marek

Děsivá zpráva o stavu práva, spravedlnosti a společnosti v naší zemi! –– SVĚDEK A TREST - Ing.arch. Marek Řičář & vykonstruovaná causa Bono publico,Jourova Vera EU vznik a body zvratu - Žádost o udělení milosti podána 9.5.2014! – Vláda není o řízení země, ale rozkrádání země – Většina lidí je stále na svých místech, nemůže to být jinak - Pokud ani toto neotřese s naší zemí, tak zde nemáme žádné svobodné občany, žádné hrdiny, ale jsme stále svým myšlením, chováním a způsoby v zajetí totality – PETICE na podporu ing. arch. Marka Řičáře, prosím šiřte a podepisujte!!!

Z výslechu plk. Jana Kubiceho: policii přihlásil svědek, který je najatý od pana Dr.Doležela k vraždě mé osoby. Přibližně částka pro tu vraždu měla být kolem 3.000.000,-Kč a policejní prezident následně udělal policejní tým, který tu přípravu vraždy vyšetřoval. Tam jsem byl informován policistou s ......ten obsahoval Maxim a bylo to v trestním spisu Maxim, tam jsem byl průběžně informován o míře nebezpečí, která hrozí mé osobě a zpočátku ta míra byla poměrně dost vysoká, protože tady padla cílová odměna za mou vraždu, která měla být ve výši 3.000.000,-Kč. Ten vrah nebo ten najatý případný vrah vypovídal jak na policii, tak před soudcem, bylo to natáčené na kamery, tam bylo několik výpovědí a po nějakém čase on navrhoval panu Dr. Doleželovi, že by mě zavraždil, že ví o tom, že existuje v nějakém JZD jakási řezačka na řípu, do té řezačky na řípu že by mě protáhnul a pak že by to i s tou řezačkou hodil z náklaďáku do Orlické přehrady z mostu. Takto to postupovalo a později pan, co jsem měl informace od policisty, tak pan Dr. Doležel mu řekl, že zatím to není na pořadu dne, že to je odložené a že jeho úkol v současných dnech je získat účetnictví na BONU PUBLICU od pana Ing. arch. Řičáře. Vzhledem k tomu, že pan architekt Řičář byl spolumajitelem té firmy a byl asi i jeden z autorů toho projektu, tak zaprvé oni chtěli pana architekta dostat z té firmy a chtěli od něj získat to účetnictví. Tím jsem tu informaci dostal z toho důvodu jako poškozený, že pakliže si nenajali ještě jinou osobu k uskutečnění mé vraždy, tak v současné době ten vrah najatý není úkolován k tomu, aby splnil ten svůj závazek, ale je úkolován k tomu, aby získal účetnictví od pana architekta Řičáře. …

* * *

Městský soud v Praze dne 20. srpna 2010 v 9.00 hod. v jednací síni č. dv. 49/I. patro - Trestní věc proti obžalovanému Josefu Kamenskému, Ing. arch. Marku Řičářovi, Jiřímu Bažantovi, Ing. Václavu Vítovi. Pro trestný čin podle § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku, § 252a, odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákona

Přítomni : Předseda senátu: JUDr. Alexander Sotolář

Přísedící: Bc. Petr Jeřábek, Ladislav Mika, RNDr. Jeník Matějovský CSc. – náhradní soudce

Protokolující úřednice: Michaela Spurná

Za VSZ: JUDr. Boris Havel

Obžalovaní: Josef Kamenský, Ing. arch. Marek Řičář, Jiří Bažant, Ing. Václav Vít

Obhájci: JUDr. Jaroslav Červinka- za obž. Josefa Kamenského, JUDr. Milan Hulík - za obž. Ing. arch. Marka Řičáře, JUDr. Alois Coufalík - za obž. Jiřího Bažanta

Poškozená: Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj - nikdo

* * *

Vebr AlesPřistoupeno k výslechu svědka Aleše Vébra, nar. 28.6.1970

O čem s ní jednal arch. Řičář?

Tenkrát to bylo tak, že pan architekt mě oslovil v jakési, alespoň to tak působilo velmi extaktně, v zoufalé situaci, kdy na mě opakovaně naléhal, že je vydírán nebo tlačen nějakými lidmi, právě z toho Ministerstva, kde jsem pracoval, aby dával nějaký úplatek, nebo aby se podílel na nějakých nekalostech. Tenkrát mě požádal o pomoc, takže když se ptáte třeba na policistku Knapovou a jejího kolegu, tak to vlastně byla moje občanská povinnost, že tam jsem ho odvedl já na tu protikorupční policii.

Jak to skončilo?

Špatně v tom smyslu, jaksi standardně pro české poměry, tzn. že policie ho vyslechla a slíbila mu nějak, že se ozvou a nic nekonali.

Kvůli čemu by to byla pomsta? O tom, že mluvil o čem?

On tenkrát upozornil na ty korupční poměry v těch dotacích na Ministerstvu pro místní rozvoj.

V té kauze Budišov?

Nejen v kauze Budišov, protože jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak oni po něm tenkrát chtěli peníze. Na začátku po něm chtěli ty lidi tenkrát z okolí pana Formana a paní Jourové apod., tak po něm prý chtěli peníze za jakýkoli projekt, který tam podal.

Vy jste říkal, že Vaše rodina byla okradena. Kým byla okradena?

Takzvanou Severočeskou konkurzní mafií. Kauza Berka a spol.

O co Vás okradli. O nějaký majetek?

Ano, rozsáhlé nemovitosti, golfové hřiště Ještěd.

To byl také důvod, proč jste pomáhal panu architektovi?

Ano. Já když okradli nás, tak vím, co to je být v situaci, kdy nemáte nikde zastání a tyhle závažné kauzy, kde lítají státní úředníci, třeba zkorumpovaná část justice apod., tam je ten člověk skutečně zoufalý a bezbranný, to není legrace.

Víte, z těchto kontaktů, z těchto nahrávek a z toho Vašeho soukromého pátrání, které jste teď popsal, něco o případném zneužívání politických a úřednických postů politiky ČSSD? Tzn. ve svůj prospěch, obohacení stranické pokladny nebo svoje osobní?

Spíš osobní. Já vylučuji jakoukoli politickou rovinu v této věci. Ty lidi kradli do svých kapes, pochybuji o tom, že by to putovalo, že by mysleli na blaho jakékoli strany.

Já vím, že to je ožehavá otázka, ale nějaká konkrétní jména?

Když teď řeknu jméno, tak mám garanci, že tady pan státní zástupce mě neobžaluje? Já odpovím takto. Nejfrekventovanějšími jmény v souvislosti s údajnými manipulacemi okolo dotací, tak nejfrekventovanějšími jmény, o kterých se mluvilo tehdy na Ministerstvu byla jména pana Formana, paní Jourové. A pak tam lítala ještě další jména, ale myslím, že je to zbytečné.

Víte něco o tom, že pan arch. Řičář poskytoval nějaké podklady nebo vyvíjel součinnost či spolupráci s útvarem pro odhalování organizovaného zločinu v rámci vyšetřování kolem starosti Péti?

Ano, jednoznačně. To je v podstatě neurologický bod a dneska si to vyčítám, že ta kauza Budišov se odvinula takhle a že jsem tomu tenkrát nezabránil. Já jsem prostě uprostřed, když pan Kroupa přišel a to mám k němu velkou úctu, tak když přišel a řekl, že mají indicie, že ta příprava násilí vůči architektovi je v takové míře, že už to nemůže jaksi jen nahrávat a že požádá o pomoc nebo o součinnost ten ÚOOZ, tak ze zpětného pohledu mě to je líto, ale měl jsem prásknout dveřmi a vykašlat se jim na to. On s nimi prostě spolupracoval, já u toho byl jednou na pumpě v Liberci, on jim tam vozil v dodávce podklady o těch svých projektech a důkazy o tom a zpětně jsem viděl, že ho v podstatě jen tahají za nos. Mám na mysli policisté.

Víte ještě něco o poměrech na tom Ministerstvu se zkratkou MMR v letech 2004-2006?

Já tam působil krátce, něco přes 12 měsíců. Pokud jste osobním založením, jaksi nemáte potřebu žít ze státního a nijak si přilepšovat z veřejných peněz, tak to byly doopravdy neutěšené poměry a proto jsem tam také moc dlouho nevydržel a v podstatě, teď to můžu přiznat, to moje angažmá na Ministerstvu sloužilo hlavně jako krytí pro tu publicistickou práci pro Na vlastní oči a pro to natáčení, protože tím jsem měl jakoby nějakou přidanou hodnotu pro toho starostu Péťu, pro Doležela, který přišel o funkci, o vliv a já jsem se do ničeho tam jaksi nemíchal, s dotacemi jsem nikdy ani nepřišel do styku, ale jenom to o čem se tam mluvilo, tak to je prostě katastrofa. Ale to říkám v tom smyslu, ono je to v podstatě takový signifikantní současným poměrům, to je směsice různých klientských vazeb, osobních, sexuálních, finančních a nic jiného ty lidi neřeší. Ty v podstatě ani nepracují.

Tady v tomto řízení byla slyšena svědkyně Jourová, která pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj a která prohlásila, že se stala obětí msty za své snahy zabránit podvodům na tomto Ministerstvu o kterém jste mluvil. Můžete se k tomu nějak vyjádřit?

Je to přesně naopak. Když jsem před chvílí zmiňoval tu neblahou roli toho údajně elitního protimafiánského útvaru v té kauze Budišov, tak samozřejmě paní Jourová v tomhle smyslu je jaksi obětí, protože ti policisté tenkrát zmatlali co mohli, tím že jí vzali ve vazby bez nějakých důkazů apod., ale to proč tady jsme je přesně naopak. Ten zkorumpovaný systém nenávidí toho Řičáře tak, že po něm půjdou nadosmrti, to není ani věc osobní ochrany apod. a součástí zkorumpovaného systému, podle mě, je i paní Jourová.

Myslíte si, že se cítí panem architektem ohroženi?

Jednoznačně. Tenkrát kdyby policie tu kauzu Budišov „nezmastila“ tak ty lidi byli naprosto oprávněně pozavíráni.

Víte něco o tom, proč pan Péťa, starosta Budišova, chtěl pana architekta Řičáře odstranit jako partnera ze společnosti Bono Publico?

Já o tom nevím. Já o tom vím tolik moc, že bych o tom tady mohl vyprávět hodinu. Tam to téma bylo takové, že prostě oni měli připraven nějaký projekt v nějaké reálné výši na tu revitalizaci nebo obnovu toho zámku, ale protože starosta Péťa měl jaksi značné osobní a podnikatelské potřeby, hodně kamarádů, tak tam vznikl paralelní plán, že ten projekt bude navýšen o značnou částku, protože umějí zařídit evropské a státní dotace na jakoukoli částku, klidně nadhodnocenou a nereálnou, o kterou se později podělí a celý ten problém, jak jsem pochopil, problém pana Řičáře byl v tom, že on se toho nechtěl účastnit, ale byl tam ten problém, že oni se ho nemohli jen tak zbavit, protože on byl zakladatelem, společníkem a klíčovým mužem toho projektu Bono Publico, čili to je jádro celé kauzy Budišov a možná i této.

Slyšel jste o tom, že tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek měl prohlásit, že ČSSD přispěje ze stranické kasy na náklady obhajoby paní Jourové, která zprvu měla prohlásit, že konala pod tlakem pana Paroubka pokud šlo o dotaci pro Budišov a pak svoji výpověď odvolala.

O stranické kase nemůžu říct nic a takto jsem to neslyšel. To, že paní Jourová po svém obvinění byla ve velmi úzkých vztazích s někdejšími, paradoxně i současnými činovníky toho Ministerstva a že je velmi agilní směrem ať už jde o Řičáře proti němu, nebo o svoje plány, tak to vím. Paní Jourová je nadále aktivní a v úzkém vztahu s lidmi z tehdejšího vedení i současného vedení Ministerstva pro místní rozvoj. Vedení Ministerstva není jen ministr, myslím to širší vedení, ředitelé odborů, šéf odboru poradců.

Víte něco o nějakých souvislostech skončení kauzy Budišov potom s novou vládou Mirka Topolánka, kterou obvinil pan Paroubek, že vládne díky těm přeběhlíkům Pohankovi a Melčákovi.

Pokud bych měl být konkrétní tak, tady budeme ještě týden, pokud bych měl říct všechno. Uvedu jeden příklad za všechny. Vypukla kauza Budišov, v televizi to ještě nebylo ani odvysíláno, byla jen aféra ve zprávách, že byli pozavíráni starosta, Doležel, pak na letišti Jourovou, nikdo nic vlastně nevěděl. Najednou mi volal Tvrdík, tehdejší šéf poradců předsedy ČSSD Paroubka a byl naprosto vyděšen, protože tenkrát zrovna vyjednávali o vládě, to byl podzim 2006 a byl naprosto vyděšen, že mu volal Dalík a to jsem okamžitě informoval Kroupu, protože já jsem se cítil a cítím být loajální ke Kroupovi a k žurnalistice a k žádné straně a k nikomu, takže se druhý den sešli a tam to dokazovalo i to propojení těch policejních struktur, politických struktur apod., že oni například Dalík a Topolánek věděli ještě před zatčením těchto lidí o tom, o koho půjde, o jaké socialisty. Opačně fungovali i vedení té Sociální demokracie. Proto já prosím všechny, dokonce v tomhle se připojuji na stranu státního zástupce, to je fakt nešťastné. Ta kauza je nešťastná, nešťastné je i její zpětné politizování, odpolitizovat přitom paradoxně už nejde, protože už se to stalo a ona se tenkrát skutečně hodila do karet x lidem a to, že to má souvislost s Pohankou je jednoznačné. O Pohankovi jsme se se starostou Péťou bavili opakovaně, že to je jeho člověk, Péťa měl mě, Doležela, x lidí, se kterými se dělali peníze a on tenkrát popisoval jak vydělávali peníze na té rekonstrukci Nemocnice Sv. Anny, je to tak. Ano, Pohanka, přeběhlictví, vznik Topolánkovi první vlády má souvislost s kauzou Budišov. Ale je nešťastné se v tom zpětně nimrat, nic v tom už neuděláme.

Tzn. i Marek Dalík?

Jednoznačně.

Můžete jmenovat ty lidi se kterými jste o tom mluvil a kteří byli zdroji těch informací?

To byli tehdejší pracovníci odboru poradců na Ministerstvu. Šéfem byl pan Morávek, později pan Nováček, pak tam byl ze sekretariátu Vlasta a řada dalších lidí. To Ministerstvo má asi 500-600 zaměstnanců, a já ze své pozice jsem komunikoval dohromady asi s 10, ale skutečně se to bralo jako samozřejmost, že tamto je malér, tenhle úsek těch dotací. Koneckonců, to že to řešili postupně, ono to začalo někde za toho ministra Němce, tam byl mimo jiné Dimun, ale to, že to řešili a že to vnímali jako vážný problém, toho důkazem je nikoli, dnes už se zapomíná na jednu věc, všichni si myslím, že paní Jourová byla obětí nějaké kauzy, a že skončila kvůli tomu na Ministerstvu, nikoli. Paní Jourovou vyhodil tehdejší ministr Martínek. Tím Vám odpovídám na to, že vidíte, že tam byla tendence, to řešit, ty lidi tušili, že tam je skryté velké nebezpečí, obzvlášť před volbami, mluvíme o období r. 2006. Na ně se mohlo vyvalit kde, co. Protože to byl ten Budišov, nebo věci okolo Bono Publico, to byla náhoda, náhoda to nebyla v tom smyslu, že já jsem té náhodě pomohl, kdyby za mnou přišel někdo jiný, než Řičář a byla by to jiná kauza, tak by se zdokumentovala jiná kauza.

Vy máte informace výlučně ke kauze Budišov nebo ještě k nějaké jiné?

Tenkrát si stěžovalo víc lidí. Tam se řešilo víc podání, i anonymních, ale konkrétní lidi už si teď nevybavuji, ale tam chodili doopravdy, bylo několik dopisů nebo telefonátů, kde si lidi stěžovali na tu praxi, kdy jim jsou házeny klacky pod nohy a oni tam měli nějakou žádost o dotaci, tak to byla jedna věc. Naprosto konkrétní jsme pak byli u toho Budišova, ale u toho Budišova já jsem paradoxně dělal pro pana starostu dohazoval dotace z jiných ministerstev, protože právě u Budišova on tvrdil, že to nepotřebuje, protože už to má s Věrou pořešené. Tvrdil, že jí dal 2 miliony a že tam Ministerstvo je už pořízené.

Jak dopadla ta žádost ve věci Budišov o poskytnutí dotace?

Oni jí nakonec dostali. To bylo nejzajímavější. Oni jí dostali od Gandaloviče, od té nové vlády. Tím zase říkám, že ty politické konsekvence jsou šílené. Kauza Budišov skončila tím, že tenkrát v r. 2006 je vzali policisté do vazby, Péťu, Řehulku, Doležela, ale nikdy už se nepsalo a neuvedlo, že dva dny předtím, než je vzali do vazby ministr Gandalovič tu dotaci podepsal. (současný velvyslanec v USA. Pozn. J.Š.)

Vy za to hraní ve prospěch pana Péti jste od pana Péti obdržel něco?

Ano obdržel, ale to jsem okamžitě obratem, před kamerou se otevřela obálka spočítalo se to, sepsala se čísla a okamžitě, jsem to dostal tenkrát na pumpě někde u Jihlavy, a hned se to vezlo do Prahy na ÚOOZ. Já z trestné činnosti neměl doopravdy ani halíř.

Řekl jste, že ti lidé,co tam působili na Ministerstvu pro místní rozvoj, včetně paní Jourové, že doposud ovlivňují činnost tohoto Ministerstva mají kontakty na vedení. Můžete zase upřesnit zdroj těch informací?

Můžu. Mám tam dosud na Ministerstvu dva známé a to byla úplně náhoda, já jsem se potom nepídil, ale my jsme se viděli asi před měsícem či dvěma, jsem se potkali a byli na kafi, tak mi říkali, že jí tam vídají v okolí, v kavárnách a např. s panem Nováčkem. Já tam nechodím, to jen, že mi to řekli ti zaměstnanci. Já se snažím být k soudu otevřený, ale nechci dostat někoho do řečí, že mi to řekl. Berte to prosím tak, že jsem vám to řekl já, beru za to osobní zodpovědnost, těm lidem věřím, že to tak je.

To je velice obecné konstatování. My tady vyslýcháme řadu svědků z Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud tady z Vaší strany zaznívá, to co tady uvádíte, tak je nezbytné vědět, zda se to vztahuje i k těm lidem, které zde vyslýcháme. Tak nezbývá, než abyste je označil. A abyste upřesnil jakých odborů se týkajíc Vaše konstatování o manipulaci s dotacemi.

Opakovaně jí vídal v okolí např. Ota Marek. Ale to je jiný odbor, to je nějaký kontrolor. Pak je tam mladší kluk, který dělal na odboru hospodářské správy, s tím jsme byli právě na kávě a on říkal „tady právě chodí Jourová a tady s lidma od nás z Ministerstva“, já toho kluka znám jako Jirku, ale příjmení si nevybavím. A to je vše, já se potom extra nepídím.

Informace typu, že někdo udržuje z bývalého vedení Ministerstva takto kontakty nadále s aktivními pracovníky Ministerstva máte, nebo to se týká jen paní Jourové?

Oni mi konkrétně mluvili o paní Jourové, že jí vídají tam v té kavárně a takhle vzniklo že jsme tam seděli a oni říkali „minulý týden tady byla Jourová a seděla tady s tím a s tím“, který tam sedí doteď z Ministerstva, což mě překvapilo.

Zmínili se s kým tam seděla a z kterého byl odboru?

Mluvili o panu Nováčkovi, to je šéf odboru poradců doteď.

Vy jste konstatoval jednoznačně, že bývalí vedoucí pracovníci, zmínil jste pí. Jourovou, mají kontakty na Ministerstvo, uváděl jste to v kontextu toho, že tam dochází k manipulacím s dotacemi.

Docházelo, teď nevím co tam dělají.

Na kterých odborech a kým měly být manipulovány ty dotace?

Tenkrát se mluvilo o odboru evropských dotací. Já nevím jak se to přesně jmenovalo, ale znovu se vrátím k té lince pana Formana a paní Jourové. Jestli v tom byl jako odbor, pak z toho snad udělali celý úsek, v podstatě to byla ta část, která se zabývala projekty EU.

Dokážete jmenovat tehdejší zaměstnance toho útvaru?

Kromě nich tam byl nějaký pan Hartman, pak tam byla nějaká paní. Vím, že tenkrát se mluvilo o tom, že třeba starosta Péťa říkal, že tam nikoho nepotřebuje, že on to řeší s Věrou, vždycky říkal. Že on tam nikoho nepotřebuje, žádného úředníka konkrétního. A on nakonec tu dotaci dostal, tak já nemám důvod tomu nevěřit, že to probíhalo čistě.

Můžete říci jaká byla role obžalovaného Ing.ach. Řičáře v tomto případu. Proč byl nepohodlný pro tuto skupinu?

Já tu situaci pochopil jako vyhrocenou takto. Řičář byl autor, zpracovával nějaké projekty. Se starostou Péťou, konkrétně v Budišově, dělali projekt na ten zámek a údajně starosta Péťa chtěl větší objem stavebních zakázek pro svoje firmy a firmy svých známých a chtěl po Řičářovi, aby navýšil hodnotu toho projektu. Kromě toho měli ještě snad nějakou podnikatelskou vazbu, kterou si teď nevybavuji, ale tady byl ten klíč. A z toho, co mi říkal pan Řičář, tak bylo za prvé, že Péťu ty věci okolo té dotace stojí peníze, a že po něm chtěli nějaký adekvátní jeho podíl na úplatku. To byla jedna věc. Druhá věc, že po něm chtěli, aby uměle nadhodnotil cenu toho projektu, s tím že budou vyplaceny od státu, nebo od EU větší peníze. On tvrdil, že na tomto se nechce podílet a proto oslovil, ale to já nebyl jediný, mě a x dalších lidí i tu policii, atd. Pak už vznikla kauza Budišov.

To jeho ohrožení tedy ve finále mělo vyplývat z čeho?

Já jsem dělal tu část těch dotací při natáčení té kauzy, čili to hrubé násilí a to co si dělal pan Kroupa, mluvili o tom s lidmi s ÚOOZ, ale co já vím, a bylo to i v té televizi, tak prostě tenkrát ten hlavně Zdeněk Doležel byl v tomhle iniciativní a vlastně tenkrát oni si snad najali někoho na to, že on jim nechtěl pan Řičář, vystoupil z té společnosti, ale nechtěl jim vydat k tomu nějaké dokumenty, které potřebovali pro vyřízení té dotace. Oni tenkrát najali nějakého údajně násilníka, nebo člověka z podsvětí a s tím, že nikoli zabít, ale že ho prý nechají zmlátit. Pravdou je, že druhý den po téhle akci jsem se sešel s p. Péťou, a on mi skutečně vítězoslavně oznamoval, že má všechny papíry, že už si dal konečně říct, že sice dostal trochu přes držku, byl velmi spokojený najednou, ale to už bylo před finálem kauzy Budišov, čili tam skutečně hrála roli později i ta násilná linka, nikoli jen ta korupční.

Vy sám jste, pokud jste se angažoval v této záležitosti, si nějak ověřoval skutečnosti týkající se ono projektu Bono Publico Čechy a Bono Publico Morava, které jsou zmiňovány i v tomto dopisu?

Já nevím, co je Bono Publico Čechy a co je Bono Publico Morava. Nevím. Já vím, že měl nějaké projekty, ohledně nějakého internetu a ještě něco, mě to bylo jedno, nikdy jsem na tom nebyl finančně nebo hmotně zainteresován. Například tady pana starostu Kamenského znám od vidění, a bydlím v sousední obci, tak ho vidím obden, v montérkách s lopatou, to je normálně pracovitý, obyčejný člověk. Takže vím, že to není lump, který krade dotace, jezdí v Mercedesu a nevím co. A podobné je to s tím Řičářem. Já jsem poznal jeho rodinu, tatínka, to jsou úctyhodní lidé, požívající velkou váhu ve svém okolí, ti jeho bratři, a takhle jsem k tomu i přistupoval, čili on když mi něco řekl, tak za prvé nikdy jsme neřešili nějaké peníze, každý jsme si zaplatili svoje, a zrovna tak když přinesl třeba nějaké papíry, tak jsem neměl nikdy důvod mu nevěřit. Ale bylo to přesně až po tu hranici, že já jsem se nikdy ve věci dotací neangažoval, protože mi to bylo lhostejné. Co mě zajímá je zločinnost. Zneužívání systému, ať už státní správy nebo podobně.

To, že nějaká stížnost nebo žádost nějakého z žadatelů o dotace byla projednávána tím způsobem, jak k tomu došlo v tomto konkrétním případě, bylo něčím specifické nebo se to stávalo běžně, to byl standardní postup.

Já nebyl úředník Ministerstva. Mě to zajímalo proto, že už tenkrát jsem tušil a nakonec z toho byla fakt monstr kauza, že jestli je tohle pravda, jestli Řičář je modelový případ člověka, který jde, podá žádost na Ministerstvu, druhý den mu zavolají, řeknou mu, sejdeme se tam a tam a Vy přinesete peníze nebo domluvíme se, kolik nám dáte peněz a my to vyřídíme, tak tenkrát jsem to považoval, pominu trestně právní aspekty té věci, ale i za svou pracovní povinnost, že z toho může skončit jen velký malér pro Ministerstvo, to byla otázka jen času, kdy s tím někdo vyleze ven. Do médií, na veřejnost apod. A proto jsem se o to zajímal. Nikoli proto, aby dostal nebo nedostal peníze, ale ať i v rámci toho Ministerstva vyšetří, prověří ty kanály, ty postupy, jak to tam chodí, jaký je např. ten informační systém. Když podal dotaci, tak přece těžko to mohlo ten den vědět 100 lidí. Teď mluvím třeba o tom, že on mi tvrdil, že druhý den mu někdo volal a chtěl po něm peníze, za to, že to schválí. To se všechno tenkrát dalo prověřit. V tom bylo maximálně 5 lidí, kteří o tom věděli. Kdo podal, kde se dostanete na telefon toho člověka apod. A proto jsem se o to tenkrát zajímal. To přesně konvenuje tato doba. Je tam datum 22.3.2006, a 14 dnů na to jsme byli u Kroupy. Předtím jsme byli na podzim na té policii. Já jsem mu snažil pomoct v tom, že jestli je pravda to, že systém dotací funguje tak, že musíte se s někým sejít, zaplatit mu nebo se domluvit na provizi a pak je to schváleno, tak to je to o co jsem se zajímal a v tomto smyslu jsem inicioval rozhodně já, tenkrát vím, že mě to alarmovalo a proto jsem i požádal o účast na tom jednání, protože jsem chtěl vidět, jak se to i řeší. Pravdou je, že výsledkem bylo docela i zklamání, protože ve výsledku nikomu na úřadech nejde o jejich soukromé peníze, takže se nikdo nepřetrhl. Třeba v tom konkrétním vyšetření toho podezření, že kdo mohl vědět, že Řičář podal dotaci, v jaké výši, vytáhl ze spisu jeho telefonní číslo a už se dalo něco s tím dělat. Tak se dala ta schůzka zinscenovaně odehrát a mohli třeba někoho čapnout přímo za ruku, kdo to tam dělá. Ale on se prostě nikdo nepřetrhl na tom Ministerstvu.

A on tvrdil, že je vydírán v souvislosti s žádostí o dotaci na realizaci projektu Bono Publico Čechy?

Ano, ale tam mělo být tou iniciací mimo jiné ten Budišov, že on se nějak odmítal podílet na tom, že Péťa tvrdil, že už něco vyplatil Věře, že musí vyplatit Doleželovi a chtěli asi po něm, aby zaplatil také nějaký adekvátní podíl.

Jak jste nakládali s žádostmi, neuspokojených žadatelů o poskytnutí dotace, které přicházeli k vám do útvaru poradců. Stejně jako v tomto případě, že byly projednány na úrovni nějakého náměstka ministra nebo jak jste postupovali?

Já byl externí pracovník, čili já dostal úkol a ten jsem zpracoval. Pak byli standardní, kariérní úředníci, ti měli běžně ty porady apod. a tenhle případ jsem nadnesl tomu nadřízenému šéfovi poradců, tenkrát byl pan Morávek a říkal jsem mu, právě jsem ho varoval, nikoli jen bezpečností ale i mediální riziko, protože já tam měl tu mediální část na starosti. Já říkal „co budete dělat, když s tím ten Řičář vyleze ven k novinářům. To musíte řešit a udělat si pořádek tady“. A tak podle mě vznikla ta iniciace, že asi na Ministerské poradě, kam já nechodil, zřejmě bylo jejím závěrem, že dostal náměstek Král za úkol se s ním sejít a probrat to. Já v tom fakt neviděl nic nestandardního. Mě by daleko víc vadilo, kdyby v tom Ministerstvo nekonalo nic při takovém podezření.

Pokud jste mluvil o velkém kvantu stížností a žádostí různých žadatelů o dotace o přezkoumání jejich případu, tak to víte z doslechu nebo konkrétně.

Když jsme s těmi kolegy na odboru poradců seděli v místnosti k tomu určené, tak se o tom mluvilo, že ten Řičář není jediný a že v tomto smyslu se ozvalo několik lidí, kteří tvrdili, že jim někdo volá a chce po nich dopředu peníze za to, že se to vyřídí. A případ Řičářův jsem navrhl asi já, řešit jako exemplární. Buď to byl závažný systémový problém toho Ministerstva, který hrozil i mediálním výbuchem anebo on lhal, třeba se to mohlo uzavřít tím, že to není pravda, ale tady se dohodli, že měl pravdu.

Chcete učinit nějaké vyjádření k tomu, že tady byli slyšeni svědci, kteří se vyjadřovali k procesu posuzování takových žádostí a označili jako velice nestandardní, mírně řečeno, to co je obsahem tohoto dopisu prvního náměstka JUDr. Krále. Nejen s ohledem na to, že to co tady je tvrzení neodpovídá těm dalším dokladům, které jsou k dispozici, ale také proto že toto rozhodnutí o tom bylo v kompetenci úplně někoho jiného a to totiž regionální rady v Hradci Králové?

K tomu se vyjadřovat nechci, protože svědci mají právo na svůj názor. Já jestli jste si všiml, tak jsem velmi striktně se snažil dosud při tom dlouhém svědectví odlišit to, nebo jsem se snažil vyhnout jednomu naprosto důsledně. Já jsem nikdy Řičářovi dotaci neposuzoval, neviděl, neprotlačoval ani jí nebránil apod. Co mě zajímalo byla ta stránka o které mluvil, násilí a korupce, že to provází. Já si nikdy nehrál na odborníka, nevím jak se dotace formálně posuzují, kdo má kolik dostat peněz apod. Co vím je, že rozhodně x lidí, kteří jedou v té branži těchto dotací, tak je Řičář veřejný nepřítel č. 1.

* * *

Přistoupeno k výslechu svědka Tibor Lévai, nar. 15.2.1974 (Fotografie není k dispozici J.Š.)

Víte něco o tom, že se arch. Řičář obrátil na policii s žádostí o pomoc?

Ano, o tom jsem byl informován, on s námi i v té fázi přípravného řízení, kdy jsme postupovali ve smyslu 158/3 a tu věc jsme šetřili několik měsíců, tak s námi byl v kontaktu, komunikovali jsme s ním. Několikrát jsme ho i vytěžovali, potom i některé dokumenty, které uváděl, že jsou důležité nám předával, přebírali jsme je na protokol, takže ta komunikace i s schůzky s ním probíhali.

Víte něco o tom, proč se obrátil na policii?

V rámci té kauzy p. Řičář vyslovil domněnku, která se z našich šetření prokazovala, že je na p. Řičáře objednávka u určitých osob na jeho likvidaci nebo umlčení v rámci toho projektu, vzhledem k tomu, že ta činnost je v naší náplni, tak naší skupině bylo sděleno, že p. Řičář je v nebezpečí života a v rámci té kauzy Bono Publico Budišov jsme prováděli nějaká operativní opatření a následně potom i ochranu jeho osoby, kterou potom převzal zvláštní útvar.

Zjistil jste, zda v rámci šetření došlo k nějakým výhrůžkám vůči p. Řičářovi?

Došlo tam k tomu, že byly konány všechny úkony k tomu jeho vystrašení, takže tam byla provedena operativní akce, která měla zdokumentovat, jestli to provedou nebo neprovedou. A zdokumentovali jsme to tak, že opravdu ta akce měla být provedena.

Jaká akce?

Na jakési vydírání nebo únos p. Řičáře.

Od koho?

Byla to osoba, která byla objednána lidmi od p. Doležela. To nebezpečí v rámci naší kauzy bylo reálné, proto jsme činili všechny kroky, abysme ho ochránili.

Zjistil jste, že nebezpečí bylo reálné a že vycházelo od p. Doležela?

Ano, na to existovaly operativní úkony, které byly nasazovány, došlo tam k postupu ve smyslu 158.

Kdo byla ta osoba, kterou p. Doležel najal k tomu, aby vyhrožovala arch. Řičářovi?

Ta osoba podle § 55 utajený svědek, takže o tom nemůžu mluvit.

Během vyšetřování, kterého Vy jste se účastnil nebo o kterém jste informován, bylo zjištěno, že by se p. arch. Řičář dopustil nějakých trestných činů. Nebo bylo zjištěno něco, co by nasvědčovalo podezření, že se dopustil nějakých trestných činů?

My jsme zkoumali kauzu Bono Publico ve vztahu k dotačnímu podvodu, poté co jsme získali dokumenty, které jsme si vyžádali od MMR a osob, které s tím byly dotčené a v rámci té kauzy Bono Publico Budišov, tam jsme k jeho osobě, žádné reálné podezření nezjistili.

* * *

K dotazům obžalovaného Ing. arch. Marka Řičáře:

Můžete se s ohledem na poznatky z vyšetřování kauzy Budišov vysvětlit okolnosti tak, jak se ukázaly v průběhu vyšetřování a vztahovaly se ke vzniku Bono Publico o.p.s.. Mám na mysli p. Puťou opakovaně prezentované podvody z jeho strany, kterých se měl dopouštět?

Ano, to byl jeden z důvodů, mimo to, že hrozilo p. Řičářovi to reálné nebezpečí, tak jsme začali tu kauzu Bono Publico Budišov ve vztahu k té dotaci šetřit, protože z toho co nám p. Řičář vypověděl do protokolů, tak podezření, že p. Péťa se pokouší podvodným způsobem o dotaci, o kterou Bono Publico Budišov žádalo. O činnosti p. Péti i p. Doležela nám p. Řičář samozřejmě sdělil do protokolu.

Pokud je to možné, můžete prosím potvrdit informace, že v r. 2007 p. Péťa, resp. jemu blízké osoby z Budišova, konaly kroky, které měly zastřít nelegální činy prováděné v souvislosti se zakládáním Bono Publico o.p.s. v r. 2004?

Já myslím, že o tomto byla zmínka na těch záznamech z odposlechů, které byly pořizovány. Vím, že tam nějaké manipulace, o kterých p. Řičář hovoří byly, ale opravdu si vzhledem k tomu odstupu časovému přesně už nepamatuji. Ale to co se ptá p. Řičář, tak tyto věci se tam děly nebo byly připravovány. Teď nemůžu být konkrétní, protože si to nepamatuji.

* * *

K doplňujícím dotazům obhájce Hulíka:

Zjistili jste něco o nějakých kontaktech p. Péti na lidi nebo na úředníky z MMR, v souvislosti s touto dotací?

Ano, zjistili. Samozřejmě tam bylo napojení na osoby, jak z Ministerstva, tak i ta konzultační společnost, která tam komunikovala s p. Péťou vykazovala jisté náznaky, že ta spolupráce není úplně standardní. Jestli si vzpomínám dobře na tu firmu, tak to byla společnost Raven Consulting z Brna, která byla ve spojení s p. Péťou, ve vztahu k MMR tam byly i nadstandardní jednání, právě s pí. Jourovou, která byla jednou z obviněných v té věci v té kauze Bono Publico Budišov, protože měla se společností Raven určitým způsobem provádět konzultační činnosti, které byly nad rámec obvyklých činností, které se pak týkaly příjmu té dotace.

Zjistili jste při tom šetření, pokud jde o MMR nějaké podezření o jiných osobách z tohoto Ministerstva, které by postupovaly nestandardním způsobem?

Vím, že tam padalo několik jmen na úrovni těch ministerských postů, ale byly to operativní informace, které jsme získávaly z prostředí a teď bych lhal, abych řekl, že jsme ty informace měly úplně ověřené, na to, abysme s nimi mohli pracovat nebo ty lidi předvolat k výslechům, protože to byly informace z prostředí, které se k nám dostávaly a ta jejich věrohodnost nebyla vždy úplně stoprocentní. Takže jsme proti těm lidem nic neměli, takže bylo to na úrovni, my jsme skončili u Jourové, pokud jde o ty nadstandardní vztahy. Ale náznaky, že tam v tom jsou další osoby zapojené tam byly. V rámci kauzy Budišov.

* * *

Kubice JanPřistoupeno k výslechu svědka Jan Kubice, nar. 3.10.1953

Podle § 215 výslech provádí obhájce JUDr. Milan Hulík.

Já jsem v té době byl v postavení ředitele útvaru a tím pádem nebyl jsem přímo procesním zpracovatelem těch věcí, nicméně praxe byla taková, že třikrát týdně byla dokladace u ředitele útvaru, kde jsem se samozřejmě dozvídal důležité informace. Takže k tomu Budišovu mám trošku rozporuplné postavení, protože jednak jsem byl ředitelem útvaru a za druhé pan doktor Doležel byl podezřelý z připravení vraždy, to bylo ve spise Maxim a tam jsem byl seznamován a mé postavení tam bylo postavení poškozeného, tzn. o té části, kdy jsem postavený jako poškozený můžu mluvit, protože tam nejsem ničím vázán a v podstatě já tehdy, když jsem odešel z toho parlamentu, kde jsem obhajoval tu zprávu o prorůstání organizovaného zločinu, tak když jsem odešel z parlamentní budovy z..... bezpečnostního výboru, tak na mě čekal můj náměstek, Ing. plk. Sadílek a sdělil mi, že se policii přihlásil svědek, který je najatý od pana Dr. Doležala/Doležela k vraždě mé osoby. Přibližně částka pro tu vraždu měla být kolem 3.000.000,-Kč a policejní prezident následně udělal policejní tým, který tu přípravu vraždy vyšetřoval. Tam jsem byl informován policistou s ......ten obsahoval Maxim a bylo to v trestním spisu Maxim, tam jsem byl průběžně informován o míře nebezpečí, která hrozí mé osobě a zpočátku ta míra byla poměrně dost vysoká, protože tady padla cílová odměna za mou vraždu, která měla být ve výši 3.000.000,-Kč. Ten vrah nebo ten najatý případný vrah vypovídal jak na policii, tak před soudcem, bylo to natáčené na kamery, tam bylo několik výpovědí a po nějakém čase on navrhoval panu Dr. Doležalovi, že by mě zavraždil, že ví o tom, že existuje v nějakém JZD jakási řezačka na řípu, do té řezačky na řípu že by mě protáhnul a pak že by to i s tou řezačkou hodil z náklaďáku do Orlické přehrady z mostu. Takto to postupovalo a později pan, co jsem měl informace od policisty, tak pan Dr. Doležel mu řekl, že zatím to není na pořadu dne, že to je odložené a že jeho úkol v současných dnech je získat účetnictví na BONU PUBLICU od pana Ing. arch. Řičáře. Vzhledem k tomu, že pan architekt Řičář byl spolumajitelem té firmy a byl asi i jeden z autorů toho projektu, tak zaprvé oni chtěli pana architekta dostat z té firmy a chtěli od něj získat to účetnictví. Tím jsem tu informaci dostal z toho důvodu jako poškozený, že pakliže si nenajali ještě jinou osobu k uskutečnění mé vraždy, tak v současné době ten vrah najatý není úkolován k tomu, aby splnil ten svůj závazek, ale je úkolován k tomu, aby získal účetnictví od pana architekta Řičáře.

K dotazům obhájce JUDr. Milana Hulíka:

Setkal jste se s tím, že by policista nebo policista ve vedoucí funkci byl nějakým způsobem omezován ve svém vyšetřování ze strany třeba nějakého vedoucího politika nebo ministra.

Setkal jsem se s tím u své osoby.

To bylo v jaké kauze?

To bylo v případě vyšetřování Bio lihu a samozřejmě následně s tím související všechny další.

Protože akce Bio líh soud nezajímá, chtěl jsem se jen zeptat, jak ten ministr, politik řekne, s tím se nebudete zabývat nebo to vám zakazuji se tím zabývat nebo jak?

To samozřejmě takto není a nikdy to tak ani být nemůže. Je to přeneseno přes několik osob a ještě se to sděluje mezi čtyřma očima.

* * *

Kroupa JanekPřistoupeno k výslechu svědka Jan Kroupa, nar. 23.6.1974

Víte něco o jednání Marka Řičáře s policistkou Knapovou ze spolku za účasti Aleše Vébra?

Já si pamatuji, že když za mnou pan architekt s Alešem Vébrem přišli, tak mi převyprávěli tu historii nebo tu genezi té Budišovské kauzy následovně. Oni říkali, pan architekt se dostal do situace, kdy se nechce podílet na nějakých machinacích s evropskými dotacemi a šel to oznámit na policii. Přinesl jim nějaký záznam, policie mu řekla, že ten záznam je špatně slyšet a poslali ho domů. Asi tři čtvrtě roku nebo několik měsíců poté přišli za mnou a ten záznam byl opravdu špatně slyšet, ale mě ta kauza připadala natolik zajímavá, že jsem si říkal, když se to jednou už odehrálo, tak to velmi pravděpodobně nějak bude pokračovat. Takže jsem pak říkal panu architektovi, jestli to je pravda, tak že bych o tom chtěl mít exaktní důkaz, tzn. že bych to chtěl slyšet a vidět. A pamatuji si, tehdy jsme se bavili, on říkal, že se toho strašně bojí a že to povede k jeho zničení a měl opravdu strach, což jsem chápal. Já, jako novinář jsem zase neměl šanci ho jakkoli do budoucna ochránit, takže jsem mu říkal, že si to musí rozmyslet sám, jestli bude ochoten ta další jednání nahrávat nebo ne, že policie ho pak může chránit, ale to pak je věcí budoucna, ale já mu žádnou ochranu zajistit nedokážu. Řekl jsem mu větu, které bohužel dodnes trochu lituji, protože to byla věta, která, myslím, ho přesvědčila o tom, že do toho nakonec šel a to bylo, že se musí rozhodnout, jestli se zlem bude bojovat nebo jestli s ním bude kolaborovat, že neexistuje nic mezi, protože se mi svěřil, že je katolík, což jsem také, takže jsem věděl, že v takto položené situaci se nemůže zachovat jinak. On to poté začal nahrávat. Když ta celá aféra skončila, tak se s těmi policisty, bohužel si nepamatuji jejich jména, sešel znova, tentokrát u toho záznam byl a ti policisté se v podstatě snažili zahladit průšvih, že to tehdy nezačali dělat, tak mu domlouvali, že to vlastně tehdy bylo špatně slyšet a že jim to neřekl přesně tak, jak to později vyplavalo. Zkrátka můj dojem byl, že se snaží získat alibi k tomu, že v té době nic nedělali a pak ta aféra z toho byla ve své době velká. Ale zase se tam neodehrálo nic tak zásadního z pohledu té kauzy, abych to dával do těch reportáží, čili jsme tuto věc nezveřejňovali, protože jsem ji nepovažoval za součást toho příběhu, který se odehrával kolem pana starosty Péti.

Zabýval jste se nebo prováděl jste nějaké pátrání ve věci výhrůžek, o kterých můj klient tvrdí, že měl dostávat od starosty Péti?

V průběhu toho natáčení se ta situace opakovaně vyostřovala. Z mého pohledu, a to byl jeden z důvodů, proč jsem panu architektovi věřil a věřil jsem tomu, že to myslí poctivě a popravdě tomu věřím doteď, bylo, že v momentě, kdy mluvil s panem starostou Péťou, tak pan starosta Péťa ho ujišťoval a říkal, já vím, že vy tu hru hrát nechcete, protože vy jste nic, vy tu jakoby nebudete, já jsem ten, který tu hru hraje. On o sobě mluvil ve třetí osobě, takže říkal Péťa hraje tu hru a Řičář tu hru nehraje, protože je hloupý, naivní apod. Takže z mého pohledu jsem toto viděl tím, že oni si to říkali mezi sebou a že pana starostu Péťu nic nenutilo k tomu říkat něco jiného, tak mě to připadalo poměrně věrohodné. Zároveň to, co mi v rámci této kauzy pan architekt říkal, tak se ukazovalo, že to byla pravda, protože jsme to měli nahrané. Nakonec bych podotknul, že tu reportáž, my jsme odvysílali dvě, tak ty reportáže samy o sobě nikdo nezažaloval. My jsme nebyli atakováni, protože v rámci těch reportáží, v rámci toho materiálu, který jsme měli, tak jsme říkali pravdu. To, jak dopadla ta trestní věc, to nepovažuji za svou odpovědnost, protože to zpracovávala policie, státní zastupitelství a posléze justice.

Vy jste mluvil o nějaké reportáži. Co to bylo za reportáž a kdy byla odvysílaná?

Byla odvysílaná zhruba tři čtvrtě roku poté, já jsem neodpověděl na tu vaši otázku k těm výhružkám. V průběhu toho natáčení, tak se to vyhrožovat, tak se to vyhrocovalo, ale spíš to byl v té první fázi lidsky vyhrocený konflikt, že najednou ti dva lidé spolu přestávali umět normálně komunikovat, ukazovalo se, že oba mají jiné představy o společném fungování. A tuším, že někdy v půlce prázdnin mi, myslím, volal pan architekt, že se sešel s člověkem, který se jmenuje, myslím, Novotný, z Liberce, což měla být pravá ruka jistého Krále, který byl považován a to už jsme věděli, protože jsme o něm také zpracovávali nějaké reportáže z dřívějšku, který byl považován za hlavní hlavu podsvětí a tento pan Novotný podle toho, co mi tehdy říkal pan Řičář mu řekl, že na něj existuje nějaká objednávka na vraždu s tím, že tam padala jména nějakých policistů, já jsem panu architektovi říkal, že se to pokusím ověřit a tak jsem obvolával lidi, které znám a ukázalo se, že v té době existuje nějaké vyšetřování na útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, kde se skutečně takováto věc odehrává. Následně a teď nejsem schopen říct časové souvislosti, ale následně se pan architekt s těmi policisty sešel a my jsme udělali nepsanou dohodu, že já si budu dělat svou práci, oni si budou dělat svou práci a nebudeme si navzájem, pokud toto nebude vyžadovat situace, překážet. Oni byli policie, takže já jsem bohužel neměl dost dobře jinou možnost a musím říct, že mě do ničeho netlačili. Jediné, co bylo, že časově to měli v rukou oni, čili to uzavření té kauzy bylo z mého pohledu ne úplně šťastné, ale to byl běh věcí.

Víte něco o tom, že architekt Řičář spolupracoval s útvarem pro odhalování organizovaného zločinu právě v souvislosti s tím starostou Péťou a s tím vyšetřováním okolo něho?

Pan architekt chtěl spolupracovat s policií dřív, než se obrátili na mě. Čili já vím o tom, že samozřejmě byl v kontaktu s policisty a svědčil.

Víte, proč Marek Řičář ukončil na podzim 2006 svou činnost v rámci toho projektu?

Tuším, že se to shoduje s tou dobou, kdy nastupoval do toho programu na ochranu svědků. Nevím, jestli přesně, ale v každém případě jsme v té době vysílali ty reportáže, tuším, že to bylo takto nějak časově v souvislosti s tímto.

V médiích se objevilo obvinění, že ten útvar ÚOOZ, o kterým jste se zmínil pod vedením plukovníka Kubiceho, měl nějakým způsobem manipulovat v kauze Budišova a tím nějak napomáhat architektu Řičářovi a dokonce se v této souvislosti objevilo i vaše jméno a jméno současného ministra vnitra, pana Radka Johna, víte něco o tom?

Tomu úplně nerozumím, protože Radek John nebyl ministr vnitra a jak by manipuloval?

Ne současného ministra, tehdy v té době, kdy se také vedly ty věci kolem plukovníka Kubiceho, jestli víte něco o tom, že se objevily spekulace nebo hypotézy v novinách týkající se právě údajné manipulace a inscenace kauzy Budišov.

Z mého pohledu nebo z toho, co já o tom vím, je to úplný nesmysl. Můj nadřízený v té kauze byl Radek Slánský, což byl dramaturg, jeho nadřízeným byl šéfredaktor Radek John, který o té kauze samozřejmě byl spraven a věděl, co se tam děje, ale dělal šéfredaktora. Čili já jsem tu primární komunikaci vedl se svým přímým nadřízeným, což byl dramaturg toho pořadu Na vlastní oči, Radek Slánský. K žádné manipulaci na naší straně rozhodně nedošlo. Jak jsem říkal na začátku, dokonce naše reportáže nikdo nikdy veřejně nezpochybnil, nikdo nás nezažaloval a to nás popravdě žalují za daleko větší hlouposti nebo v daleko menších věcech. To je kolorit, napíšete reportáž, natočíte reportáž, okamžitě jdou žaloby. V této kauze dokonce se ani toto nestalo. Neboli si zcela stojím za tím, co jsme odvysílali. V rámci toho, co se odehrávalo na policii, já o tom samozřejmě vím zprostředkovaně, tam popravdě z mého pohledu manipulativní bylo rozdělování té kauzy na několik částí, protože já osobně jsem to vnímal jako jeden. Tam existoval nějaký spis, který se jmenoval Maxim, který zpracovával přípravu vraždy plukovníka Kubiceho. Pak existoval další spis, který se zabýval tím podvodem, pak existoval další spis, který se zabýval tím vydíráním nebo zastrašováním pana architekta. Samozřejmě z mého pohledu manipulativní je ty jednotlivé kauzy rozdělit na prvočinitele, protože ony jedna bez druhé nedávají smysl. Proto ta kauza se postupně začala rozpadávat na jednotlivé kousky, protože v případě toho Maxima tak, jak já jsem o tom byl spraven z nějakého pozdějšího pátrání, tak to, co se dělo kolem pana architekta Řičáře bylo ve skutečnosti přípravou na ten větší krok, který se měl týkat pana plukovníka Kubiceho. Nevím, co tam přesně policie měla, protože to je odpovědnost policie, ale takto jsem tu situaci vnímal já a v momentě, kdy se to rozparceluje na ty jednotlivé malé případy, notabene se pak nechá umřít ten hlavní protagonista, protože přípravné řízení trvá tři roky, pak se u soudu odehraje pro mě do dneška nepochopitelná situace, že se státní zástupce s obhajobou dohodnou, že korunního svědka vlastně nepotřebují slyšet a ani ho nevyslechnou. Takže bavíme-li se o manipulaci, tak já jsem tu manipulaci spíš viděl v tom procesu, který byl, ale říkám, nejsem odborník, jsem novinář a soudit to nedokážu.

A vy jste říkal, že vás nikdo nezažaloval, ale protestoval třeba někdo z těch, kteří byli nějak negativně označeni v té reportáži, proti ní?

Samozřejmě protestovali, ale já jsem to bral jako kolorit obhajoby. Oni se snažili znevěrohodnit tu reportáž, byť ji nezažalovali, tak říkali, že to bylo jinak a že to bylo z druhé ruky a pak se snažili znevěrohodnit pana architekta. Ale já jsem to vnímal jako kolorit toho trestního řízení, ve kterém jsem byl jenom jako svědek. Moje novinářská práce skončila momentem odvysílání té reportáže. Mě ten příběh zajímal dál, takže jsem ho sledoval, ale ta čistě investigativní část už byla z mého pohledu ukončena.

Jaký je váš názor na to, že ta budišovská kauza tak vyšuměla?

Já myslím, že nevyšuměla. To, že není mou touhou, aby lidé končili v kriminálech, ale o té kauze se ví, všichni vědí poměrně dost okolností. Smyslem mé práce je na něco přijít a tu věc zveřejnit. To,´co se s tím potom děje dál, jak to zpracuje justice, já jsem zveřejnil kauzu, která se týkala gangu Milana Záhromského. Napsal jsem o tom z části knížku, udělali jsme o tom reportáž. Gang Záhromských byl včera nebo předevčírem zproštěn, přestože lidé říkali, ano, my jsme byli terorizováni. Já nemohu cítit odpovědnost za to, že svědci, kteří byli ochotni policii svědčit, dnes budou terčem Gangu Milana Záhromského. To je bohužel odpovědnost státní správy a já jako´novinář za toto odpovědnost přebírat nedokážu. Já zodpovídám za to, že reportáž, kterou jsem odvysílal, byla pravdivá a já si za tou reportáží a za prací, kterou jsem odvedl já a celý můj tým, tak já za ní stojím.

* * *

Vlas HynekPřistoupeno k výslechu svědka Hynek Vlas,

A máte nějaké poznatky o tom, jak tato kauza souvisela s činností úředníků na Ministerstvu pro místní rozvoj a třeba o nějakých kontaktech starosty Péti z Budišova s těmito úředníky?

Pokud si dobře vzpomínám, tak tento projekt měl být financován prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj nebo z fondů Evropské unie nebo nějakým tímto způsobem, tzn. Ministerstvo pro místní rozvoj se na tom podílelo, schvalovalo dotaci pro tento projekt, tzn. jak pan starosta Péťa, tak všichni zúčastnění se s úředníky Ministerstva pro místní rozvoj nepochybně setkávali, korespondovali, byli ve styku.

A víte něco o nějakých výhružkách nebo o nějakých jednáních, které se vymyká standardu, pokud jde o jednání toho pana starosty Péti s těmi úředníky?

Docházelo tam poměrně k velkým tlakům, my jsme tam v té době také obvinili starostu Péťu z několika trestných činů, mimo jiné z vydírání, pokud si vzpomínám, jak jsem se později dozvěděl, tak ten trestný čin byl u soudu, byli z obžaloby zproštěni. Nicméně k nějakým těm výhružkám tam docházelo, ti lidé podle mého názoru měli velkou obavu o celý ten projekt, chtěli ho dokončit, chtěli roztočit ten kolotoč peněz a projekt dodělat, uvést v život, chtěli si z toho projektu podle mého názoru vzít peníze, které už tam nainvestovali a docela se o ten projekt přeli, hádali, padala tam silná slova, výhružky.

Výhružky vůči komu?

Vůči vašemu klientovi.

A znáte osoby nebo víte o osobách, se kterými měl pan Péťa hlavní kontakt na Ministerstvu pro místní rozvoj?

Neznám všechna jména, ale i tak on tvrdil, tak jeho největší kontakt byla tehdejší náměstkyně paní Jourová, která byla jeho krajankou, která pocházela z Vysočiny, znali se dlouhá léta.

A víte, co od nich chtěl nebo co mu měl tento kontakt zajistit? Mám na mysli, jestli to byly nějaké standardní věci nebo nějaké věci nestandardní.

Podle mého názoru on se s ní stýkal a chtěl od ní poradit v rámci toho projektu, tvrdil o ní, že v uvozovkách je jejich, že jim poradí, pomůže, zařídí, aby ten projekt byl realizovatelný, aby měl nárok na čerpání dotací, aby zkrátka spatřil světlo světa a tvrdil, že se s ní dohodne, že paní Jourová je na jejich straně. I z těch podkladů jsme vycházeli, když jsme např. pana Péťu a paní Jourovou tehdy obvinili z trestných činů.

Z jakých trestných činů?

Je to několik let, jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo vydírání, úplatkářství, myslím si, že k trestnému činu podvodu nakonec ani nedošlo, to se prověřovalo, jak to dopadlo, už nevím, to už jsem odešel.

Při tom vašem vyšetřování této věci byl na vás vyvíjen nějaký tlak nebo nějaké působení, aby, myslím třeba ze strany, jako ze shora odněkud, od nějakých politiků, abyste to vyšetřování ukončili nebo zastavili nebo odvedli jinam?

Jak se to vezme, ta doba byla velmi hektická a velmi taková překotná, těch tlaků bylo všelijakých spoustu. Jedna politická garnitura chtěla, abychom to prověřili všechno včetně všech projektů, které na Ministerstvu pro místní rozvoj byly, druhá garnitura zase moc nechtěla, aby se to prověřovalo. Podle mého názoru tam bylo strašné množství peněz a strašné množství projektů, hrozilo České republice zastavení čerpání peněz z Evropské unie. Je tam na to navěšena spousta lobystických skupin, spousta bohatých podnikatelů, kteří ty projekty realizují, staví a je to kolotoč peněz, je to o moci, o vlivu a o penězích.

Kauza Budišov byla jenom součást nějaké větší?

Je to těžko uvěřitelný příběh, tenkrát, když jsme vstoupili do poslanecké sněmovny s tou slavnou tzv. Kubiceho zprávou, tak ten večer, když jsme vystoupili před poslaneckou sněmovnu, tak jeden z našich detektivů nám hlásí, že v prostředí existuje zakázka na likvidaci ředitele Kubiceho, tak jsme se tomu tak pousmáli, nevěnovali jsme tomu pozornost. Druhý den nás navštívili důstojníci z BIS, ti nám řekli, že tuto informaci získali také, pak už nám trošku zatrnulo a začali jsme provádět nějaká opatření, abychom zjistili, odkud vítr vane a přivedli jsme toho muže, který tu zakázku dostal, ten nám to celé odvyprávěl, takže vznikl policejní tým, aby to celé prověřil a rozjelo se jakési prověřování a ten muž, který dostal tu zakázku na likvidaci ředitele Kubiceho, tak řekl, později byl zaúkolován tou skupinkou v tom smyslu, že má dojít k diskreditaci pana Kubiceho, k obvinění a k likvidaci pana Kubiceho, nicméně že to má čas a že „Pokud ty, vykonavateli, jestli jsi schopný, my si tě prověříme, my tu máme jakýsi projekt, který chceme mermomocí dotáhnout do konce, máme v tom hodně peněz a existuje jeden muž, jeden architekt, který nám brání v tom projektu ho dokončit a získat ty peníze, které v tom máme a které chceme a my bychom potřebovali toho architekta zastrašit, získat od něj projekt, získat od něj účetnictví a zařídit, aby vystoupil z firmy a z projektu. Tady máš na to peníze, vykonavateli a jestli to jsi schopný udělat, tak pak dostaneš tu velkou zakázku za velké peníze“. Takže my jsme v podstatě začali prověřovat ten vedlejší produkt, tzn. akci Budišov a začali jsme po dohodě se státním zastupitelstvím v tom konat, až z toho vzniknul ten případ toho vydírání a úplatkářství a možného podvodu. Souběžně s tím se prověřovala příprava vraždy ředitele Kubiceho, nicméně tehdejší garnitura k tomu byla taková liknavá a všelijaká, takže docházelo k medializaci a ke skandalizaci pana Kubiceho. Inspekce zpracovala návrh na zahájení trestního stíhání, připravila usnesení o zahájení trestního stíhání. Pak se najednou překlopila po volbách politická garnitura a najednou za námi začali všichni jezdit, že už zase nejsme takoví „darebáci“ a tak podezřelí, najednou z usnesení o zahájení trestního stíhání nebylo nic, nicméně nám naznačili, že bychom měli odejít do civilu, tak jsme poslušně odešli do civilu. Nicméně ten scénář tak trošku běžel a skandalizace, obvinění bylo na spadnutí, vykonavatel provedl ten test, tzn. nastoupil na pana architekta, aby ho zastrašil tak, jak oni chtěli, jak si zaplatili a my jsme si radši říkali, dobře, nebudeme už na nic čekat, nebudeme prověřovat, jestli se nějaká vražda má nebo nemá stát a zatkli jsme celou skupinu za vydírání a za úplatkářství po dohodě se státním zastupitelstvím. Po několika měsících jsme usoudili, že bude lepší, když půjdeme pryč.

Ten dotyčný vykonavatel, jehož hlavním úkolem měla být likvidace pplk. Kubiceho, tak dostal, nemyslím fyzickou likvidaci, ale tu ekonomickou likvidaci nebo jeho vyloučení z toho projektu BONO PUBLICO pana architekta jako takový ten test?

To byl test vykonavatele.

Čili když v tom testu obstojí, tak se mu svěří tedy ten náročnější úkol?

Mimo jiné měl dohodnuté ještě jiné obchody nebo spíš kšefty. Přišlo nám to celé takové neuvěřitelné. Scházeli se potají, v různých hospodách, v různých bytech, vyměňovali si cedulky, to bylo jak ve špatném filmu.

A kdo stál za tím vykonavatelem?

Ti samí pánové, kteří byli obvinění z vydírání a z úplatkářství.

Byli mezi nimi nějací lidé, kteří měli co dělat s ČSSD?

Mě to bylo úplně jedno.

Tak třeba řeknu jméno Zdeněk Doležel.

Pokud je mi známo, tak i pan starosta byl členem ČSSD nebo nevím a pan Doležel byl.

A pan Doležel tam za tím také stál?

Ano.

Víte něco o nějakých nestandardních postupech nebo o nějakém jednání, které by nebylo „košér“ u paní Jourové?

Nevím, jak myslíte košér.

To znamená, na tom ministerstvu se poskytovaly dotace a teď o ty dotace to předpokládalo určitý postup, který tady soud zjišťuje, který se musel dodržet atd. a někdy se nedodržel nebo se tam něco obcházelo atd. Tak jestli o tom něco víte a zejm. v souvislosti s paní Jourovou.

Pan Péťa i pan Doležel vždycky tvrdili, že paní Jourová je tzv. jejich. To znamená, že pomůže, zařídí atd. Pokud si dobře vzpomínám, tak ten projekt původně zámek Budišov byl hluboko v poli poražených, abych tak řekl a později se dostal na jednu z čelních příček a vím, že jsme tenkrát zajistili spoustu korespondence mezi paní Jourovou, starostou Péťou, což asi by nebylo nic proti ničemu, ale i při tom obvinění jsme vesměs vycházeli ze záznamů Televize Nova nebo i našich potom vlastních a po poradě se státním zastupitelstvím jednoznačně padlo obvinit paní Jourovou. A ona se sama netajila některými nestandardnostmi na tom ministerstvu. Vzpomínám si, že cestou z letiště toho navyprávěla poměrně hodně, nicméně potom v protokolu se toho objevila polovina, dnes už tvrdí něco jiného. Co je psáno, to je dáno a co se řeší cestou v autě je zapomenuto.

Říká vám něco jméno Pavel Přibil?

Samozřejmě.

Kdo to je a měl nějakou souvislost s panem architektem Řičářem nebo s jeho projektem?

To si nemyslím, pan Přibil je bývalý policista, pak dělal pro pana Stanislava Grosse, dělal mu poradce ve sněmovně, myslím, pak mu dělal vedoucího kanceláře na ministerstvu a pak dělal vedoucího Úřadu vlády, když byl pan Gross předseda vlády, byla to jeho pravá ruka. Protože se dobře vyznal v bezpečnostních složkách, tak si myslím, že panu Grossovi radil, pomáhal, zařizoval všechno možné, co bylo potřeba.

Víte něco o tom, že o snaze získat účetnictví společnosti BONO PUBLICO od pana architekta Řičáře?

Pan Přibil?

Ne, obecně, jestli o tom víte, jestli se někdo snažil získat účetnictví jeho společnosti.

Myslím, že už jsem to popisoval. Tu snahu měli vesměs pan Péťa a pan Doležel. Velmi ho to trápilo, mám pocit/měl pocit, že mu šlo o nějaké lhůty stavebního řízení, lhůty k získání úvěru a on to zkrátka potřeboval, protože to potřeboval doložit.

Vaše součást měla nějaké nahrávky týkající se pana Péti?

Mnoho.

A vím, že říkáte mnoho, jenom něco toho hlavního, co bylo obsahem těch nahrávek, jestli by se to dalo nějak charakterizovat?

V obrazových, zvukových to bylo spousty nahrávek, z jednání, ze schůzek, z telefonů.

V souvislosti s kauzou Budišov a s panem architektem Řičářem.

My jsme pak disponovali i archivem TV Nova, protože jsme se tam v jisté fázi potkali s Televizí Nova, bohužel, žádnému policistovi není příjemné, když prověřujete kauzu, kde působí skoro v přímém přenosu televize, to je strašné. Stalo se to tak, že když jsme zajeli za panem architektem a oznámili mu, že existuje jakási zakázka na jeho zastrašení nebo něco takového podobného, tak druhý den mi do kanceláře volá reportér TV Nova, pan Kroupa a říká mi, vy jste mluvil s jedním mým člověkem, něco mu hrozí, já chci vědět, o co jde, jinak nic nebude, žádná spolupráce, utečeme, takže jsme se sešli a začali spolupracovat. Takže jsme pak disponovali i archivem TV Nova, Nova nám to vydala, takže jsme měli spoustu materiálu v tomto charakteru.

A pan architekt Řičář vám také poskytl nějaké informace?

Informace určitě. Nepochybně, spolupracoval s námi, tak jako málokterý svědek nebo poškozený.

Můžete konkretizovat, jakým způsobem měl být zastrašený pan architekt Řičář?

Těch způsobů mohlo být několik. Oni chtěli zkrátka zvolit způsob takový, aby byl účelný, tzn. aby získali účetnictví a projekt. Tzn. jestli by to bylo slovní zastrašení nebo nějaké anonymy nebo posílání nějakých „ostrých hochů“ nebo fyzické napadení, to bylo jedno, ale v podstatě to vykrystalizovalo k tomu, že dali pokyn k fyzickému napadení, protože už nevěděli, kudy kam.

A tady probíhají různé svědecké výslechy atd. a jsou tu prováděny důkazy listinami atd. a ukazuje se z toho, že ten projekt BONO PUBLICO v podstatě neměl naději vůbec na to, aby prošel tím filtrem těch dotací na Ministerstvu pro místní rozvoj, nehledě na to, že ten projekt BONO PUBLICO, ono to bylo několik projektů, ale asi 3 z těchto BONO PUBLICO projektů byly zamítnuty atd. Proč tedy takovéto úsilí, takováto konspirace, takovéto mafiánské způsoby ve věci projektu, který prý neměl vůbec nějakou šanci na to, aby uspěl na tom ministerstvu? Proč pan Péťa se o to tak snažil?

Já nevím, můžu mluvit o projektu, který se týkal zámku Budišov, nevím o těch jiných projektech. Ale myslím si, že ten projekt šanci na úspěch měl, že byl poměrně blízko k čerpání peněz. Jsem si téměř jistý tím, že by se pan starosta Péťa postaral o to, aby to fungovalo. V podstatě my jsme ten termín toho jejich zatčení měli posunutý a připravený tak, protože jsme se dozvěděli o tom, že pan starosta Péťa hodlá uplatit ministra pro místní rozvoj částkou 2.000.000,- Kč, tak jsme to měli připravené tak, že ho při tom zatkneme a tímto to odstartujeme. Já jsem přesvědčen o tom, že pan starosta Péťa by si poradil.

Jak to dopadlo?

Dopadlo to tak, že on se pak rozhodl, že ho neuplatí, že to zkusí jinou cestou a bohužel tehdejší ředitel Televize Novy se trochu polekal a dojel do Lidového domu oznámit, co se chystá, nějaký skandál vypukne a co jeho redaktor Kroupa hodlá vysílat, takže pak redaktor Kroupa mi zatelefonoval a řekl, že je zle, že to prasklo a že funkcionáři ČSSD začínají objíždět terén a ovlivňovat svědky, tak jsme dali pokyn a začali jsme zatýkat a pana Péťu jsme zatkli a ten měl připravené 2.000.000,- v obálce, takže on toho ministra uplatit nestačil. Nicméně tehdejší ministr o tom věděl, on na to byl připraven, my jsme s ním jednali, on byl ochoten s námi spolupracovat, byl ochoten fiktivně tu částku převzít, měl v kanceláři techniku a to všechno bylo připravené

* * *

Ricar KarelNekonečný karusel korupce nelze nikdy zcela odstranit, pouze omezit. U nás neměla a nemá korupce prakticky žádný odpor, proto se tak obrovitě a nekontrolovatelně rozrostla. Pro většinu politiků se stal stát skvěle „prosperující“ firmou, bez rizika, žádné práce a s tučnými zisky. Vládnou nám a z naší práce žijí obyčejní příživníci na všech úrovních řízení země. Není to nikým centrálně řízené, je to jen otázkou charakternosti, resp. bezcharakternosti a všehoschopnosti. Sami os sebe nikdy nepřestanou. Zvykli si na tuto nemravnost jako na něco normálního, proto od těch co jsou v politice většinu života, nemůžeme očekávat účinná řešení, jen snahu zabránit svému odsouzení za spáchané zločiny. Vinu nesou jak přímí, tak nepřímí pachatelé. Ti v „bilých rukavičkách“ o to větší. Co se tvořilo roky, lze jen postupně napravovat. Díky neexistenci vyspělé občanské společnosti, nabyla korupce takto děsivých rozměrů. Jednotlivec nemá šanci, je snadno přejet tímto tankem nemravnosti a bezcharakternosti. Je to logické dědictví totality, jejího ničení tradic, kultury, charakterů a elity národa. Současně je to trvalou výzvou každému z nás. Ing.Arch. Marek Řičář a jeho rodina už svůj díl práce odvedli. Teď je řada na každém z nás, nechceme-li odevzdat naši zemi příštím pokolením v katastrofálním hospodářském, morálním a kulturním stavu. Panu Řičářovi bylo jasně upřeno právo na spravedlivý proces, stejně tak jako jeho dědečkovi Karlu Řičářovi, prvorepublikovému politikovi. Jednoho zlikvidovala komunistická justice v 50-tých letech a druhého postkomunistická. Čeká nás dlouhá cesta, ale je nejvyšší čas začít! Dejme si za cíl zajištění práva na spravedlivý proces pana Řičáře. To může být začátkem, chceme-li být považováni za svobodné občany a zasloužit si žít ve svobodě a demokracii. Prokažte občanskou statečnost podpisem PETICE na podporu Ing. Marka Řičáře! Nenechme v tom jeho a jeho rodinu osamoceny. Příště může být na řadě další z nás. Jeho případ je výzvou a alarmujícím varováním každému z nás!

Tento článek byl zaslán na vědomí ministryni spravedlnosti Heleně Válkové, nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové, předsedovi ÚS ČR Pavlu Rychetskému, předsedkyni NS ČR Ivě Brožové, prezidentu Miloši Zemanovi, premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi Sněmovny Janu Hamáčkovi, předsedovi Senátu Milanu Štěchovi, ministru vnitra Milanu Chovancovi, řediteli Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robertu Šlachtovi a veřejné ochránkyni práv občanů Anně Šabatové.

Uvítám překlad do anglického či německého jazyka obou dosud vyšlých článků, alespoň prvního. Děkuji!

 

Jan Šinágl, 11.5.2014

* * *

MS Praha, 20.8.2010 - celý protokol

SVĚDEK A TREST

Ing.arch. Marek Řičář & vykonstruovaná causa Bono publico, vznik a body zvratu

* * *

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rakousko-vydalo-do-cr-ricare-odsouzeneho-k-sesti-letum-vezeni/1074520

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti - 2.5.2014

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100502?index[]=323901&x=47&y=15

* * *

Případ Josefa Marka, dříve ing. arch. Marka Řičáře je zřejmým justičním zločinem!

* * *

"To, že se nechcete zajímat o politiku neznamená, že politika se nebude zajímat o vás."

Pericles (430 př. nl)

* * *

„To, co je morálně špatné, nemůže být politicky dobré.“

Seneca

* * *

P.S.

Eurokomisařka Věra Jourová byla obviněná v kauze Budišov. Zproštěna pro nedostatek důkazů, ne proto, že se skutek nestal! Vyšetřující policisté, kterým se přiznala, jak vypovídali před soudem pod přísahou, byli odvoláni, důkazy zničeny.

* * *

#126

2016-01-14 15:11

Velice dobře jsem znal hlavního aktéra Peťu, byla to nejhorší zrůda, jakou jsem poznal. Posílat Ukrajince na podnikatele bylo jeho hobby. A o té eurokurvě je lépe ani nemluvit.

#127

2016-01-15 14:27

Nesmíte zapomenout, že jsme (zřejmě) stále? totalitním státem, kriminálním státem, kde stále mají hlavní slovo komunisté. Ano, komunisté, kteří se rozutíkali do různých politických stran a všude možně občanům škodí. Je to obrovské zlo, které nebylo do dnešních dnů potrestáno za zvěrstva proti lidskosti, které do dnešních dnů jimi bylo spáchané. Pak se nesmíme divit tomu, že zde žádná spravedlnost není a asi ani nebude! 

* * *

Bratranec ing. arch. Marka Řičáře jmenován Papežem novým plzeňským biskupem

Tomáš Holub byl Papežem jmenován novým plzeňským biskupem - http://tisk.cirkev.cz/z-domova/tomas-holub-novym-plzenskym-biskupem/ - je bratrancem ing. arch. Marka Řičáře. Boží Mlýny melou někdy hodně pomalu, ale zato jistě.

J.Š.23.2.2016

* * *

Čeští úředníci podřízení Věře Jourové šidí Evropskou unii a nechali se chytit

Komisařka Jourová zase hájila Brauna, kterému europoslanci zazlívají, že porušil evropské předpisy, když před třemi lety v roli náměstka ministra pro místní rozvoj spolurozhodoval o zřejmě zmanipulované zakázce na monitorovací systém pro eurodotace na léta 2014-2020 … http://echo24.cz/a/isz2v/cesti-urednici-sidi-evropskou-unii-a-nechali-se-chytit ... Třem vysokým českým úředníkům z Bruselu hrozí neslavný návrat do Prahy. Během sporů o dostavbu českých dálnic se zřejmě dostali do střetu zájmů, který může donutit k rezignaci dokonce dvě eurokomisařky, Češku Věru Jourovou a Rumunku Corinu Cretuovou. Na nebezpečí upozornil jeden z e-mailů, které našli hackeři z White Media v korespondenci premiéra Bohuslava Sobotky. … Odeslal ho druhého prosince zastupující šéf kabinetu komisařky Jourové Daniel Braun náměstkovi ministra životního prostředí a bývalému manažerovi Lovochemie Vladislavu Smržovi. … Na závěr zprávy doporučuje, že je třeba s Evropskou komisí jednat zvlášť o každém projektu, v první řadě o těch, které nevyvolávají vážnější spory. Potom je Evropská komise „schválí s dalším přimhouřením očí“. Řád zaměstnance Evropské unie 11.čl. nařizuje: „Úředník plní své služební povinnosti a řídí se výhradně zájmy Unie. Nežádá ani nepřijímá pokyny žádné vlády, orgánu, organizace nebo osoby mimo jeho orgán.“ Braunův e-mail je dokladem, že Nejdl, Miko i sám Braun služební řád porušili. … Očekávaný skandál úředníků Nejdla a Brauna může ohrozit i jejich komisařky. Na oba české byrokraty se už dotazoval dopis kontrolního výboru europarlamentu odeslaný komisařce Cretuové loni v prosinci.

Tolik citace ze článku. Skutečná, nezávislá eurokomisařka, hájící zájmy EU, by musela okamžitě těmto třem svým českým podřízeným euroúředníkům dát výpověď a sama iniciovat vyšetřování a jejich potrestání. Věra Jourová se tak pokouší opět zakrývat svoji minulost. Takto neomluvitelně jedná jen člověk se špatným svědomím. Článek byl zveřejněn 4.2.2016. Dodnes veřejnoprávní média České republiky, včetně bulvárních, mlčí?!

J.Š.25.2.2015

* * *

Ing. arch. Marek Říčař - vězeň svědomí, byl dnes propuštěn na svobodu!

J.Š. 11.4.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.86 (14 Votes)
Share

Komentáře   

0 #3 Jan Šinagl 2014-05-12 00:13
Vážená paní Musilová,
děkuji Vám. Musíme se konečně naučit aktivně, positivně jednat, být sami příkladem, řešit. Ne jen kde co a kde koho kritizovat, obviňovat druhé a nevidět přitom vlastní neschopnost. Kdo koná, nemá čas na nic neřešící kritiku. To je k ničemu a často projevem vlastní neschopnosti. Ujišťuji Vás, že ve své práci budu pokračovat dokud mi mé zdraví a prostředky budou sloužit.
S pozdravem JS:-)
+1 #2 Petra Musilová 2014-05-11 20:05
Vážený pane Šinágle,
velmi děkuji za Vaši angažovanost v této věci. Ne každý dokáže takto udržet svůj cíl "na dostřel"!!!!
Jen houšť!
0 #1 Jan Chlumský 2014-05-11 19:06
Můj názor na věc? no, je to otázkou bezcharakteru a všehoschopnosti . Zvykli si na nemravnost jako na něco normálního a proto od nikoho nemůžeme očekávat řešení, jen snahu zabránit svému odsouzení za jejich zločiny. To se týká dnes již téměř všech Čechů. Korupce a nepotrestaná svinstva nabyly děsivých rozměrů. Proč by národ měl zůstat pozadu? Je to logické dědictví totality. Panu Řičářovi bylo upřeno právo na spravedlivý proces, stejně jako jeho dědečkovi Karlu Řičářovi. Jednoho zlikvidovala komunistická justice v 50-tých letech a druhého postkomunistick á, pohavlovská.
Proč zním stále jak ohraná deska? Proč nikdo otevřeně nežene k zodpovědnosti za to za všechno prospěcháře Havla? Zklamání, morální zkaženost celého našeho národa zavinil přece on, oslavovaný naivní hlupák nepolitik Vašík Havel. Zlodějům, grázlům a morálně uhnutým bolševickým soudcům zaručil beztrestnost. Proč by tedy nesviničili dál a z vděku po něm nepojmenovali i letiště? Nemorální prezident = nemorální národ.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)