Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Aktualizováno 26.5.2017: Odpověď RRTV ze dne 18.5.2017 - !!! Čtěte ve vlastním zájmu! Výzva je průběžně aktualizovaná a doplňovaná o závažné informace !!!

Dvorak Petr

***

Dne 23.dubna 2017 jsem VÝZVU odeslal do datové schránky ČT k rukám gen. řed. Petra Dvořáka.

Cituji: Veřejnoprávní ČT pod Vaším vedením a Vaší odpovědností stále více, prokazatelně selhává a nenaplňuje svoji zákonem danou funkci. Proto Vás vyzývám, abyste odstoupil z funkce a vzdal se kandidatury na volbu nového gen. řed. ČT. Níže uvádím několik příkladů z mnoha - fatálního selhání veřejnoprávní ČT. Zamlčením takovýchto důležitých zpráv a informací připomíná „demokratická“ ČT praktiky své komunistické předchůdkyně. - K tomu připojuji návrh usnesení člena Rady ČT z roku 2012 Radka Mezuláníka, ve věci Vámi nerespektovaného pravomocného rozsudku:

"Rada vydává písemné upozornění dle § 9 odst. 7 na porušení obecně závazného právního předpisu generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem, neboť generální ředitel svým jednáním, spočívajícím v ignorování pravomocného rozsudku Městského soudu č.j. 343/12,  porušil článek 26.1 Kodexu ČT tím, že svým jednáním zamezil stěžovateli právo šířit a přijímat informace. Tím generální ředitel porušil i respekt k povinnostem instituce dle obecně platných právních předpisů, zejména zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, neboť dle nálezu III. US 672/02 a navazujícího nálezu I. ÚS 260/06, stejně jako rozsudku NSS 5 As 57/2010-79 a odstavce 34, 36 a 38 rozhodnutí NSS 0102 1As 100/2011 ve věci Kasík versus Český rozhlas analogicky je Česká televize veřejnou institucí (resp. veřejným ústavem) hospodařící s veřejnými prostředky  a dle Směrnice Evropské  Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků, ve znění směrnice Komise 93/84/EHS a směrnice Komise 2000/52/ES, a navazujícího Sdělení  Evropské Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání 2001/C 320/04 je veřejným podnikem, jehož veškeré příjmy jsou veřejnou podporou.

Z formulace základního definičního § 2 a § 11 zákona 483/1991 Sb. o České televizi, vyplývá, že Česká televize je oprávněna činit za peníze plátců televizního poplatku pouze činnosti, spočívající v zajištění a provádění veřejné služby.

Podle ustanovení 26.1 Kodexu Česká televize musí vystupovat v soudních sporech a správních řízeních, které vyplynou z její činnosti, tak, aby  v souladu s právním řádem přispívala především k obhajobě svobody projevu a práva šířit a přijímat informace. Česká televize je povinnou osobou k poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb.

Rada vyzývá generálního ředitele, aby respektoval pravomocný rozsudek   Městského soudu č.j. 343/12, neboť je závazný a je navíc ve veřejném zájmu. Rada vyzývá generálního ředitele, aby rozsudek neprodleně naplnil. …“

Citace z pravomocného rozsudku:

Soud vysvětlil povinnost poskytovat informace takto: „… jde o funkce, vedle generálního ředitele (kterému určuje mzdu Rada České televize), v postavení s vysokou odpovědností a rozsáhlou řídicí a rozhodovací pravomocí, a proto údaje o jejich příjmech je v zájmu kontroly a veřejné diskuse nutno poskytnout. Soud neshledal v daném případě zákonný důvod k omezení práva na informace, rovněž tak ani k provedení testu proporcionality, neboť nejde o 'řadové' zaměstnance plnící běžné pracovní úkoly na nižších pozicích.“ (str. 9 rozsudku)

Pokud jste se Vy, jako nejvíce odpovědný představitel veřejnoprávní ČT takto choval, tzn. nerespektoval pravomocné rozhodnutí soudu, tak jste ve své funkci zcela selhal a ztratil důvěru veřejnosti. Žádný slušný, normální televizní koncesionář, by Vám ve volbě nového gen. řed. ČT nemohl s čistým svědomím dát hlas.

Je na čase, aby byla veřejnost upozorněna na skutečné poměry v ČT, které nemají s její veřejnoprávní rolí co dělat. Tzn. „plnění“ a neplnění slibů, propojení s firmami, praktiky pánů kolem PPF atd. …“

* * *

Gen. řed. ČT Petr Dvořák nerespektoval pravomocný rozsudek stejně jako ČSSD ve věci dr. Altnera, či bývalý ministr Jan Mládek, také ve věci zveřejnění jmen a platů veřejných osob. Že byl dosazeným, tedy předem určeným, nikoliv demokraticky zvoleným ředitelem, je veřejným tajemstvím. Bude Rada ČT opět poslušná a vyhoví přání mocných v pozadí, které se zájmy veřejnosti nemají mnoho, pokud vůbec, společného?

Celá kauza má závažné, znepokojující pozadí. Připomínám, že Petr Dvořák byl ředitelem TV NOVA v době kauzy Budišov (ing. arch. Marek Říčař), kdy došlo k prozrazení (údajně právě Petrem Dvořákem) natočení hlavního důkazu, usvědčující z korupce na nejvyšších místech. Týkalo se i ministra Jiřího Paroubka, jehož náměstkyní byla tehdy Věra Jourová, současná eurokomisařka. Na tehdejším MMR se „točily“ nemalé peníze a zájmy, které Věru Jourovou „osvobodili“ ačkoliv se přiznala (v její garáži se našly tuším 4 miliony korun). Za 33 dnů vazby dostala takřka obratem 2.800.000,-Kč odškodného a korunní svědek PČR, Marek Říčář po pěti letech v ochranném programu policie (Josef Marek - změněná identita celé rodiny s pěti dětmi) „dostal“ 7 let natvrdo?! Následně byly vyšetřující policisté odvoláni, důkazy zničeny…

Volba nového gen. ředitele ČT bude další zkouškou naší společnosti, zda bude pokračovat klientelismus, jdoucí proti zájmům země, kdy ČT má nemalý vliv na veřejné mínění, nebo začneme situaci, ohrožující nás všechny, konečně řešit. Nebudou-li občané ochotni se angažovat ve věcech veřejných, politika si najde dříve či později je.

Dnes už se nezabíjí, ale sofistikovaně nepohodlní ničí ekonomicky, mnohdy i za pomocí soudů a policie. Zkratky vedou do pekla a strach je horší než hlad. Rozhodující bude, na čí straně bude strach!

Tento článek byl dán na vědomí všem členům Rady ČT. Bude rozeslán všem hlavním médiím, ČTK, regionálním deníkům, stovkám novinářů.  

Bude konat Stálá komise pro sdělovací prostředky Senátu s předsedkyní Danielou Filipiovou za ODS? Bude konat Stálá komise pro sdělovací prostředky ve Sněmovně s předsedou Martinem Komárkem za Hnutí ANO? Mimochodem nějak se sněmovní komise pro média rozplynula? Zřejmě do nějakého podvýboru? Přitom jsou funkční média páteří skutečné demokracie! Moji výzvu jsem dnešního dne zaslal i předsedovi RRTV Bc. Ivanu Krejčímu.

Připojuji informace z důvěryhodného zdroje. Ponechám na občanech co si o jejich věrohodnosti mají myslet: Petr Dvořák byl v roce 2002 jednatelem PPF, je „dítětem“ Kellnera (Kellnera „stvořil“ Václav Klaus). Dvořák je řízen tzv. „lovci peněz“, kdy o přidané hodnotě můžeme dost pochybovat… Stálo by za to zjistit, kolik původně státního majetku vlastní nyní PPF a za jakou cenu ho získalo?! Došlo ke kolosálnímu přerozdělení čs. státního majetku do rukou PPF. Je to stát ve státě, který určuje dění, je nad zákonem, ovlivňuje média, určuje kdo bude vidět a kdo ne. PPF hraje falešnou hru a stále více lidí od ní znechuceně odchází. Nedivme se, že Petr Dvořák jako její jednatel veřejně ujišťoval jak je PPF „čestná“… Karel Pražák je pravou rukou Kellnera na špinavou práci. Daniel Křetínský poslouchá příkazy Kellnera. Matka Křetínského, který vlastní deník BLESK, pracuje na Nejvyšším soudu (jeho partnerka se právě chystá dohlížet na soudce a státní zástupce!). Bývalému radnímu ČT Prokešovi zařídil renovaci bytu Petr Dvořák. AK BBH (Josef Brož, Tomáš Brzobohatý, František Honsa, Karmelitská 10, Praha), je „dvorní“ AK PPF. JUDr. František Honsa Ph.D., je místopředseda Rozhodčího soudu. Vyučují právo a radí PPF jak obcházet zákony a nedodržovat smlouvy, které sami připraví. Brzobohatý měl dostat za TV NOVA procenta. Brož měl dělat smlouvy pro OKD (uhelné barony). Jak se někdo umaže, mizí z rejstříku, ale stejně pro ně dále pracuje. Firmu ARIVA vlastní Pavel Bém, je napsaná na jeho manželku… V iDNES prohlásil Kellner: „V ČR je větší korupce než v Rusku.“ Zřejmě to musí nejlépe vědět… Kdo si dnes troufne jít proti PPF? Kriticky o PPF z politiků mluví především Andrej Babiš.

Přikládám výslech Petra Dvořáka ve věci CET 21. Soudní spor ve věci TV NOVA stál naši zemi 11 miliard korun. Vladimír Železný a právník Aleš Rozehnal by mohli vyprávět… Ten druhý nyní „káže“ o právu na Hlídacím psu

PPF na prodeji TV Nova získala 11.000.000.000,-Kč! Jednatel PPF a ředitel TV Nova Petr Dvořák přešel do  ČT. Jeho „volba“ proběhla silou lobby PPF. Dvořák pouze plní poslušně příkazy PPF. Jeho moc s Kellnerem v zádech se projevuje všude, nejen v obchodních společnostech, ve  státní  správě, ale především v politických kruzích a to ve všech stranách. Finance PPF otevírají VŠE!!! Jejich síla potlačuje demokratické jednaní. Pro PPF je Dvořák laciná síla, placená občany proti jejich zájmům!

David Vondračka, ředitel Transparency International obdržel nesčetně informací o PPF a Dvořákovi - a mlčí?! Zato ve vysílaní ČT poučeně teoretizuje o korupci, jak je zhoubná… Je také jejich, jinak by musel dávno konat a svými činy prokázat důvěryhodnost TI. TI je jedna z mnoha institucí, která slouží demokracii jen svým názvem, obsahem něčemu zcela jinému. Ani na jeden z mých závažných podnětů TI nereagovala, s čestnou výjimkou Stanislava Beránka. V roce 2011 mi napsal: „Člověk který mě zajímá je JUDr. Peter Kmeť, r.č. 570120/6819 býv. pracovník I.správy StB, nar. byl snad rozvědčíkem v New Yorku, v současné době podniká, je honorárním konzulem Kyrgyzstánu, nějaké napojení na Zemanovce, deblokaci kazašského dluhu a tak dále. Napojen na AK Šachta a Partneři, kdybyste k němu cokoliv měl zejména k jeho předlistopadovému angažmá budu rád za informace k zorientování.“ Pomohl jsem mu. „Děkuji. To bude on. Čím déle dělám to co dělám, tím více mám pochopení pro Vaše aktivity. Někdy bych Vás rád potkal. Přeji hezký den.“  Pan Beránek byl odejit z TI. Dnes má pracovat u policie…  

Tak to dopadá s demokracií, když se zasadí do amorální, nepřipravené, bezhodnotové společnosti. Nedělejme si iluze, že se situace zlepší, budeme-li jen věčně „čekat na Godota“ a že to někdo odpracuje za nás! O to tvrději nás jednou nutně dostihne realita a pocítíme na vlastní kůži to, co jsme si zavinili sami svojí občanskou pasivitou, naivitou a sobeckým upřednostňováním jen svých zájmů. Měli by se aktivizovat především studenti, mladá generace za podpory skutečné morální elity naší země a postavit se tomuto mravnímu moru. Jinak na to nakonec doplatíme všichni.

V naší zemi probíhá v utajení další forma Února 1948, v bílých límečkách, bez unášení, zatýkání, mučení, vraždění, kdy nepohodlní jsou odstraňováni ekonomickou likvidací pomocí vzájemně propojených skupin ve správě země. Naše země je řízena mafiánsky, kdy demokracie je těmito mafiány, nic jiného nejsou, zneužívána, stejně jako nic netušící, neinformovaná většina občanů, právě díky takovým lidem, jako je Petr Dvořák, která je pomáhá udržovat v nevědomosti, pasivitě a poslušnosti.

Blahobyt likviduje postupně demokracii. Máme jen „tvarohovou“. Hodnotami skutečné demokracie nežijeme, jen o hodnotách mluvíme. Ztrácíme pro ně smysl a ohrožujeme sami sebe aniž tušíme. Hrozí nám opět knuta jako za protektorátu, v jiné formě. Nutně potřebujeme podnikatele typu Tomáše BatiJ. A.Bati. Byli vlastenci, podporovali morálku, dobré mravy, žádné dotace nepotřebovali. Životní úroveň  a spokojenost zaměstnanců firmy Baťa byla na prvním místě. Komunisté nenáviděli, Baťu, proto musel zmizrt ze života národa a jeho myslí. Ani současná společnost není schopna tomuto neblahému dědictví primitivního totalitního režimu čelit. Výsledkem absence příkladů morálních hodnot je apatie společnosti, která umožnila mj. i zvolení prvním místopředsedou Sněmovny předsedu KSČM Vojtěcha Filipa (usvědčeného agenta StB-udavače) 75% anonymních hlasů poslanců za mlčení všech médií a celé společnosti. 

Přijďte na Kavčí Hory ve středu 26.dubna. Ve 13:00 hod. začíná zasedání Rady ČT, která bude volit nového gen. ředitele ČT. Ve stejné době začne demonstrace na stejném místě za odstoupení z funkce Petra Dvořáka. PPF už si jeho „zvolení“ nepochybně pojistila. Je na občanech, zda této frašce budou nečinně přihlížet a nechat ze sebe dělat hlupáky. Pokud nebudou odpovědní, jejich instituce, konat nyní (jak jim ukládá zákon), budou mít občané poslední možnost v podzimních volbách, zvolením schopných a odpovědných, tento nebezpečný, vše a všechny ohrožující stav, změnit. Na pomoc veřejnoprávní ČT, pod případným pokračujícím vedením staronového gen. ředitele, se občané spoléhat zcela jistě nemohou.

Jak dlouho budou ještě občané ochotni sponzorovat 7.000.000.000,-Kč ročně veřejnoprávní ČT, filiálku PPF? Neplatí si ji proto, aby sloužila jiným zájmům, než jsou zájmy země a jejího obyvatelstva! 

Dle zákona má ČT kontrolovat Parlament. Bude-li „zvolen“ opět Petr Dvořák, má i Parlament skupina PPF plně pod  kontrolou! Potom bychom neměli v Parlamentu zástupce občanů, ale poslušné vykonavatele vůle a moci těch, kteří stále více ovládají naši stát a vládnou zemi, bez toho, že by k tomu od občanů obdrželi mandát. 

Středa 26.dubna 2017 je také dnem 29.výročí mučednické smrti Pavla Wonky, kdy i za peníze a podpory veřejnoprávní ČT byl natočen pomlouvačný, naprosto lživý „dokument“ Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“. Naštěstí i díky mým aktivitám jeho premiéru v prosinci 2016 ČT stáhla.

 

„Za malé krádeže se trestá, při velkých už se chce půjčit.“

Zkušenost dlouholetého policisty

Jan Šinágl, 24.4.2017    

* * *

„Žádná generace nemá právo vzít na sebe větší dluh, než jaká může splatit během svého života.“

G.Washington

* * *

„Demokracie není jen právo, ale také povinnost.“

„Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.“

Antonín Švehla

* * *

Poslušní radní ČT zvolili poslušného kandidáta PPF - jednotně, jako za totality!

Taškařice proradných televizních radních ČT při volbě svého šéfa – necenzurováno!

ČT zaplatí dvanáct milionů PR agenturám. Chce si vylepšit pověst u lidí

* * *

Aktualizováno 30.4.2017:

Případ MSD znovu na stole. Detektivové spustili nové vyšetřování

Tři roky poté, co Metropolitní spořitelní družstvo definitivně zkrachovalo, se otvírá další kolo spletité kauzy, okolo níž se pohybují i velmi známá jména. …Hala ve své roli prodal pohledávky MSD v nominální hodnotě přes deset miliard korun za 1,4 miliardy. Kupujícím byl bývalý manažer skupiny PPF Karel Pražák a jeho společnost AB Credit, který se s Halou dobře zná.

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/pripad-msd-znovu-na-stole-detektivove-spustili-nove-vysetrovani-p93-/tema.aspx?c=A170423_212531_pozice-tema_houd#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (6 Votes)
Share

Komentáře   

0 #8 Ing.Zbyněk Čeřovský 2017-05-03 15:50
Pořady ČT jsou otřesné a pokud si je nevybíráte, nedá se na ně dívat. Pamatuje na vtip o Leninovi, jak se trampové u táboráku bojí otevřít konzervu, aby z ní nevyskočil Lenin? Atak je to s Gottem, Bohdalovou a dalším i prominenty. Zpravodajství je nepravdivé a poplatné režimu. Není se čemu divit, podívejte se na skladbu Rady ČT a nebudete překvapeni.
0 #7 Jan Šinagl 2017-04-27 15:50
Forma slovního projevu pana Martina Harta vypovídá o úrovni podporovatelů pana Dvořáka. "Už jsme prohlédli" také mnohým jistě něco připomíná.
+2 #6 Dalibor Bartos 2017-04-27 08:41
Informace zde zveřejněné jsou opravdu šokující. Já osobně vidím naprostou programovou nedostatečnost ve vysílání všech na všech kanálech ČT. Kvalita informačních programů je horší než za komunistů. Je silně nevyvážená, nepojednává o aktuálních problémech ze všech stran ale jen z té jedné nadiktované. A tak zde máme televizi, která slouží k manipulacím a k ohloupnutí národa. A protože tento systém ohlupování národa funguje nepřetržitě od roku 1990 tak si značná část lidí ani nevšimne , protože je to velmi postupný přesun k totálním dezinformacím.
Pro člověk, kterého dění ve světě skutečně zajímá je pak naprosto přirozené, že musí shánět informace jinde než v ČESKÉ TELEVIZI, protože tam je prostě nedostane.
Bez ohledu na machinace a provázanost v kádrovém obsazení ČT a jejich napojení na další zmanipulovaní osoby je vynikajícím bodem připomenutí, že Kellner je Klausovým výrobkem.
-6 #5 Martin 2017-04-26 12:29
Podporuji pana Dvořáka a vše toto vnímám jako další sviňárny ze strany koblihářů. Praktiky oligarchy z ministerstva financí jsme už prohlédli.
+4 #4 K.Mrzílek 2017-04-25 13:12
Vkládám prohlášení profesora Přibáně o kterém se domnívám, že vystihuje současný stav práva u nás. Paragrafům se vyhoví spravedlnost zůstává nenaplněna. //Jiří Přibáň: Síla práva a bezmoc spravedlnosti.
Síla práva spočívá ve schopnosti hájit slabé proti silným. Když o právu rozhodují jen silní, stane se dříve či později prodlouženou rukou nespravedlnosti . Mít na své straně právo vždy předpokládá nejvyšší sílu spravedlnosti i odvahu, moudrost a uvážlivost všech, kdo ji mají hájit a prosazovat.
+3 #3 Stanislav Vrbík 2017-04-25 09:38
Asi jsem měl vysvětlit mladší gfeneraci co znamená názdev Hyde park.
Je to jnméno Londýnského parku, kde je tribuna z níž je možno hlásat beztrestně jakékoliv politické i jiné názory.
+4 #2 Stanislav Vrbík 2017-04-25 09:28
Celé vysilání České televize je reprezentované pořadem Hyde Park:
Je to pořad ukradený,
je to pořad vykleštěný,
Je to pořad s "neškodným" zaměřeným.

Tak i ČT, místo (též) kritického obsahu svého vysílání, který je vykleštěný, cpe od lidí informace, jsoucí neškodné pro politické darebáky a zločince, kteří by měli být za mřížemi (což je zase vyzitka naší "demokratické" justice.
Zato, když tito nepotrestaní zločinci Potřebují ututlání informací, zkrátka aby se o nich nemlivilo, pan Dvořák už sám ví, jak to zařídit.
Proto je stále volen a bude zase zvolen.
+4 #1 Horský 2017-04-24 18:34
Za pana ředitelování Dvořáka přes každoroční miliónové odměny /za co?/
je skladba TV programů otřesná, asi chybí na nákup kvaitních programů právě ty jeho milióny. Program se setkává z četných opakování, kterými se nekonečně zalepují mezery ve výběru Reklamy, denně nesmyslně x-krát opakované na jiné pořady zná už každý divák nazpaměť, ČT dělá z diváků blbce a konzumenta všeho Navíc asi chybí i fundovanost a znalost dějin u nákupčích i redaktorů zahraničních kinematografií či absolutní nezájem apod.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)