Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

MS Praha 1 HN syn svedek II 260618

Aktualizováno:  NSZ sdělení (10.7.2018)

Soud sleduji od prvního jednání v červnu 2014, kdy byla přítomna i TV PRIMA. Ve věci nezákonného obohacení byla podána na JUDr. Hanu Marvanovou žaloba AS Žižlavský v.o.s. (sp. zn. 38C 73/2014). Dne 26.6.2018 OS Praha 1 AK Zizlavsky HM prg 260618proběhlo jednání u OS Praha 1, soudkyně Mgr. Eva Šnajdaufová. Rozsudek byl vynesen 29.6.2018.

Vložit obchodní podíl do společnosti ve výši 40.000,-Kč, za necelé 2 roky získat jeho 80-tinásobek, kdy AK Veverka skončí v insolvenci i za pomoci účetního Součka, kterého jako svého známého dr. Marvanová do AK přivedla, svědčí o nadpozemských schopnostech a pracovitosti, máme-li věřit tomu, že odměna odpovídá vynaložené práci. Děly se i jiné neuvěřitelné věci.

Poprvé se na jednání dostavila osobně žalovaná. Zastupoval ji její syn. Svědčila účetní a současně daňová poradkyně, ale bez nezbytného souhlasu, že smí vypovídat. Soudkyně Šnajdaufová se iniciativně zeptala obou stran, zda může svědkyně před výpovědí zůstat v soudní síni?! Nebylo námitek. Svědkyně tak mohla zjistit předem co má její svědecká výpověď potvrdit či vyvrátit. Právní zástupce žalobce se dostavil k jednání pozdě, byl zcela nepřipraven a působil dojmem, že má pomoci žalované vyhrát. Vylučuji, že by mohl být advokát tak neschopný, resp. hloupý. Připomínám článek ze dne 17.2.2017 Insolvenční stín paní náměstkyně. Zvukový záznam I.části a II.části jednání, kde jsem na konci řekl svůj názor soudkyni i žalobci, stojí za poslech.   

V médiích jinak hovorná dr. Marvanová neřekla před soudem ani slovo, vyjma občasných „šeptand“ se svým synem. Nevyužila ani možnosti závěrečného slova. Škoda, že nebyl čas na natočení rozhovoru. Obávám se, že by mlčení pokračovalo…   

 

Podle žaloby bylo H.M. zaplaceno takto:

350.000,- Kč před podpisem smlouvy ze dne 28.11.2008

500.000,- Kč dne 9.12.2008

200.000,- Kč dne 9.12.2008

500.000,- Kč dne 22.12.2008

1.000.000,- Kč dne 31.12.2008

200.000,- Kč mělo být zaplaceno do 5.1.2009

 

JUDr. Veverkovi bylo z účtu advokátní kanceláře zaplaceno v době od 25.3.2008 do 18.9.2008:

16.600.000,- Kč dne 25.3.2008

5.000.000,- Kč dne 18.6.2008

3.000.000,- Kč dne 8.7.2008

4.000.000,- Kč dne 9.7.2008

100.000,- Kč dne 23.7.2008

2.800.000,- Kč dne 11.8.2008

500.000,- Kč dne 13.8.2008

1.500.000,- Kč dne 20.8.2008

100.000,- Kč dne 20.8.2008

750.000,- Kč dne 1.9.2008

1.000.000,- Kč dne 2.9.2008

2.000.000,- Kč dne 2.9.2008

500.000,- Kč dne 3.9.2008

2.000.000,- Kč dne 4.9.2008

500.000,- Kč dne 5.9.2008

1.000.000,- Kč dne 11.9.2008

3.500.000,- Kč dne 12.9.2008

10.000.000,- Kč dne 17.9.2008

4.400.000,- Kč dne 18.9.2008

650.000,- Kč dne 28.11.2008 *****

300.000,- Kč dne 18.12.2008 *****

1.000.000,- Kč dne 31.12.2008 *****

500.000,- Kč dne 9.1.2009 *****

300.000,- Kč dne 9.1.2009 *****

Z uvedených dat (byly v tom i jiné platby, ale v částkách menších než 100.000,- Kč) jednoznačně plyne, že JUDr. Veverka zaplatil JUDr. Marvanové skutečně z prostředků advokátní kanceláře. Všechny uvedené částky byly zaplaceny bez právního důvodu – tedy svědkyně byla buď tehdy oklamána fiktivními podklady, nebo před soudem lhala. Vzhledem k tomu, že k soudu přišla společně s dr. Marvanovou a velmi přátelsky se bavila a také k tomu, že byla připuštěna její účast v jednací síni před svědeckou výpovědí, bude spíše platil ta druhá možnost – že vypovídala nepravdivě.

Z přehledu plateb na účet JUDr. Veverky je zřejmé, že na jeho účet bylo před podpisem smlouvy (28.11.2008) uhrazeno minimálně 59.250.000,- Kč bez právního důvodu (vzhledem k tomu, že uspěl insolvenční správce se žalobou proti JUDr. Veverkovi a nebyl prokázán u soudu v Semilech opak, rozhodnutí soudu v Semilech je už v právní moci a částka 102.425.743,59 Kč je vymáhána po JUDr. Veverkovi exekucí viz zpráva insolvenčního správce o stavu řízení ze dne 26.4.2018.

Platby označené ***** korespondují časově s úhradami podle smlouvy o prodeji obchodního podílu a samozřejmě je potřeba mít na paměti, že pouze idiot by lumpárnu nezamaskoval úhradami v jiný den a v jiných částkách. Právní zástupce žalobce nejenom přišel pozdě a nepřipraven, ale nepředložením rozsudku OS Semily to úplně podělal. JUDr. Veverka měl několik účtů a bylo na ně plněno z celkem 13 účtů advokátní kanceláře (viz žaloba insolvenčního správce proti JUDr. Veverkovi ze dne 8.3.2017).

Žaloba insolvenčního správce proti JUDr.Haně Marvanové – neúčinné právní úkony ze dne 27.7.2011 

Byli jsme v jednací síni zřejmě svědky divadelního představení – v hlavní roli byli svědkyně a právní zástupce žalobce, ve vedlejších rolích dr. Marvanová se synem a soudkyně Šnajdaufová. Mimochodem žalobce má uhradit i soudní náklady ve výši 319.000,-Kč? Po vynesení rozsudku se právní zástupce, syn žalované zeptal soudkyně, jak k takové částce dospěla, že on se dopočítal jen do půlky? Odpověď soudkyně: „Nikdo to nerozporoval.“  Ve Věstníku ČAK z roku 2000 je zapsána jako koncipientka.

Mimochodem soudkyně Šnajdaufová byla 1.7.2014 vyškrtnuta z ČAK, ale už od prosince 2012 působila jako soudkyně u Obvodního soudu pro Prahu 1?! Tedy soudila kolegyni. Také je zajímavé, že dr. Marvanová je zaměstnána na ÚOOÚ jako pověřená vedoucí oddělení právního. Doufejme, že se soudu nezúčastnila v pracovní době a vzala si soukromé volno…

Cena uhrazená za obchodní podíl je sama o sobě nemravná. Navíc dr. Marvanová byla společnice, tedy i osoba odpovědná. Jak je možné, že prodala část svého obchodného podílu za 80-tinásobek a zbytek dalším dvěma společníkům pouze za nominální hodnotu?! Byla snad tak výjimečná, že dělala sama všechnu práci za AK? Šlo skutečně o prodej obchodního podílu, nebo něco jiného? Kam zmizelo těch 60, resp. 102 mil. milionů, které Veverka převedl neoprávněně z AK na svůj účet? Co na to vše věřitelé, ozvou se? PČR mlčí?! Co vše jí řekl účetní Souček, kterého jako svého známého dr. Marvanová do AK přivedla? Je stále vyšetřován, propuštěn či zavřen?

Připomínám kauzu H-Systém, kde si slušně také „vydělala“. Nic nedokázala - místo hromadné žaloby pro své klienty je pouze zkopírovala s patřičným finančním efektem…

Samozřejmě média přítomna nebyla. Když jsem se zástupců médii před vynesením rozsudku v kauze Davida Ratha ptal proč nepřišli, odpověděli, že nevěděli. Zvláštní, všechny hlavní média, včetně všech regionálních deníků a stovek novinářů jsem informoval. Nepopudit a jít tam, kam je určeno… Svoboda slova má v naší zemi stále své hranice a své „chráněnce“.

LN Pospisil a HM 290618Naši „slavní“ investigativci a jejich média mlčí?! O kauze jistě dobře ví i Sabina Slonková, Jiří Kubík, Jaroslav Kmenta, Jaroslav Spurný či Petr Cibulka. Oba posledně jmenovaní budou těžko psát o své bývalé manželce, se kterou si užili své… Při všech těch podivnostech to nutí připustit i možnost, že za touto kauzou je skryto něco jiného, možná ještě více otřesného…

Když vidíte to množství billboardů u dálnic se společnou fotografií  europoslance a předsedy TOP 09 JUDr. Jiřím Pospíšilem a JUDr. Hanou Marvanovou, uvědomíte si v čem žijeme, pokud si přečtete tento článek…

 

Jan Šinágl, 30.6.2018

* * *

SZ Mgr. Eva Viktorová žádá, abych v kauze JUDr. Hany Marvanové, dělal práci za ni!

JUDr. Hana Marvanová Jekyll & Hyde v ženském rouše?!

* * *

* * *

Pražskou kandidátku ANO pro komunální volby povede Stuchlík

Pražskou kandidátku hnutí ANO pro podzimní komunální volby povede podnikatel, zakladatel Fincentra Petr Stuchlík. Oznámilo to vedení strany. Vystřídá tak v roli lídra poslance Patrika Nachera, kterého původně zvolili členové hnutí ve stranickém referendu. Ten se posune na druhé místo. Trojkou bude bývalý ministr financí Ivan Pilný.

Své lídry pro podzimní komunální volby v Praze už zvolila například ODS, kterou povede exprimátor Bohuslav Svoboda, TOP09 zase Jiří Pospíšil a hnutí STAN právnička Hana Marvanová.

ČRo, 21.7.2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)
Share

Komentáře   

0 #2 Jan Šinagl 2018-07-01 14:10
Ano, nepřekvapuje. Pavel Štrunc neřekl, že HM pracuje na ÚOOÚ jako "pověřená vedoucí oddělení právního"? Video vyšlo v den konání soudu HM ráno 26.června? Kontakt na redaktora Štrunce jsem nedohledal? Nic než vystoupení populistky, která si dělá s pomocí druhých předvolební reklamní kampaň. Od cca 12:30 min. její "moralizování" o české justici, jak se podlamuje důvěra lidí ve vládu práva je vskutku vrcholem pokrytectví, pokud vyloučíme nějakou poruchu osobnosti? Instinktivní pohyby jejích rukou (neustále prsty kryjí prsty), mohou psychologovi či psychiatrovi mnohé napovědět? Doporučuji knihu Alexandry Alvarové "Průmysl lži". Dr. Marvanová je jednou z jeho "hvězd"...
0 #1 Pepa 2018-07-01 12:14
Chystá se kauza horší než Opencard a tunel Blanka, Praze se mají ztratit miliardy, říká Marvanová
video.info.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)