Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Marvanova Hana„S Marvanovou je to fakt divný - na internetu je dohledatelná minimálně na třech různých adresách. Stěhuje se a vyměňuje kanceláře jak Baťa cvičky... zvláštní.“ - JUDr. Marvanová namluvila svým klientům, že nemají za další peníze dostavovat rozestavěné domy a počkat si na výsledek konkurzu. Potom se zúčastnila jako zmocněnec hlasování věřitelského výboru o prodeji pozemků H-systému (v těch byly ve skutečnosti uloženy peníze klientů H-systému). Pozemky byly prodány za desetinu jejich skutečné hodnoty (následně přeprodány za mnohonásobek – viz trestní oznámení podané senátorem Jiřím Čunkem. Bylo odloženo. Chystá se odvolání.

Informoval jsem VSZ JUDr. Lenku Bradáčovou článkem ze dne 16.5.2015 - Další z podivných soudů žalované JUDr. Hany Marvanové?!. To doručilo můj podnět OSZ pro Prahu 1 dne 19.5.2015. Dne 22.6.2015 jsem obdržel od SZ Mgr. Evy Viktorové vyrozumění s žádostí o doplnění dalších skutečností, protože „veškeré skutečnosti neobsahuje, aby z něj bylo možno vyvodit podezření z trestného činu. Proto Vás vyzývám k doplnění…“ Dne 23.6.2015 jsem jí odpověděl, cituji část z mé odpovědi, resp, z mého „doplnění“:

… Nevím, zda se mám smát či plakat? Zákonnou povinností občana je upozornit na trestnou činnost jak dokonanou či možnou. Tuto svoji občanskou povinnost jsem splnil předáním informací, které jsou veřejnosti dostupné. Zbývá je ověřit a doplnit o informace jejichž získání je možné jen Vám, díky Vašim pravomocem, kterými jste, na rozdíl ode mne, jistě dostatečně vybavena. Nechtějte prosím, abych s mými omezenými možnostmi získal další důkazy, které už můžete získat pouze Vy. Očekával bych, že mne jako představitelka soudní moci za odvedenou práci poděkujete a nebudete ode mne požadovat, abych vykonal další, kterou už je pouze ve Vaší kompetenci a PČR. Jistě chápete, že nemohu vyhovět Vaší absurdní výzvě. Nemožnému požadavku, při nejlepší vůli, vyhovět nelze. Veškeré své možnosti jsem jako občan už zcela vyčerpal. …

Jeden pražský známý advokát mi mj. napsal: „S Marvanovou je to fakt divný - na internetu je dohledatelná minimálně na třech různých adresách. Stěhuje se a vyměňuje kanceláře jak Baťa cvičky... zvláštní.“

O paní Marvanové je i veřejně známo, že často navštěvuje jisté pražské soudy mimo soudní jednání. Obávám se, že ne vždy v zájmu ochrany svých klientů, ale daleko spíše v zájmu vlastní ochrany, resp. záchrany. Dnes mi ve věci odpovědělo NSZ, za pouhé dva dny. O dalším vývoji kauzy budu informovat.

 

Jan Šinágl, 25.6.2015

* * *

JUDr. Hana Marvanová Jekyll & Hyde v ženském rouše?!

Je JUDr. Hana Marvanová závislá na justici, nebo snad justice na ní?!

JUDr. Hana Marvanová, aneb když advokát obírá klienta…?!

H-Systém: Zločin páchaný na slušných občanech už 13 let!

Marvanová podala na Čunka trestní oznámení kvůli H-Systemu

Byla před 25 lety zrušena Státní bezpečnost?

* * *

Aktualizováno:

Připomínám, že MS v Praze zamítl žalobu a odvolací VS v Praze rozhodnutí JUDr. Reichlové potvrdil. Vyklizovat se nebude (pokud JUDr. Monsport nevymyslí zase nějaký podraz na lidi, kteří si domy postavili za dvojnásobek původně spočítané částky (vlastně si to zaplatili 2x – jednou H-Systému a podruhé při dostavbě pod SBD Svatopluk které si k tomu účelu založili). JUDr. Hana Marvanová zastupovala klienty H-Systému ze Sdružení MAJÁK (menšina) a ti jsou proti klientům H-Systému v SBD Svatopluk. JUDr. Marvanová namluvila svým klientům, že nemají za další peníze dostavovat rozestavěné domy a počkat si na výsledek konkurzu. Potom se zúčastnila jako zmocněnec hlasování věřitelského výboru o prodeji pozemků H-systému (v těch byly ve skutečnosti uloženy peníze klientů H-systému). Pozemky byly prodány za desetinu jejich skutečné hodnoty (následně přeprodány za mnohonásobek – viz trestní oznámení podané senátorem Čunkem níže). Tedy JUDr. Marvanová se přímo podílela na okradení svých klientů (tím, že pomohla odhlasovat prodej). Klienti JUDr. Marvanové se také někomu chlubili, že byli částečně uspokojeni (asi mimo konkurs?)… celé je to divné. Původní konkursní správce Kudláček byl odvolán poté co dal souhlas s dostavbou rozestavěných domů SBD Svatopluk (za peníze členů tohoto družstva, tedy nikoliv za peníze v konkursní podstatě). O odvolání Kudláčka se přičinila právě JUDr. Marvanová a Sdružení Maják. Nedávno na ČT JUDr. Monsport prohlásil, že prodá domy SVATOPLUK-u třeba i s lidmi. To jen dokresluje o jak bezcharakterní osobu se jedná. Nepřekvapuje, že se s ním spojila JUDr. Marvanová. Na MsP si hodně lidí oddychlo, když jej nedobrovolně musela opustit. Někteří podali raději výpověď. Zde je profil JUDr. Josefa Monsporta a jeho mediální životopis. Jeho podrobný životopis nelze na internetu najít. Sedmdesátiletý důchodce, účetní jazzové sekce, zemřel na následky vyšetřování a vězení!

Ze článku Johna Boka Sametová požírá své rodiče:

… V září 1986 komunistický prokurátor Josef Monsport, coby poslušný slouha režimu a StB uvalil vazbu na Karla Srpa, Josku Skalníka, Vladimíra Kouřila, Čestmíra Huňáta, Tomáše Křivánka, Miloše Drdu, Vlastimila Drdu a Eduarda Krčmáře. Ač Monsport věděl, že členové Jazz sekce nejsou kriminalizování za to, za co byli obviněni (včetně otce a syna Drdových, pronajimatelů domu, kde Jazzová sekce sídlila), ale pro svojí činnost v Jazz sekci, tedy v organizaci s oficiálním statutem, zažaloval nevinné lidi a žádal pro ně přísné tresty. Za to by si měl okusit odsouzení a několikaletý trest mezi skutečnými zločinci. V jeho případě by se však nejednalo o bezpráví a nespravedlnost.

„Kdybys sportoval jako já a sral na kulturu, tak bych tě nezavřel“. Takovými slovy zdůvodňoval své rozhodnutí poslat Josku Skalníka do vyšetřovací vazby ve věznici Ruzyně pohunek komunistický zločinců a prokurátor v jedné osobě, JUDr. Monsport. Dnes, v duchu doby je komunistický zločinec renomovaným advokátem a člověk, který proti režimu brojil, podlým zrádcem a konfidentem. Nutno dodat, že ten první poslal toho druhého do vyšetřovací vazby, za to, že byl tím, kým je, ač věděl o jeho špatném zdravotním stavu a občanské bezúhonnosti, obžaloval jej a žádal pro něj trest odnětí svobody na tři roky. Komunistický zločinec je advokátem, s členstvím v Advokátní komoře (jejímž je členem i vzdor etickému kodexu) a ctihodným občanem. Jedna z jeho obětí je dnes označována za práskače, bezcharakterního a podlého jedince, který měl dle estébáckých materiálu udávat a zrazovat své přátele.

Je příznačné pro naší společnost, že po dvaceti letech od listopadu, kdy nebyli dodnes jmenovitě označeni a potrestaní skuteční zločinci totalitního komunistického režimu, otvírají stoky estébáckých zvratků právě ti, kteří v době totality, díky svému konformismu ignorovali to, co se v této zemi skutečně děje, že jsou pronásledovaní a zavíraní jejich spoluobčané, kteří se dopustili jediného „zločinu“ - lidské důstojnosti a vzepření se násilnému a zločinnému systému.

Spodina se stala elitou, průměr se opět stal normou a z politických zločinců se stali důvěryhodní občané, jejichž lež má být důkazem o korektnosti normalizační totality.

* * *

JUDr. Josef Monsport nevyhrává zřejmě soudní spory jen díky svým právnickým schopnostem, ale zřejmě i díky svým neveřejným kontaktům. V archivu ABS nemá žádný záznam, zato jeho jmenovec, věkově by mohl odpovídat jeho otci?

Monsport Josef, 28.02.1934 KTS, A 13903 Vladimír OO-MV Nový Jičín 855287 MV registrační

Monsport Josef 28.02.1934 TS,A 13903 Vladimír FBIS Ostrava 855287 archivní

Jeho svazky jako zřejmého agenta StB byly převzaty FBIS. To by bylo i možné vysvětlení proč se JUDr. Josef Monsport zajímá o určitý druh trestních kauz a že mu dnes takřka vše vychází, resp. prochází?

Spravedlnost i dnes trestá především jen ty chudé, stejně jako za totality. J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.80 (10 Votes)
Share

Komentáře   

-5 #4 Jan Šinagl 2015-06-27 08:05
Přestáváte být věcným, pane „Pavle Methodiosi“. Zřejmě Vám nejde jen o věcnost. Skutečný smysl Vašich anonymních komentářů tak nabízí i jinou možnost. Smysl mé kandidatury na úřad presidenta jsem dostatečně vysvětlil. Zde máte naopak Vy viditelné mezery. Nikdo nejsme dokonalý. Někdo vítá upozornění na vlastní chyby, jiní si vlastní nepřipouští a plně je uspokojí jen upozorňování na chyby a neznalosti druhých.
+4 #3 Pavel 2015-06-26 00:11
Cituji Jan Šinagl:
Wikipedia: Státní zástupce někdy bývá považován za reprezentanta justice (soudní moci), tedy v podobném postavení jako soudce. Podle české Ústavy i podle judikatury Ústavního soudu je však součástí moci výkonné. - Těší mne, pane Pavle, že pravidelně sledujete můj web a přispíváte tak k jeho lepší kvalitě. I upozornění na nepodstatné věci vzhledem k tématu jsou potřebná. "Dokonalost není maličkost, ale spočívá v nich." (J.W.Goethe). Děkuji Vám za upozornění.

Rádo se stalo, snad jste získal přesnější představu, co všechno spadá do výkonné moci, když už jste se ucházel o post její "hlavy".
+4 #2 Pavel 2015-06-25 19:02
Jen pro pořádek: státní zástupce rozhodně není představitelem moci soudní.
-5 #1 Jan Šinagl 2015-06-25 17:18
Wikipedia: Státní zástupce někdy bývá považován za reprezentanta justice (soudní moci), tedy v podobném postavení jako soudce. Podle české Ústavy i podle judikatury Ústavního soudu je však součástí moci výkonné. - Těší mne, pane Pavle, že pravidelně sledujete můj web a přispíváte tak k jeho lepší kvalitě. I upozornění na nepodstatné věci vzhledem k tématu jsou potřebná. "Dokonalost není maličkost, ale spočívá v nich." (J.W.Goethe). Děkuji Vám za upozornění.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)