Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

LN Smetka Rabyne 130820Pouze krize může vynést do čela země skutečně schopné politiky a podnikatele. Korupční struktury se budovaly 30 let a dobrovolně neodejdou. Jsou to v podstatě mafie, které mezi sebe nikdy nepřijmou příliš schopných, pouze kontrolovaně a které mají zcela pod kontrolou. Z nich si většina zvykne a podlehne pohodlnému blahobytu. Nikdo je nemusí řídit, řídí se sami od sebe. Stále platíme a budeme ještě dlouho platit daň za ztrátu občanských a podnikatelských elit, trvající po generace.

Jsou to v podstatě mafie, ovládají nás v politice i mimo ni. Bojují proti sobě či společně, zajišťují si beztrestnost formálním dodržováním zákonů, kdy jejich duch a hledání spravedlnosti je jim ukraden ( jak jinak, že?). Je to novodobá „šlechta“, kterou vyplodilo polistopadové období zcela zákonitě a která si své hájemství pečlivě hlídá na všech stupních správy země. Občanská společnost neexistovala, lidé ani nemohli vědět co to ve skutečnosti znamená. Zajímali je přirozeně jiné věci, čehož tyto mafie využily na postupné vybudování své moci, vlivu a bohatství. Existují mafie justiční, policejní, politických stran i mediální, které jsou pod vlivem skutečně mocných a bohatých, kdy politické strany jen v podstatě vykonávají jejich vůli. Lobysmus je zneužíván na rozkrádání země. To jsou skuteční vládci a páni země, kteří určují dění v zemi – především ve svůj prospěch. Označit je nelze, nejsou za nic odpovědní. Odpovědnost přebírají zákony a ty do kriminálu poslat nelze…

Pouze nad premiérem nemají kontrolu – zná systém a není na rozdíl od ostatních koupitelný – proto je na něho roky útočeno. Útoky vidíme, ale skuteční osnovatelé zůstávají neznámými. Při vší úctě k jeho schopnostem, to sám nemůže dokázat. Naštěstí jeho podpora neklesá.

Ukázkovým příkladem těchto struktur je i JUDr. Hana Marvanová s pěti záznamy StB, které zmizely. Po listopadu 89 prověřovala soudce. Statistika její „soudní rychlosti“ a úspěšnosti je vysoce nadprůměrná, ale kdo by se neodvděčil za zajištění doživotního blahobytu, jiné vysvětlení se těžko hledá, protože o jejích právnických schopnostech lze úspěšně pochybovat. I ona přispěla k rozsudku ESLP ve Štraburku, který dne 25.června t.r. kontatoval, že česká justice je disfunkční a vnitrostátní právo je porušováno „na ostří nože“.

Média to nezajímá, stejně jako velký diplomatický skandál a mezinárodní ostuda na vevyslanectví ČR v Maroku. Pokud neexistuje nezávislá justice a tisk, můžeme na demokracii a její hodnoty zapomenout. Morálka a dobré mravy naši zemi zcela opustily.

Včerejší odvysílání filmu Hřbitov pro cizince (zde můžete skvělý film z roku 1990 shlédnout - Hřbitov pro cizince - na památku čs. pilotů RAF se stále aktuálními výzvami, abychom nezapomínali!) na ČT1 nám toto vše opět připomělo - především hodnoty, které dnes takřka nikoho nezajímají a přitom by měly! Jako byli komunistickým režimem likvidováni nepohodlní čs. piloti RAF, jsou i dnes likvidováni nepohodlní občané – jenom proto, že nejsou ochotni mlčet. Citát z filmu: „Kdo v této zemi padne a opět se zvedne, už se nikdy nenarovná.“

Tyto řádky píši v naději, že bude líp, pokud přestaneme myslet jen na sebe! Přichází zkouška doby – ukáže se zda už jsme nadobro padli, potom si novodobé otroctví zasloužíme, nebo se ještě dokážeme vzchopit a chovat se jako občané – Bělorusové nám to opět připomínají. Jsme to dlužni všem obětím zločinného komunistického systému a povinováni budoucím generacím.

Cestou je změna volebního zákona, který by zaručil realizaci skutečné vůle občana a nebyl zneužíván kandidátkami politických stran na které občan nemá žádný vliv. Ale chtějte od občanů zákonodárců, aby dobrovolně zvolili nástroj, který by většinu z nich nadobro odvolil. Navíc by přišli i o štědré dotace pro své strany, které jsou nemravné a jen dalším zneužíváním veřejných peněz. Jedna komora nejlepších lidí země by pracovala efektivně a v její prospěch. Je jen na občanech, zda stávající systém bude pokračovat díky jejich pasivitě, nebo si občanskými aktivitami vynutí změnu. Ještě je čas zabránit nejhoršímu. Bratři Baťové by už dávno volali: „Občané ZAPŘAHAT!“.

Vždy to bylo je a bude o charakteru, výchově, vzdělání a osobním příkladu. Jenom si povídat o dobrých mravech a svobodě  demokracii nevybuduje. Ti, co ji zneužívají to neohrožuje, jen se tomu smějí – a právem. Je to o odvaze a schopnosti, bojovat, riskovat a obětovat, jen to mění. Kdo nažene strach vládne, kdo mu nepodlehne, vítězí!

Svoboda není zadarmo. Za nesvobodu se často zaplatí ještě větší cenou!

 

Jan Šinágl, 31.8.2020

* * *

Jan Urban: Proč demokracie ve střední Evropě nefunguje

„JUDr.“ Martin Michal – podvodník, zločinec, nebo těžce nemocný člověk?

* * *

„Největším hříchem proti našim bližním není nenávidět, nýbrž být k nim lhostejný:

 to je základ vší nelidskosti."

 

Bernard Shaw

* * *

Jen takové společnosti se bude dobře dařit, ve které staří muži sázejí stromy,

o nichž vědí, že v jejich stínu už nebudou odpočívat.

 

Antické moudro

* * *

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)