Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

SDL CZ Statistika odsunuJe velký rozdíl, když zvěrstva páchá armáda v době války, nebo armáda a civilisté v době míru. V kolika zemích Evropy, kde žila po staletí německá etnika či jiná, se po válce, v době míru, děly takové hrůzy jako v Československu? Co to vypovídá o našem charakteru? Ukrajinci bojují i za nás. Naše armáda se za 100 let nikdy nepostavila na odpor. „Bojujeme“ až když nám nic nehrozí. J.Š.  

***

Za velmi krátkou dobu se tak odehrálo několik událostí, které se nechvalně podepsaly pod kůži naší identity. Jaké největší zločiny se po válce odehrály? 

Je úkolem zdravé společnosti umět tyto události reflektovat, připomínat a prohlubovat znalosti o těchto událostech. V podobných příkladech se totiž odhaluje, co je vůbec člověk schopný bez ohledu na příslušnost k jakémukoliv národu. Současná válka na Ukrajině je tomu příkladem. 

Vědomí o tom, že ani náš národ není bez viny, nás drží při pozoru a stačí si poslechnout několik příběhů v archivu Paměti národa, jak lidé popisují, jaké hrůzy na vlastní oči viděli, aby se v člověku ozval pocit, že je třeba se mít na pozoru a čeho všeho jsme v podobně složitých dobách bez zákona schopni činit. Celý článek>

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-2 #1 Jan Šinagl 2022-05-22 11:03
Bezprostředně před tímto historickým zlomem napsal Havel soukromý dopis tehdejšímu spolkovému prezidentovi Richardu von Weizsäckerovi. V něm se jménem občanů své země omluvil za "hluboce nemorální" zacházení se sudetskými Němci bezprostředně po vojenské porážce národních socialistů v roce 1945. Havel zdůraznil, že nové Německo a Československo se mohou znovu mírově sblížit pouze tehdy, pokud Československo veřejně uzná brutální zásah proti svým německy mluvícím spoluobčanům... .. Podobnému aktu by se dalo v budoucnu zabránit pouze podpisem smlouvy o přátelství mezi oběma zeměmi. Havel uzavřel slovy: "Českoslovenští demokraté
něco dluží německým demokratům".

29. prosince 1989 ho Federální shromáždění, které bylo do té doby komunistické, zvolilo za prezidenta.

Československý prezident. Později, když byl dotázán na svou omluvu Havel řekl, že se jako soukromá osoba bez funkce neomluvil ani za sebe, ani za stát. Řekl, že omluva by byla na místě. Ve svých projevech v zemi nešetřil své krajany, ale upozorňoval je na vinu, kterou si Češi po skončení války přivodili. "Místo toho, abychom řádně soudili všechny, kdo zradili svůj stát, vyhnali jsme je ze země a vystavili je trestu, který naše právní věda nezná. To nebyl trest, to byla pomsta."

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)