Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Tautz Hartmuth II… Okresní státní zástupkyně v Jindřichově Hradci JUDr. Yvetta Švecová dospěla 9. 4. 2021 k závěru, že dva příslušníci pohraniční stráže byli za zastřelení Faktora odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody, a to „se za současné situace jeví jako dostatečné pro nápravu nezákonného postupu u Františka Faktora a poskytnutí morálního zadostiučinění“. Podle státní zástupkyně nejsou známy „žádné osoby ..., které  by mohly žádat o odškodnění“. Vyslovení účasti na soudní rehabilitaci by tak podle ní bylo „rozhodnutím čistě formalistickým, které by nemohlo podat veřejnosti vyšší satisfakci než odsouzení osob, které se v minulosti přímo podílely na jeho smrti“. …

***

Východoněmeckého studenta Hartmuta Tautze (1968-1986) roztrhali pohraniční psi při pokusu o přechod československo-rakouské hranice. Na základě žádosti jeho maminky a sestry Caroly byl Hartmut rehabilitován 17. 3. 2017 Okresním soudem Bratislava I.

Gerhard Schmidt (1939-1977), rovněž z Východního Německa, byl před zraky rodiny zastřelen pohraniční stráží, když se chtěl s manželkou a 3 dětmi dostat přes Československo do Západního Německa. Na návrh pozůstalé dcery byl rehabilitován 25. 5. 2020 Okresním soudem v Tachově.

Jiří Vorlíček (1929-1954) z Ondřejova, „zaměstnanec Astrofysikálního ústavu“, byl usmrcen elektrickým proudem, když se snažil překonat státní hranici nedaleko Folmavy. Jeho soudní rehabilitaci navrhla pozůstalá sestra Marie Pekarová. Okresní soud v Domažlicích návrhu vyhověl 18. 5. 2021.

Soudy tyto návrhy akceptovaly, neboť šlo o pokus trestného činu opuštění republiky, což zakládá právo na rehabilitaci podle zákona č. 119/1990 Sb. Smyslem rehabilitace je mj. poskytnout poškozeným společenskou satisfakci a také „umožnit ze zjištěných nezákonností vyvodit důsledky proti osobám, které platné zákony vědomě nebo hrubě porušovaly“. (§ 1 odst. 1)

Zdálo by se, že právně jde o jednoznačnou záležitost a s vyslovením rehabilitace nebude v těchto případech nikdo dělat problémy. Ale co když ten, kdo byl takhle usmrcen, nemá žádné blízké příbuzné? I na to zákon o soudní rehabilitaci pamatuje. Návrh totiž může vždy podat státní zástupce, dříve prokurátor. (§ 5 odst. 2)

Jenže v případě Františka Faktora (1951-1984), který byl zastřelen československými pohraničníky, a to dokonce už na rakouském území, je to jinak.

Okresní státní zástupkyně v Jindřichově Hradci JUDr. Yvetta Švecová dospěla 9. 4. 2021 k závěru, že dva příslušníci pohraniční stráže byli za zastřelení Faktora odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody, a to „se za současné situace jeví jako dostatečné pro nápravu nezákonného postupu u Františka Faktora a poskytnutí morálního zadostiučinění“. Podle státní zástupkyně nejsou známy „žádné osoby ..., které  by mohly žádat o odškodnění“. Vyslovení účasti na soudní rehabilitaci by tak podle ní bylo „rozhodnutím čistě formalistickým, které by nemohlo podat veřejnosti vyšší satisfakci než odsouzení osob, které se v minulosti přímo podílely na jeho smrti“.

Je pravda, že Pavel Sirotný a Valtr Macošek byli v roce 1994 za Faktorovo zastřelení odsouzeni k trestu odnětí svobody v trvání 2 let, což lze považovat spíše za výsměch oběti než za morální satisfakci. A navíc nejde hlavně o peníze pro pozůstalé, ale o „společenskou rehabilitaci“ poškozeného, s nímž pohraničníci zacházeli nemilosrdně jako s nebezpečným zločincem.

Dne 25. 5. 2021 státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích JUDr. Miloslava Vaňková celou záležitost přezkoumala a v postupu své podřízené nezjistila žádné „závady“, a tak věc odložila „bez dalšího opatření“.

Jaký z toho plyne obecný závěr?

Pokud vás jako zločince na hranicích usmrtili, tak je vaše právní očištění v rukou vašich příbuzných. Když jste žádné nezanechali, tak se spravedlnosti (míněno té světské či pozemské) nedočkáte. Na státní zástupce se spoléhat nemůžete.

A jak je to konkrétně v případě Františka Faktora?

Manželku ani děti neměl. Jeho matka Marie i bratr Stanislav již zemřeli. Údajně však má mít někde na Slovensku sestru, která se tam provdala. Třeba se ozve. A teoreticky se může přihlásit i jeho otec, o němž se dosud uvádí, že je „neznámý“.

Ať už to nyní s rehabilitací Františka Faktora dopadne jakkoli, stále stojí za to připomínat si slova apoštola Pavla: „Vždyť všichni budeme stát před Božím soudcovským stolcem.“ (Bible, Dopis Římanům, 14. kapitola, 10. verš)

 

29. 5. 2021

Zapsal: L. Müller

***

Komunističtí zločinci Štrougal a Vajnar nebudou souzeni, trpí demencí. Zdravotní posudek vypracovali jejich bývalí podřízení

Za usmrcení elektrickým proudem na hranicích 303 korun!

 

J.Š. 30.5.2021

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.40 (5 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)