Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Iustitia kresba

O věci ví pan Zítek od léta 1995. Když nepomohly diskuse s parlamentem, ČSSZ, MPSV, tak se na radu JUDr. Otakara Motejla již 10. rok se se státem soudí - cca 8x u KS, 5x u NSS, 4xu ÚS, naposledy Pl. ÚS ÚS 47/18, II. ÚS 878/21. Právníci státu a justice říkají, co nemá a má logiku, že prý představa „programátorů“ o tom, co je to rovnost je bizarní. I  Pl. ÚS 47/18 sepsal. Jeho advokát to převedl do právničiny a podklady byly zapůjčeny poslancům. Ví, že má pravdu, ví i to, že soudci i občanu je to potřeba „přeložit“, ale „překlady“ se nějak nedaří. Důchodci ještě „nevyšli do ulic“ a justice? Raději nekomentovat. Tuto “federální“ chybu v SR opravili již od r. 2004! Neumí justice uvěřit, nebo se „jen“ uvěřit bojí?

... Jenže důchodci jsou navíc ošizení každý o jinou částku v závislosti na svém výplatním termínu, který je stanoven libovůlí státu. Důchodci si tedy nejsou rovni jak jim Ústava a nadnárodní právní normy garantují a právo na rovnost je jako základní lidské právo nepromlčitelné…. No třeba se stát i s důchodci nějak domluví, že nebudou chtít zpětně proplatit všechno …

***

Motto: zákony práva jsou výtvorem lidským, nemohou a nesmí tak být v rozporu se zákony přírody (přírodními), tedy mj. matematiky, jako vědy přírodní – lze říct, že člověk je, na rozdíl od přírody, tvor omylný. JUDr. Václav Henych 11/2012: „…na právo nemůžeme uplatňovat závěry a poučky z matematiky či jiných věd“ je samozřejmě úplně špatně.

Součet chybovostí 2 vzorků neodpovídá chybovosti v těchto vzorcích. Přírodní zákon platí vždy a nejenom když jde o platy soudců, ale zde i když jde o příjmy důchodců, tedy důchody. Ostatně k čemu by justici jinak byly soudní znalci a znalecké ústavy přírodních oborů. Nejsem právník, ale citace si justice bez problému dohledá.

S platy soudců byly nedávno 2 problémy

 1. a) „Kalouskovo“ snížení koeficientu z 3 na 2,5 aby pak cestou justice se tento nejprve posunul na 2,75, aby se následně vrátil zpět na 3
 2. b) bylo zjištěno a justicí potvrzeno, že se jako základna platů bere špatně spočtená  „průměrná nominální mzda v nepodnikatelské sféře“. Tedy že  „pro účely stanovení platové základny“ je potřeba povýšit částečné pracovní úvazky na plné.

Příklad: Pokud by celá nepodnikatelská sféra začala pracovat na poloviční úvazek, bylo by nejen potřeba dvojnásobného počtu pracovníků na splnění úkolů, ale hlavně plat mj. soudců by klesl na polovinu. V souladu tak s logikou a přírodními zákony justice dospěla k závěru, že věc je potřeba napravit a počítat tuto průměrnou mzdu správně.

Tím to ale neskončilo – vznikl zde nárok na zpětné proplacení dlužného a jen dobrovolná dohoda většiny soudců se státem se zasloužila o to, že stát nemusel celý svůj dluh soudcům zpětně vyplatit. (A to zde myslím nebylo porušeno základní - ústavní lidské právo neb soudci byli poškozeni všichni stejně a ne navzájem různě.)

Zde tedy justice „počítat uměla“ a „musí“ tak činit vždy, neb právo nemůže a nesmí porušovat přírodní zákony (myšleno v obecné rovině). Počítejme tedy správně i důchody důchodců s vědomím, že např. 18. října bere důchodce důchod na klouzavý měsíc od 18. října do 17. listopadu (tedy jej nebere na kalendářní měsíc).

155/1995 Sb.

 • § 67a

(1) Procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o

 1. a) 1000 Kč měsíčně od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 85 let,
 2. b) 2000 Kč měsíčně ode dne, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 100 let.

pokud si zde a) a b) přečte „přírodní věda“ je jí jasné, že obé být správně nemůže a jedno je úplně špatně,  aby současně bylo i jasné, které to je.

správně je b) a nikoli „metoda“ v a):

1.000,- Kč na měsíc je cca 33,- Kč na den

Pokud někdo bere důchod 2. a 85 let mu bude  31. října  2021, dostane tím pádem 2.října i 29x33=957,- Kč na 29 říjnových dnů, kdy mu ještě 85 let nebylo.

Pokud někdo bere důchod 24. a 85. narozeniny oslavil 2. října 2021, pak nedostal (a nikdy nedostane) 726,- Kč na  22 říjnových dnů, kdy mu již 85let bylo (kdyby pak 23. Zemřel, nedostal přidáno ani korunu i když mu již 3 týdny bylo 85 let).

Jde o menší chybu co se uplatní jednou za život a někomu pomůže, jinému ublíží - i tak je samozřejmě chybou a je potřeba ji odstranit. Že to bez problému jde, o tom svědčí případ stoletých v b).

Hlavní problém je ale jinde. Pokud je „od splátky důchodu“ špatně zde u 85. narozenin, je všem jasné, že je to špatně všude a tedy i u

 • § 67

(2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu (dále jen „pravidelný termín“).

obdobně (3)

To že zde je tato chyba v neprospěch všech (vyplácených ČSSZ) důchodců a že jsou jí poškozováni opakovaně vždy v lednu při každoročních valorizacích (a v minulosti i vícekrát za rok při valorizacích v mimořádném termínu), nesmí být důvodem, aby se justice zde „bála správně počítat“. Při valorizaci 900,- to bylo jen v r. 2021 (stejně tak 2020) cca 30,-Kč na den a tedy v průměru 360,- Kč dluhu na jednoho důchodce a v součtu přes 1 miliardu co stát důchodcům v rozporu s Ústavou nevyplatil.

 1. A)  je zde mj. otázka, kterou se ÚS dosud nezabýval a tato je tak důvodem k překonání §35 (1) - ZÚS (182/1993 Sb.)

Ono je těch otázek víc, ale jedna zásadní je ta, zda je v souladu s Ústavou znění letos naposledy §67 (2) platné výše a nebo to „ve verzi 2022“ po novele §5 469/2020 Sb. a sice

(2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dochází k zvýšení (dále jen „pravidelný termín“)

Teda zda je správně náprava věci, kterou se mi po 25 letech povedlo s pomocí poslanců, proti vůli dnešní koalice, prosadit.

Přírodní zákony velí,

že špatně bylo chybovosti („prezidentských podpisů“) sčítat a měly se průměrovat

že špatně bylo mzdy na plný úvazek nepřepočítávat a správně bylo je přepočíst

že prostě v „lineární matematice“ (kvadratická rovnice může mít dva různé kořeny) a tedy i v právu je v případě „počtů“ správně vždy jen jedna možnost a tedy že „od splátky důchodu“ bylo a je vždy a všude špatně

 1. B)   stejně jako byli poškozováni všichni soudci, jsou zde poškozování všichni (ČSSZ) důchodci.

Jenže důchodci jsou navíc ošizení každý o jinou částku v závislosti na svém výplatním termínu, který je stanoven libovůlí státu. Důchodci si tedy nejsou rovni jak jim Ústava a nadnárodní právní normy garantují a právo na rovnost je jako základní lidské právo nepromlčitelné…. No třeba se stát i s důchodci nějak domluví, že nebudou chtít zpětně proplatit všechno …

Se mnou to možná bude mít těžší, neb já stát na tuto hrubou chybu v zákoně upozorňuji již 27. rok …

Každopádně je povinností justice dnes konečně správně rozhodnout, že 155/1995 Sb. §67 (2). Obdobně i (3) a §67a (1) a) ) tak, jak byly do roku 2021 aplikovány, byly v rozporu s Ústavou.

 

Mgr. Karel Zítek

+420 604 374 796

8.10.2021

***

Stát dluží důchodcům miliardy a brání se tomu uvěřit

"Přílepek k rouškovnému" - nenápadná, ale velmi dobrá zpráva pro důchodce

… Pro úplnost je třeba ještě dodat, že na dosavadní diskriminační úpravu dlouhodobě (již 25 let) upozorňuje matematik Mgr. Karel Zítek. (Naposledy na www.mesec.cz/autori/karel-zitek.) Poslanecká sněmovna rozhodla přesně tak, jak tento „chudý, ale moudrý muž“ navrhoval. Nikdo z poslanců si ale v rozpravě „na toho chudého muže ... nevzpomněl“. (Bible, kniha Kazatel, 9. kapitola, 15. verš.)

Vděční důchodci mu ale mohou poslat děkovný mail na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

***

O věci ví pan Zítek od léta 1995. Když nepomohly diskuse s parlamentem, ČSSZ, MPSV, tak se na radu JUDr. Otakara Motejla již 10. rok se státem soudí - cca 8x u KS, 5x u NSS, 4xu ÚS, naposledy Pl. ÚS ÚS 47/18, II. ÚS 878/21. Právníci státu a justice říkají, co nemá a má logiku, že prý představa „programátorů“ o tom, co je to rovnost je bizarní. I  Pl. ÚS 47/18 sepsal. Jeho advokát to převedl do právničiny a podklady byly zapůjčeny poslancům. Ví, že má pravdu, ví i to, že soudci i občanu je to potřeba „přeložit“, ale „překlady“ se nějak nedaří. Důchodci ještě „nevyšli do ulic“ a justice? Raději nekomentovat. Tuto “federální“ chybu v SR opravili již od r. 2004! Neumí justice uvěřit, nebo se „jen“ uvěřit bojí?

J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)