Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Freedom of Speech

Aktualizováno: V Kanadě podána žaloba za zločiny proti lidskosti – „Norimberk 2“!

***

Tři krátké články o tom, jak se manipuluje s veřejným míněním. Napsal je psychiatr MUDr. Igor Ulč. Jsou určeny k veřejnému šíření, budiž proto šířeny. J.Š.

***/

V šeru dávnověku se začaly formovat formace některých živočišných druhů. Řeklo by se: pragmatismus, chování vyvolané evolučními darwinistickými zákonitostmi. Osamocený jedinec byl zranitelnější a jeho schopnost přežít v nepřátelském světě byla zřetelně horší, než u jedinců skrytých ve skupině téhož druhu. Podmínkou ovšem bylo, že uvnitř skupiny není větší konkurence a vzájemného boje o potravu, tj. muselo jít o jedince takového druhu, kde okolí dávalo tomuto druhu nadbytek potravy. Typicky býložravci, případně všežravci.

Ovšem, je-li skupina, od určitého vývojového stupně potřebuje hierarchické uspořádání, aby zůstávala pohromadě; a s tímto uspořádáním se utváří postavení vůdce.

Samotná hejna ryb (i tisícihlavá) nemají vnitřní organizace ani svého vůdce, neboť je nepotřebují. Nesoutěží mezi sebou o nic, jsou veskrze moderní, neboť vlastně sdílejí. Potravu i rozmnožovací proces. Jejich ochrana jedince spočívá pouze v mnohočetnosti takové skupiny: skupina jako celek je sice cílem predátorů, avšak statisticky vzato má jedinec v hejnu větší šanci predátorovi uniknout.  Ovšem v méně početných skupinách zejména suchozemských živočichů se složitějšími způsoby rozmnožování, případně získávání (sběru, spásání, lovení) potravy vyvstává uvnitř skupiny vzájemná konkurence při současné nutnosti setrvat pohromadě kvůli nebezpečí číhajícímu v okolním světě. Boj samců o samice znamená rovněž boj o postavení ve skupině. Nejsilnější a nejzdatnější získává více samic a současně výsadní postavení vůdce skupiny. Kam jde on, tam za ním (nebo s ním) jde i stádo.

Vnitřní uspořádání stáda (skupiny, smečky, tlupy) se postupně stává složitějším s nastupující dělbou úloh a posléze i práce. Tak se vznikající lidstvo dopracovalo vývojem k základům své společnosti, ale také k východiskům toho, jak lze manipulovat s davem, jak ovládat skupinu, potažmo jednotlivce.

Prehistorické kořeny psychologického základu tohoto jevu jsou hluboko vřazeny v podvědomí, či spíše nevědomí současného člověka.

Člověk moderní v našich časech a v prostředí evropské civilizace a kultury si příliš neuvědomuje, jak v něm působí archetyp stádního chování a úspěšně sobě vysvětluje a obhajuje  svá počínání ryze vědomými motivy.

Ne bezdůvodně se stala již v dávnověku před  tisíciletími náboženská, případně ideologická nebo podobná víra zahalená rituály a jinými symboly obřadnosti skvělým nástrojem k ovládání lidských skupin a společenství. Násobeno lidskou touhou po sdružování se, obavami z neznámého, tužbou být členem kolektivu, širšího společenství – ideálně takového, jehož postavení a činnosti přinášejí svým členům prospěch (ekonomický i společenský, pocit bezpečí). Ochrana sebe sama před nepříjemnostmi a nebezpečím z okolního světa (včetně členů lidského společenství) se vyhrocuje  při uplatňování teze „kdo nejde s námi, jde proti nám“: ochrana skupiny založená na nepřátelských akcích vůči jiným skupinám a nečlenům skupiny. Svým způsobem prevence hrozby z vnějšku eliminací (nebo přinejmenším zastrašováním a vytlačováním) nečlenů skupiny a skupin jiných; někdy je to v jádru podloženo i prostou potřebou ovládnout území jako ekonomickou základnu pro sebe. Nic převratného a specificky lidského: i ve zvířecí a ptačí říši je vymezení a obrana získaných teritorií jedincem nebo  smečkou, stádem, tlupou, hejnem zcela běžnou formou uspořádání příslušného světa.

Shodný princip se uplatňuje v ovládání lidské společnosti i v chování státních útvarů, kdy různě vznosné a líbivé proklamace zakrývají mnohem přízemnější skutečné motivace, záměry a cíle. Lze jen v této souvislosti konstatovat slovy dávného filosofa, že „nic nového pod sluncem“.

MUDr. Igor Ulč

***

Jak voditi (za nos) – Díl II., aneb jak se manipuluje s veřejným míněním

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)