Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:32
  Zkorumpované vedení Sokola je jen další ukázkou mravního ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:27
  Starostka Sokola Moučková by měla ve funkci skončit, míní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Freedom of Speech

Aktualizováno: V Kanadě podána žaloba za zločiny proti lidskosti – „Norimberk 2“!

***

Tři krátké články o tom, jak se manipuluje s veřejným míněním. Napsal je psychiatr MUDr. Igor Ulč. Jsou určeny k veřejnému šíření, budiž proto šířeny. J.Š.

***

Co platí pro politiky a politické mocenské útvary, platí ve své podstatě i pro jednotlivce. Osobní prospěch je zakrýván vyššími cíli i vyšší morálkou, o ideových Potěmkinových vesnicích ani nemluvě. Nutno ovšem podotknout, že osobní prospěch jednotlivce je širším souborem sebe uspokojujících cílů a prostředků, než je prospěch na úrovni politického, rozumějme mocenského, ovládnutí větší či menší skupiny, potažmo státu a států.

Občan má nos obrazně k tomu, aby jej bylo za co více, či méně nápadně vodit. Nástrojů je k tomu mnoho. Ovšem jeden základní, vytvářený od dětství v rodině, není nic jiného, než uznávaná a prožívaná autorita: autorita rodiče, staršího, výše postaveného, více oblíbeného, politicky či ekonomicky mocného.

Pro malé dítě zhusta platí, že „maminka má  vždycky pravdu“, ovšem tento dřevní princip formuje chování člověka nejen v dětském věku. Neboť o tvrzeních a počinech autority se (obvykle) nepochybuje. Na tom funguje ostatně i školství, neboť bez autority učitele či učitelky by se žáci pravděpodobně ze školy a z vyučovací hodiny rozutekli... Ale učitele je nutno poslouchat...

Toto v kombinaci s tendencí připojit se k většině, neodlišovat se od většiny (a tím nezavdávat podnět většině k nepřátelskému chování), společně s jinou psychologií davu od psychologie jednotlivce (dav jedná více iracionálně a emocionálně, než jedinec) je dokonalé podhoubí k tomu, aby byl člověk i celé skupiny lidí vedeny za nos tam, kam je chce obratný manipulátor dovést.

Pro ilustraci stačí pohlédnout na divácké kotle ve fotbale či hokeji a připomeňme i někdejší „kdo neskáče není Čech“ – jako skvělou ilustraci iracionality davového chování a podřízení se jedince davu, vybuzeného k něčemu autoritou nebo „miláčkem lidu“.

Kolikrát kdo z nás slyšel, ať již během školní docházky, nebo ve veřejném prostoru od osob známých nebo nositelů autority (či funkce) citát nějakého klasika nebo z nějakého spisu (včetně Bible svaté nebo Koránu)... A kdo byl natolik nedůvěřivý, aby si uváděný citát ověřil a – ještě lépe – ověřil jeho existenci v kontextu situace a navazujícího textu?

Absolventi vojenské služby znají jeden organizační princip v armádě: nedílná velitelská pravomoc. K němu patří, že podřízený plní rozkaz nadřízeného a není oprávněn o rozkazu pochybovat nebo s nadřízeným o rozkazu polemizovat. Bez toho by totiž armáda nefungovala.

Jenže: tentýž princip je uplatňován (aniž by tak byl nazýván) i v civilním životě; organizační principy nevojenských podniků a institucí v zásadě ctí totéž. Nadřízený rozhoduje, podřízený poslouchá a vykonává...

A aby tomu bylo tak jak výše uvedeno, jsou zajištěny sankce proti tomu, kdo by svého velitele, nebo jen nadřízeného nechtěl poslouchat. Je to součást pořádku v uspořádání společnosti. I občanovi státu jsou dány právním řádem povinnosti, které má stát možnosti vynucovat a jejich neplnění trestat (například nepopulární povinnost platit daně).

Svoboda člověka v jeho konání a rozhodování není tudíž bezbřehá, jelikož žije téměř výhradně ve společnosti, která má svá pravidla a organizační i hierarchické uspořádání. Dávný vývoj jej předurčil ke kolektivnímu životu, vytvořil mu v nevědomí pozitivní vztah k příslušnosti ke skupině, jakožto zdroji relativního bezpečí a podvědomé uznávání autorit (posilované výchovou). A platí, že „kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti“. A je lhostejno, probíhá-li právě doba Antiky, období křížových válek, století páry, popřípadě doba moderní, včetně aktuální a živé současnosti. Vzepřít se většině znamená odvahu, nebo též bláznovství a nutnost postavit se tváří v tvář odplatě většiny. I když zdaleka ne každý skončí kvůli tomu svůj život jako Jan Hus, s nepříjemnostmi rozhodně počítat musí.

MUDr. Igor Ulč

***

Jak voditi (za nos) – Díl I., aneb jak se manipuluje s veřejným míněním

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)