Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 05.06.2023 13:16
  Lieber Herr Sinagl! Danke für Ihre Zusendung.Ich komme aus ...

  Read more...

   
 • 05.06.2023 07:43
  Litoměřice: Město řeší, co se sochou sovětského vojáka - „Lžu ...

  Read more...

   
 • 05.06.2023 07:38
  Voláte tu po míru beze zbraní, zatímco štváč Putin se zbraněmi ...

  Read more...

   
 • 29.05.2023 16:39
  Rozhodnuto. Český lékař půjde za údajné plácnutí po zadku ...

  Read more...

   
 • 29.05.2023 16:33
  Michael Žantovský už nepovede Knihovnu Václava Havla. Ředitelem ...

  Read more...

   
 • 25.05.2023 12:30
  Tak ještě jedna perlička od soudu. Napsala jsem klientovi ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.
Číst dál...

Robin Hood, Juraj Jánošík, Jiří Paroubek. Každý kulturní Čech ihned pozná, co tito tři hrdinové mají společného, ačkoliv žili na staletí od sebe v rozličných společenských systémech. Bylo to odvěké, utopistické, a proto nesmyslné řešení rozdělení hmotného bohatství.

Číst dál...

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Login Form

Rulc Jiri policejni plukovnik„Soudní znalci ničí lidem život.“ - Otakar Motejl

***

Ministerstvo spravedlnosti oficiálně potvrdilo, že provedlo změnu zápisu v seznamu znalců, který vede, a znalci Jiřímu Rulcovi akademický titul Ph.D. odstranilo!!! Nastává bezprecedentní situace. Právě na základě Jiřím Rulcem neoprávněně používaného titulu Ph.D., předseda senátu KS v Brně pobočka Zlín, dne 4. 4. 2022 přibral opatřením Bc. Ing. Jiřího Rulce, Ph.D. - znalce z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická odorologie, aby se ve znaleckém posudku vyjádřil mj. k těmto otázkám:

– ze znaleckého – technického hlediska se vyjádřit k pojmu „vědecké poznatky“,

– zda a jak se tyto vědecké poznatky vyvíjely během období,

– zda byl tímto důvodem takový vývoj vědeckých poznatků,

– vyhodnotit, zda tento postup reflektoval tehdejší aktuální vědecké poznatky v oboru – pokud to znalci jeho informace dovolují, vyjádřit se k vědecké praxi autorů výše citované Zprávy ČZU,

– vyjádřit se z vědeckého hlediska k možnosti nevědomého ovlivnění psa psovodem, a k dalším…

Znalec Bc. Jiří Rulc skutečně znalecký posudek, kde se vyjadřuje k vědeckým otázkám a poznatkům, vypracoval, ač věděl a ví, že žádným vědcem nikdy nebyl! Tento znalecký posudek je opatřen znaleckou pečetí s titulem Ing. a zejména Ph.D.! Znovu plédujeme, že například v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 3417/2016 ze dne 26.9.2018 Nejvyšší soud konstatoval, že ustanovení znalce, který nemá potřebnou míru kvalifikace, je způsobilé vyvolat pochybnost o správnosti znaleckého posudku. Jakkoliv NS tento závěr vyjádřil v řízení civilním, tím spíše tento závěr platí analogicky také pro řízení trestní.

Manýry soudce Dufka

Soudce Jiří Dufek je dlouholetý a zkušený předseda senátu, který jako zkušený soudní praktik v oboru trestního procesu samozřejmě dobře ví, že Jiří Rulc jako znalec – fyzická osoba nemůže hodnotit (přezkoumávat) závěry znaleckého ústavu, který je zapsán v odd. II znaleckých ústavů, tedy jako ústav oprávněný k posuzování zvlášť závažných případů, hodných vědeckého posouzení. Obdobně se nemůže znalec Jiří Rulc vyjadřovat k žádným vědeckým poznatkům, protože není vědec, vědcem nikdy nebyl a drtivou většinu vědeckých poznatků ani nemůže znát, protože je indisponován vědeckou (ne)znalostí.

Nyní navíc vyšlo najevo, že znalec Jiří Rulc, jako bývalý vrchní rada na Ministerstvu vnitra, je "hoštapler" s tituly a není schopen legitimní nabytí akademického titulu Ph.D. vůbec doložit, což je zcela neakceptovatelné selhání nejen lidské, ale i profesní.

Pro dokreslení.

Na otázku předsedy senátu: "Uveďte svou vědeckou praxi?"

Odpověď: "Byl jsem členem kynologického kroužku."

 

Vítejte v právním státě.


za Spolek Šalamoun Václav Peričevič

8.8.2022

***

Sodales Solonis z.s. podal dnešního dne podnět na soudního „znalce“ MUDr. Igora Dvořáčka

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)