Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

StB logo IIPříslušníci Státní bezpečnosti (StB) zadrželi dne 7. 10. 1980 v Českých Budějovicích tehdy dvacetiletého Petra Pospíchala. (1) Donutili ho nastoupit do civilního osobního vozidla a odvezli ho k obci Boršov nad Vltavou, kde ho na okraji prudkého srázu vyslýchali, opakovaně ho bili, kopali do něj a vyhrožovali mu shozením ze srázu. (Důvodem bylo to, že podepsal Chartu 77, nechtěl spolupracovat se Státní bezpečnosti a odmítl i nabídku emigrace.) Pospíchal si na toto počínání stěžoval na Generální prokuratuře hned v roce 1980 a potom znovu v roce 1991. Bez jakéhokoli výsledku. Počátkem letošního roku věc pojal z jiného pohledu; požádal o soudní rehabilitaci. A dostavil se další neúspěch.

Okresní soud v Českých Budějovicích (2) jeho návrh v neveřejném zasedání dne 6. 2. 2024 zamítl s tím, že šlo jen o krátkodobé zadržení, které nemělo povahu „zbavení osobní svobody“. Navíc „o zásahu příslušníků StB proti navrhovateli neexistuje žádný písemný záznam, nejsou známy osoby příslušníků StB, nelze je vyslechnout“. (3)

Pospíchal s tím nesouhlasil a podal proti tomu stížnost, v níž mj. poukázal na brutalitu, s níž vůči němu příslušníci StB postupovali.

Krajský soud v Českých Budějovicích (4) prvoinstanční rozhodnutí zrušil a nařídil nové projednání věci, přičemž uvedl, že „úvahy prvostupňového soudu na první pohled logiku nepostrádají. Tyto úvahy jsou však vedeny z platformy aktuálního trestního zákoníku a neberou v potaz specifika rehabilitačního zákonodárství“. (5)

Krajští soudci odkázali mj. na nálezy Ústavního soudu ve věci

 • Ingeborg Cäsarové (nar. 1936), která byla po druhé světové válce jako děvče zadržována v internačním táboře ve Svatobořicích (6),
 • Jaroslava Hutky (nar. 1947), písničkáře, který byl v roce 1977 dvakrát vzat do cely předběžného zadržení (7),
 • Jana Marešky (nar. 1964), svědka Jehovova, který byl v roce 1983 odsouzen za odepření vojenské služby (8)

a připomněli, že okresní soud pochybil, když rozhodoval v neveřejném zasedání, takže nebyla ani možnost navrhovatele vyslechnout, a tak porovnat jeho výpověď s dosud zachovanými listinami. (9)

Okresní soud v Českých Budějovicích nařídil veřejné zasedání na úterý 2. 4. 2024, přičemž k celé události Pospíchala podrobně vyslechl. Jeho výpověď byla natolik přesvědčivá, že státní zástupce JUDr. Ivo Dvořák doporučil, aby Pospíchalovu návrhu bylo vyhověno. Soud pak jeho výpověď posoudil v celém kontextu tehdejších událostí (10) a vyslovil Pospíchalovu účast na soudní rehabilitaci. Všichni přítomní se vzdali práva stížnosti, soud na počkání vyhotovil rehabilitační usnesení a Pospíchal s ním odešel od soudu v listinné formě i s doložkou právní moci.

Pro Pospíchala to znamená po 43 letech morální satisfakci a zároveň je to povzbuzením pro všechny, kdo se doposud marně domáhali práva, protože StB o jejich perzekuci nepořídila řádnou dokumentaci. A je zde i poučení pro soudce. Neměli by rychle rozhodovat podle toho, jak se případ jeví „na první pohled“, ale měli „by ses tím zabývat, důkladně to prozkoumat a vyptat se na to“. (11)

 

--

(1) V roce 1980 bydlel Petr Pospíchal v Brně, nyní žije v Čelákovicích. Další podrobnosti viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Posp%C3%ADchal_(publicista).

(2) Předseda senátu JUDr. Juraj Ivica.

(3) Usnesení č.j. 6 Nt 551/2024-12.

(4) Předseda senátu Mgr. Ondřej Vítů.

(5) Usnesení č.j. 4 To 56/2024–53.

(6) Nález ze dne 7. 9. 2021 sp. zn. II. ÚS 1713/20.

(7) Nálezy ze dne 20. 11. 2012 sp. zn. I. ÚS 2056/12 a ze dne 24. 7. 2013 sp. zn. IV. ÚS 2853/12.

(8) Nález ze dne 12. 3. 2001 sp. zn. II. ÚS 187/2000.

(9) Mezi dochované listiny patří například to, že Pospíchal si na jednání příslušníků StB bezvýsledně stěžoval Generální prokuratuře ČSSR už 11. 10. 1980; zachovala se také sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), která událost podrobně popisují. (Tyto listiny nejsou úředními doklady o tom, co se tehdy přesně stalo; jde o nepřímé důkazy.)

(10) Petr Pospíchal byl zbaven osobní svobody

 • od 4. 5. 1978 do 4. 4. 1979 (rehabilitován usnesením Městského soudu Brno dne 6. 8. 1990 pod sp. zn. 4 Rt 13/90;
 • 21. 9. 1980 (rehabilitační řízení probíhá u Obvodního soudu pro Prahu 1; zatím není rozhodnuto);
 • 7. 10. 1980 (rehabilitován Okresním soudem České Budějovice dne 2. 4. 2024 pod č.j. 6Nt 551/2024-59);
 • od 2. 3. 1982 do 2. 9. 1983 (rehabilitován usnesením Vojenského obvodového soudu Litoměřice ze dne 31. 10. 1990 sp. zn. Rtv 175/90);
 • od 22. 1. 1987 do 18. 5. 1987 (rehabilitován výrokem I. z usnesení Městského soudu Brno ze dne 31. 1. 2024 č.j. 4 Nt 471/2024-24);
 • od 8. 2. 1988 do 9. 2. 1988 (rehabilitován výrokem II. z usnesení Městského soudu Brno ze dne 31. 1. 2024 č.j. 4 Nt 471/2024-24).    

(11) Takový byl pokyn v Mojžíšově zákoně pro izraelské soudce. (Citováno z 5. knihy Mojžíšovy, 13. kapitola, 14. verš.)

--

 1. 4. 2024 zapsal: L. Müller
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)